Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Използвайте календара в Outlook 2016 с клавиатура и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows – за да извършвате основни задачи. Можете също да използвате екранния четец JAWS. Можете да създавате нови събития в календара, да четете и отговаряте на искания за събрания и др.

Забележки : 

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да настроите своя календар така, че да показва избран брой дни, работна седмица, пълна седмица или месец – което е вашият предпочитан начин на работа.

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед "Работна седмица".

 2. Използвайте следните клавишни комбинации, за да изберете изгледа на календара:

  • Натиснете Alt+цифров клавиш, за да покажете определен брой дни от 1 до 10, започвайки от днес. Например натиснете Alt+0 за показване на 10 дни.

  • Натиснете Ctrl+Alt+2, за да покажете изгледа на работна седмица.

  • Натиснете Ctrl+Alt+3, за да покажете изгледа на пълна седмица.

  • Натиснете Ctrl+Alt+4, за да покажете изгледа на месец.

Четене и редактиране на събития в календара

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед Работна седмица", последвано от броя на събитията в изгледа.

 2. Натиснете Ctrl+точка (.) за преглед на събитията в текущия изглед. За всяко събитие чувате неговото име, час и организатор. Натиснете Ctrl+запетая (,) за да се придвижите към предишното събитие.

 3. Използвайте следните клавишни комбинации, за да се придвижвате в календара:

  • Натиснете Ctrl+стрелка надясно или наляво, за да се придвижите до следващия или предишния ден.

  • Натиснете Alt+стрелка надолу или нагоре, за да се придвижите до следващата или предишната седмица.

  • Натиснете Alt+клавиша Page Down или Page Up, за да се придвижите до следващия или предишния месец.

 4. Ако искате да редактирате текущо избраното събитие, натиснете клавиша Enter и след това използвайте следните клавишни комбинации, за да промените подробните данни за него:

  • Натиснете Alt+U, за да преместите фокуса върху полето Тема, и след това използвайте клавиатурата, за да редактирате текста.

  • Натиснете Alt+I, за да преместите фокуса върху полето Местоположение, и след това използвайте клавиатурата, за да редактирате текста.

  • Натиснете Alt+T, за да преместите фокуса върху реда Начален час. За да промените началната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начален час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

  • Натиснете Alt+D, за да преместите фокуса върху реда Краен час. За да промените крайната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да преместите датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Краен час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 5. За да редактирате описанието на събитието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Съобщение, редактиране ", и след това използвайте клавиатурата, за да редактирате текста. С JAWS чувате: "Бележки, редактиране".

 6. За да запишете промените си, натиснете Alt+H, A и след това V. Прозорецът на събитието се затваря и фокусът се връща в календара.

Четене и отговаряне на искания за събрание

 1. В Outlook натиснете Ctrl+1, за да отворите изгледа на поща.

 2. В списъка със съобщения се придвижете до искането за събрание.

 3. За да прочетете искането за събрание, натиснете F6. Фокусът се премества в екрана за четене. Натиснете Caps Lock+M, за да чуете прочит на съобщението от разказвача. С JAWS натиснете Insert+клавиша със стрелка надолу.

 4. За да приемете искането за събрание, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Приеми", и след това натиснете клавиша Enter. С JAWS чувате: "Лента с инструменти, бутонът ''Приеми''. Можете да приемете искането по 3 различни начина:

  • За да редактирате отговора преди изпращане, натиснете E. Чувате "Режим на съвместимост на съобщението, редактиране". Въведете отговора си и след това натиснете Alt+S, за да изпратите.

  • За да изпратите отговора без редактиране, натиснете S.

  • За да изберете да не изпращате отговор, натиснете D.

Съвет : За да откажете искането за събрание, след като чуете "Бутон Приеми", натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Бутон Отклони", и след това натиснете клавиша Enter. Налични са същите опции за отговор.

Планиране на събрание

Когато създавате събрание в Outlook, можете да проверите дали хората, които искате да поканите, са свободни в избрания от вас час, така че да знаете, ако трябва да изберете друг час. Можете също да създадете повтарящо се събрание, например за да провеждате бързо събрание във връзка с проекти всеки ден от седмицата по едно и също време.

Създаване на ново събрание

 1. За да създадете покана за събрание от произволно място в Outlook, натиснете Ctrl+Shift+Q. Чувате "Неозаглавено, събрание, "До", редактиране" и фокусът се премества на полето До на новата покана. С JAWS чувате: "Неозаглавено, тире, събрание, за редактиране".

 2. За да поканите хора на събранието, въведете техния имейл адрес. Ако искате да поканите повече от един човек, използвайте точка и запетая за отделяне на адресите.

 3. За да проверите дали хората, които сте поканили, са свободни, натиснете Alt+H и след това натиснете U, за да отворите помощника за планиране. Чувате: "Всички участници", списъчно поле". Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да прегледате участниците и да чуете информацията им за наличност, например "Свободен". За да върнете фокуса върху поканата за събрание след проверка на наличността, натиснете Alt+H, P и след това P.

  Забележки : 

  • Ако чуете "Няма информация" след имейл адреса на участник, това означава, че Outlook не може да извлече информация от календара на този човек. Това може да се случи, ако лицето принадлежи към друга организация.

  • Помощник за планиране работи само с екранния четец "Разказвач".

 4. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до полето Тема, и след това въведете темата на събранието.

 5. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до полето Местоположение, и след това въведете местоположението.

