Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да изпълнявате бързо всички основни задачи.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за Microsoft Word в Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Отваряне на Word

Искате да започнете да работите по нов документ на Word.

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете "word" и натиснете Enter. Word се отваря.

Отваряне на скорошен документ

Всички документи, върху които сте работили наскоро, се намират на едно място.

 1. След като отворите Word, натискайте Shift+Tab, докато не чуете името на последно отварян документ.

 2. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете името на желания документ, след което натиснете Enter.

Създаване на нов документ

 1. Отворете Word. Фокусът е върху опцията за създаване на нов, празен документ.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете нов празен документ, натиснете Enter.

  • За да създадете нов документ, базиран на един от шаблоните в галерията, натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете името на желания шаблон, след което натиснете Enter.

  • За да потърсите още шаблони онлайн, натиснете Alt+S и въведете вида на желания шаблон (например отчет на обучавания или бюджет),след което натиснете Enter. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете името на желания шаблон, след което натиснете Enter.

  Чувате името по подразбиране на документа, последвано от "Редактиране". Фокусът се премества върху областта за редактиране на основния текст на документа.

 3. Въведете текст в документа. За инструкции как да форматирате текст в документ, отидете на Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word.

Записване на документ

За да запишете промените, които сте направили в документа, натиснете Ctrl+S.

 1. За да запишете документа с друго име или в друго местоположение или файлов формат, натиснете Alt+F, A.

 2. За да изберете местоположението за записване, натиснете клавиша Tab и след това натискайте стрелка надолу, докато не чуете желаното местоположение.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Въведете името на файла тук", и въведете желаното име.

 4. Натиснете клавиша Tab. Чувате: "Запиши като тип "документ на Word" звезда точка docx".

 5. За да промените типа на файла, натиснете интервал и след това натискайте стрелка надолу, докато не чуете желания тип файл. За да изберете, натиснете Enter.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter.

Четене на документ

За да използвате командите за четене на текст, фокусът трябва да е в областта на основния текст на документа.

 • За да се прочете целият текст от местоположението на курсора до края, натиснете Caps Lock+M.

 • За да се прочете текущият абзац, натиснете Caps Lock+Ctrl+I.

 • За да се прочете следващият или предишният ред, натиснете стрелка надолу или нагоре.

 • За да се прочете следващата или предишната дума, натиснете Ctrl+стрелка надясно или наляво.

 • За да спрете четенето, натиснете Ctrl.

Навигиране по заглавия

Можете бързо да се придвижвате между заглавията с помощта на навигационния екран.

 1. За да отворите навигационния екран, натиснете Alt+W, K. Чувате: "Търсене в документа, редактиране".

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Избрано, елемент от раздел Заглавия".

 3. Натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате списъка със заглавия. Разказвачът произнася заглавията, докато се придвижвате.

 4. За да отидете на дадено заглавие, натиснете Enter. Фокусът се премества в началото на реда на заглавието в основния текст на документа.

Търсене в документ

Използвайте търсене за бързо намиране на определена дума или конкретен елемент, като например изображение, във вашия документ.

Търсене на дума

 1. Натиснете Ctrl+F. Чувате: "Навигация, Търсене в документ".

 2. Въведете думите за търсене. Списъкът с резултати от търсенето се актуализира, докато пишете.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Списък с резултати от търсенето", последвано от първия резултат.

 4. Натискайте стрелка надолу, за да се придвижвате в списъка. Разказвачът произнася резултатите.

Търсене на конкретен елемент

За да търсите конкретен елемент, например изображение или коментар от определен човек.

 1. Натиснете Ctrl+F. Чувате: "Навигация, Търсене в документ".

 2. Натискайте Caps lock + стрелка надясно, докато не чуете "Още опции, свит елемент от меню", и след това натиснете Alt + стрелка надолу, за да разгънете менюто.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания елемент, напр. "Изображение", след което натиснете Enter, за да изберете.

