Отваряне или редактиране на файл в библиотека

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Методът, който изберете за отваряне или редактиране на файл в библиотека, зависи от това какво искате да правите с файла.

Когато щракнете върху файла от някои програми, съвместими с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Office Word 2007, имате възможността да разгледате копието на файла само за четене или да отворите файла за редактиране. Тази опция ви помага да отворите файла по начин, който отговаря на вашия намерения.

Забележка: Повечето често срещани типове файлове, като документи и електронни таблици, може да се разглеждат или редактират от библиотека в Windows SharePoint Services 3.0. Ако системата ви не разпознае типа на файла – например тъй като няма програма на вашата система, която да е свързана с типа на файла – може да изтеглите и запишете файла локално. По-късно може да го отворите в програма, която разпознава типа на файла.

Какво искате да направите?

Отворите копие само за четене на файл

Извличане на файл

Редактиране на файл

Работа офлайн с файл от библиотека с документи

Отваряне на копие на файл само за четене

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Щракнете върху името на файла, който искате да отворите, а след това направете едно от следните действия:

  • Ако отворите файла, създаден в някои програми, съвместими с Windows SharePoint Services 3.0, например Office Word 2007, може да видите диалогов прозорец, който ви пита как искате да отворите файла. Ако се появи диалогов прозорец, изберете опцията за отваряне на файла само за четене.

  • В други програми, например предишни версии на програма или програма, която не е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, файлът автоматично се отваря само за четене, когато щракнете върху него.

   Ако възнамерявате да редактирате файла, не го отворите, като щракнете върху него; Вместо това посочете името на файла, за да се покаже стрелка надолу. Щракнете върху стрелката надолу и след това в менюто, което се появява, щракнете върху Редактиране в приложение.

  • В библиотеката с картини свойствата на изображението се показват, когато щракнете върху файла. Може да видите предварително изображението в раздела Визуализация или за да разгледате копието само за четене в прозореца на браузъра, щракнете върху визуализацията или името на изображението.

Забележка: Ако направите промени, които искате да запазите, докато разглеждате файла само за четене, няма да имате възможност да запишете файла директно в библиотеката и да запазите същото име на файла. Но може да запазите работата си. Може да преименувате файла и да го запишете в библиотеката с документи или да запишете файла на твърдия диск и след това да го качите. Ако по-късно качвате файла, може да го качите като версия на съществуващия файл, ако се проследяват версии, за да бъде част от хронологията на версиите на файла.

Съвет: Някои програми, които са съвместими с Windows SharePoint Services 3.0, предоставят опцията за редактиране на файла само за четене. В някои случаи тази опция се показва на лентата с инструменти отгоре на файла. Тази опция може да е от полза, ако първо отворите файла само за четене, а след това решите, че трябва вместо това да го редактиране.

Най-горе на страницата

Извличане на файл

Когато извличам файл, проверете дали други не може да правят промени във файла, докато го редактирате. Останалите потребители не виждат вашите промени, докато не вкарвам файла.

Вашата организация може да изисква да извлечете файла, за да го редактирате. Така не се позволява на много хора да правят промени по едно и също време, което помага да се избегнат конфликти и объркване. В библиотеките, които изискват извличане, файлът автоматично се извлича при вас, когато го редактирате, ако вече не сте го извлекли.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Посочете към името на файла, за да се покаже стрелка надолу.

  В библиотеката с картини щракнете върху файла и след това в свойствата, които се показват, изберете Извличане.

 3. Щракнете върху стрелката надолу и в менюто, което се показва, щракнете върху Извлечи.

  Когато някой файл с изключение на картина е извлечен, иконата на файла в библиотеката се променя да посочи, че файлът е извлечен icon image . Когато картина е извлечен, бутона на свойството страницата се променя на Вкарване.

 4. Ако програмата, която искате да използвате за редактиране на файла, е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, може да имате нужда от съобщение, питащо дали искате да работите с файла като локална чернова. Ако искате да работите върху копието на файла на твърдия диск, поставете отметка в квадратчето Използвай локалната ми папка "Чернови". Ако искате копието на черновата да се съхранява на сървъра, докато е извлечено при вас, премахнете отметката.

  Забележки: 

  • По-късно, ако решите да върнете файла, без да записвате промените, може да ги анулирате. Ще изгубите всички промени, направени, докато файлът е бил извлечен. Файлът възстановява последно върнатата версия, като не запазва хронология на версиите за незаписаните промени.

