Представяне на слайдшоу

Отпечатване на слайдове, изложения или бележки на PowerPoint

Отпечатване на слайдове, изложения или бележки на PowerPoint

Можете да отпечатате слайдове, структура, бележки на докладчика или изложения на вашата презентация на PowerPoint.

Структурата отпечатва само текста в слайдовете, без изображенията. Бележките на презентация ви показват слайда и свързаните бележки на докладчика на под него. Ако изберете да отпечатате изложения, можете да отпечатате няколко слайда на една страница с помощта на различни оформления, понякога с мястото за водене на бележки.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 1. Изберете Файл.

  Щракнете върху "ФАЙЛ" в горния ляв ъгъл на екрана.
 2. Изберете Печат.

 3. Изберете Слайдове на цяла страница и след това изберете Слайдове на цяла страница от списъка Оформление за печат.

  В екрана за печат щракнете върху "Слайдове на цяла страница" и след това изберете "Слайдове на цяла страница" от списъка "Оформление за печат".
 4. Настройте другите опции за печат, които искате, и щракнете върху Печат.

 1. Изберете Файл.

  Щракнете върху "ФАЙЛ" в горния ляв ъгъл на екрана.
 2. Изберете Печат.

 3. Изберете Слайдове на цяла страница и след това изберете Страници за бележки от списъка Оформление за печат.

  В екрана за печат щракнете върху "Слайдове на цяла страница" и след това изберете "Страници с бележки" от списъка "Оформление за печат".
 4. Настройте другите опции за печат, които искате, и щракнете върху Печат.

 1. Изберете Файл.

  Щракнете върху "ФАЙЛ" в горния ляв ъгъл на екрана.
 2. Изберете Печат.

 3. Изберете Слайдове на цяла страница и след това изберете Структура от списъка Оформление за печат.

  В екрана за печат щракнете върху "Слайдове на цяла страница" и след това изберете "Структура" от списъка "Оформление за печат".
 4. Настройте другите опции за печат, които искате, и щракнете върху Печат.

 1. Изберете Файл.

  Щракнете върху "ФАЙЛ" в горния ляв ъгъл на екрана.
 2. Изберете Печат.

 3. Изберете Слайдове на цяла страница и изберете желаната от вас опция от списъка Изложения.

  В екрана за печат щракнете върху "Слайдове на цяла страница" и изберете желаното от вас оформление от списъка с изложения.
 4. Настройте другите опции за печат, които искате, и щракнете върху Печат.

За отпечатването в PowerPoint 2007 вижте Печат на презентация в по-стари версии на PowerPoint.

Вж. също

Добавяне на бележки на докладчика към вашите слайдове

Печат на презентация в черно-бяло или с нива на сивото

Структурата отпечатва само текста в слайдовете, без изображенията. Бележките на презентация ви показват слайда и свързаните бележки на докладчика на под него. Ако изберете да отпечатате изложения, можете да отпечатате няколко слайда на една страница с помощта на различни оформления, понякога с мястото за водене на бележки.

Процедурите по-долу се отнасят за отпечатването в PowerPoint 2016 for Mac.

За отпечатването в PowerPoint for Mac 2011 вижте Печат на презентация в по-стари версии на PowerPoint.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 1. От менюто Файл изберете Печат.

 2. Изберете Покажи подробните данни в долната част на диалоговия прозорец.

  Бутон "Покажи подробните данни" в диалоговия прозорец "Печат"
 3. В полето Оформление изберете Слайдове.

  Изберете оформлението "Слайд" в диалоговия прозорец "Печат"
 4. Настройте другите опции за печат, които искате, и изберете Печат.

 1. От менюто Файл изберете Печат.

 2. Изберете Покажи подробните данни в долната част на диалоговия прозорец.

  Бутон "Покажи подробните данни" в диалоговия прозорец "Печат"
 3. В полето Оформление изберете Бележки.

  Изберете оформлението "Бележки" в диалоговия прозорец "Печат"
 4. Настройте другите опции за печат, които искате, и изберете Печат.

 1. От менюто Файл изберете Печат.

 2. Изберете Покажи подробните данни в долната част на диалоговия прозорец.

  Бутон "Покажи подробните данни" в диалоговия прозорец "Печат"
 3. В полето Оформление изберете Структура.

  Изберете оформлението "Контур" в диалоговия прозорец "Печат"
 4. Настройте другите опции за печат, които искате, и изберете Печат.

 1. От менюто Файл изберете Печат.

 2. Изберете Покажи подробните данни в долната част на диалоговия прозорец.

  Бутон "Покажи подробните данни" в диалоговия прозорец "Печат"
 3. В полето Оформление изберете една от опциите за Изложение в зависимост от това колко слайда на страница искате.

  Изберете оформлението "Изложение" в диалоговия прозорец "Печат"
 4. Настройте другите опции за печат, които искате, и изберете Печат.

Вж. също

Добавяне на бележки на докладчика към вашите слайдове

Печат на презентация в черно-бяло или с нива на сивото

Всеки може да отпечата слайдове в PowerPoint Online. Абонатите на Office 365, които използват файл, съхраняван в OneDrive за бизнеса или SharePoint Online, могат също да отпечатат бележките и изложенията.

Отпечатаната страница за бележки показва слайда в горната половина на страницата и бележките на представящия в долната половина.

