Отговорите за събиране на данни не се обработват автоматично

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Симптоми

Вие използвате Microsoft Office Access 2007 и Microsoft Office Outlook 2007 за генериране и изпращане на имейл съобщение, което включва формуляр за въвеждане на данни. Получателите съобщават, че са попълнили формулярите и са ги изпратили обратно като отговори. Вие обаче не виждате очакваните резултати в Office Access 2007 или Office Outlook 2007. Например:

  • Вие не виждате данните в таблиците местоназначение в Access. Не се добавят нови записи и не се актуализират съществуващите записи.

  • Колоната Състояние на събирането на данни за съобщението в Outlook показва или съобщение за грешка, или низа "Необработено съобщение". Освен това, колоната Категории за съобщението показва или червен квадрат, или е празна.

    Съвет: Колоните в Outlook, наречени Флаг за изпълнение, Състояние на събирането на данни, и Категории показват състоянието на операцията за обработка. За да добавите тези колони в изгледа, щракнете с десния бутон върху заглавка на колона и в контекстното меню щракнете върху Избор на полета. В диалоговия прозорец Избор на полета , плъзнете всяко поле и го пуснете отдясно или отляво на заглавката на съществуваща колона.

    Когато един отговор е обработен успешно, колоната Състояние на събирането на данни в Outlook е празна и колоната Категории показва зелен квадрат. Освен това колоната Флаг за изпълнение показва съобщението Операцията за събиране на данни е успешна.

Решение

Ако подозирате, че отговор не успя да автоматична обработка, изпробвайте решенията, предложени в таблицата по-долу. Повечето от тези решения изискват да първо да разрешите проблема и след това експортирайте отговора ръчно. За повече информация за обработка на отговорите ръчно вижте статията ръчна обработка на отговорите за събиране на данни.

Проблем

CAU SE

Решение

В папката на Outlook има отговор, но той не е обработен. Колоната Състояние на събирането на данни показва Необработено съобщение.

Прегледайте опциите на съобщението в диалоговия прозорец Опции на имейли за събиране на данни. Избрали сте ръчна обработка на отговорите или настройки, предотвратяващи автоматичната обработка на някои съобщения.

Съвет: За да се покажат опциите, в раздела Външни данни, в групата Събиране на данни щракнете върху Управление на отговори. Изберете желаното съобщение в диалоговия прозорец и щракнете върху Опции за съобщения.

Експортирайте ръчно отговора

За да се гарантира, че все още не са получените отговори се обработват автоматично, променете настройките в диалоговия прозорец Опции. За повече информация вижте статията Опции на имейли за събиране на данни.

Отговорих на едно от съобщенията си, но то не се обработва..

Отговорът на собствено съобщение включва малко по-различна процедура.

Вместо да попълвате формуляра в съобщението, което сте получили, попълнете формуляра, който е в изпратеното съобщение, намиращо се в папката Изпратени. Направете преглед за папката Изпратени елементи и отворете съобщението. Щракнете върху Отговор, попълнете формуляра и след това щракнете върху Изпрати.

Колоната Състояние на събирането на данни показва следния низ:

Не може да се намери базата данни. Намерете базата данни и импортирайте ръчно данните.

Базата данни или е преместена на друго място, или е преименувана или изтрита, или се е повредила.

Възстановете базата данни в първоначалното й местоположение и експортирайте ръчно отговора.

Колоната Състояние на събирането на данни показва следния низ:

Базата данни за импортиране на данни не може да се отвори, защото вече се използва. Обработете ръчно отговорите, когато има достъп до базата данни.

Базата данни е отворена в монополен режим и в нея не могат да се правят промени, докато не се премахне монополното право за заключване.

Помолете потребителите, които са отворили базата данни в монополен режим, да я затворят, а след това я отворете в нормален режим. След това опитайте ръчно да експортирате отговора.

Колоната Състояние на събирането на данни показва следния низ:

Тази база данни на Access е защитена с парола. Експортирайте ръчно тези данни в Microsoft Access.

Базата данни предназначение е защитена с парола. Когато базата данни изисква парола, автоматичната обработка е неуспешна.

Експортирайте ръчно отговора. Ако искате бъдещите отговори да се обработват автоматично, премахнете паролата на базата данни.

Колоната Състояние на събирането на данни показва съобщение, че липсват таблица, заявка или поле.

Таблицата местоназначение или заявката е изтрита или преименувана, или структурата е модифицирана по такъв начин, че съдържанието на формуляра не може да бъде да бъде добавено към таблиците.

Създайте отново таблиците местоназначение и заявките, или създайте и изпратете ново съобщение за събиране на данни.

Колоната Състояние на събирането на данни показва следния низ:

Този имейл не може да се обработи. Формулярът в него или е повреден, или е модифициран.

Или формулярът в отговора е повреден, или някой (получателят или подателят) е модифицирал формуляра.

Ако получателят е променил формуляра, помолете го да ви изпрати формуляра отново и след това експортирайте ръчно отговора.

Ако формулярът в оригиналното съобщение е повреден или е невалиден, трябва да създадете и изпратите ново съобщение.

Колоната Състояние на събирането на данни показва следния низ:

В посочената база данни не може да се намери необходимата информация за завършване на обработката.

Липсва необходимата информация за съпоставка на отговора със съществуващия запис, който трябва да бъде актуализиран.

Настройките на съобщението трябва да се синхронизират с Outlook. Превключете в Access и изберете съобщението в диалоговия прозорец Управление на отговори. В Подробни данни за съобщението ще видите поле за предупреждения. Щракнете върху съобщението в полето за предупреждения, за да синхронизирате настройките, и след това затворете диалоговия прозорец. Превключете обратно в Outlook и експортирайте ръчно отговора.

Колоната Състояние на събирането на данни показва следния низ:

Не може да се добавят или модифицират данни, защото това ще доведе до дублиращи се стойности в поле, което допуска само уникални стойности.

Едно поле, чието свойство Индексиран е зададено като Да (без дублиране) не може да съдържа дублирани стойности. Ако присвоената стойност в полето на формуляра вече съществува в съответното поле в таблицата, операцията ще е неуспешна.

Поискайте от получателя да изпрати друг отговор с различна стойност в полето на формуляра.

Колоната Състояние на събирането на данни показва следния низ:

Стойността, която въведохте, не е елемент в списъка с опции.

Формулярът включва необходимо поле, което търси стойности, но потребителят не е посочил стойност за полето или свойството на полето Ограничи до списъка е зададено като Да, а потребителят е задал стойност, която не е в списъка.

Поискайте от получателя да изпрати повторно отговора, след като попълни всички полета, или сами попълнете и запишете формуляра и експортирайте отново.

Колоната Състояние на събирането на данни показва съобщение, посочващо, че указаната стойност в полето на формуляра е невалидна.

Получателят е въвел невалидни данни в едно или повече полета.

Поискайте от получателя да изпрати повторно отговора, след като попълни всички полета, или сами попълнете и запишете формуляра и експортирайте отново.

Колоната Състояние на събирането на данни показва следния низ:

Това съобщение съдържа формуляр, който трябва да попълните. Когато сте готови, изпратете го на подателя на този имейл.

Получателят не е попълнил формуляра.

Поискайте от получателя да изпрати друг отговор, след като попълни формуляра.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×