Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте имейла в Outlook с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows – за да извършвате основни задачи. Можете да създавате и изпращате нови имейли, да четете и отговаряте на получени имейли, да търсите, филтрирате и отпечатвате имейли, да работите с прикачени файлове и др.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации за Outlook.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Четене и отговор или препращане на имейли

Използвайте вашия екранен четец и клавишни комбинации, за да четете и отговаряте на имейли. Чувате звук, когато пристигне нов имейл.

Отваряне и четене на имейл

 1. В папка Входящи натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете първия имейл в списъка със съобщения. Екранният четец произнася подателя, темата, датата и часа на получаване и указва дали имейл съобщението е непрочетено.

  • За да прегледате списъка със съобщения, натиснете стрелка нагоре или надолу.

  • За да отворите имейл, натиснете Enter.

  • За да прочетете имейл от горе надолу, натиснете Caps lock + M.

  • За да спрете четенето, натиснете Ctrl.

  • Натиснете Alt+5, за да отидете на следващия имейл.

  • Натиснете Alt+4, за да отидете на предишния имейл.

 2. Когато приключите с четенето на имейла, натиснете Esc, за да се върнете в папка Входящи.

Отговаряне на имейл

 1. Във или върху имейл съобщение в папка Входящи направете едно от следните неща:

  • За да отговорите само на първоначалния подател, натиснете Ctrl + R. Ще чуете: "Инсталиране", последван от темата на съобщението.

  • Ако съобщението има множество получатели и искате да отговорите до всички, натиснете Ctrl+Shift+R.

 2. Отваря се нов имейл със същата тема, настроен за отговор или само до подателя, или до всички, включени в първоначалния имейл. Фокусът е върху основния текст на съобщението. Въведете съобщението.

 3. Когато приключите със съставянето на съобщението, натиснете Alt+S, за да изпратите имейла.

Препращане на имейл

 1. В имейл или на имейл в папка "Входящи"натиснете Ctrl + F. Ще чуете: "ПРЕПР", последван от темата на съобщението.

 2. Фокусът е върху полето До. Въведете имената на получателите.

 3. Ако искате да включите съобщение, натиснете клавиша Tab, докато чуете "ПРЕПР", последван от тема на съобщението и "Редактиране на съобщение" и след това въведете вашето съобщение.

 4. Когато приключите със съставянето на съобщението, натиснете Alt+S, за да изпратите имейла.

Създаване и изпращане на имейли

 1. Във "Входящи"натиснете Ctrl + N. Ще чуете: "Неозаглавен, съобщение", последвано от формата на съобщението и "Прозорец, за да редактирате."

 2. Фокусът е върху полето До. Въведете имената на получателите.

 3. За да изпратите копие, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Як, редактиране". Въведете имената на контактите, които ще получат копие.

 4. За да изпратите скрито копие, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Ск, редактиране". Въведете имената на контактите, които ще получат копие.

  Ако не чуете "Ск, редактиране", полето Ск е скрито. За да го покажете, натиснете Alt+P, B.

 5. За да добавите тема на имейла, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Тема, редактиране", след което въведете темата.

 6. За да добавите вашето съобщение, натиснете клавиша Tab, докато чуете темата на имейл, последван от "Съобщение, редактиране," и след това въведете вашето съобщение.

 7. Когато приключите със съставянето на съобщението, натиснете Alt+S, за да изпратите имейла.

Работа с "Фокусирани входящи"

Съсредоточете се върху имейлите, които са най-важни за вас. По подразбиране Outlook създава входяща кутия Фокусирани и входяща кутия Други. Вашите най-важни имейли са сортирани във входящата кутия Фокусирани, докато останалите са лесно достъпни – но без да пречат – във входящата кутия Други.

Превключване между "Фокусирани" и "Други"

По подразбиране Outlook отваря входящата кутия Фокусирани.

 1. Натискайте F6, докато не чуете "Таблица, изглед на таблица", последвано от броя на редовете в папката ви "Входящи".

 2. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Други", след което натиснете Enter.

 3. За да се върнете обратно към входящата кутия Фокусирани, натискайте F6, докато не чуете "Таблица, изглед на таблица", и натискайте клавиша Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Фокусирани". За да изберете, натиснете Enter.

Преместване на имейл от "Други" във "Фокусирани"

 1. Във входящата кутия Други се придвижете се до имейла, който искате да преместите във входящата кутия Фокусирани.