 6. За да зададете времетраенето на събранието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начална дата", въведете датата на събранието, например 15 юни 2017 г., и след това натиснете клавиша Enter.

  Забележка : На Outlook може да му е необходимо малко време, за да конвертира датата, която сте написали, в свой собствен формат. Когато чуете "Начален час", можете да продължите.

 7. Въведете началния час на събранието и след това натиснете клавиша Enter. За да пропуснете опцията за крайната дата (която по подразбиране е същата като начална дата на събранието), натиснете клавиша Tab два пъти. Чувате: "Краен час".

 8. Въведете крайния час на събранието и след това натиснете клавиша Enter.

 9. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Съобщение, редактиране ", и след това използвайте клавиатурата, за да напишете на поканата. С JAWS чувате: "Бележки, редактиране".

 10. За да добавите връзка към Skype за бизнеса във вашето събрание, натиснете Alt+H, O и след това M. Връзката се вмъква под текущата позиция на курсора.

  Забележка : Skype за бизнеса трябва да се изпълнява, за да можете да добавите връзка.

 11. За да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S. Прозорецът се затваря и фокусът се връща към предишния изглед.

Как да направите събранието си повтарящо се

 1. Когато имате отворена покана за събрание, натиснете Alt+H, E, за да отворите диалоговия прозорец Повторение на среща. Чувате: "Повторение на среща, начало". Чувате също началния час на събранието.

 2. За да преместите фокуса върху областта Схема на повторение в диалоговия прозорец Повторение на среща, натиснете клавиша Tab три пъти. Чувате името на избраната схема, например: "Ежеседмично".

 3. Използвайте следните клавишни комбинации, за да изберете схемата на повторение:

  • За да изберете опцията Ежедневно, натиснете Alt+D. Ако искате събранието да се повтаря всеки ден от седмицата, натиснете Alt+K.

  • За да изберете опцията Ежеседмично, натиснете Alt+W.

  • За да изберете опцията Ежемесечно, натиснете Alt+M.

  • За да изберете опцията Ежегодно, натиснете Alt+Y.

 4. Натиснете Enter, за да затворите диалоговия прозорец Повторение на среща.

 5. За да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S. Прозорецът се затваря и фокусът се връща към предишния изглед.

Планиране на среща

Създаване на нова среща

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед Работна седмица", последвано от броя на събитията в изгледа.

 2. Натиснете Alt+H и след това натиснете N, за да отворите прозорец с празна среща. С JAWS трябва да натиснете 1 след натискането на N. Фокусът е в полето Тема.

 3. Въведете темата на срещата и след това натискайте клавиша Tab, за да преместите фокуса върху полето Местоположение.

 4. Въведете местоположение на срещата и след това натискайте клавиша Tab, за да преместите фокуса върху полето Начална дата.

 5. За да промените началната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начален час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Крайна дата". За да промените крайната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да преместите датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Краен час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 7. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Съобщение, редактиране ", и след това използвайте клавиатурата, за да напишете желаната информация за срещата. С JAWS чувате "Бележки, редактиране".

 8. За да запишете срещата си, натиснете Alt+H, A и след това V. Прозорецът на срещата се затваря и фокусът се връща в календара.

Уведомяване на хората за наличността ви

Можете да добавите индикатор за състояние към срещата, за да позволите на други хора да знаят вашата наличност. Ако някой се опитва да планира събрание с вас, той ще знае дали сте свободни, или заети.

 1. Когато имате отворена среща, натиснете Alt+H, B, за да отворите менюто Показвай като.

 2. Натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите за наличност:

  • Свободен

  • Работа другаде

  • Под въпрос

  • Зает

  • Извън офиса

  Натиснете Enter, за да изберете опция и да затворите менюто Показвай като.

 3. За да запишете промените си, натиснете Alt+H, натиснете A и след това V. Прозорецът на срещата се затваря и фокусът се връща в календара.

Отпечатване на събитието

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед Работна седмица", последвано от броя на събитията в изгледа.

 2. Натиснете Ctrl+точка (.) за преглед на събитията в текущия изглед. За всяко събитие чувате неговото име, час и организатор. Натиснете Ctrl+запетая (,) за да се придвижите към предишното събитие.

 3. Използвайте следните клавишни комбинации, за да се придвижвате в календара:

  • Натиснете Ctrl+стрелка надясно или наляво, за да се придвижите до следващия или предишния ден.

  • Натиснете Alt+стрелка надолу или нагоре, за да се придвижите до следващата или предишната седмица.

  • Натиснете Alt+клавиша Page Down или Page Up, за да се придвижите до следващия или предишния месец.

 4. За да отворите текущо избраното събитие, натиснете клавиша Enter.

 5. Натиснете Alt+F и след това P. Отваря се менюто Печат.

 6. За да изберете принтера, който искате да използвате, натиснете I, намерете принтера със стрелките нагоре и надолу и след това натиснете клавиша Enter.

 7. За да отпечатате събитието, натиснете Alt+P и след това P.

 8. Ако печатате във файл, например за да конвертирате събитието в PDF формат, въведете името на файла и след това натиснете клавиша Enter, за да създадете файла.

  Менюто Печат се затваря и фокусът се връща към прозореца на събитието.

Вж. също

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Клавишни комбинации за навигация в календара на Outlook 2016

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте календара в Outlook 2016 for Mac с VoiceOver – вградения екранен четец на Mac OS – за да извършвате основни задачи. Можете да създавате нови събития в календара, да четете и отговаряте на искания за събрания и др.

