Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използване на календара в Outlook 2016 с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, да направите съществени основни задачи. Можете също да използвате екранен четец JAWS. Можете да отворите и редактирате събития в календара, присъединяване към онлайн събрания и др.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации за Outlook.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да настроите своя календар така, че да показва избран брой дни, работна седмица, пълна седмица или месец – което е вашият предпочитан начин на работа.

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед "Работна седмица".

 2. Използвайте следните клавишни комбинации, за да изберете изгледа на календара:

  • Натиснете Alt+цифров клавиш, за да покажете определен брой дни от 1 до 10, започвайки от днес. Например натиснете Alt+0 за показване на 10 дни.

  • Натиснете Ctrl+Alt+2, за да покажете изгледа на работна седмица.

  • Натиснете Ctrl+Alt+3, за да покажете изгледа на пълна седмица.

  • Натиснете Ctrl+Alt+4, за да покажете изгледа на месец.

Отваряне, четене и редактиране на събития в календара

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед Работна седмица", последвано от броя на събитията в изгледа.

 2. Натиснете Ctrl+точка (.) за преглед на събитията в текущия изглед. За всяко събитие чувате неговото име, час и организатор. Натиснете Ctrl+запетая (,) за да се придвижите към предишното събитие.

 3. Използвайте следните клавишни комбинации, за да се придвижвате в календара:

  • Натиснете Ctrl+стрелка надясно или наляво, за да се придвижите до следващия или предишния ден.

  • Натиснете Alt+стрелка надолу или нагоре, за да се придвижите до следващата или предишната седмица.

  • Натиснете Alt+клавиша Page Down или Page Up, за да се придвижите до следващия или предишния месец.

 4. Ако искате да редактирате текущо избраното събитие, натиснете клавиша Enter и след това използвайте следните клавишни комбинации, за да промените подробните данни за него:

  • Натиснете Alt+U, за да преместите фокуса върху полето Тема, и след това използвайте клавиатурата, за да редактирате текста.

  • Натиснете Alt+I, за да преместите фокуса върху полето Местоположение, и след това използвайте клавиатурата, за да редактирате текста.

  • Натиснете Alt+T, за да преместите фокуса върху реда Начален час. За да промените началната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начален час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

  • Натиснете Alt+D, за да преместите фокуса върху реда Краен час. За да промените крайната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да преместите датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Краен час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 5. За да редактирате описанието на събитието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Съобщение, редактиране ", и след това използвайте клавиатурата, за да редактирате текста. С JAWS чувате: "Бележки, редактиране".

 6. За да запишете промените си, натиснете Alt+H, A и след това V. Прозорецът на събитието се затваря и фокусът се връща в календара.

Присъединяване към събрание на Skype за бизнеса от календар на Outlook

Забележка: За да се присъедините към събрание на Skype за бизнеса, както е описано по-долу, трябва да имате Skype за бизнеса инсталиран на компютъра и да сте влезли с вашия служебен или учебен акаунт.

 1. В Outlookнатиснете Ctrl + 2, за да отворите изгледа на календара.

 2. Екранният четец произнася името на изгледа, който се отваря, като например изглед Работна седмица или изглед Месец, и броя елементи в изгледа. Фокусът е върху днешния ден.

  Забележка: Ако сте в изгледа Месец, не можете да се придвижвате между събитията в календара за днешния ден, така че ще трябва да преминете към друг изглед. За да преминете например към изгледа Работна седмица, натиснете Ctrl+Alt+2.

 3. За да се придвижвате между предстоящите събития за деня, натискайте клавиша Tab. За да се придвижвате между миналите събития, натискайте Shift+Tab.

 4. Когато чуете името на събранието, към което искате да се присъедините, натиснете Ctrl+O. Отваря се календарният елемент.

 5. За да се присъедините към събранието, натиснете Alt+H, Y. Отваря се прозорецът на събранието на Skype за бизнеса. За да се присъедините с пълната функционалност за аудио и видео, натиснете Enter.

  Съвети: 

  • За да включите или изключите микрофона, натиснете клавиша с емблемата на Windows + F4.

  • За да затворите, натиснете Ctrl+Enter.