 2. За да преместите имейла, натиснете Shift+F10.

Скриване на входящата кутия "Фокусирани"

Можете да скриете входящата кутия Фокусирани и да работите само с един списък със съобщения:

 1. За да проверите дали входящата кутия Фокусирани е показана или вече скрита, натискайте F6, докато не чуете "Таблица, изглед на таблица", последвано от броя на редовете в папката ви "Входящи". Направете едно от следните неща:

  • Натиснете клавиша Tab веднъж, ако екранът за четене е изключен. Ако чуете "Бутон Фокусирани", е показана входящата кутия Фокусирани.

  • Ако екранът за четене е включен, натиснете два пъти Shift+Tab. Ако чуете "Бутон Други", е показана входящата кутия Фокусирани.

 2. За скриване на входящата кутия Фокусирани натиснете Alt+V, W.

Използване на търсене и филтриране за намиране на имейли

Не губете време, ровейки из списъци или архиви за онзи важен имейл. Използвайте търсене и филтриране, за да намирате бързо каквото търсите.

Търсене на имейл

 1. В папка Входящи натиснете Ctrl+Е. Фокусът се премества в текстовото поле Търсене. Чувате: "Заявка за търсене, редактиране, търсене в текущата пощенска кутия".

 2. За да промените папката, в която искате да търсите, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Текуща пощенска кутия", след което натиснете клавиша за интервал. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете желаната от вас опция, след което натиснете Enter.

 3. Въведете думите за търсене.

 4. За да прегледате предложенията, натиснете стрелка надолу. За да изберете предложение, натиснете Enter. Резултатите от търсенето се показват в списъка със съобщения.

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете първото съобщение. За да прегледате списъка, натиснете стрелка надолу. За да отворите имейл, натиснете Enter.

 6. За да изчистите списъка с резултати от търсенето, натиснете Esc.

  За да се върнете към папка Входящи от отворен имейл и да изчистите списъка с резултати от търсенето, натиснете Esc два пъти.

Използване на филтриране за намиране на имейл

 1. В папката "Входящи" натиснете Alt+H, L. Фокусът се премества върху първия елемент в списъка с опции за филтриране.

 2. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете желаната от вас опция, след което натиснете Enter. Чувате: "Зареждането на изгледа на таблица завърши".

 3. За да преминете към списъка с имейли, отговарящи на филтъра, натискайте клавиша Tab, докато не чуете първото съобщение. За да прегледате списъка, натиснете стрелка надолу. За да отворите имейл, натиснете Enter.

 4. За да изчистите списъка с резултати и филтъра, натиснете Esc.

  За да се върнете към папка Входящи от отворен имейл и да изчистите списъка с резултати от търсенето, натиснете Esc два пъти.

Отваряне или добавяне на прикачени файлове

Можете да отваряте и добавяте прикачени файлове към имейлите си в Outlook.

Отваряне на прикачени файлове

Когато получите имейл, вашият екранен четец съобщава дали в имейла има прикачени файлове, както и техния брой.

 1. Отворете имейл с прикачен файл. Фокусът е върху основния текст на съобщението.

 2. Натиснете Shift+Tab, докато не чуете подробните данни за прикачения файл, включително името и типа на файла.

 3. За да отворите прикачения файл, натиснете Enter. Файлът се отваря в съвместимо приложение.

Добавяне на прикачени файлове

Можете да изпращате файлове, например автобиографии, бюлетини или картини, като копия или като файлове в OneDrive.

 1. В имейл натиснете Alt+N, A, F. Отваря се контекстно меню.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прикачите използван наскоро файл, натискайте стрелка надолу, докато не чуете името на файла, след което натиснете Enter.

  • За да прикачите файл от уеб местоположение, натиснете W. Чувате първото онлайн местоположение, например "OneDrive". За да изберете, натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на файл. Натискайте клавиша Tab и клавишите със стрелки, докато не чуете името на желания файл, след което натиснете Alt+S.

  • За да прикачите файл от локално място за съхранение, например вашия твърд диск, натиснете B. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на файл. Натискайте клавиша Tab и клавишите със стрелки, докато не чуете името на желания файл, след което натиснете Alt+S.

Отпечатване на имейл

Можете да отпечатате имейл на хартия или като файл.