Забележки : 

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да настроите своя календар така, че да показва избран ден, работна седмица, пълна седмица или месец – което е вашият предпочитан начин на работа.

 1. В Outlook натиснете Command+2, за да отворите календара. Чувате какъв е показаният времеви период.

 2. Използвайте следните клавишни комбинации, за да изберете изгледа на календара:

  • Натиснете Control+Command+1, за да се покаже изгледът на ден.

  • Натиснете Control+Command+2, за да се покаже изгледът на работна седмица.

  • Натиснете Control+Command+3, за да се покаже изгледът на пълна седмица.

  • Натиснете Control+Command+4, за да се покаже изгледът на месец.

Отваряне, четене и редактиране на събития в календара

За да бъдете в крак със заетия си график, можете бързо да четете и редактирате подробностите за събития.

Забележка : Можете да редактирате само събития, които вие сте създали. Например не можете да редактирате искания за събрания, които сте получили от някого другиго.

 1. В Outlook натиснете Command+2, за да отворите календара. Чувате периода от време и дали са планирани събития.

 2. В зависимост от вашия изглед направете едно от следните неща, за да се придвижите в календара:

  • За да се придвижите към следващия ден, седмица или месец, натиснете Command+стрелка надясно.

  • За да се придвижите към предишния ден, седмица или месец, натиснете Command+стрелка наляво.

 3. В произволен изглед натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате събитията за показания времеви период. Докато се придвижите, VoiceOver произнася събитията като "<дата>, <часове>, <тема на събитието>, <местоположение на събитието>".

 4. За да прегледате събитието по-подробно, натиснете клавиша интервал. Събитието се отваря в нов прозорец. Натиснете клавиша Esc, за да затворите прозореца.

 5. За да отворите и редактирате събитието, натиснете Command+O. Прозорецът на събитието се отваря и чувате: "Сега сте в <тема на събитието>, <среща/събрание>".

 6. За да прегледате подробностите и опциите за събитието, натиснете клавиша Tab. VoiceOver произнася подробностите и опциите, докато се придвижвате.

 7. Когато сте готови, направете едно от следните неща:

  • Ако редактирате събрание, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Изпрати актуализация", и след това натиснете клавиша интервал.

  • Ако редактирате среща, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Запиши и затвори", и след това натиснете клавиша интервал.

 8. Събитието се променя и фокусът се премества на Календар.

Четене и отговаряне на искания за събрание

Можете лесно да приемете, да приемете под въпрос или да откажете покана директно от Календар в Outlook 2016 for Mac. VoiceOver произнася новите искания за събрания при пристигането им.

 1. Отидете до събранието, както е указано в Отваряне, четене и редактиране на събития в календара, и след това натиснете Command+O.

 2. За да отговорите на поканата, направете едно от следните неща:

  • За да приемете, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Приеми на менюто", и след това натиснете клавиша интервал.

  • За да откажете, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Отклони на менюто", и след това натиснете клавиша интервал.

  • Ако не сте сигурни дали можете да присъствате, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Под въпрос на менюто", и след това натиснете клавиша интервал.

 3. Отваря се списък с опции за отговор. Направете едно от следните неща:

  • За да отговорите с коментари, натиснете клавиша със стрелка надолу. Чувате: "Отговор с коментари". След това натиснете интервал, за да изберете. Отваря се прозорец за отговор с фокус в полето за текст на коментар. Въведете коментарите и след това натиснете Command+Enter. Отговорът се изпраща.

  • За да отговорите без коментари, натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Отговор без коментари", и след това натиснете интервал. Отговорът се изпраща.

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. В Outlook натиснете Control+Option+M. Чувате: "Лента с менюта, Apple". Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете: "Файл". Натиснете Control+Option+интервал, за да отворите менюто Файл.

 2. За да отворите подменюто Създай, натиснете клавиша със стрелка надолу, след което натиснете Control+Option+интервал.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете нова среща, натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Среща", а след това натиснете Enter. Отваря се прозорец за нова среща с фокус в текстовото поле Тема.

  • За да създадете ново събрание, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Събрание", а след това натиснете клавиша Enter. Отваря се прозорец за ново събрание с фокус в текстовото поле До:.

 4. За преглед на опциите на срещата или събранието натискайте клавиша Tab или Shift+Tab.

  • Ако създавате събрание, въведете контакти в текстовото поле До:.

  • За да дадете име на събитието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Тема, редактиране на текст", и след това въведете име за събитието.

  • За да зададете местоположение за събранието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Местоположение, редактиране на текст", и след това въведете желаното местоположение.

  • За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете стойностите по подразбиране. За да промените стойностите, въведете нови стойности.

   Съвет : За да създадете целодневно събитие, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Целодневно събитие, неотметнато квадратче за отметка", и след това натиснете интервал.

  • За да зададете времето за напомняне за събитието, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон на изскачащия списък за напомняне", а след това натиснете клавиша интервал. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаната от вас опция, след което натиснете интервал.

  • За да добавите повече информация за събитието, например дневен ред на събранието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Текста на документа", и след това въведете данните, които искате.

 5. Когато сте приключили с добавянето на подробности за събитието, направете едно от следните неща:

  • Ако създавате среща, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Запиши и затвори, и след това натиснете клавиша интервал.

  • Ако създавате събрание, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Изпрати", и след това натиснете клавиша интервал.

 6. Прозорецът за ново събитие се затваря и фокусът се връща към предишния изглед на Outlook.

