Основни задачи с помощта на екранен четец с OneDrive за бизнеса в Windows

Основни задачи с помощта на екранен четец с OneDrive за бизнеса в Windows

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Можете да използвате разказвача, вградени Windows екранен четец и клавишни комбинации за съхраняване и споделяне на файлове в папката OneDrive за бизнеса на вашия компютър. Всеки път, когато сте онлайн, OneDrive за бизнеса файлове се синхронизират автоматично с тази папка.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишни комбинации отидете на клавишни комбинации за OneDrive за бизнеса в Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Отваряне на вашата папка на OneDrive за бизнеса

Приложението OneDrive за бизнеса е вградено в Windows 10 и папката се показва автоматично в списъка с файлове, когато използвате лентата за търсене на Cortana или File Explorer.

В други версии на Windows, за да се показва вашата папка на OneDrive за бизнеса в лентата за търсене или File Explorer, трябва първо да синхронизирате своя OneDrive за бизнеса с компютъра си. След като синхронизирате своя OneDrive за бизнеса към компютъра се добавя папка. Името на папката на OneDrive включва името на вашата организация за Office 365, като например OneDrive – Contoso или OneDrive@Contoso.com.

За повече информация вижте Използване на екранен четец за синхронизиране на OneDrive за бизнеса в Windows.

Отворете вашата папка на OneDrive за бизнеса от лентата за търсене на Cortana

 1. За да изберете лентата за търсене на Cortana, натиснете клавиша с емблемата на Windows.

 2. Когато чуете "Cortana", въведете OneDrive за бизнеса. (В разказвача чувате "Прозорец Cortana, поле за търсене".)

 3. Когато чуете "Настолно приложение на OneDrive за бизнеса" или "Папка с файлове на OneDrive за бизнеса", натиснете клавиша Enter.

Отворете вашата папка на OneDrive за бизнеса от File Explorer

 1. За да отворите File Explorer, натиснете клавиша Windows+E. File Explorer се отваря, като фокусът е върху изгледа Елементи.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, докато чуете "OneDrive тире" и името на организацията, свързана с папката, а след това натиснете клавиша Enter.

Съвет: Ако вашата папка на OneDrive не е в списъка на изгледа Елементи, за да я изберете, преминете към изгледа на дърво в навигационния екран. Натиснете Shift+F6 или Shift+Tab, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "OneDrive тире" и името на организацията, свързана с папката, а след това натиснете клавиша Enter.

Отваряне на елемент

Изберете елемента, който искате да отворите, и натиснете клавиша Enter.

Съвет:  За да изберете приложението, което искате да използвате, за да отворите елемент, изберете елемента и натиснете Alt+H, P+E. В списъка с приложения, за да изберете приложението от списъка или опцията Изберете друго приложение, натискайте клавиша със стрелка надолу и след това натиснете клавиша Enter.

Качване на елемент

Можете да качите файл в OneDrive от File Explorer или да качите файла, като го запишете в OneDrive.

Качване на файл от File Explorer

 1. За да отворите File Explorer, натиснете клавиша с емблемата на Windows+E.

 2. Изберете папката или файла, които искате да качите в OneDrive, и след това натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню и чувате "Контекстно меню".

 3. Натиснете N, N или натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Изпращане до", а след това натиснете клавиша Enter. Отваря се подменюто Изпращане до и чувате "Подменю "Изпращане до", Bluetooth устройство". (В разказвача чувате "Подменю "Изпращане до", Bluetooth устройство").

 4. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете името на вашата папка на OneDrive за бизнеса, и след това натиснете Enter.

Файлът е качен в OneDrive.

Записване на файл в OneDrive за бизнеса

 1. Отворете файла, който искате да качите, и натиснете Alt+F. Отваря се изгледът Backstage и чувате "Изглед Backstage, раздел "Информация". (В разказвача чувате "Избрано, раздел "Информация").

 2. За да отворите раздела Запиши като, натиснете A, A.