  Ако елементът е подменю, чувате елемента, последвано от "Свито, елемент от меню". Натиснете клавиша със стрелка надясно, за да го разгънете.

 4. Фокусът се премества върху бутона за следващ резултат. Натискайте клавиша Enter, за да се придвижвате между резултатите.

Използване на проследяване на промените

Когато включите Проследяване на промените, Word маркира и показва всички промени, които се правят във вашия документ. Можете да включите тази функция чрез директна клавишна комбинация или като използвате лентата.

За да включите Проследяване на промените, направете едно от следните неща:

 • За да използвате директната клавишна комбинация, на клавиатурата натиснете Ctrl+Shift+E.

 • За да използвате лентата, на клавиатурата натиснете Alt+R, G. Чувате: "Превключвател Проследяване на промените, неотметнато, елемент от меню". След това натиснете G.

Добавяне на номера на страници

 1. Натиснете Alt+N+N, U. Чувате: "Горен и долен колонтитул, горната част на страницата". Отваря се менюто Номер на страница и фокусът е върху първата опция.

 2. За да прегледате менюто, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаната от вас опция, и след това натиснете Enter. Отваря се списък със стилове за номер на страница.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаната от вас опция, и след това натиснете Enter.

 4. Ако сте избрали да добавите номерата на страниците в горния или долния край на страницата или в полето на страницата, се отваря екранът Горен колонтитул или Долен колонтитул. За да излезете от екрана и да се върнете към режим на редактиране на документа, натиснете Esc.

Печат на документи

Ако вашите документи на Word трябва да са разпечатани на хартия, можете лесно да ги отпечатате.

 1. За да отпечатате документ, натиснете Ctrl+P. Отваря се диалоговият прозорец Печат. За печат с настройките по подразбиране натиснете Enter.

 2. За да промените настройките за печат, натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате между опциите.

 3. За да отворите списъка с опции, натиснете интервал. За да се придвижвате в списъка с опции, като натискайте клавишите със стрелки. За да изберете опция, натиснете Enter.

 4. За печат с новите настройки натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да изпълнявате всички основни задачи в Word за Android, като например отваряне и записване на документ, четене, проследяване на промените или отпечатване.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в Word за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Word за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Отваряне на Word и започване на нов документ

С TalkBack можете лесно да започнете работа по нов документ на Word за Android.

 1. На вашия телефон плъзгайте надясно или наляво с два пръста, за да отидете на началния екран, в който е приложението Word за Android.

 2. Плъзгайте надясно с един пръст, докато TalkBack не произнесе името на приложението.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да отворите приложението.

 4. Отваря се Word за Android. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Създай", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Създай с шаблона "Празен документ", избран в галерията с шаблони на документи.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите нов празен документ, докоснете двукратно екрана, когато чуете "Празен документ".

  • За да отворите един от другите шаблони в галерията, плъзгайте надясно, докато не чуете името на желания шаблон, след което докоснете двукратно екрана.

Отваряне на скорошен документ

Всички документи, върху които сте работили наскоро, се намират на едно място.

 1. След като отворите Word за Android, се показва списък с последно отваряните документи.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на желания документ. Докато се придвижвате, VoiceOver произнася последно отваряните документи като "<име на файл>, намира се в <местоположение>".

 3. За да отворите документ, когато сте върху него, докоснете двукратно екрана.

Записване на документ

Word за Android автоматично записва документа в OneDrive, докато работите, така че не е нужно да се тревожите за това. Ако желаете, лесно можете да преименувате документа.

 1. В изгледа Редактиране на вашия документ на Word, плъзгайте надясно или наляво, докато TalkBack не каже: "Бутон Файл". Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря се менюто Файл.

 2. Плъзгайте надясно, докато TalkBack не каже: "Бутон Запиши". Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Чувате: "Запиши. Менюто Файл затвори".

 3. За да дадете име на документа, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Преименуване на този файл", и докоснете двукратно екрана. Въведете име за документа с помощта на екранната клавиатура. За да запишете новото име, плъзгайте с пръст върху клавиатурата, докато не чуете "Готово", след което вдигнете пръста си (и докоснете двукратно екрана, ако е необходимо). Файлът е преименуван.