Направете го да се повтаря

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. В прозореца на събитие натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Повторение", след което натиснете клавиша за интервал. Отваря се нов прозорец, където можете да изберете опциите за повтарящото се събитие, с фокус върху бутона за изскачащия списък Повторение.

 2. За да изберете честотата на повторение на събранието, натиснете интервал и след това натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете честотата, с която искате да се повтаря срещата (Ежедневно, Ежеседмично, Ежемесечно, Ежегодно). За да изберете, натиснете интервал.

 3. За да прегледате другите опции, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab. Когато сте готови, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK по поразбиране", и след това натиснете интервал.

Показване на наличност

Покажете на другите вашата наличност по време на събитието.

 1. В прозореца на събитие натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете текущото състояние на наличност (например "Зает") и "Показвай като", бутон на изскачащия списък", след което натиснете клавиша за интервал.

 2. За да изберете наличността, натиснете интервал и след това натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете наличността, която искате да покажете. За да изберете, натиснете интервал.

Поканете други хора, за да я направите събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. В прозореца на среща натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Покана", след което натиснете клавиша за интервал, за да я направите събрание.

 2. Фокусът се премества на новосъздаденото текстово поле До и можете да въведете контактите, които искате да поканите на събранието.

 3. Когато сте готови, да изпратите поканата, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон "Изпрати", и след това натиснете клавиша интервал.

Проверка на наличността на поканените

След като въведете имена в покана за събрание, можете да проверите дали хората са свободни.

 1. В прозореца на събрание, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Планиране, неотметнато квадратче за отметка", и след това натиснете интервал, за да отворите изгледа Планиране.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Таблица за състоянието на участниците, ред 1 от (…), <име на организатора>, <състояние>". За да прегледате състоянието на поканените, натискайте клавиша със стрелка надолу. VoiceOver произнася името на поканения и наличността му, докато се придвижвате.

 3. За да се върнете към изгледа Среща, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Среща, неотметнато квадратче за отметка", и след това натиснете интервал.

Направете го събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн събрание на Skype.

 1. В прозореца на събрание натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Онлайн събрание на менюто", след което натиснете интервал.

 2. За да създадете връзка към събрание на Skype, натиснете Control+Option+интервал.

 3. Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в полето Описание.

Отпечатване на календара

Отпечатайте избрания ден, седмица или месец от календара в Outlook.

 1. В Outlook натиснете Command+2, за да отворите календара. Чувате показания период от време и дали са планирани събития.

 2. Настройте календара така, че да показва изгледа, който искате да отпечатате (Ден, Работна седмица, Седмица или Месец). След това се придвижете до деня, седмицата или месеца, който искате да включите в разпечатката.

 3. Натиснете Command+P, за да отворите диалоговия прозорец за печат. Чувате името на принтера по подразбиране.

 4. За да изберете принтер, натиснете интервал, след което натискайте стрелка надолу, докато не чуете името на принтера, който искате да използвате. За да изберете, натиснете интервал.

 5. Натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате другите опции за печат, Когато сте готови, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат по поразбиране", и след това натиснете интервал. Календарът се отпечатва.

Вж. също

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook for Mac

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте календара в Outlook за iOS с VoiceOver – вградения екранен четец на iOS – за да извършвате основни задачи. Можете да създавате нови събития в календара, да четете и отговаряте на искания за събрания и др.

Забележки : 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • This topic assumes that you are using the built-in iOS screen reader, VoiceOver. To learn more about using VoiceOver, visit Apple accessibility.

 • This topic assumes that you are using an iPhone. Some navigation and gestures might be different for an iPad.

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да избирате между три опции за преглед на календара: изглед Дневен ред, Ден или 3 дни. Опцията по подразбиране е Дневен ред.

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете текущия изглед, например "Изглед на дневен ред", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. Отваря се списък с опциите за изгледа. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана.

Отваряне, четене и редактиране на събития в календара

За да бъдете в крак със заетия си график, можете бързо да четете и редактирате подробностите за събития.

Забележка : Можете да редактирате само събития, които вие сте създали. Например не можете да редактирате искания за събрания, които сте получили от някого другиго.

 1. В произволен изглед плъзгайте надясно, докато не чуете първото събитие за деня. За да отидете до други събития в бъдеще, плъзгайте нагоре. VoiceOver произнася заглавието на събитието, дата и час, местоположение и продължителност, докато се придвижвате между събитията.

 2. За да прегледате събитието по-подробно, докоснете екрана, когато сте в събитие. Събитието се отваря в нов прозорец.

 3. За да чуете подробностите за събитието, плъзгайте наляво или надясно или плъзгайте с един пръст надолу в прозореца с подробности за събитието.

 4. За да редактирате събитието, в прозореца с подробности за събитието плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Редактиране", и докоснете екрана двукратно. Отваря се прозорецът Редактиране на събитие.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете подробните данни за събитието, които искате да редактирате, и след това докоснете двукратно екрана и направете желаните промени.

 6. Когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

Четене и отговаряне на искания за събрание

Можете лесно да приемете, да приемете под въпрос или да откажете покана директно от Календар в Outlook за iOS. VoiceOver произнася новите искания за събрания при пристигането им.

 1. Отворете и прочетете събитието, както е указано в Отваряне, четене и редактиране на събития в календара.