В страницата за бележки се отпечатва слайдът в горната половина на страницата и бележките на представящия – в долната половина.

Отпечатаното изложение показва три слайда от лявата страна на страницата и мястото за водене на бележки от дясната страна

Страницата с изложения се състои от три слайда с миниатюрни изображения на лявата страна и няколко отпечатани редове за водене на бележки отдясно на всяка миниатюра.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

 1. От вашето слайдшоу на PowerPoint Online изберете Файл > Печат и след това изберете вида на листовете, които искате да отпечатате: Печат на слайдове на цяла страница, Печат на страници с бележки или Печат на изложения.

  Изберете един от бутоните за печат

 2. Изчакайте да се отвори панелът "Печат".

  Опции в панела за печат на Chrome

 3. До Местоназначение, щракнете върху Промяна, за да изберете принтер. Задайте всички други желани от вас опции за оформление за печат – например кои слайдове да бъдат отпечатани и дали да бъдат отпечатани едностранно, или двустранно. (Наличните опции варират в зависимост от принтера.)

  Щракнете върху "Промяна", за да изберете принтер

 4. Щракнете върху Печат.

  Щракнете върху "Печат"

 1. От вашето слайдшоу на PowerPoint Online щракнете върху Файл > Печат и след това изберете вида на листовете, които искате да отпечатате: Печат на слайдове на цяла страница, Печат на страници с бележки или Печат на изложения.

  Изберете един от бутоните за печат

 2. Изчакайте да се отвори диалоговият прозорец Печат.

  Изчакайте да се отвори панелът на принтера

 3. Под Ориентация изберете опцията, която съответства на ориентацията на слайдовете ви. Задайте всички други желани от вас опции за оформление за печат – например кои слайдове да бъдат отпечатани и дали да бъдат отпечатани едностранно, или двустранно. (Наличните опции варират в зависимост от принтера.)

  В "Ориентация" щракнете върху "Пейзажна"

 4. В Принтер изберете принтер.

  Изберете принтер

 5. Щракнете върху Печат, за да отпечатате вашето слайдшоу (може да се наложи да превъртите, за да намерите Печат в панела за печат).

  Щракнете върху "Печат"

 1. От вашето слайдшоу на PowerPoint Online щракнете върху Файл > Печат и след това изберете вида на листовете, които искате да отпечатате: Печат на слайдове на цяла страница, Печат на страници с бележки или Печат на изложения.

  Изберете един от бутоните за печат

 2. Щракнете върху Отваряне на PDF.

  Вашият PDF файл е готов

 3. Щракнете върху иконата на принтер в горния десен ъгъл над слайдшоуто.

  Щракнете върху иконата на принтера

 4. В диалоговия прозорец Печат, който се появява в Принтер, изберете принтер.

  Изберете принтер

 5. Щракнете върху OK за да отпечатате вашето слайдшоу.

  Щракнете върху OK, за да отпечатате

 6. Когато приключите отпечатването, затворете PDF файла, който отворихте за печат в стъпка 2.

Препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge вместо Internet Explorer, когато работите в PowerPoint Online, за по-добри резултати при отпечатване.

Ако използвате Internet Explorer, ви препоръчваме да инсталирате Adobe Reader, тъй като ако е инсталиран на компютъра ви, това улеснява процеса за печат в PowerPoint Online.

 1. От вашето слайдшоу на PowerPoint Online щракнете върху Файл > Печат и след това изберете вида на листовете, които искате да отпечатате: Печат на слайдове на цяла страница, Печат на страници с бележки или Печат на изложения.

  Изберете един от бутоните за печат

 2. Щракнете върху Отваряне на PDF.

  Вашият PDF файл е готов

 3. На страницата Печат, която се появява, в Ориентация щракнете върху Пейзаж. Задайте всякакви други желани от вас опции за оформление на печата.

  Щракнете върху "Пейзажна" и други опции

 4. В полето Име изберете принтер.

  В полето "Име" щракнете върху името на принтера

 5. Щракнете върху OK за да отпечатате вашето слайдшоу (може да се наложи да превъртите, за да намерите OK на страницата за печат).

  Щракнете върху OK, за да отпечатате

 6. Когато приключите отпечатването, затворете PDF файла, който отворихте за печат в стъпка 2.

 1. От вашето слайдшоу на PowerPoint Online щракнете върху Файл > Печат и след това изберете вида на листовете, които искате да отпечатате: Печат на слайдове на цяла страница, Печат на страници с бележки или Печат на изложения.

  Изберете един от бутоните за печат

 2. Щракнете върху Отваряне на PDF.

  Вашият PDF файл е готов

 3. В отворена презентация задръжте показалеца над долния край на презентацията и щракнете върху това изображение.

  Щракнете върху изображението в своята презентация на PowerPoint Online

 4. На страницата Печат в Ориентация щракнете върху Пейзаж. Задайте всякакви други желани от вас опции за оформление на печата.

  Избор на настройките за печат в диалоговия прозорец "Печат"

 5. В полето Принтер изберете принтер.

 6. Щракнете върху Печат, за да отпечатате вашето слайдшоу.

 7. Когато приключите отпечатването, затворете PDF файла, който отворихте за печат в стъпка 2.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×