Отпечатване на отчет с обобщена таблица

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Отпечатване на обобщена таблица начина, по който често изисква използването на комбинация от печат функции за работни листове и обобщени таблици. За да използвате тези функции, трябва да имате само един отчет в работния лист, или трябва да зададете област за печат , която включва само един отчет.

Съвет: За най-добри резултати следвайте тези секции в последователност.

Ако имате повече от един отчет с обобщена таблица в работния лист, задайте област за печат , която включва само отчета, който искате да отпечатате.

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. В раздела анализиране , в групата действия щракнете върху избори след това щракнете върху Цялата обобщена таблица.

 3. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Областта за печати след това щракнете върху Задаване на област за печат.

  Задаване на област за печат

Изглед на оформление на страница е полезен за готвите Вашите данни за печат. Например можете да използвате линийките за измерване на ширината и височината на данните, промяна на ориентацията на страницата, Добавяне или промяна на горни и долни колонтитули, задаване на полета за печат и скриване или показване на заглавките на редовете и колоните.

 1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на работна книга, щракнете върху Оформление на страница.

  Съвет: Можете също да щракнете върху Изглед на оформление на страница, изображение на бутон в лентата на състоянието.

 2. Правите промени в оформлението на страница.

Можете да повторите етикети на редове и етикети на колони на отчет на всяка отпечатвана страница като заглавия за печат. Когато променяте оформлението на отчета, така че етикетите са показани в различен работен лист редове и колони, нов етикет на редове и колони се повтарят автоматично следващия път, когато отпечатвате отчета.

 1. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Печат на заглавия.

  Заглавия за печат

 2. В диалоговия прозорец Настройка на страниците се уверете, че квадратчетата Повтаряни редове отгоре и Повтаряни ляв колони са изчистени.

 3. Затворете диалоговия прозорец Настройка на страниците .

 4. В раздела анализиране , в групата обобщена таблица щракнете върху Опции.

 5. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица щракнете върху раздела " печат " и след това поставете отметка в квадратчето Задаване на заглавия за печат .

 6. Ако вашият отчет има повече от един етикет на ред и искате да се повтаря външния ред етикет елементите на всяка страница, поставете отметка в квадратчето Повтаряй етикетите на редовете на всяка отпечатвана страница .

Когато вашият отчет има няколко етикети на редове и знак за нова страница попада в група от елементи за етикет на ред, можете да зададете отчета, за да автоматично повтаряне на етикетите на елементите за външно етикети в началото на следващата страница. В отчет с две или повече етикети на редове всички, но най-дясната са етикети на външни редове. В следващия пример отчета е зададено така, че елементите на изток и трим2 от външния ред етикети регион "и" ТРМ се отпечатват на следващата страница след знака за нова страница.

Мрежа на заявка за проектиране

1. край на страница в група на елемент.

2. етикетите от етикети на външни редове се повтарят на страница 2.

 1. Щракнете с десния бутон на външния ред етикет, който разполага с елементите, които искате да отпечатате на отделни страници и след това щракнете върху Настройки на поле в контекстното меню.

 2. В диалоговия прозорец Настройки на поле щракнете върху раздела оформление и печат .

 3. Поставете отметка в квадратчето Вмъкване на край на страница след всеки елемент .

Е добре да прегледате цялата обобщена таблица във визуализация на разделянето по страници, в случай че трябва да направите допълнителни настройки на знаци за нова страница.

Вие може или не може да искате да отпечатате разгъване и свиване на бутоните. За да решите дали искате да отпечатате разгъване и свиване на бутони, направете следното:

 • За да покажете или скриете разгъване и свиване на бутони в работния лист, в раздела анализиране , в групата Покажи/Скрий щракнете върху +/ – бутони.

 • За да покажете или скриете разгъване и свиване бутони в отпечатаната справка, направете следното:

  1. В раздела анализиране , в групата обобщена таблица щракнете върху Опции.

  2. Щракнете върху раздела печат и след това отметнете или изчистете квадратчето за отметка бутоните за разгъване/свиване печат, когато се показват в обобщената таблица .

   Забележка: Това квадратче за отметка изисква команда +/ – бутони в групата Покажи/Скрий в раздела " Опции ", за да бъдат включени.

 1. За да проверите вашия окончателен оформление за печат, щракнете върху файл > печат наи да видите визуализация.

  Клавишна комбинация можете също да натиснете CTRL + F2.

  Направете окончателно настройки колкото е необходимо. За повече информация вижте Визуализиране на страници на работен лист преди отпечатване.

 2. Когато визуализацията изглежда правилно, щракнете върху печат.

Ако имате повече от един отчет с обобщена таблица в работния лист, задайте област за печат , която включва само отчета, който искате да отпечатате.