 2. За да отговорите на поканата, в прозореца с подробности за събитието плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон RSVP", и докоснете екрана двукратно. Отваря се списък с опции за отговор.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да промените своя отговор, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране на RSVP", и след това докоснете двукратно екрана. Плъзнете до новата опция и след това докоснете двукратно екрана.

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Създаване на събитие", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Ново събитие, фокусът е върху текстовото поле Заглавие, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Въведете име за събитието.

 3. За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, плъзгайте наляво, докато не чуете стойностите по подразбиране. За да промените стойностите, докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете опцията, която искате да промените, и след това плъзгайте нагоре или надолу, докато не чуете желаната стойност. За да потвърдите избора, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Готово", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет : За да създадете целодневно събитие, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Целодневно, бутон на превключвател, изкл.", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да зададете местоположение за събранието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Местоположение", и след това докоснете двукратно екрана. Започнете да въвеждате местоположението. Списъкът с предложени местоположения се актуализира, докато въвеждате. За да изберете местоположение, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана.

 5. За да зададете време за известяване за събитието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Известие, <текуща стойност на известието>", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

 6. За да добавите повече информация за събитието, например дневен ред на събранието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Описание", и след това докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура е в долната половина на екрана. Въведете подробностите и когато сте готови, плъзгайте наляво, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

 7. Когато сте готови с добавянето на подробности за събитието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

Поканете други хора, за да я направите събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Хора", и след това докоснете двукратно екрана.

  Отваря се прозорецът Хора, фокусът е върху редактируемо текстово поле, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Започнете да въвеждате името на контакт. Списъкът с предложените контакти се актуализира, докато пишете. За да изберете контакт, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното име, след което докоснете двукратно екрана. Повторете това за всички контакти, които искате да поканите.

 3. Когато сте готови, плъзгайте наляво, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

Направете го събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн събрание на Skype.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Повикване на Skype, бутон на превключвател, изкл.", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да запишете промените, плъзгайте наляво, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

  Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в полето Описание.

 3. За да се присъедините към събрание на Skype, отворете събитието и след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Присъединяване", след което докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте календара в Outlook за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android – за да извършвате основни задачи. Можете да създавате нови събития в календара, да четете и отговаряте на искания за събрания и др.

Забележки : 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • This topic assumes that you are using the built-in Android screen reader, TalkBack. To learn more about using TalkBack, go to Android accessibility.

 • This topic assumes you are using this app with an Android phone. Some navigation and gestures might be different for an Android tablet.

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да избирате между три опции за преглед на календара: изглед Дневен ред, Ден или 3 дни. Опцията по подразбиране е Дневен ред.

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Излизане от <текущ изглед>", а след това докоснете двукратно екрана.

 2. Отваря се списък с опциите за изгледа. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана.

Отваряне, четене и редактиране на събития в календара

За да бъдете в крак със заетия си график, можете бързо да четете и редактирате подробностите за събития.

Забележка : Можете да редактирате само събития, които вие сте създали. Например не можете да редактирате искания за събрания, които сте получили от някого другиго.

 1. В произволен изглед плъзгайте един пръст по екрана, докато не чуете заглавието на събитието, което искате да отворите, и докоснете двукратно екрана. Събитието се отваря в нов прозорец, показващ подробностите за събитието.

 2. За да чуете заглавието на събитието, деня, датата, часа, местоположението и друга информация, плъзгайте наляво или надясно или плъзгайте с един пръст надолу в прозореца с подробности за събитието.

 3. За да редактирате събитието, в прозореца с подробности за събитието плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Редактиране", и докоснете екрана двукратно. Отваря се прозорецът Редактиране на събитие с отворена екранна клавиатура.

  Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете подробните данни за събитието, които искате да редактирате, след което докоснете двукратно екрана. Направете желаните промени. Когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да затворите прозореца с подробности за събитието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Назад", и докоснете екрана двукратно.

Четене и отговаряне на искания за събрание

Можете лесно да приемете, да приемете под въпрос или да откажете покана директно от Календар в Outlook за Android. Чувате звук, когато пристигне ново искане за събрание.

 1. Отворете и прочетете събитието, както е указано в Отваряне, четене и редактиране на събития в календара.

 2. За да отговорите на поканата, в прозореца с подробности за събитието плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон RSVP", и докоснете екрана двукратно. Отваря се списък с опции за отговор.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да промените своя отговор, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране на RSVP", и след това докоснете двукратно екрана. Плъзнете до новата опция и след това докоснете двукратно екрана.

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Добавяне на ново събитие", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Ново събитие, фокусът е върху текстовото поле Заглавие, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Въведете име за събитието.

 3. За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, плъзгайте наляво, докато не чуете стойностите по подразбиране. За да промените стойностите, докоснете двукратно екрана, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана. За да потвърдите избора, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон OK", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет : За да създадете целодневно събитие, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Целодневно събитие", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да зададете местоположение за събранието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Местоположение", и след това докоснете двукратно екрана. За да въведете името на местоположението, което искате да използвате, докоснете двукратно екрана и започнете да въвеждате. Списъкът с предложени местоположения се актуализира, докато въвеждате. За да изберете местоположение, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана.

 5. Ако използвате няколко календара, можете да зададете към кой календар добавяте новото събитие. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Календар, <акаунт на текущия календар>", и след това докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желания календар, след което докоснете двукратно екрана.

 6. За да зададете време за известяване за събитието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Известие, <текуща стойност на известието>", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

 7. За да добавите повече информация за събитието, например дневен ред на събранието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Описание", и след това докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура е показана в долната половина на екрана. Въведете подробностите и когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

 8. Когато сте готови с добавянето на подробности за събитието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана.