 1. Във или върху имейл съобщение в папка Входящи натиснете Ctrl+P. Отваря се диалоговият прозорец Печат.

 2. За печат с настройките по подразбиране натиснете Alt+F, P, P.

Включване или изключване на визуални или звукови известия

Звукови или визуални ефекти може да ви известяват при пристигане на нов имейл. Ако имате нужда да работите необезпокоявани, можете да изключите известията.

 1. В папка Входящи натиснете Alt+F, T. Отваря се прозорецът Опции за Outlook, като фокусът е върху раздела Общи.

 2. Натиснете M. Отваря се разделът Поща.

 3. Натиснете клавиша Tab, след което натиснете P. Чувате или: "Отметнато", или "Неотметнато", последвано от "Възпроизвеждане на звук, квадратче за отметка". За да изберете или отмените избора на тази опция, натиснете клавиша за интервал.

 4. За да преминете през другите опции за известяване, натиснете клавиша Tab. За да изберете или отмените избора на опция, натиснете интервал. Когато чуете "Преглед, бутон", значи няма повече опции за известяване, които можете да изберете.

 5. За да потвърдите избора си и да затворете прозореца Опции за Outlook, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Клавишни комбинации за навигация в пощата на Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте имейла в Outlook за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android – за да извършвате основни задачи. Можете да създавате и изпращате нови имейли, да четете и отговаряте на получени имейли, да търсите и филтрирате имейли, да работите с "Фокусирани входящи" и прикачени файлове и др.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Четене и отговор или препращане на имейли

Четене на имейл

По подразбиране най-новите имейли са първи в списъка.

 1. В списъка със съобщения плъзнете наляво или надясно или плъзнете с пръст надолу, за да чуете как TalkBack чете имейлите. Чувате информация за всеки имейл, включително:

  • Името на подателя

  • Датата или часа на получаване на съобщението.

  • Темата

  • Първите няколко реда от съдържанието на имейла

 2. За да отворите имейл, докоснете двукратно екрана. TalkBack започва автоматично да чете съобщението от началото.

  Като алтернатива, за да чуете TalkBack да прочита имейл съобщение от горе до долу, плъзнете надолу и надясно. Отваря се глобалното контекстно меню. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Четене от горе", след което докоснете двукратно екрана.

  За да прегледате набързо съобщението, плъзнете с пръст надолу от горния край на екрана.

  За да превъртите съобщението надолу, плъзнете с два пръста нагоре. За да превъртите нагоре, плъзнете с два пръста надолу.

 3. Когато приключите с четенето на съобщението, за да се върнете в папка "Входящи", плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон "Навигиране нагоре", след което докоснете екрана двукратно.

Отговаряне на имейл

 1. Когато сте отворили имейл, направете едно от следните неща:

  • За да отговорите само на първоначалния подател, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Отговор", след което докоснете екрана двукратно.

  • Ако съобщението има множество получатели и искате да отговорите на всички, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отговор до всички", след което докоснете екрана двукратно.

 2. Отваря се нов имейл със същата тема, настроен за отговор до подателя или до всички, включени в първоначалния имейл. Фокусът е върху основния текст на съобщението, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана. Въведете съобщението.

 3. Когато приключите със съставянето на съобщението, плъзгайте наляво, докато не чуете "Изпрати", след което докоснете екрана двукратно. Чувате: "Изпратено, Outlook, клавиатурата е скрита".

Препращане на имейл

Можете лесно да препратите имейл с помощта на TalkBack.

 1. Когато сте отворили имейл съобщение, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Препращане", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се нов имейл със същата тема. Фокусът е върху полето До, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Въведете името на всеки получател.

 3. За да въведете съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Основен текст на съобщението", след което докоснете двукратно екрана. Въведете съобщението.

 4. Когато приключите със съставянето на съобщението, плъзгайте наляво, докато не чуете "Изпрати", след което докоснете екрана двукратно.

Работа с фокусирани съобщения

Съсредоточете се върху имейлите, които са най-важни за вас. По подразбиране Outlook създава входяща кутия Фокусирани и входяща кутия Други. Вашите най-важни имейли са във входящата кутия Фокусирани, докато останалите са лесно достъпни – но без да пречат – във входящата кутия Други.

