Отчети за Office 365 в центъра за администриране – използване на OneDrive за бизнеса

Новото табло Отчети на Office 365 ви показва общия преглед на дейностите в продуктите на Office 365 във вашата организация. То ви позволява да се задълбочите в отчетите на ниво отделни продукти, за да ви даде по-прецизна представа за дейностите в рамките на всеки продукт. Прегледайте темата за общ преглед на отчетите.

Например картата на OneDrive на таблото ви дава възможност за обобщен преглед на ползата, която получавате от OneDrive, като се показва общият брой файлове и мястото за съхранение, използвани във всички акаунти за OneDrive във вашата организация. След това можете да се задълбочите в нея, за да разберете тенденциите на активните акаунти за OneDrive, с колко файла взаимодействат потребителите, както и използваното място за съхранение. Тя също ви дава подробни данни за всеки акаунт за OneDrive.

Забележка: Трябва да сте глобален администратор в Office 365, администратор на Exchange, SharePoint или Skype за бизнеса или да сте читател на отчети, за да виждате отчетите за Office 365.

Как да получа отчет за използване на OneDrive?

 1. В центъра за администриране на Office 365 изберете Отчети и след това Използване от лявото меню или щракнете върху изпълнимия модул Отчети.

  Преглед на новите отчети за дейността в Office 365
 2. Използвайте падащото меню Изберете отчет в горния ляв ъгъл и изберете Използване на OneDrive.

  Изберете отчет

Интерпретиране на отчета за използване на OneDrive за бизнеса

Можете да получите поглед върху употребата на OneDrive за бизнеса, като погледнете в изгледите Сайтове, Файлове и Място за съхранение.

Отчети за използването на OneDrive

1

Отчетът Използване на OneDrive за бизнеса може да бъде преглеждан за тенденциите през последните 7 дни, 30 дни, 90 дни или 180 дни. Ако обаче щракнете в конкретен ден в отчета, таблицата (8) ще показва данни за 30 дни до датата (2), за която е създаден отчетът.

2

Във всеки отчет има дата, показваща момента, когато е създаден този отчет. Отчетите обикновено се отнасят за момент с 24 до 48 часа закъснение от момента на дейност.

Забележка: Понякога може да има непредвидими забавяния при събирането на данни и обработката, които може да забавят генерирането на отчет. Показаната дата на отчета винаги отразява текущата дата, за която системата е обработила данните на отчета. Ние се стремим да ги запазим в рамките на 24 до 48 часа от момента на дейността.

3

Изгледът Сайтове показва тенденция в броя на активните сайтове на OneDrive за бизнеса. Всеки сайт, в който потребителите са разглеждали, променяли, качвали, изтегляли, споделяли или синхронизирали файлове, се счита за сайт с файлова дейност и за активен сайт.

4

Изгледът Файлове показва броя на файловете във всички сайтове и броя на активните файлове. Един файл се счита за активен, ако той е записан, синхронизиран, променен или споделен в рамките на определен период от време.

Забележка: Дейност по файл може да възникне много пъти за един файл, но ще се брои само като един активен файл. Например можете да записвате и синхронизирате един и същ файл няколко пъти през определен период от време, но това ще се брои само като един активен файл и един единичен синхронизиран файл в данните.

5

Изгледът Място за съхранение показва тенденцията на размера на мястото за съхранение, което използвате в OneDrive за бизнеса.

Забележка: Размерът включва всички версии и метаданни, свързани с файловете.

6

 • В диаграмата Сайтове оста Y е броят на акаунтите за OneDrive.

 • В диаграмата Файлове оста Y е броят на файловете, съхранени в акаунтите за OneDrive.

 • В диаграмата Място за съхранение оста Y е размерът на мястото за съхранение, използвано за акаунтите за OneDrive.

 • Оста Х на всички диаграми е избраният диапазон от дати за този конкретен отчет.

7

Можете да филтрирате сериите, които виждате на диаграмата, като щракнете върху елемент в легендата. Например в диаграмата Файлове щракнете върху или докоснете Файлове. В диаграмата Сайтове можете да щракнете върху или докоснете Общо сайтове или Активни сайтове. Или в диаграмата Място за съхранение можете да щракнете върху Заделено място за съхранение или Използвано място за съхранение. Промяната на вашата селекция не променя информацията в таблицата.

8

Таблицата показва разбивка на данни на ниво акаунт за OneDrive. В този списък.ще се появят всички акаунти за OneDrive, свързани с активен потребител с присвоен продукт на OneDrive. Потребителите, които са лицензирани, но никога не са активни, не се броят в данните в таблицата. За да се брои акаунтът за OneDrive в данните, потребителят трябва или да е влязъл чрез клиента за синхронизиране на OneDrive, или да е стигнал до своя сайт на OneDrive чрез уеб браузър.

Ако акаунтът за OneDrive е имал дейност на файлове, той ще има най-късната дата, на която има изпълнена дейност на файлове. Редовете в таблицата са сортирани по стойността Дата на последна дейност и така акаунтите за OneDrive с най-новата дейност на файлове ще се покаже най-отгоре на списъка.

Можете да добавяте или премахвате колони в таблицата.

Опции за колони
 • URL адрес е уеб адресът на акаунта за OneDrive.

 • Изтрит е състоянието на изтриване на акаунта. Необходими са най-малко 7 дни, за да се маркират акаунтите като изтрити.

 • Собственик е потребителското име на основния собственик на акаунта за OneDrive.

 • Дата на последно действие (UTC) е най-късната дата, на която е изпълнена дейност с файлове в акаунта за OneDrive. Акаунт за OneDrive без дейност на файлове ще се появява с празна стойност.

 • Файлове е броят на файлове в акаунта за OneDrive.

 • Активни файлове е броят на активните файлове в сайта за определен период от време. Един файл се счита за активен, ако той е записан, синхронизиран, променен или споделен в рамките на определен период от време.

  Забележки: 

  • Дейност по файл може да възникне много пъти за един файл, но ще се брои само като един активен файл. Например можете да записвате и синхронизирате един и същ файл няколко пъти през определен период от време, но това ще се брои само като един активен файл и един единичен синхронизиран файл в данните.

  • Ако файловете са премахнати по време на определения период от време за отчета, броят активни файлове, показан в отчета, може да е по-голям от текущия брой файлове на сайта.

  • Изтритите потребители ще продължат да се показват в отчетите 180 дни.

 • Използвано място за съхранение (МБ) е размерът на мястото за съхранение, използвано на сайта, в МБ. Това включва всички версии и метаданни, свързани с файловете.

Ако правилата на вашата организация не допускат да преглеждате отчети, в които има лични данни за потребителя, можете да промените настройката за поверителност за всички тези отчети. Прегледайте секцията Как да скрия на данните на ниво потребител в Отчети за дейността в предварителния преглед на центъра за администриране на Office 365.

9

Щракнете върху или докоснете иконата Управление на колони Управление на колони , за да добавите или премахнете колони от отчета.

10

Можете също да експортирате данните на отчета в .csv файл на Excel, като щракнете върху или докоснете връзката Експортиране Експортиране . Това експортира данните на всички сайтове и ви позволява да направите просто сортиране и филтриране за по-нататъшен анализ. Ако имате по-малко от 2000 сайта, можете да сортирате и филтрирате в рамките на таблицата в самия отчет. Ако имате повече от 2000 сайта, за да филтрирате и сортирате, трябва да експортирате данните.

Забележка: Когато данните са експортирани във файл на Excel, обърнете внимание, че датата, на която е генериран отчетът за съдържанието, се отразява във файла, в колоната Данни към.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×