Поканете други хора, за да я направите събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Хора", и след това докоснете двукратно екрана.

  Отваря се прозорецът Добавяне на хора, фокусът е върху редактируемо текстово поле, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Започнете да въвеждате името на контакт. Списъкът с предложените контакти се актуализира, докато пишете. За да изберете контакт, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното име, след което докоснете двукратно екрана. Повторете това за всички контакти, които искате да поканите.

 3. Когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

Направете го събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн събрание на Skype.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Skype", "Събрание на Skype" или "превключвател, изкл.", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да запишете промените, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана.

  Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в полето Описание.

 3. За да се присъедините към събрание на Skype, отворете събитието и след това плъзгайте надясно, докато не чуете описанието и URL адреса на събранието на Skype, след което докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Календар на Outlook с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows – за да извършвате основни задачи. Можете да създавате нови събития в календара, да четете и отговаряте на искания за събрания и др.

Забележки : 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • This topic assumes that you are using the built-in Windows screen reader, Narrator. To learn more about using Narrator, go to Get started with Narrator.

 • This topic assumes you are using this app with a Windows phone. Some navigation and gestures might be different for a tablet or PC.

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да избирате между пет опции за преглед на календара: изглед Дневен ред, Ден, Седмица, Месец или Година. Опцията по подразбиране е Дневен ред.

 1. Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Изглед свит", и докоснете двукратно екрана.

 2. Отваря се списък с опциите за изгледа. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

Отваряне, четене и редактиране на събития в календара

За да бъдете в крак със заетия си график, можете бързо да четете и редактирате подробностите за събития.

Забележка : Можете да редактирате само събития, които вие сте създали. Например не можете да редактирате искания за събрания, които сте получили от някого другиго.

 1. В изгледа Дневен ред плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете първото събитие. За да отидете до други събития в бъдеще, плъзгайте надясно. Разказвачът произнася заглавието на събитието, дата и час, местоположение и организатор, докато се придвижвате между събитията.

 2. За да прегледате събитието по-подробно, докоснете екрана, когато сте в събитие. Събитието се отваря в нов прозорец.

 3. За да чуете подробности за събитието, плъзгайте наляво или надясно.

 4. За да редактирате събитието, в прозореца с подробности за събитието плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и докоснете екрана двукратно. Плъзгайте наляво, докато не чуете подробните данни за събитието, които искате да редактирате, и след това докоснете двукратно екрана и направете желаните промени.

 5. Когато сте готови, направете едно от следните неща:

  • Ако редактирате събрание, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изпрати актуализация", и след това докоснете двукратно екрана.

  • Ако редактирате среща, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши и затвори", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Събитието се променя, прозорецът за събитието се затваря и фокусът се връща към изгледа Дневен ред.

Четене и отговаряне на искания за събрание

Можете лесно да приемете, да приемете под въпрос или да откажете покана директно в Календар на Outlook.

 1. Отворете и прочетете събитието, както е указано в Отваряне, четене и редактиране на събития в календара.

 2. За да отговорите на поканата, направете едно от следните неща:

  • За да приемете, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Приеми свит", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да откажете, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отклони свит", след което докоснете двукратно екрана.

  • Ако не сте сигурни дали можете да участвате, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Под въпрос свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да изпратите отговора, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изпрати отговора сега", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Отговорът се изпраща, прозорецът за събитието се затваря и фокусът се връща към изгледа Дневен ред.

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. В произволен изглед плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон "Създай", и докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът за ново събитие.

 2. За да дадете име на събитието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Име на събитието", докоснете двукратно екрана и след това въведете име за събитието с помощта на екранната клавиатура.

  Съвет : Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. Разказвачът произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 3. За да зададете местоположение за събранието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Местоположение, редактируем текст", докоснете двукратно екрана и след това въведете местоположението с помощта на екранната клавиатура.

 4. За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, плъзгайте наляво, докато не чуете датата и часа по подразбиране. За да промените стойностите, докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната дата и час, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете стойност.

  Съвет : За да създадете целодневно събитие, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Неотметнато квадратче "Целодневно", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. За да добавите повече информация за събитието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Описание на събитието, редактируем текст", и след това докоснете двукратно екрана. След това въведете допълнителната информация, като използвате екранната клавиатура.

 6. Ако създавате събрание, за да поканите хора, плъзгайте надясно, докато не чуете "Поканване на някого, редактируем текст", и след това докоснете двукратно екрана. За да добавите контакт, въведете контакта с помощта на екранната клавиатура, след което плъзгайте надясно, докато не чуете "Въведете", и докоснете двукратно екрана.

 7. За да зададете време за известяване за събитието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Свит бутон "Още опции", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Напомняне", докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно или наляво, докато не чуете желаната опция. Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 8. Когато сте приключили с добавянето на подробности за събитието, направете едно от следните неща:

  • Ако създавате среща, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши и затвори", и след това докоснете двукратно екрана.

  • Ако създавате събрание, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изпрати", и след това докоснете двукратно екрана.

 9. Прозорецът за ново събитие се затваря и фокусът се връща към изгледа на календар.

Направете го да се повтаря

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. В прозореца на събитието плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Свит бутон "Още опции", и докоснете екрана двукратно. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключен, бутон Повторение", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се нов раздел, където можете да изберете опциите за повтарящото се събитие.