 3. Когато чуете "Функции на "Запиши като", "Добавяне на местоположение", натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете името на вашата папка на OneDrive за бизнеса, и след това натиснете Enter. (В разказвача чувате "Избрано, "Добавяне на местоположение".) Фокусът се премества върху полето Избор на папка, като е избран бутонът OneDrive за бизнеса.

 4. За да преминете към полето Въведете име на файл, натиснете клавиша със стрелка надолу. Въведете име за файла или, ако се покаже списък с предишни имена на файлове, изберете име на файл и натиснете клавиша със стрелка надолу.

  • За да запишете файла във вашата основна папка на OneDrive за бизнеса, натискайте клавиша Tab, за да преминете до бутона Запиши, и след това натиснете клавиша Enter.

  • За да запишете файла в конкретна подпапка на своята папка на OneDrive за бизнеса, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон "Име", натискайте клавиша със стрелка надолу, за да преминете до папката, където искате да запишете файла, и след това натиснете клавиша Enter. Когато чуете името на първия файл в папката (или, ако няма файлове в папката, чуете името на папката), за да преминете до бутона Запиши, натиснете Shift+Tab и след това натиснете клавиша Enter.

Изтегляне на елемент на OneDrive към устройство

По подразбиране всички папки във вашата папка на OneDrive са достъпни онлайн и офлайн на вашия компютър. Ако използвате приложението OneDrive на вашето устройство и искате да изтеглите елемент от OneDrive на устройството, (натиснете Ctrl+C), преминете към папката, в която искате да го изтеглите, и го поставете (натиснете Ctrl+V).

Споделяне на елемент от OneDrive

Споделяне на елемент

 1. Изберете папката или файла, които искате да споделите, и натиснете Shift+F10.

 2. Отваря се контекстното меню и чувате "Контекстно меню, Отвори".

 3. Натиснете О, O или натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "OneDrive за бизнеса", а след това натиснете клавиша Enter.

 4. Когато чуете "Отиване в браузър, G", натиснете S. Екранът "Споделяне на "Документ" се отваря в OneDrive за бизнеса в браузъра ви по подразбиране. Чувате "Файлове, OneDrive", името на вашия браузър, "Споделяне" и името на вашия файл.

 5. Екранът "Споделяне на "Документ" се отваря с избран раздел Поканване на хора и чувате "Въведете име или имейл адрес". (В разказвача натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Въведете име или имейл адрес".) Въведете име.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Разгъващ се списък за избор на ниво на разрешение". (В разказвача чувате "Изберете ниво на разрешение", "Може да редактира" "Редактируем разгъващ се списък".) Разгъващият се списък се отваря с избрана опция Може да редактира. За да изберете опцията Може да преглежда, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Може да преглежда".

 7. Натискайте клавиша Tab и когато чуете "Включете лично съобщение към тази покана, лява скоба, незадължително, дясна скоба", въведете съобщение, ако искате.

 8. Натискайте клавиша Tab, за да преминете към квадратчето за отметка Изисква се влизане, ако е налично. За да го изчистите, натиснете клавиша интервал.

 9. Натискайте клавиша Tab, за да преминете до квадратчето за отметка Изпрати имейл. За да го изчистите, натиснете клавиша интервал.

 10. Натискайте клавиша Tab, за да преминете до бутона Сподели, и натиснете Enter.

 11. Натискайте клавиша Tab, за да затворите прозореца на браузъра, и натиснете Alt+F4.

В екрана "Споделяне на "Документ" можете да избирате опции, различни от Поканване на хора:

 • За да получите (и редактирате) връзка към документа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Получаване на връзка", след което натиснете клавиша Enter.

 • За да чуете с кого е споделен елементът, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Споделено с", след което натиснете клавиша Enter.

Спиране на споделянето на елемент

 1. Изберете елемента, който искате да спрете да споделяте.

 2. Натиснете Alt+S, S+S.

Вж. също

Използване на екранен четец за синхронизиране на OneDrive за бизнеса в Windows

Клавишни комбинации за OneDrive за бизнеса в Windows

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×