Отстраняване на неизправности при общи проблеми на сайта

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази тема предоставя информация за отстраняване на неизправности, която ще ви помогне да разрешите общи проблеми и грешки, които може да възникнат, когато работите с Windows SharePoint Services 3.0.

Когато се опитам да създадете нов сайт, получавам съобщение, че сайтът вече се използва или вече съществува

Когато се опитам да създадете нов списък или библиотека, получавам съобщение, че указаното име вече се използва

Когато се опитам да създам файл или папка, получавам съобщение, че името на файла или папката е твърде дълъг

Не мога да изтрия сайт. Получавам съобщение "Не можете да изтриете сайт, който има подсайтове"

Когато се опитам да създам файл или папка, получавам съобщение, че името на файла или папката съдържа невалидни знаци

Не мога да изтрия като собственик на колекция от сайтове

Когато се опитам да изтрия файл, получавам съобщение, че файлът в момента е извлечен или заключен за редактиране от друг потребител

Когато преглед на началната страница на моя сайт, получавам съобщение за грешка на уеб част

Получавам съобщение "услугата не е налична", когато се опитам да видите моя сайт или административните страници на моя сайт или сървър

Когато се опитам да прегледате отчетите за използване на сайта страница, получавам съобщение, че отчетите за използването не са налични

Когато се опитам да качите файл, получавам съобщение, че файлът е "надвишила максималната дължина, позволена"

Когато се опитам да качите файл, получавам съобщение, че файлът е блокиран от администраторите на сървъра

Не мога да изпратя имейл потребител, след като на потребителя нови разрешения

Не мога да създам повече предупреждения

Получавам съобщение, че моя сайт надхвърлена квотата за съхранение

Когато се опитвам да създам нов сайт, получавам съобщение, че сайтът вече се използва или вече съществува

Симптоми

Когато се опитвате да създадете нова колекция със сайтове, може да видите следното съобщение:

Друг сайт вече съществува в h TTP://sitename/Sites/subsitename . Изтриване на този сайт, преди да се опитате да създадете нов сайт със същия URL адрес, изберете нов URL адрес или създайте ново включване на първоначално зададения път.

Когато се опитвате да създадете нов подсайт, може да видите следното съобщение:

Адрес на уеб сайт /Sites/subsitename/subsubsitename вече се използва.

Решение

URL адресът на уеб сайта, който се опитвате да създадете, вече съществува на същото местоположение на сайт. Щракнете върху бутона Назад във вашия браузър и след това въведете друг URL адрес за вашия сайт.

Най-горе на страницата

Когато се опитвам да създам нов списък или библиотека, получавам съобщение, че зададеното име вече се използва

Симптоми

Когато се опитвате да създадете нов списък или библиотека, може да видите следното съобщение:

Указаното име вече се използва. Списък, проучване, табло за обсъждания или библиотека с документи не може да има същото име като друг списък, проучване, дъска за обсъждания или библиотека с документи в този уеб сайт. Използва на браузъра обратно на бутона и въведете ново име.

Решение

Не може да създавате нов списък или библиотека със същото име като съществуващия списък или библиотека. Въведете друго име за новия списък или библиотека или изтрийте стария списък или библиотека, преди да създадете нов.

Забележка: Ако получите това съобщение, но не можете да намерите списъка или библиотеката със същото име, не може да имате необходимото разрешение, за да разглеждате списъка или библиотеката. Обърнете се към вашия администратор за помощ.

Най-горе на страницата

Когато се опитвам да създам файл или папка, получавам съобщение, че името на файла или папката е твърде дълго

Симптоми

Когато се опитвате да създадете нов файл или папка, може да видите следното съобщение:

Зададения файл или папка име е твърде дълго. URL пътят за всички файлове и папки трябва да бъде 260 знака или по-малко (и не повече от 128 знака за всяко едно име файл или папка в URL адреса). Въведете по-кратко име на файл или папка.