 2. За да изберете желаната честота на повторение на събранието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Схема на повторение всяка седмица". Ако искате честота, различна от Ежеседмично, докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете честотата, с която искате да се повтаря събранието. За да изберете, докоснете двукратно екрана.

 3. За да прегледате други опции, плъзгайте наляво или надясно. Разказвачът произнася опциите, докато се придвижвате.

Показване на наличност

Покажете на другите вашата наличност по време на събитието.

 1. В прозореца на събитието плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Още опции свит", и докоснете екрана двукратно. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Показвай като", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Показвай като.

 2. За да изберете наличността, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете наличността, която искате да покажете. За да изберете, докоснете двукратно екрана.

Поканете други хора, за да я направите събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Поканване на някого, редактируем текст", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да добавите контакт, въведете контакта с помощта на екранната клавиатура, след което плъзгайте надясно, докато не чуете "Въведете", и докоснете двукратно екрана. Ако искате да добавите още контакти, повторете за другите поканени.

 3. За да изпратите поканата, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Изпрати", и след това докоснете двукратно екрана.

Отпечатване на календара

Отпечатайте избрания ден, седмица или месец от календара в Календар на Outlook.

 1. В произволен изглед на календара плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Още опции свит", и докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се диалоговият прозорец Изглед за печат с фокус върху опцията за преглед за печат. Чувате: "<избиране на текущия изглед>, разгъващ се списък само за четене".

 3. За да изберете изгледа за печат, докоснете двукратно екрана, плъзгайте надясно, докато не чуете желания изглед, след което докоснете двукратно, за да изберете.

 4. За да изберете датата, на която започва изгледът, плъзгайте надясно, докато не чуете "От" и датата по подразбиране, и след това докоснете двукратно екрана, за да отворите падащия списък за календара. Плъзгайте надясно или наляво, за да се придвижвате между датите, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 5. За да отворите диалоговия прозорец за печат, плъзгайте надясно, докато не чуете "Визуализация", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, за да прегледате опциите за печат. Когато сте готови, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Печат", след което докоснете двукратно екрана. Календарът се отпечатва.

Вж. също

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте календара в Outlook в уеб с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows – за да извършвате основни задачи. Можете да създавате нови събития в календара, да четете и отговаряте на искания за събрания и др.

Забележки : 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • This topic assumes that you are using the built-in Windows screen reader, Narrator. To learn more about using Narrator, go to Get started with Narrator.

 • This topic assumes you are using this app with a PC. Some navigation and gestures might be different for a Windows phone or tablet.

 • Тъй като Outlook в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Ще използвате например Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това, често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook в уеб.

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да настроите своя календар така, че да показва избран ден, работна седмица, пълна седмица или месец – което е вашият предпочитан начин на работа.

 1. В Outlook натиснете Ctrl+Shift+2, за да отворите календара. Разказвачът произнася: "Заредени са <брой събития> събития в един избран календар".

 2. Използвайте следните клавишни комбинации, за да изберете изгледа на календара:

  • Натиснете Shift+Alt+1, за да се покаже изгледът на ден.

  • Натиснете Shift+Alt+2, за да се покаже изгледът на работна седмица.

  • Натиснете Shift+Alt+3, за да се покаже изгледът на пълна седмица.

  • Натиснете Shift+Alt+4, за да се покаже изгледът на месец.

Отваряне, четене и редактиране на събития в календара

За да бъдете в крак със заетия си график, можете бързо да четете и редактирате подробностите за събития.

Забележка : Можете да редактирате само събития, които вие сте създали. Например не можете да редактирате искания за събрания, които сте получили от някого другиго.

 1. В Outlook натиснете Ctrl+Shift+2, за да отворите календара. Чувате: "Заредени са <брой събития> събития в един избран календар".

 2. В зависимост от вашия изглед направете едно от следните неща, за да се придвижите в календара:

  • За да се придвижите към следващия ден, седмица или месец, натиснете Ctrl+Shift+стрелка надясно.

  • За да се придвижите към предишния ден, седмица или месец, натиснете Ctrl+Shift+стрелка наляво.

 3. В произволен изглед натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате събитията за показания времеви период. Докато се придвижвате, разказвачът произнася събитията като "събитие от <дата>, <часове>, <заглавие на събитието>, <местоположение на събитието>, <организатор>".

 4. За да прегледате събитието по-подробно или да отворите събитието, за да го редактирате, натиснете клавиша Enter. Отваря се прозорецът По-подробно на събитието. Чувате: "Добавяне на заглавие за събитието".

 5. За да прегледате подробностите и опциите за събитието, натиснете клавиша Tab. Разказвачът произнася подробностите и опциите, докато се придвижвате.

 6. Когато сте готови, направете едно от следните неща:

  • Ако редактирате събрание, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Изпрати", и след това натиснете клавиша Enter.

  • Ако редактирате среща, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", и след това натиснете клавиша интервал.

   Ако не сте променили нищо в събитието, за да затворите прозореца По-подробно на събитието, натиснете Esc.

 7. Събитието се променя и фокусът се премества на Календар.

Четене и отговаряне на искания за събрание

Можете лесно да приемете, да приемете под въпрос или да откажете покана директно от Календар в Outlook в уеб.

 1. Отидете до събранието, както е указано в Отваряне, четене и редактиране на събития в календара, и след това натиснете Enter. Отваря се прозорецът По-подробно на събранието.

 2. За да отговорите на поканата, направете едно от следните неща:

  • За да приемете, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Приеми свит", и след това натиснете клавиша интервал. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Изпрати отговора сега", и натиснете клавиша за интервал.

