Отваряне или редактиране на файл в библиотека на SharePoint

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Методът, който сте избрали за отваряне или редактиране на файл в библиотека на сайт на Microsoft Windows SharePoint Services, зависи от това, какво искате да правите с файла и как е настроена библиотеката. Например може да искате да отворите файл само за да го прочетете или за да искате да нанесете промени.

В тази статия

Общ преглед

Отваряне на файл от сайт на SharePoint

Извличане на файл от програма от Office

Редактиране на файл, като го отворите от сайт на SharePoint

Редактиране на файл, като го отворите от програма от Office

Общ преглед

Ако отворите файл, докато преглеждате библиотеката на SharePoint сайта, програмата 2007 Microsoft Office system, към която принадлежи файлът, показва съобщение със запитване дали искате да отворите файла само за четене, или за редактиране.

В допълнение, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 и Microsoft Office Excel 2007 предоставят режим на четене, когато файловете се отварят от сайт на Windows SharePoint Services 3.0. Режимът на четене улеснява преглеждането на файлове и намалява задръстването с команди, които не са необходими за четене. Програмите показват и команда за редактиране на лентата за съобщения. Може да щракнете върху нея, ако искате да правите промени във файла.

Когато щракнете върху файла на сайта на Windows SharePoint Services 2.0, файлът се отваря само за четене. Ако искате да отворите файла за редактиране, може да използвате командата за редактиране от падащото меню на файла. Ако не знаете коя версия на Windows SharePoint Services използвате, може да използвате командата за редактиране, за да отворите файла за редактиране във всяка версия.

Когато отворите файл от библиотека на SharePoint, като използвате програма от Издание на Office 2007, файлът се отваря за редактиране. След като отворите файл на уеб сървъра, се създава кратък път до уеб сървъра в папката Моите места в мрежата. Може да използвате краткия път, за да отваряте по-късно удобно файлове от уеб браузъра.

Извличане на файлове, за да работите върху тях

Ако много хора работят върху едни и същи файлове, може да предпочитате да извлечете файловете, преди да работите върху тях. Когато извлечете файл, вие сте единственият, който може да го променя, докато е извлечен при вас. Това намалява възможността за объркване или конфликти в редактирането. Файлът трябва да се върне обратно, преди другите хора да видят промените.

Библиотеката може да се настрои така, че да изисква извличане. Когато библиотеката изисква извличане, трябва да извлечете файловете, преди да ги редактирате. Новите файлове трябва да се вкарат обратно, преди другите хора ги видят.

Ако не извлечете файл и ако файлът се променя от някой друг, докато работите върху него, може да бъдете подканени да решите конфликтите в редактирането. Ако получите това съобщение, изберете версията на файла, която ще запазите, или обединете двата типа промени.

Работа с файлове на твърдия диск

Когато извлечете файл от програма от Издание на Office 2007 и файлът е в библиотеката на сайта Windows SharePoint Services 3.0, може да работите с файла на твърдия диск в програмата от Office. В повечето случаи това е по-бързо, отколкото да работите с файла на сървъра. Файлът се съхранява в папката с черновите на сървъра на твърдия диск; може да смените местоположението с опциите за записване в програмата от Microsoft Office.

Ако свържете вашата библиотека на Windows SharePoint Services 3.0с Microsoft Office Outlook 2007, може да работите с файловете на твърдия си диск. За повече информация как се използват библиотеките на SharePoint с Office Outlook 2007 вж. помощта за Outlook.

Когато извлечете файл на папката с чернови на сървъра или когато свържете вашата библиотека с Office Outlook 2007, може да работите с файла дори и като не сте свързани, например когато сте извън офиса. Когато отново имате връзка, актуализирайте промените на сървъра. Ако работите върху файл, като го отворите от Outlook, ще бъдете подканени да актуализирате сървъра, когато установите връзка и отворите файла. Ако извлечете файла, трябва да го върнете обратно, за да може другите хора да виждат промените ви.

Най-горе на страницата

Отваряне на файл от SharePoint сайт

Забележка: Сайтът ви може да се настрои по различен начин, но в повечето случаи използвайте следното указание, за да определите версията на Windows SharePoint Services, която се изпълнява на сайта: На сайта Windows SharePoint Services 3.0 в горния десен ъгъл се появява меню с потребителското ви име или акаунт. На сайта на Windows SharePoint Services 2.0 в горната навигация в горния десен ъгъл има връзки към Начална страница, Документи и списъци и Помощ.

 1. В SharePoint сайта отворете библиотеката, където се намира файлът.

  Какво да направя, ако не можете да намерите вашата библиотека

  1. Ако не се показва името на вашата библиотека, направете следното:

   • В сайта на Windows SharePoint Services 3.0 щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта.

   • В сайта на Windows SharePoint Services 2.0 щракнете върху Документи и списъци.

  2. Щракнете върху името на вашия списък

 2. Щракнете върху файла, който искате да отворите.

 3. Направете едно от следните неща:

  1. В сайта на Windows SharePoint Services 3.0, в зависимост от програмата, която използвате, може да се появи съобщение, питащо как искате да отворите файла. Щракнете върху Само за четене

  2. На сайта на Windows SharePoint Services 2.0 може да се появи съобщение, което пита дали е безопасно да се отвори файлът. Щракнете върху ОК, ако искате да отворите файла.