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. TalkBack произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви, може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

Ако искате да запишете копие на документа на устройството си или в друго местоположение в OneDrive, можете да го направите лесно с помощта на екранния четец.

 1. В документа, отворете менюто Файл. След това плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши като", и докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Запиши като с фокуса в полето за име на файл.

 2. Фокусът се премества в текстовото поле с новото име на файла. Ако искате да дадете ново име на документа, напишете го с помощта на екранната клавиатура.

 3. Плъзгайте надясно или наляво, докато не намерите желаното местоположение за записване, като например вашия телефон или папка в OneDrive.

 4. За да запишете копие на документа, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Запиши". Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Копието се записва.

Четене на документ

За да използвате движенията за четене на текст в изгледа Редактиране, фокусът трябва да е в областта на основния текст на документа.

 • За да се прочете цялото съдържание на страницата, плъзгайте надясно, за да отидете на първото текстово поле, изображение или връзка на страницата. TalkBack започва да чете съдържанието.

  За да прочете следващото текстово поле, изображение или връзка, плъзнете надясно.

 • За да спрете четенето, докоснете екрана с един пръст.

Използване на проследяване на промените

Опцията Проследяване на промените маркира всяка промяна, която правите в документа, така че другите автори да могат бързо да видят какво е променено.

Забележка: Тази функция е налична само ако имате абонамент за Office 365.

 1. В изгледа Редактиране на вашия документ на Word, за да отидете на лентата, плъзгайте надясно или наляво, докато TalkBack не каже: "Превключвател Разгъване, не е отметнато". След това докоснете двукратно екрана. Чувате името на раздел на лентата и "Меню с раздели, избран раздел <име на раздел>".

 2. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Раздел Преглед". За да изберете, докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Превключвател Проследяване на промените, не е отметнато", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Включено".

 4. За да затворите лентата, плъзгайте надясно, докато не чуете "Превключвател Разгъване, отметнато", и докоснете двукратно екрана.

Печат на документи

Можете да печатате документи директно от телефона с Android – на Wi-Fi принтер. Преди да започнете, се уверете, че вашият телефон и принтерът са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

 1. В изгледа Редактиране на вашия документ на Word плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон Файл". Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря се менюто Файл.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", след което докоснете двукратно екрана.

  Забележка: Ако за първи път отпечатвате документ на Word от телефона си, се отваря диалогов прозорец с подкана да дадете разрешение за свързване с онлайн услугата, която подготвя файла за печат. За да продължите, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Разреши", и докоснете двукратно екрана. Отваря се диалоговият прозорец "Принтер" и TalkBack казва: "Диалогов прозорец Печат".

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Падащ списък, изберете принтер", и докоснете двукратно екрана.

 4. За да използвате принтера по подразбиране, докоснете двукратно екрана. Принтерът е избран и фокусът се премества на диалоговия прозорец "Печат".

 5. За да отпечатате документа, плъзгайте надясно, докато не чуете "Печат на документ", след което докоснете двукратно екрана. Документът се отпечатва и се връщате в него.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да изпълнявате всички основни задачи в Word Mobile, като например отваряне и записване на документ, четене, проследяване на промените или отпечатване на документа.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в Word за Windows Phone 10 отидете на Ръководство за работата с докосване в Word Mobile за Windows 10

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Отваряне на Word и започване на нов документ

С разказвача можете лесно да започнете работа по нов документ на Word Mobile.

 1. На телефона, в списъка Всички приложения плъзгайте надясно с един пръст, докато разказвачът не каже Word.

 2. Докоснете двукратно екрана, за да отворите приложението.

 3. За да създадете нов документ, плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Създай", и докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Създай с шаблона "Празен документ", избран в галерията с шаблони на документи.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите нов празен документ, докоснете двукратно екрана, когато чуете: "Празен документ".