Решение

Името на файла или папката не може да е по-дълго от 128 знака. В допълнение пълният URL адрес до файла не може да е по-дълъг от 260 знака. Щракнете върху бутона Назад във вашия браузър и след това въведете ново име.

Най-горе на страницата

Не мога да изтрия сайт. Получавам съобщение "Не може да изтриете сайт, който има подсайтове"

Симптоми

Когато се опитвате да изтриете сайт, може да видите следното съобщение:

Грешка при изтриване на уеб сайта " /sitename/subsitename ". Не можете да изтриете сайт, който има подсайтове.

Решение

За да изтриете сайт, трябва първо да изтриете всички подсайтове, които са под него.

Най-горе на страницата

Когато се опитвам да създам файл или папка, получавам съобщение, че името на файла или папката съдържа невалидни знаци

Симптоми

Когато се опитвате да създадете нов файл или папка, може да видите следното съобщение:

Името на файла или папката " Име на файл/папка "съдържа невалидни знаци. Използвайте различно име. Невалидни знаци, включва следното: # % & *: < >? / \ { | } .

Решение

Определени знаци не може да се използват в име на файл или папка в Windows SharePoint Services 3.0. Въведете име за файла или папката, което не съдържа невалидни знаци.

Най-горе на страницата

Не мога да се изтрия като собственик на колекцията със сайтове

Симптоми

Когато се опитвате да изтриете собствениците на колекция с уеб сайтове, може да видите едно от следните съобщения:

  • Не може да изтриете собствениците на колекцията с уеб сайтове.

  • Не можете да премахнете собствениците от списъка с ние b за администратори на колекция от сайтове.

Решение

Не може да премахнете собствения си акаунт от групата Администратори на колекцията със сайтове. Обърнете се към друг администратор на колекцията със сайтове или със сървърния администратор и поискайте вашето име да се премахне от групата Администратори на колекцията със сайтове.

Най-горе на страницата

Когато се опитвам да изтрия файл, получавам съобщение, че файлът в момента се извлича или е заключен за редактиране от друг потребител

Симптоми

Когато се опитвате да изтриете файл, може да видите следното съобщение:

Файлът в момента се извлича или е заключен за редактиране от друг потребител.

Решение

Не може да изтриете файл, който в момента се извлича от друг потребител. Обърнете се към потребителя, който е извлякъл файла, и го помолете да вкара файла обратно или се обърнете към собственика на сайта за съдействие.

Най-горе на страницата

Когато разглеждам началната страница на моя сайт, получавам съобщение за грешка на уеб компонента

Симптоми

Когато разглеждате началната страница на вашия сайт, може да видите едно от следните съобщения:

  • Грешка в уеб компонента: Едно от свойствата на уеб компонента е в неправилен формат. Windows SharePoint Services не може да десериализира уеб компонента. Проверете формата на свойствата и опитайте отново.

  • Грешка в уеб част: не може да десериализирате (конвертирате XML потока обратно в обект) уеб компонента на сървъра.

Решение

Ако видите едно от следните съобщения, известете вашия сървърен администратор.

Най-горе на страницата

Получавам съобщение "услугата не е налична", когато се опитам да разгледам моя сайт или административните страници на моя сайт или сървър

Симптоми

Когато се опитвате да разгледате сайт, може да видите следното съобщение:

Услугата не е налична

Решение

Ако видите услугата "услугата не е налична", има проблем с набора приложения за уеб приложението. Известете сървърния администратор.

Най-горе на страницата

Когато се опитвам да видя страницата "Отчет от използването на сайта", получавам съобщение, че отчетите за използването не са налични

Симптоми

Когато се опитвам да видя страницата "Отчет за използването на сайта", може да видите следното съобщение:

Отчетът за използването не е наличен за този сайт. Обработката на използването може да е забранена на този сървър или данните за използването все още да не са обработени.