Отпечатване на събитието

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед Работна седмица", последвано от броя на събитията в изгледа.

 2. Натиснете Ctrl+точка (.) за преглед на събитията в текущия изглед. За всяко събитие чувате неговото име, час и организатор. Натиснете Ctrl+запетая (,) за да се придвижите към предишното събитие.

 3. Използвайте следните клавишни комбинации, за да се придвижвате в календара:

  • Натиснете Ctrl+стрелка надясно или наляво, за да се придвижите до следващия или предишния ден.

  • Натиснете Alt+стрелка надолу или нагоре, за да се придвижите до следващата или предишната седмица.

  • Натиснете Alt+клавиша Page Down или Page Up, за да се придвижите до следващия или предишния месец.

 4. За да отворите текущо избраното събитие, натиснете клавиша Enter.

 5. Натиснете Alt+F и след това P. Отваря се менюто Печат.

 6. За да изберете принтера, който искате да използвате, натиснете I, намерете принтера със стрелките нагоре и надолу и след това натиснете клавиша Enter.

 7. За да отпечатате събитието, натиснете Alt+P и след това P.

 8. Ако печатате във файл, например за да конвертирате събитието в PDF формат, въведете името на файла и след това натиснете клавиша Enter, за да създадете файла.

  Менюто Печат се затваря и фокусът се връща към прозореца на събитието.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използването на екранен четец, за да планирате срещи или събрания в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Клавишни комбинации за навигация в календара на Outlook 2016

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Използвайте календара в Outlook за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android – за да извършвате основни задачи. Можете да създавате нови събития в календара, да четете и отговаряте на искания за събрания, да се присъединявате към онлайн събрания и др.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да избирате между три опции за преглед на календара: изглед Дневен ред, Ден или 3 дни. Опцията по подразбиране е Дневен ред.

 1. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Превключете от < Текущ изглед >" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Отваря се списък с опции за преглед. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете опцията, която искате и след това Докоснете двукратно екрана.

Отваряне, четене и редактиране на събития в календара

За да бъдете в крак със заетия си график, можете бързо да четете и редактирате подробностите за събития.

Забележка: Можете да редактирате само събития, които вие сте създали. Например не можете да редактирате искания за събрания, които сте получили от някого другиго.

 1. В произволен изглед плъзгайте един пръст по екрана, докато не чуете заглавието на събитието, което искате да отворите, и докоснете двукратно екрана. Събитието се отваря в нов прозорец, показващ подробностите за събитието.

 2. За да чуете заглавието на събитието, ден, дата, час, местоположение и други информация, плъзнете надясно или наляво или плъзнете един пръст надолу прозореца за подробности за събитието.

 3. За да редактирате събитието, в случай прозореца подробности, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Редактиране" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът на Редактиране на събитие с отваряне на екранната клавиатура.

  Плъзнете наляво или надясно, докато чуете подробни данни за събитие, който искате да редактирате и след това Докоснете двукратно екрана. Направете желаните промени. Когато сте готови, плъзнете надясно или наляво, докато сте чуете "Запиши" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. За да затворите прозореца на подробности за събитието, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Назад ''" и след това Докоснете двукратно екрана.

Присъединяване към събрание на Skype за бизнеса от календар на Outlook

Забележка: За да се присъедините към събрание на Skype за бизнеса, както е описано по-долу, трябва да имате приложението Skype за бизнеса за Android инсталирано на телефона, приложението да е стартирано и да сте влезли в Skype за бизнеса за Android с вашия служебен или учебен акаунт. За да се присъедините към събрание без служебен или учебен акаунт, вижте Присъединяване към събрание като гост.

 1. Отидете на вашия календар на Outlook . Фокусът е върху днес и днешната събития се намират около средата на екрана. Ако има много събития, можете да ги преглеждате като плъзнете нагоре и надолу с два пръста. За да отидете на събитие, поставете пръст върху екрана и го плъзнете, докато чуете събитието, което искате и Докоснете двукратно екрана. Преглед на подробностите за събранието отваря.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Присъединяване". Докоснете двукратно екрана.

 3. Отваря се приложението Skype за бизнеса, TalkBack произнася: "Skype за бизнеса" и се свързвате със събранието.