  • За да отворите един от другите шаблони в галерията, плъзгайте надясно, докато не чуете името на желания шаблон, след което докоснете двукратно екрана.

Отваряне на скорошен документ

Всички документи, върху които сте работили наскоро, се намират на едно място.

 1. След като отворите Word Mobile, плъзнете надясно. Докато се придвижвате, разказвачът произнася последно отваряните документи като "<име на файл>, намира се в <местоположение>".

 2. За да отворите документ, когато сте върху него, докоснете двукратно екрана.

Записване на документ

Word Mobile автоматично записва документа в OneDrive, докато работите, така че не е нужно да се тревожите за това. Ако желаете, лесно можете да преименувате документа.

 1. В изгледа Редактиране на документа на Word плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзнете надясно или наляво, докато разказвачът не каже: "Бутон Файл". Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря се менюто Файл.

 2. Плъзгайте надясно, докато разказвачът не каже: "Бутон Запиши". Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря се менюто Запиши.

 3. За да дадете име на документа, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Преименуване на този файл", и докоснете двукратно екрана. Въведете име за документа с помощта на екранната клавиатура. За да запишете новото име, докато сте на клавиатурата, плъзгайте надясно, докато не чуете "Въведете", и докоснете двукратно екрана. Файлът е преименуван.

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. Разказвачът произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

Ако искате да запишете копие на документа на устройството си или в друго местоположение в OneDrive, можете да го направите лесно с помощта на екранния четец.

 1. В документа, отворете менюто Запиши. След това плъзгайте надясно, докато разказвачът не каже: "Записване на копие на този файл". Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря се изскачащият прозорец Избор на приложение.

 2. За да изберете местоположение на записване, плъзгайте надясно или наляво, докато не намерите желаното местоположение за записване, като например вашия телефон ("Това устройство, 1 от 2") или местоположение в OneDrive ("OneDrive, 2 от 2"). Разказвачът произнася местоположенията, докато се придвижвате. Когато сте в местоположението, в което искате да запишете, докоснете двукратно екрана. Ако има папки за отваряне, плъзгайте надясно, докато отидете на папка, и след това докоснете двукратно, за да я отворите.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Напред, лента на приложението". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 4. За да запишете файла, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Записване на копие, лента на приложението", и докоснете двукратно екрана. Файлът се записва и фокусът се премества в документа.

Четене на документ

За да използвате движенията за четене на текст в изгледа Редактиране, фокусът трябва да е в областта на основния текст на документа.

 • За да се прочете съдържанието на дадена страница, отидете на страницата, поставете пръст върху нея и го плъзнете надолу. Разказвачът прочита редовете, изображенията или връзките, когато застанете върху тях.

Използване на проследяване на промените

Опцията Проследяване на промените маркира всяка промяна, която правите в документа, така че другите автори да могат бързо да видят какво е променено.

 1. В изгледа Редактиране на документа на Word плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзнете надясно или наляво, докато разказвачът не каже: "Още опции". Докоснете двукратно екрана. Лентата се отваря.

 2. За да отидете на раздела Преглед, докоснете двукратно екрана и после плъзгайте наляво, докато не чуете име на раздел на лентата, след което докоснете двукратно екрана и плъзгайте, докато не чуете: "Раздел Преглед, 4 от 5". За да изберете, докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, Проследяване на промени", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Включено, бутон Проследяване на промените".

 4. За да затворите лентата и да преместите фокуса върху документа, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Още опции, разгънато", след което докоснете двукратно екрана.

Печат на документи

Можете да печатате документи директно от телефона с Windows – на Wi-Fi принтер. За да проверите дали вашият принтер се поддържа, вижте списъка в тази статия: Поддържани принтери за Windows 10 Mobile. Също така проверете дали вашият телефон и принтерът са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

 1. В изгледа Редактиране на документа на Word плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзнете надясно или наляво, докато разказвачът не каже: "Бутон Файл". Докоснете двукратно екрана, за да изберете. Отваря се менюто Файл.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат". Докоснете двукратно екрана, за да отворите диалоговия прозорец Печат.