Решение

Регистрирането и обработката на използването може да са включени и потребителите трябва да са посетили страница на вашия сайт, преди да се появят данни на страницата "Отчет от използването на сайт". Обърнете се към вашия администратор на сайта, за да проверите дали регистрирането и обработката на използването са включени в Windows SharePoint Services 3.0. Също така, ако сайтът е нов (ако е създаден през този ден) или ако не е използван преди този ден, няма да се показват данни, докато не се завърши обработката на дневника на използването (обикновено в рамките на 24 часа). Ако сайтът не е бил активен през последните 31 дена, ще видите съобщението "няма данни".

Най-горе на страницата

Когато се опитвам да кача файл, получавам съобщение, че файлът е надвишил "максимално позволената дължина"

Симптоми

Когато се опитвате да качите файл, може да видите следното съобщение:

Предаването на формуляра не може да се обработи, тъй като надвишава максималната дължина, позволена от уеб администратора. Подайте отново формуляра с по-малко данни.

Решение

По подразбиране максималният размер на файла, качен на Windows SharePoint Services 3.0, е 50 мегабайта (МБ). Администраторите на сървъра може да увеличат или намалят размера на файла, ако има необходимост. Обърнете се към администратора на сървъра, за да поискате увеличаване размера на файла, който се качва.

Най-горе на страницата

Когато се опитвам да кача файл, получавам съобщение, че файлът е блокиран от сървърните администратори.

Симптоми

Когато се опитвате да качите файл, може да видите следното съобщение:

Файл, който се опитвате да записване или извличане е блокирано от този уеб сайт от администраторите на сървъра.

Решение

По подразбиране Windows SharePoint Services 3.0 не позволява определени типове файлове да се качват на сървъра. Сървърните администратори може да добавят или премахват типове файлове от този списък, ако е необходимо. Обърнете се към администратора на сървъра, за да поискате да се премахне блокирането на съответния тип на файл.

Най-горе на страницата

Не мога да изпратя имейл на потребителя, след като дам на потребителя нови разрешения

Симптоми

Когато се опитвате да изпратите имейл съобщение на потребител, след като му дадете нови разрешения, може да видите следното съобщение:

Потребителя или потребителите са добавени успешно, но възникна грешка в изпращането на имейл съобщението. Сървърът не може да се създаде правилно за изпращане на имейл. За да проверите дали имейл е конфигуриран правилно, обърнете се към администратора на вашия сървър.

Решение

Това съобщение се показва, ако SMTP сървърът не е валиден или не отговаря, когато поставете отметка в квадратчето Изпратете приветстващ имейл на новите потребители, докато добавяте нови потребител към сайта, списъка или библиотеката. Известете сървърния администратор, че има проблем със SMTP сървъра.

Най-горе на страницата

Не мога да създам повече предупреждения

Симптоми

Когато се опитвате да създадете предупреждение за списък или библиотека, може да видите следното предупреждение:

Създали се максималния брой предупреждения, позволени за този сайт. Може да управлявате вашите предупреждения от страницата "Моите предупреждения на този сайт".

Решение

Windows SharePoint Services 3.0 указва максимален брой на предупрежденията, които потребителят може да създава. Този брой автоматично се настройва по подразбиране и може да се увеличи или намали от вашия сървърен администратор. Обърнете се към администратора на сървъра, за да поискате увеличаване на квотата на предупрежденията.

Най-горе на страницата

Получавам съобщение, че сайтът ми е надвишил квотата за съхранение

Симптоми

Когато се опитвате да добавите данни към вашия сайт, може да видите следното съобщение:

Вашите промени не могат да се запишат, тъй като този уеб сайт на SharePoint е надвишила съхранение положение ta ограничите. Трябва да запишете работата си на друго място. Обърнете се към вашия администратор, за да промените максималната квота за уеб сайта.

Решение

Сървърните администратори могат да налагат ограничения върху количеството на място на съхранение, което сайтовете може да използват на сървъра. Обърнете се към администратора на сървъра, за да поискате увеличаване на квотата на съхранение за вашия уеб сайт.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×