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Действия щракнете върху Избор, а след това върху Цялата обобщена таблица.

  изображение на лентата на Excel

 3. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Област за печат и след това върху Задаване на област за печат.

  Изображение на лентата на Excel

Изглед на оформление на страница е полезен за готвите Вашите данни за печат. Например можете да използвате линийките за измерване на ширината и височината на данните, промяна на ориентацията на страницата, Добавяне или промяна на горни и долни колонтитули, задаване на полета за печат и скриване или показване на заглавките на редовете и колоните.

 1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на работна книга, щракнете върху Оформление на страница.

  Първи стъпки

  Съвет: Можете също да щракнете върху Изглед на оформление на страница, изображение на бутон в лентата на състоянието.

 2. Правите промени в оформлението на страница.

Можете да повторите етикети на редове и етикети на колони на отчет на всяка отпечатвана страница като заглавия за печат. Когато променяте оформлението на отчета, така че етикетите са показани в различен работен лист редове и колони, нов етикет на редове и колони се повтарят автоматично следващия път, когато отпечатвате отчета.

 1. В раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Печат на заглавия.

  Изображение на лентата на Excel

 2. В диалоговия прозорец Настройка на страниците се уверете, че квадратчетата Повтаряни редове отгоре и Повтаряни ляв колони са изчистени.

 3. Затворете диалоговия прозорец Настройка на страниците .

 4. В раздела Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Изображение на лентата на Outlook

 5. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица щракнете върху раздела " печат " и след това поставете отметка в квадратчето Задаване на заглавия за печат .

 6. Ако вашият отчет има повече от един етикет на ред и искате да се повтаря външния ред етикет елементите на всяка страница, поставете отметка в квадратчето Повтаряй етикетите на редовете на всяка отпечатвана страница .

Когато вашият отчет има няколко етикети на редове и знак за нова страница попада в група от елементи за етикет на ред, можете да зададете отчета, за да автоматично повтаряне на етикетите на елементите за външно етикети в началото на следващата страница. В отчет с две или повече етикети на редове всички, но най-дясната са етикети на външни редове. В следващия пример отчета е зададено така, че елементите на изток и трим2 от външния ред етикети регион "и" ТРМ се отпечатват на следващата страница след знака за нова страница.

Мрежа на заявка за проектиране

1. край на страница в група на елемент.

2. етикетите от етикети на външни редове се повтарят на страница 2.

 1. Щракнете с десния бутон на външния ред етикет, който разполага с елементите, които искате да отпечатате на отделни страници и след това щракнете върху Настройки на поле в контекстното меню.

 2. В диалоговия прозорец Настройки на поле щракнете върху раздела оформление и печат .

 3. Поставете отметка в квадратчето Вмъкване на край на страница след всеки елемент .

Е добре да прегледате цялата обобщена таблица във визуализация на разделянето по страници, в случай че трябва да направите допълнителни настройки на знаци за нова страница.

 • В раздела Изглед, в групата Изгледи на работна книга щракнете върху Визуализация на разделянето по страници.

  Първи стъпки

  Съвет: Можете също да щракнете върху Визуализация на разделянето по страници, Изображение на бутон в лентата на състоянието.

  Можете да вмъкнете нова ръчен край на страници и премествате и изтривате автоматичните. За повече информация вижте Добавяне, изтриване, или преместване на знаци за нова страница.

Вие може или не може да искате да отпечатате разгъване и свиване на бутоните. За да решите дали искате да отпечатате разгъване и свиване на бутони, направете следното:

 • За да покажете или скриете разгъване и свиване на бутони в работния лист, в раздела Опции , в групата Покажи/Скрий щракнете върху +/ – бутони.

  изображение на лентата на excel

 • За да покажете или скриете разгъване и свиване бутони в отпечатаната справка, направете следното:

  1. В раздела Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

   Изображение на лентата на Outlook

  2. Щракнете върху раздела печат и след това отметнете или изчистете квадратчето за отметка бутоните за разгъване/свиване печат, когато се показват в обобщената таблица .

   Забележка: Това квадратче за отметка изисква команда +/ – бутони в групата Покажи/Скрий в раздела " Опции ", за да бъдат включени.

 1. За да проверите вашия окончателен оформление за печат, направете следното:

  • Excel 2010: Щракнете върху файл > печат.

  • Excel 2007: Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху стрелката до печати след това щракнете върху Визуализация на печата.

  Клавишна комбинация можете също да натиснете CTRL + F2.

  Направете окончателно настройки колкото е необходимо. За повече информация вижте Визуализиране на страници на работен лист преди отпечатване.

 2. Когато визуализацията изглежда правилно, щракнете върху печат.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×