  Съвет: За да се придвижвате между бутоните в прозореца на събранието, плъзгайте надясно или наляво. За да натиснете бутон, докоснете двукратно екрана.

Присъединяване към събрание като гост

Можете да се присъедините към събрание на Skype за бизнеса като гост, което означава, че няма да влизате в Skype за бизнеса с идентификационни данни за служебен или учебен акаунт, но все пак трябва да имате приложението Skype за бизнеса инсталирано на телефона.

 1. Отидете на вашия календар на Outlook . Фокусът е върху днес и текущата или следващата събитието се намира в средата на екрана. За да отидете на събитието, поставете пръст върху екрана и го плъзнете, докато чуете събранието. Ако имате много събрания, плъзнете нагоре, с два пръста, за да превъртите надолу в списъка на събранието. Когато в събранието, които искате да се присъедините, Докоснете двукратно екрана, за да отворите събранието подробно изглед.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Присъединяване". Докоснете двукратно екрана.

 3. Отваря се приложението Skype за бизнеса. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Присъединяване към събрание", и докоснете двукратно екрана.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете името си така, както искате да се показва по време на събранието. Когато сте готови, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Продължи", и докоснете двукратно екрана. TalkBack произнася "Skype за бизнеса" и се свързвате със събранието.

  Съвет: За да се придвижвате между бутоните в прозореца на събранието на Skype за бизнеса, плъзгайте надясно или наляво. За да натиснете бутон, докоснете двукратно екрана.

Отговаряне на напомняния за събитие

Ако имате известия включена за вашата Календар на Outlook събития, и ако TalkBack е включен, ще чуете събитие напомняния в предварително зададено време преди събитието.

 1. За да извикате събитието напомняне, плъзнете надолу от горната част на екрана с два пръста, за да отворите уведомяване сянка.

 2. Плъзнете надясно неколкократно, докато не чувате подробности за събитието.

 3. За да отворите събитието, Докоснете двукратно екрана.

  За да прекратите напомняне, без да предприемат действие, поставете два пръста върху екрана хоризонтално и плъзнете десния хоризонтално.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използването на екранен четец, за да планирате срещи или събрания в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Използвайте Календар на Outlook с разказвача, вградени Windows екранен четец, основни основни задачи. Можете да отворите и редактирате събития в календара, присъединяване към онлайн събрания и др.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да избирате между пет опции за преглед на календара: изглед Дневен ред, Ден, Седмица, Месец или Година. Опцията по подразбиране е Дневен ред.

 1. Плъзнете нагоре или надолу в екрана с един пръст, докато чуете "Елементи", след което плъзнете наляво или надясно, докато чуете "свити бутон" изглед"," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Отваря се списък с опциите за изгледа. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

Отваряне, четене и редактиране на събития в календара

За да бъдете в крак със заетия си график, можете бързо да четете и редактирате подробностите за събития.

Забележка: Можете да редактирате само събития, които вие сте създали. Например не можете да редактирате искания за събрания, които сте получили от някого другиго.

 1. В изгледа Дневен ред плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете първото събитие. За да отидете до други събития в бъдеще, плъзгайте надясно. Разказвачът произнася заглавието на събитието, дата и час, местоположение и организатор, докато се придвижвате между събитията.

 2. За да прегледате събитието по-подробно, докоснете екрана, когато сте в събитие. Събитието се отваря в нов прозорец.

 3. За да чуете подробности за събитието, плъзгайте наляво или надясно.

 4. За да редактирате събитието, в случай прозореца подробности, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Редактиране бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете наляво, докато чуете подробни данни за събитие, който искате да редактирате и след това Докоснете двукратно екрана и направете желаните промени.

 5. Когато сте готови, направете едно от следните неща:

  • Ако редактирате събрание, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изпрати актуализация", и след това докоснете двукратно екрана.

  • Ако редактирате среща, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши и затвори", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Събитието се променя, прозорецът за събитието се затваря и фокусът се връща към изгледа Дневен ред.