  • Може да върнете файла, така че останалите да виждат вашите промени и да запазят файла извлечен, докато работите по него. За тази цел може да поставите отметка в квадратчето Запази документа извлечен след вкарване на тази версия, когато върнете файла обратно.

Най-горе на страницата

Редактиране на файл

Според настройките на вашата библиотека може да е задължително да се извлече файлът, преди да се редактира, с което не се позволява на хората да променят файла по едно и също време. Ако някой друг извлече файла, не може да го редактирате.

Ако не извлечете файла, преди да го редактирате, някой друг може да го редактира, докато вие работите по него. Когато двама или повече души работят едновременно върху файла, има вероятност случайно да се презапишат промените на един с друг.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако отваряте файл, създаден в програма, съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, например Office Word 2007, щракнете върху файла. Ако видите диалогов прозорец, който ви пита как искате да отворите файла, изберете опцията за редактиране на файла.

  • Ако редактирате файла в предишна версия на програма или в програма, която не е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, посочете името на файла, за да се покаже стрелка надолу. Щракнете върху стрелката надолу и в менюто, което се появява, щракнете върху Редактиране в програмата.

  • В библиотеката с картини Поставете отметка в квадратчетата за картините, които искате да редактирате. В менюто действия Изображение на меню щракнете върху Редактиране.

 3. Според настройките на вашата библиотека и програма, която използвате за редактиране на файла, може да видите съобщение, когато отворите файла. Например съобщението може да ви пита дали смятате, че е безопасно да се отвори файлът, или може да ви уведомява, че файлът е извлечен, ако библиотеката ви изисква файловете да бъдат извлечени. Ако искате да продължите, отговорете на съобщението, като щракнете върху ОК или неговия еквивалент.

 4. Редактирайте, запишете файла и след това затворете програмата.

 5. Ако файлът се извлече и програмата, която използвате, е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, бивате подканени да вкарате файла обратно, когато го затворите. Ако не искате тогава да вкарате файла, може да го вкарате по-късно, като използвате падащото меню на файла в библиотеката.

  Забележки: 

  • Ако редактирате файла, но не сте го извлекли, промените се появяват, когато запишете файла обратно в библиотеката. Ако файлът е извлечен, промените се показват, когато вкарате обратно файла.

  • В зависимост от настройките на вашата библиотека, може да бъдете запитани за допълнителна информация относно файла, когато го запишете. Например може да бъдете помолени да изберете типа съдържание на файла или да въведете повече подробни данни за него.

Най-горе на страницата

Работа в офлайн режим с файла от библиотеката с документи

Ако редактирате файл от библиотека с документи, като използвате програма, съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, например Office Word 2007, може да извлечете файла и да работите с него на твърдия диск. В зависимост от вашия сървър, работата с файлове на твърдия диск може да е по-бърза, отколкото работата с файлове на сървъра.

Трябва да бъдете свързани към сървъра, за да извлечете файла, но може да работите върху файла в отделна папка с чернови на вашия компютър, независимо дали сте свързани със сървъра. Например може да извлечете файл от вашия сайт на Windows SharePoint Services и след това да работите върху него на преносимия си компютър. Без значение къде работите с файла, копието на сървъра се актуализира, когато върнете обратно файла.

Тази опция е налична само за библиотеките с документи.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Посочете към името на файла в библиотеката, за да се покаже стрелка надолу.

 3. Щракнете върху стрелката надолу и след това изберете Извлечи.

 4. В диалоговия прозорец поставете отметка в квадратчето Използвай локалната ми папка "Чернови".

  Забележка: Ако извлечете файл, създаден от програма, която не е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, квадратчето за отметка Използвай локалната ми папка "Чернови" не се показва и не може да работите с файла в офлайн режим.

 5. Редактирайте файла и след това го вкарайте обратно, когато свършите.

Забележка: В някои програми, които са съвместими с Windows SharePoint Services 3.0, може да промените местоположението на локалната ви папка с чернови, където се поставят файловете, когато се извлекат при вас. За повече информация вж. помощта за програмата.

Съвет: Може да свържете вашата библиотека с някои имейл програми, съвместими с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Office Outlook 2007, за да може да четете, редактирате и търсите файлове в офлайн режим. За повече информация вж. помощта във вашата имейл програма.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×