 3. За да проверите дали е избран правилният принтер, плъзгайте надясно, докато не чуете: "разгъващ се списък "Принтер". Докоснете двукратно екрана. Разказвачът прочита името на избрания принтер и ви казва колко опции има (например "1 от 5"). За да изберете принтер, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на желания принтер, след което докоснете двукратно екрана.

 4. За да отпечатате документа, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", след което докоснете двукратно екрана, за да изпратите документа към принтера.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ на Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Online с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да изпълнявате бързо всички основни задачи.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Отваряне на Word Online и започване на нов документ

Влезте в Word Online и носете документите с вас, където и да сте.

 1. В браузъра, отидете на Office Online.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Word, връзка", след което натиснете Enter.

 3. За да влезете със своя акаунт в Microsoft, натиснете Alt+A. За да влезете със служебен или учебен акаунт, натиснете Alt+N.

 4. Натиснете Enter. Въведете идентификационните си данни и натиснете Enter.

 5. Отваря се Word Online. Чувате: "Microsoft Word Online". Фокусът е върху раздела Файл, с шаблона "Нов празен документ", избран в галерията с шаблони на документи.

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите нов празен документ, натиснете Enter.

  • За да отворите един от другите шаблони в галерията, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете името на желания шаблон, след което натиснете Enter.

  • За да потърсите още шаблони онлайн, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Покажи още шаблони, връзка", след което натиснете Enter. Чувате: "Шаблони за Word". Натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на желаната категория шаблони, след което натиснете Enter. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на желания шаблон, след което натиснете Enter.

Отваряне на скорошен документ

Всички документи, върху които сте работили наскоро, се намират на едно място.

 1. След като отворите Word Online, натискайте Shift+Tab, докато не чуете името на последно отварян документ.

 2. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете името на желания документ, след което натиснете Enter. Документът се отваря в изглед за Четене.

 3. За да редактирате документа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Редактиране на документ, свито", след което натиснете интервал.

 4. Натиснете стрелка надолу. Чувате: "Редактиране в браузъра".

 5. Натиснете Enter. Документът се отваря в изглед за Редактиране.

Отваряне на документ в пълната версия на Word

Ако имате пълната настолна версия на Word, тя ви дава много повече опции при работа с файлове. Лесно е да отворите пълната версия от Word Online.

 1. В документа на Word Online натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+O. Документът се отваря в настолната версия.

 2. Върнете се обратно към Word Online и след това натиснете Ctrl+W, за да затворите раздела на браузъра.

Превключване към изглед за редактиране с цел правене на промени

В изгледа за редактиране имате достъп до лентата, която предлага множество опции за извършване на промени в документ.

 1. За да преместите фокуса в прозореца на браузъра, натиснете F6.

 2. Отидете с клавиша Tab до бутона Редактиране на документ, натиснете Enter и след това изберете Редактиране в Word Online. Документът се отваря в изглед за редактиране.

Забележка: За да използвате лентата, натискайте Ctrl+F6, докато не стигнете до разделите. За да се придвижвате между разделите на лентата, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab. За да изберете раздел, натиснете Enter. Отваря се специфичната за раздела лента, където можете да избирате команди.

За подробности за използването на клавишните комбинации вж. Клавишни комбинации в Word Online.

Преименуване на документ

Word Online автоматично записва документа в OneDrive, докато работите, така че не е нужно да се тревожите за това. Ако желаете, лесно можете да преименувате документа.

 1. В изгледа Редактиране натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, след това A, R. Чувате: "Диалогов прозорец, Преименуване". Фокусът е в текстовото поле за име на файл.

 2. Изтрийте старото име на документа и след това въведете новото име. Когато сте готови, натиснете Enter.

Записване на локално копие на документа

Ако искате да запишете копие на документа на устройството си, можете да го направите лесно с помощта на екранния четец и клавишните комбинации. Можете да изтеглите документа като DOCX файл на Word или като PDF или ODT файл.