   Забележки: 

   • В повечето случаи, ако файлът е само за четене, се появява Само за четене в кръгли или квадратни скоби в лентата за заглавие на вашата програма.

   • В Office Word 2007, Office Excel 2007 и Office PowerPoint 2007 обикновено в началото на файла се появява лента за съобщения с бутон за редактиране. Ако решите, че искате да редактирате файла, а не само да го прочетете, щракнете върху бутон Редактиране на документ, Редактиране на работна книга или Редактиране на презентация, за да започнете да редактирате файла.

   • Ако решите да редактирате файла, а не само да го прочетете, и ако не виждат в началото на файла лентата за съобщения, затворете файла и го отворете отново, за да го редактирате.

Най-горе на страницата

Извличане на файл от програма от Office

Използвайте следната процедура, за да извлечете файл, докато е отворен в програмата от Office. Може и да извлечете файл от библиотеката на SharePoint сайта.

Направете следното в тези програми от Издание на Office 2007:

Word, Excel или PowerPoint

 • Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху сървъри след това щракнете върху Извлечи.

Visio

 • В менюто Файл щракнете върху Извличане.

Други програми от Office

Може да извличате други типове файлове, като използвате командите в библиотеката на SharePoint сайта. За повече информация вж. "Помощ" за SharePoint сайта.

Съвет: Ако библиотеката ви изисква извличане, се появява команда Извлечи на лентата за съобщения, когато отворите файл в една от следните програми от 2007 Microsoft Office system: Word, Excel или PowerPoint.

Най-горе на страницата

Редактиране на файл, като го отворите от SharePoint сайта

За да отворите файл на Издание на Office 2007 от сайта Windows SharePoint Services 3.0, просто щракнете върху файла. В зависимост от програмата, може да се появи диалогов прозорец, който ви предоставя опцията за отваряне или редактиране на файла. За да редактирате файл на сайта, изпълняващ предишна версия на Windows SharePoint Services, за да редактирате уеб страница, или ако не знаете коя версия се изпълнява на SharePoint сайта, използвайте командата за редактиране, която се появява в падащия списък на файла.

Забележка: Сайтът ви може да се настрои по различен начин, но в повечето случаи използвайте следното указание, за да определите версията на Windows SharePoint Services, която се изпълнява на сайта: В сайта на Windows SharePoint Services 3.0, в горния десен ъгъл се появява меню с потребителското ви име или акаунт. В сайта на Windows SharePoint Services 2.0, в горната навигация в горния десен ъгъл има връзки към Начална страница, Документи и списъци и Помощ.

 1. В SharePoint сайта отворете библиотеката, където се намира файлът.

  Какво да направя, ако не можете да намерите вашата библиотека

 1. Ако не се показва името на вашата библиотека, направете следното:

  • В сайта на Windows SharePoint Services 3.0 щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта.

  • В сайта на Windows SharePoint Services 2.0 щракнете върху Документи и списъци.

 2. Щракнете върху името на вашия списък

 1. Направете едно от следните неща:

  • Ако знаете, че файлът е на сайт на Windows SharePoint Services 3.0, щракнете върху файла и след това изберете Редактиране.

  • Ако използвате предишна версия, или не знаете коя версия използвате, посочете файла, който искате да редактирате, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху Редактиране в име на програма. Например за да редактирате документ на Word, щракнете върху Редактиране в Microsoft Office Word.

 2. Ако се показва съобщение, което пита дали е безопасно файлът да бъде отворен, щракнете върху ОК, ако искате да отворите файла.

  Забележки: 

  • Ако във вашата библиотека се изисква извличане, командата за редактиране казва Извличане и редактиране, а не само Редактиране.

  • Ако файлът е извлечен, трябва да го вкарате обратно, преди хората да виждат вашите промени.

  • След като запишете файла, другите хора може да виждат направените промените, след като обновят браузъра, освен ако не се изисква одобрението им за библиотеката, файлът е чернова версия в библиотека, проследяваща главните и второстепенните версии, или файлът е все още извлечен.

Най-горе на страницата

Редактиране на файла, като го отворите от програма от Office

 1. Направете следното в тези програми от 2007 Microsoft Office system:

  Word, Excel или PowerPoint.

  • Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

   Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio или Outlook

  • В менюто Файл изберете Отвори.

 2. Под Търси в щракнете върху Моите места в мрежата.

 3. Щракнете върху името на SharePoint сайта, където се намира файлът, и след това изберете Отвори.

  Съвет: Може също да щракнете два пъти върху името на сайта, за да го отворите. Може и да щракнете два пъти, за да отворите библиотеката или файла по следните стъпки.

  Забележка: Ако не видите сървъра в Моите места в мрежата, въведете URL адреса за сървъра в полето Име на файла.

 4. Щракнете върху името на библиотеката, която съдържа файла, например Споделени документи, и след това изберете Отвори.

 5. Щракнете върху името на файла, който искате да отворите, а след това изберете Отвори.

  Съвет: Ако не искате да правите промени във файла, може да го отворите само за четене. Щракнете върху стрелката на бутона Отвори и след това изберете Само за четене.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×