Присъединяване към събрание на Skype за бизнеса от календар на Outlook

Забележка: За да се присъедините към събрание на Skype за бизнеса, както е описано по-долу, трябва да имате приложението Skype за бизнеса инсталирано на телефона, приложението да е стартирано и да сте влезли в Skype за бизнеса с вашия служебен или учебен акаунт. За да се присъедините към събрание без служебен или учебен акаунт, вижте Присъединяване към събрание като гост.

 1. Отидете на приложението Календар на Outlook в телефона.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете днешната дата, и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете името на събранието, което искате да отворите, и докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се изгледът с подробности за събитието и чувате: "Избран елемент Раздел Подробности". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Присъединяване онлайн, връзка", и докоснете двукратно екрана.

 5. Отваря се приложението Skype за бизнеса. Чувате "Skype за бизнеса, екран Рамка на преход", последвано от звънене, и се свързвате със събранието.

  Съвет: За да се придвижвате между бутоните в прозореца на събранието – например за изключване или включване на звука и за прекратяване на обаждането – плъзгайте надясно. За да натиснете бутон, докоснете двукратно екрана.

Присъединяване към събрание като гост

Можете да се присъедините към събрание на Skype за бизнеса като гост, което означава, че няма да влизате в Skype за бизнеса с идентификационни данни за служебен или учебен акаунт, но все пак трябва да имате приложението Skype за бизнеса инсталирано на телефона.

 1. Отворете приложението Календар на Outlook в телефона.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете днешната дата, и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете името на събранието, което искате да отворите, и докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се изгледът с подробности за събитието и чувате: "Избран елемент Раздел Подробности". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Присъединяване към онлайн събрание", и докоснете двукратно екрана.

 5. Отваря се приложението Skype за бизнеса. Чувате: "Skype за бизнеса, екран Рамка на преход". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Присъединяване като гост", и докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Въведете името си", и докоснете двукратно екрана. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете името си така, както искате да се показва по време на събранието.

 7. Когато сте готови, отидете на бутона enter в долния десен ъгъл на клавиатурата и докоснете двукратно екрана. Чувате "Рамка на преход", последвано от звънене, и се свързвате със събранието.

  Съвет: За да се придвижвате между бутоните в прозореца на събранието, плъзгайте надясно или наляво. За да натиснете бутон, докоснете двукратно екрана.

Отпечатване на календара

Отпечатайте избрания ден, седмица или месец от календара в Календар на Outlook.

 1. В произволен изглед на календара плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Още опции свит", и докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се диалоговият прозорец Изглед за печат с фокус върху опцията за преглед за печат. Чувате: "<избиране на текущия изглед>, разгъващ се списък само за четене".

 3. За да изберете изгледа за печат, докоснете двукратно екрана, плъзгайте надясно, докато не чуете желания изглед, след което докоснете двукратно, за да изберете.

 4. За да изберете датата, на която започва изгледът, плъзгайте надясно, докато не чуете "От" и датата по подразбиране, и след това докоснете двукратно екрана, за да отворите падащия списък за календара. Плъзгайте надясно или наляво, за да се придвижвате между датите, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 5. За да отворите диалоговия прозорец за печат, плъзгайте надясно, докато не чуете "Визуализация", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, за да прегледате опциите за печат. Когато сте готови, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Печат", след което докоснете двукратно екрана. Календарът се отпечатва.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използването на екранен четец, за да планирате срещи или събрания в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Използване на календара в Outlook Web App с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, да направите съществени основни задачи. Можете да отворите и редактирате събития в календара, присъединяване към онлайн събрания и др.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

В тази тема

Настройване на изгледа на календар

Можете да настроите своя календар така, че да показва избран ден, работна седмица, пълна седмица или месец – което е вашият предпочитан начин на работа.

 1. В Outlook натиснете Ctrl+Shift+2, за да отворите календара. Разказвачът произнася: "Заредени са <брой събития> събития в един избран календар".

 2. Използвайте следните клавишни комбинации, за да изберете изгледа на календара:

  • Натиснете Shift+Alt+1, за да се покаже изгледът на ден.

  • Натиснете Shift+Alt+2, за да се покаже изгледът на работна седмица.

  • Натиснете Shift+Alt+3, за да се покаже изгледът на пълна седмица.

  • Натиснете Shift+Alt+4, за да се покаже изгледът на месец.