По подразбиране Outlook отваря входящата кутия Фокусирани. За да превключите към входящата кутия Други:

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Превключване към други имейли, превключвател", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да се върнете обратно към входящата кутия Фокусирани, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Превключване към фокусирани имейли, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

За да преместите имейл от входящата кутия Други във входящата кутия Фокусирани:

 1. Придвижете се до съобщението, което искате да преместите и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Избрани", последван от подробни данни за съобщението.

 2. Плъзнете наляво, докато не чуете "Бутон Още опции", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Преместване във входяща кутия "Фокусирани", бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Чувате известие. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

За да забраните входящата кутия Фокусирани и да работите само с един списък със съобщения:

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Настройки", след което докоснете екрана двукратно.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Входяща кутия "Фокусирани", Включване", след което докоснете екрана двукратно. Outlook вече представя една папка "Входящи".

Създаване и изпращане на имейли

 1. В списъка със съобщения плъзгайте бързо надясно, докато не чуете "Бутон "Състави", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Ново съобщение, фокусът е върху полето До, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Въведете имената или имейл адресите на получателите. Списъкът със съответстващите контакти се актуализира, докато пишете.

  Забележка: В зависимост от устройството може да се наложи да плъзгате надясно, докато не чуете "Търсене в указателя", след което докоснете екрана двукратно, за да потърсите контакт.

 3. За да изберете контакт, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното име, след което докоснете двукратно екрана.

 4. За да изпратите копие на съобщението до други получатели, плъзгайте надясно, докато не чуете "Поле "Як", след което докоснете двукратно екрана. Добавете получателите, както е описано в предишната стъпка.

 5. За да изпратите скрито копие до други получатели, плъзгайте надясно, докато не чуете "Поле Ск", докоснете двукратно екрана и добавете получателите.

 6. За да добавите тема на имейла, плъзнете надясно. Чувате: "Тема, поле за редактиране". Докоснете екрана двукратно и въведете тема.

 7. За да въведете съобщението, плъзнете надясно. Чувате: "Основен текст на съобщението". Докоснете екрана двукратно и въведете съобщението.

 8. Когато приключите със съставянето на съобщението, плъзгайте наляво, докато не чуете "Изпрати", след което докоснете екрана двукратно.

Използване на търсене и филтриране за намиране на имейли

Не губете време, ровейки из списъци или архиви за онзи важен имейл. Използвайте търсене и филтриране, за да намирате бързо каквото търсите.

Търсене на имейл

 1. В списъка със съобщения плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Търсене", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Фокусът се премества върху текстовото поле Търсене в "Поща", а екранната клавиатура е в долната половина на екрана. Започнете да въвеждате думите за търсене. Списъкът с резултати от търсенето се актуализира, докато въвеждате.

 3. За да прегледате резултатите от търсенето, плъзнете надясно. TalkBack чете подробните данни и съобщението, докато се придвижвате в списъка.

 4. Когато чуете имейл, който искате да отворите, докоснете екрана двукратно.

 5. За да излезете от Търсене, плъзгайте наляво, докато не чуете "Свит бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Използване на филтриране за намиране на имейл

 1. В списъка със съобщения плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Филтри", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция за филтриране, след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да прегледате имейлите, отговарящи на филтъра, плъзнете надясно. TalkBack чете подробните данни за съобщенията, докато се придвижвате в списъка.

 4. Когато чуете имейла, който искате да отворите, докоснете екрана двукратно.

 5. За да премахнете опцията за филтриране и да видите всички имейли в списъка със съобщения, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Изчистване на филтъра на съобщенията, бутон", след което докоснете екрана двукратно.

Отваряне или добавяне на прикачени файлове

Можете да отваряте и добавяте прикачени файлове към имейлите си в Outlook за Android.

Отваряне на прикачен файл

TalkBack съобщава дали получен имейл има прикачени файлове.

 1. Отворете имейла с един или няколко прикачени файла.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете типа, името и размера на файла, след което докоснете двукратно екрана. Ако чуете "Отваряне със следните приложения, плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана, за да я изберете.

 3. За да отворите прикачения файл в избраното приложението, докоснете екрана двукратно.

Добавяне на прикачен файл

Можете да изпращате файлове, например автобиографии, снимки или покани за събрания, като прикачени файлове.

Прикачване на файл

 1. Докато съставяте съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Прикачване на файлове", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изберете от файлове".