 1. В изгледа Редактиране натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+F, след това A.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да изтеглите копие в DOCX формат, натиснете C.

  • За да изтеглите копие в PDF формат, натиснете P.

  • За да изтеглите копие в ODT формат, натиснете T.

  Чувате: "Диалогов прозорец, Microsoft Word Online". Фокусът е върху бутона Изтегляне.

 3. Натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter. Файлът е изтеглен на устройството ви.

Четене на документ

За да използвате командите за четене на текст в изгледа Редактиране, фокусът трябва да е в областта на основния текст на документа.

 • За да се прочете целият текст от местоположението на курсора до края, натиснете Caps Lock+M.

 • За да се прочете текущият абзац, натиснете Caps Lock+Ctrl+I.

 • За да се прочете следващият или предишният ред, натиснете Ctrl+стрелка надолу или нагоре.

 • За да се прочете следващата или предишната дума, натиснете Ctrl+стрелка надясно или наляво.

 • За да спрете четенето, натиснете Ctrl.

Навигиране по заглавия

Можете бързо да се придвижвате между заглавията с помощта на навигационния екран.

 1. За да отворите навигационния екран, в изгледа Редактиране натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на текущия раздел, след което натиснете W, K. Чувате: "Търсене в документа, редактиране".

 2. Натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате списъка със заглавия. Разказвачът произнася заглавията, докато се придвижвате.

 3. За да отидете на дадено заглавие, натиснете Enter. Фокусът се премества в началото на реда на заглавието в основния текст на документа.

Търсене и заместване на текст

Натискайте Ctrl+F (търсене) в изгледа за четене или изгледа за редактиране, за да намерите всички появявания на определена дума или фраза във вашия документ. Резултатите се показват в екрана Търсене. Използвайте клавишите със стрелки, за да прегледате резултатите от търсенето и да отидете на съответното място в документа.

Забележка: В JAWS, клавишната комбинация Ctrl+F е запазена за командата Търсене в JAWS. За да намерите и заместите текст в изгледа за редактиране в JAWS, натискайте Ctrl+H.

В изгледа за редактиране в JAWS, за автоматично намиране на текст и заместване с друг текст:

Търсене и заместване на текст с помощта на JAWS

 1. Натиснете Ctrl+H или в раздела Начало изберете Замести. Отваря се екранът Търсене и заместване на и чувате "Редактиране, Търсене в документа на...". Фокусът е в полето Търсене.

 2. Въведете текста за търсене.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Редактиране, Замести с...". Фокусът е в полето Замести с.

 4. Въведете текста, който искате да използвате за заместване, и натиснете Enter. Word Online намира първия екземпляр на текста за Търсене.

 5. За да заместите текста, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Замести", и след това натиснете Enter. Или, за да заместите всички срещания на намерения текст, натиснете отново клавиша Tab, за да отидете на бутона Замести всички, и след това натиснете Enter.

Търсене в документ

 1. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+H, F, D.

 2. Въведете думите за търсене.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете първия резултат от търсенето.

Добавяне на номера на страници

 1. Във вашия документ натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+N, N, U. Отваря се менюто Добавяне на горен или долен колонтитул.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желаната опция за стила на номера на страница, след което натиснете Enter.

 3. Отваря се областта за редактиране на горен и долен колонтитул. За да се върнете към редактиране на документа, натиснете Esc.

Печат на документи

Ако вашите документи на Word трябва да са разпечатани на хартия, можете лесно да ги отпечатате.

 1. За да отпечатате документ, в изгледа Редактиране натиснете Ctrl+P. Отваря се диалоговият прозорец Печат. За печат с настройките по подразбиране натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter.

 2. За да промените настройките за печат, натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате между опциите.

 3. За да отворите списъка с опции, натиснете интервал. За да се придвижвате в списъка с опции, като натискайте клавишите със стрелки. За да изберете опция, натиснете Enter.

 4. За печат с новите настройки натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×