Отваряне, четене и редактиране на събития в календара

За да бъдете в крак със заетия си график, можете бързо да четете и редактирате подробностите за събития.

Забележка: Можете да редактирате само събития, които вие сте създали. Например не можете да редактирате искания за събрания, които сте получили от някого другиго.

 1. В Outlook натиснете Ctrl+Shift+2, за да отворите календара. Чувате: "Заредени са <брой събития> събития в един избран календар".

 2. В зависимост от вашия изглед направете едно от следните неща, за да се придвижите в календара:

  • За да се придвижите към следващия ден, седмица или месец, натиснете Ctrl+Shift+стрелка надясно.

  • За да се придвижите към предишния ден, седмица или месец, натиснете Ctrl+Shift+стрелка наляво.

 3. В произволен изглед натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате събитията за показания времеви период. Докато се придвижвате, разказвачът произнася събитията като "събитие от <дата>, <часове>, <заглавие на събитието>, <местоположение на събитието>, <организатор>".

 4. За да прегледате събитието по-подробно или да отворите събитието, за да го редактирате, натиснете клавиша Enter. Отваря се прозорецът По-подробно на събитието. Чувате: "Добавяне на заглавие за събитието".

 5. За да прегледате подробностите и опциите за събитието, натиснете клавиша Tab. Разказвачът произнася подробностите и опциите, докато се придвижвате.

 6. Когато сте готови, направете едно от следните неща:

  • Ако редактирате събрание, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Изпрати", и след това натиснете клавиша Enter.

  • Ако редактирате среща, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", и след това натиснете клавиша интервал.

   Ако не сте променили нищо в събитието, за да затворите прозореца По-подробно на събитието, натиснете Esc.

 7. Събитието се променя и фокусът се премества на Календар.

Присъединяване към събрание на Skype за бизнеса от календар на Outlook

 1. В Outlook в уеб натиснете Ctrl+Shift+2, за да отворите календара.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на събитието, към което искате да се присъедините, и натиснете Enter, за да отворите събитието.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Връзка Присъединяване към онлайн събрание", след което натиснете Enter.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Присъединяване към аудиото на събранието.

  За да се присъедините с пълната функционалност за аудио и видео, натиснете Enter. Диалоговият прозорец Присъединяване към аудиото на събранието се затваря и се свързвате със събранието.

  Съвет: За да включите или изключите микрофона по време на събранието, натиснете клавиша с емблемата на Windows+F4. За да затворите, натиснете Ctrl+Enter.

Задаване на опции за календара

В настройките на календара можете да промените облика на вашия календар или да изберете да получавате известия. Можете също да променяте своите съобщения "Извън офиса" и как искате да ги изпращате.

 1. В Outlook отворете екрана Настройки, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Използвайте стрелката надолу, за да използвате екрана "Настройки", след което натиснете стрелка надолу.

 2. За да се придвижвате между наличните настройки в екрана, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab. Разказвачът произнася настройките, докато се придвижвате в екрана.

 3. За да изберете настройка или да отворите допълнителни опции от настройка, натиснете клавиша Enter. За да се придвижвате между настройките, натиснете клавиша Tab или Shift+Tab.

 4. Когато сте готови, за да излезете от екрана Настройки, натиснете Esc.

Отпечатване на календара

Отпечатайте избрания ден, седмица или месец от календара в Outlook.

 1. В Outlook натиснете Ctrl+Shift+2, за да отворите календара.

 2. Изберете изгледа на календара, който искате да отпечатате

 3. В основния прозорец Календар, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете: "Бутон Създай свит". След това натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Бутон Печат", и натиснете клавиша интервал. Отваря се визуализация на печата и чувате: "Печат".

 4. Натиснете интервал, за да отворите диалоговия прозорец за печат. Диалоговият прозорец се отваря с фокус върху разгъващия се списък Принтер.

 5. За да изберете принтер, натиснете интервал, след което натискайте стрелка надолу, докато не чуете името на принтера, който искате да използвате. За да изберете, натиснете интервал.

 6. Натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, за да прегледате другите опции за печат, Когато сте готови, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", и след това натиснете интервал. Календарът се отпечатва.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използването на екранен четец, за да планирате срещи или събрания в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×