 2. За да добавите файл от Outlook, докоснете екрана двукратно. За да добавите файл от устройството ви, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изберете от файловете на устройството", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Отидете до файла, който искате, след което докоснете двукратно екрана, за да го изберете и прикачите.

Прикачване на снимка

 1. Докато съставяте съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Прикачване на файлове", след което докоснете двукратно екрана.

За да направите снимка с камерата на устройството, която да прикачите:

 1. Плъзнете надясно. Чувате: "Заснемане на снимка, бутон".

 2. Докоснете двукратно екрана. Камерата се активира.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Спусък", след което докоснете двукратно екрана. Снимката се заснема.

 4. Ако чуете "Бутонът на спусъка е активиран, готово", докоснете екрана двукратно, за да прикачите снимката.

  Ако не чуете "Бутонът на спусъка е активиран, готово", плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "OK, бутон", след което докоснете екрана двукратно, за да прикачите снимката.

За да прикачите изображение от Снимки:

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изберете от снимки", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Потърсете желаното изображение и след това докоснете двукратно екрана.

  В зависимост от устройството може да се наложи първо да отидете до местоположението, където е записана снимката.

Прикачване на покана за събрание

 1. Докато съставяте съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Прикачване на събрание", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Чувате: "Изпращане на наличност". За да изпратите първия ви свободен времеви интервал за събрание, докоснете двукратно екрана.

 3. За да създадете нова покана, плъзгайте надясно, докато не чуете "Създаване на покана", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се Календар на Outlook. За инструкции как да създавате покани за събрания, вижте Планиране на нова среща или събрание.

 4. Когато приключите с насрочването на събранието, в прозореца на събитието в Календар плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", след което докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Поща на Outlook с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows – за да извършвате основни задачи. Можете да създавате и изпращате нови имейли, да четете, подреждате и отговаряте на получени имейли, да търсите и филтрирате имейли, да работите с прикачени файлове и др.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Четене и отговор или препращане на имейли

Четене на имейл

По подразбиране най-новите имейли са първи в списъка.

 1. В списъка със съобщения плъзнете наляво или надясно или плъзнете с пръст надолу, за да чуете как разказвачът чете имейлите. Чувате информация за всеки имейл, включително:

  • Името на подателя

  • Датата или часа на получаване на съобщението.

  • Темата

  • Първите редове от съдържанието на имейла

 2. За да отворите имейл, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Екран за четене, съобщение".

  За да чуете разказвача да чете съобщението от горе до долу, плъзнете нагоре с три пръста.

  За да превъртите съобщението надолу, плъзнете с два пръста нагоре. За да превъртите нагоре, плъзнете с два пръста надолу.

  За да се придвижите бързо към следващото съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "По-ново, бутон", след което докоснете двукратно екрана. За да се придвижите към предишното съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "По-старо, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Когато приключите с четенето на съобщението, за да се върнете в папка "Входящи", плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Назад, свит", след което докоснете екрана двукратно.

Отговаряне на имейл

 1. Когато сте отворили имейл съобщение, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Отговор, бутон, свит", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Отговор, меню".

 2. За да отговорите само на първоначалния подател, плъзнете надясно. Чувате: "Бутон Отговор". Докоснете двукратно екрана. Ако съобщението има множество получатели и искате да отговорите на всички, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отговор до всички", след което докоснете екрана двукратно.

 3. Отваря се нов имейл със същата тема, настроен за отговор до подателя или до всички, включени в първоначалния имейл. Чувате: "Прозорец на Поща на Outlook". Фокусът е върху основния текст на съобщението, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 4. Напишете съобщението.

 5. Когато приключите със съставянето на съобщението, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изпрати", след което докоснете екрана двукратно.

Препращане на имейл

 1. Когато сте отворили имейл, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Отговор, бутон, свит", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню "Отговор".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Препращане", след което докоснете екрана двукратно.

 3. Отваря се нов имейл със същата тема. Фокусът е върху текстовото поле До, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 4. Въведете името на всеки получател.

 5. За да въведете съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Съобщение, редактируем текст", след което докоснете двукратно екрана. Въведете съобщението.

 6. Когато приключите със съставянето на съобщението, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изпрати", след което докоснете екрана двукратно.

Подреждане на съобщения

По подразбиране Поща на Outlook групира съобщенията по разговор. Ако вместо това предпочитате изброяването на имейлите един по един в хронологичен ред, можете лесно да промените начина на подреждане на вашите съобщения.