  • За да откажете, натиснете Shift+Tab и след това натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Бутон Отклони свит". Натиснете интервал, за да изберете. След това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Изпрати отговора сега", и натиснете клавиша за интервал.

  • Ако не сте сигурни дали можете да участвате, натиснете Shift+Tab и след това клавиша със стрелка надясно. Чувате: "Бутон Под въпрос свит". Натиснете интервал, за да изберете. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Изпрати отговора сега", и след това натиснете клавиша за интервал.

  • За да изпратите по-подробен отговор, натиснете Shift+Tab и след това натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Свит бутон "Отговор". Натиснете интервал, за да изберете. Отваря се прозорец за отговор с фокус в текстовото поле за основен текст на съобщението. Въведете съобщението, което искате да изпратите, и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон "Изпрати", и след това натиснете интервал.

 3. Отговорът се изпраща и фокусът се връща към Календар.

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. В Outlook натиснете Ctrl+Shift+2, за да отворите календара. Чувате "Заредени са <брой събития> събития в един избран календар".

 2. Натиснете Ctrl+N, за да създадете ново събитие. Отваря се прозорец По-подробно за ново събитие с фокус върху текстовото поле за заглавие за събитието. Чувате: "Добавяне на заглавие за събитието".

 3. За да прегледате опциите за събитието, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab.

  • За да дадете име на събитието, въведете име в текстово поле за заглавие на събитието.

  • Ако създавате събрание, натискайте клавиша Tab. Чувате: "Добавяне на хора, редактиране". За да добавите контакт, въведете контакта и натиснете клавиша Enter.

  • За да зададете местоположение за събранието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Редактиране", и след това въведете желаното местоположение.

  • За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете стойностите по подразбиране. За да промените датата, когато сте на началната или крайната дата, натиснете интервал, за да отворите падащото меню за календара, след което използвайте клавишите със стрелки, за да прегледате падащото меню за календара, и натиснете Enter, за да изберете. За да промените часовете, въведете новите стойности.

  • За да добавите повече информация за събитието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Основен текст на събитието, редактиране", и след това въведете данните, които искате.

 4. Когато сте готови, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Изпрати" (за събрание) или "Бутон Запиши" (за среща), и след това натиснете клавиша интервал.

 5. Прозорецът за ново събитие се затваря и фокусът се връща към Календар.

Поканване на други хора в събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. В прозореца По-подробно на срещата, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете: "Добавяне на хора, редактиране".

 2. За да добавите контакт, въведете или поставете имейл адреса на участник и след това натиснете клавиша Enter. Повторете за другите участници.

Проверка на наличността на поканените

След като въведете имена в покана за събрание, Outlook може да ви помогне да изберете време, когато всеки поканен е свободен.

 1. В прозореца По-подробно на събранието, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете предложение за час за събранието. Разказвачът произнася: "Предложен час за събранието на <дата на събитието> от <час>".

 2. За преглед на още предложени часове, натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете предложението за желания времеви интервал. Разказвачът произнася предложените часове, докато се придвижвате. За да изберете час, натиснете интервал.

 3. Ако не можете да намерите свободен час за този ден, можете да проверите наличността на поканените за друг ден. За да прегледате други дни, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отваряне на избирача на месец, свит бутон", след което натиснете клавиша за интервал. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете текущо избрания ден, и след това използвайте клавишите със стрелки, за да прегледате дните. Натиснете Enter, за да изберете ден.

Направете го събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн събрание на Skype.

 1. В прозореца По-подробно на събранието, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Изпрати".

 2. Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете: "Бутон Добавяне на събрание в Skype". За да създадете събрание на Skype, натиснете интервал.

 3. Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в основния текст на събитието след изпращането на поканата.

Задаване на опции за календара

В настройките на календара можете да промените облика на вашия календар или да изберете да получавате известия. Можете също да променяте своите съобщения "Извън офиса" и как искате да ги изпращате.

 1. В Outlook отворете екрана Настройки, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Използвайте стрелката надолу, за да използвате екрана "Настройки", след което натиснете стрелка надолу.

 2. За да се придвижвате между наличните настройки в екрана, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab. Разказвачът произнася настройките, докато се придвижвате в екрана.

 3. За да изберете настройка или да отворите допълнителни опции от настройка, натиснете клавиша Enter. За да се придвижвате между настройките, натиснете клавиша Tab или Shift+Tab.

 4. Когато сте готови, за да излезете от екрана Настройки, натиснете Esc.

Отпечатване на календара

Отпечатайте избрания ден, седмица или месец от календара в Outlook.

 1. В Outlook натиснете Ctrl+Shift+2, за да отворите календара.

 2. Изберете изгледа на календара, който искате да отпечатате

 3. В основния прозорец Календар, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете: "Бутон Създай свит". След това натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Бутон Печат", и натиснете клавиша интервал. Отваря се визуализация на печата и чувате: "Печат".

 4. Натиснете интервал, за да отворите диалоговия прозорец за печат. Диалоговият прозорец се отваря с фокус върху разгъващия се списък Принтер.

 5. За да изберете принтер, натиснете интервал, след което натискайте стрелка надолу, докато не чуете името на принтера, който искате да използвате. За да изберете, натиснете интервал.

 6. Натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате другите опции за печат, Когато сте готови, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", и след това натиснете интервал. Календарът се отпечатва.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×