 1. В папка "Входящи" плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", и докоснете екрана двукратно. Чувате: "Още опции, меню".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Настройки", след което докоснете екрана двукратно. Чувате: "Настройки, бутон Управление на акаунти".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Четене", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Четене.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Включване, Показване на съобщенията, подредени по разговор, превключвател", след което докоснете екрана двукратно.

 5. За да излезете от прозореца Четене, плъзгайте един пръст в долната част на екрана, докато не чуете "Навигационна лента, бутон Назад свит", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Настройки, бутон Четене".

 6. За да излезете от прозореца Настройки и да се върнете в папка "Входящи", плъзгайте един пръст в долната част на екрана, докато не чуете "Навигационна лента, бутон Назад свит", след което докоснете двукратно екрана.

Създаване и изпращане на имейли

Позволете на екранния четец да ви помогне да създадете нов имейл и да изпратите съобщението си.

 1. В папка "Входящи" плъзгайте надясно, докато не чуете "Палитра с команди, бутон Създай", след което докоснете екрана двукратно. Отваря се нов прозорец с празен имейл, фокусът е върху полето До, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Въведете имената или имейл адресите на получателите. Списъкът със съответстващите контакти се актуализира, докато пишете. За да изберете контакт, плъзгайте пръста си надолу, докато не чуете "Списък с предложения", последвано от името на желания от вас контакт, след което докоснете екрана двукратно.

 3. За да добавите тема на имейла, плъзнете надясно. Чувате: "Тема, редактируем текст". Докоснете екрана двукратно и въведете тема.

 4. За да въведете съобщението, плъзнете надясно. Чувате: "Съобщение, редактируем текст". Докоснете екрана двукратно и въведете съобщението.

 5. Ако искате да изпратите копие или скрито копие на съобщението, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции свит", и докоснете двукратно екрана.

  Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Покажи полетата Як и СК", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Адресиране, редактиране на Як". Добавете получателите на копие.

  За да изпратите скрито копие, плъзгайте надясно, докато не чуете "Ск, редактируем текст", след което докоснете екрана двукратно. Добавете получателите.

 6. Когато приключите със съставянето на съобщението, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Изпрати", след което докоснете екрана двукратно.

Използване на търсене и филтриране за намиране на имейли

Не губете време, ровейки из списъци или архиви за онзи важен имейл. Използвайте търсене и филтриране, за да намирате бързо каквото търсите.

Търсене на имейл

 1. В папка "Входящи" плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Търсене", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Търсене, редактиране".

 2. Фокусът се премества върху текстовото поле за търсене, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана. Започнете да въвеждате думите за търсене. Списъкът с резултати от търсенето се актуализира, докато въвеждате.

 3. За да прегледате резултатите от търсенето, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете как разказвачът чете подробните данни за съобщенията, придвижвайки се в списъка.

 4. Когато чуете желания имейл, докоснете екрана двукратно, за да го отворите.

 5. За да излезете от Търсене, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Затвори търсенето", след което докоснете двукратно екрана.

Използване на филтриране за намиране на имейл

 1. В папка "Входящи" плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Филтриране, всички, свит бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция за филтриране, след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да прегледате имейлите, отговарящи на филтъра, плъзнете надясно. "Разказвач" чете подробните данни за съобщенията, докато се придвижвате в списъка.

 4. Когато чуете имейла, който искате да отворите, докоснете екрана двукратно.

 5. За да премахнете опцията за филтриране и да видите всички имейли в списъка със съобщения, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Филтър, <текущ филтър>, свит бутон", след което докоснете екрана двукратно. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Всички, неизбрани", а след това докоснете двукратно екрана.

Отваряне или добавяне на прикачени файлове

Можете да отваряте и добавяте прикачени файлове към имейлите си с помощта на разказвача.

Отваряне на прикачен файл

Разказвачът съобщава дали получен имейл има прикачени файлове.

 1. Отворете имейла с един или няколко прикачени файла.

 2. Плъзнете наляво, докато чуете "Заглавката на съобщението, изтегляне," последвано от името на файла и размер и "Прикачен файл" а след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Когато изтеглянето завърши, ще чуете: "Отвори", последвано от името на файла и размер, и: "Прикачен файл". За да отворите прикачения файл, Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на прикачен файл

Можете да изпращате файлове, например автобиографии, снимки или покани за събрания, като прикачени файлове.

Прикачване на файл

 1. Докато съставяте съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Прикачване", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изберете приложение".

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прикачите един от последно използваните файлове, докоснете екрана двукратно.

  • За да добавите файл от устройството ви, плъзгайте надясно, докато не чуете "Това устройство", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Отидете до файла, който искате, след което докоснете двукратно екрана, за да го изберете. За да прикачите файла, плъзгайте надясно, докато не чуете "Готово, бутон в лентата на приложението", след което докоснете двукратно екрана.

Прикачване на снимка

 1. Докато съставяте съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Прикачване", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изберете приложение".

За да направите снимка с камерата на устройството:

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Камера", след което докоснете двукратно екрана. Камерата се активира.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Правене на снимка", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Готово, бутон в лентата на приложението", след което докоснете двукратно екрана.

За да прикачите изображение от Снимки:

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Снимки", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Отидете до изображението, което искате, след което докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Готово, бутон в лентата на приложението", след което докоснете двукратно екрана.

Включване или изключване на визуални или звукови известия

Можете бързо включите или изключите известията.

 1. В папка "Входящи" плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете екрана двукратно. Чувате: "Изскачащ списък "Още опции", по избор".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Настройки", след което докоснете екрана двукратно. Чувате: "Настройки, бутон Управление на акаунти".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Настройки, бутон Известие", след което докоснете екрана двукратно. Отваря се прозорецът Известия.

 4. За да включите или изключите всички известия, плъзгайте надясно, докато не чуете "Показвай известията в центъра за действия", и докоснете двукратно, за да включите или изключите настройката.

 5. За да включите или изключите отделни типове известия, включете всички известия, както е описано в предишната стъпка, след което плъзгайте надясно, докато не чуете опциите, които искате да изберете или отмените, и докоснете екрана двукратно.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook Web App с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да работите с Поща. Можете да създавате нови имейли, да четете и отговаряте на получени имейли, да търсите, филтрирате и отпечатвате имейли и да работите с прикачени файлове.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

В тази тема

Четене и отговор или препращане на имейли

Използвайте вашия екранен четец и клавишни комбинации, за да четете и отговаряте на имейли. Чувате звук, когато пристигне нов имейл.

Четене на имейл

Отидете на имейл в списъка със съобщения в Поща и чуйте как екранният четец чете имейла и подробните данни за него.

 1. В основния екран на поща натиснете клавиша Tab, докато чуете първия ново имейл съобщение в списъка със съобщения. Разказвач обяви: "Непрочетено", последван от подробни данни за имейл и съобщение и след това: "Които не са избрани."

 2. За да отворите имейл, натиснете Caps lock + Enter.

  Съвет: За да отворите имейла в отделен прозорец, натиснете Shift+Enter върху имейла в списъка със съобщения.

 3. За да се придвижвате в списъка със съобщения, натискайте стрелка нагоре или надолу.

 4. За да прочетете целия имейл, натиснете Caps lock + M.

 5. За да чуете подробности за всяко поле в имейла, натиснете Caps lock + наляво или надясно, стрелка.

Отговаряне на имейл

Използвайте вашия екранен четец, за да отговаряте на имейли в Outlook Web App.

 1. В списъка със съобщенията или в отворен имейл, върху имейла, на който искате да отговорите, натиснете Ctrl+R. Ако искате да отговорите на всички, натиснете Ctrl+Shift+R. Чувате: "Основен текст на съобщението, редактиране".

 2. Въведете отговора си.

 3. За да изпратите имейла, натиснете Ctrl+Enter. Чувате: "Съобщението е изпратено".

Препращане на имейл

Можете лесно да препратите имейл с помощта на клавишни комбинации и вашия екранен четец.

 1. В списъка със съобщенията или в отворен имейл, върху имейла, който искате да препратите, натиснете Ctrl+Shift+F. Чувате: "До, редактиране". Фокусът е върху полето До на имейла.

 2. Въведете имейл адреса на получателя. За да добавите получател от вашите контакти, въведете името на получателя и след това натиснете Ctrl+K.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Основен текст на съобщението", след което въведете съобщението.

 4. За да изпратите имейла, натиснете Ctrl+Enter.

Създаване и изпращане на имейл

Позволете на екранния четец да ви помогне да създадете нов имейл и да изпратите съобщението си.

 1. В основния изглед на Поща натиснете Ctrl+N. Чувате: "До, редактиране". Фокусът е върху полето До на новия имейл.

 2. Въведете имейл адреса на получателя. За да добавите получател от вашите контакти, въведете името на получателя и натиснете Ctrl+K.

 3. Натиснете клавиша Tab. Чувате: "Як, редактиране". Фокусът се премества на полето Як. Ако е необходимо, въведете имейл адреса на получателя на копие. За да добавите получател от вашите контакти, въведете името на получателя и след това натиснете Ctrl+K.

 4. Натиснете клавиша Tab. Чувате: "Добавете тема, редактиране". Въведете тема за имейла.

 5. Натиснете клавиша Tab. Чувате: "Основен текст на съобщението, редактиране".

 6. Напишете съобщението.

  Съвет: За да преминете към опциите за форматиране на съобщението, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Неотметнато квадратче за шрифт". За да преминете към менюто с опции за форматиране, натиснете клавишите със стрелка наляво или надясно. За да изберете или да разгънете подменюта, натиснете интервал.

 7. За да изпратите имейла, натиснете Ctrl+Enter.

Използване на търсене и филтриране за намиране на имейли

Не губете време, ровейки из списъци или архиви за онзи важен имейл. Използвайте търсене и филтриране, за да намирате бързо каквото търсите.

Търсене на имейл

Използвайте търсенето, за да намерите конкретни имейли за нула време.

 1. В основния изглед на Поща натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Търсене в "Поща" и "Хора". Като алтернатива, натиснете Alt+Q (Outlook) или клавиша за наклонена напред черта (/) (Outlook.com).

 2. Въведете думите за търсене и след това натиснете Enter. Фокусът се премества в списък с резултати от търсенето. Чувате броя на откритите елементи.

  Съвет: Можете да търсите по тема, подател или дата на имейл.

 3. За навигиране между резултатите от търсенето натискайте стрелка нагоре или надолу. Чувате резултатите, докато се придвижвате в списъка.

 4. За да прецизирате резултатите от търсенето, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Търсене, прецизиране и навигационен екран". Можете да промените следните подробности за търсене:

  • Папката за показване на резултатите

  • Подателя, чиито съобщения се показват в резултатите

  • Дали да се показват само имейли с прикачени файлове

  • Датата на елементите в резултатите

  За придвижване между подробностите в екрана натискайте клавиша Tab. За придвижване между опциите за подробност за търсене натискайте стрелка нагоре или надолу. За да изберете, натиснете интервал.

 5. За да се върнете към основния изглед на Поща, натиснете Esc.

  Съвет: Можете също да използвате функцията за търсене на Microsoft Edge, за да намерите конкретен текст в отворен имейл. В който и да е изглед на Поща натиснете клавиша F3 или Ctrl+F. Чувате: "Въведете текст за търсене, редактиране".

Филтриране на вашите имейли

За да групирате имейлите си в по-полезни списъци, можете да ги филтрирате или сортирате, например по дата, споменавания или подател.

 1. В списъка със съобщения натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Филтриране", след което натиснете интервал. Чувате: "Контекстно меню".

 2. За придвижване в менюто натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете опцията, която искате да изберете. За да разгънете опциите в менюто, натиснете интервал. За да изберете опция, натиснете интервал.

 3. За да премахнете филтър, натиснете клавиша Tab, докато чуете текущия филтър, последвано от "Бутон свити, забранена," и натиснете клавиша за интервал.

Отваряне или добавяне на прикачени файлове

Можете да отваряте и добавяте прикачени файлове към имейлите си в Outlook Web App.

Отваряне на прикачен файл

Когато вашият екранен четец чете имейл в списъка със съобщения и в екрана за четене, чувате съобщение, ако имейлът съдържа прикачени файлове.

 1. В екрана за четене, върху имейла натискайте клавиша Tab, докато не чуете името и размера на прикачения файл.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате: "Още действия, свит бутон".

 3. За да разгънете бутона, натиснете интервал. Чувате: "Контекстно меню".

 4. Натиснете стрелка надолу. Чувате: "Изглед, елемент на менюто". Натиснете Enter. Прикаченият файл се отваря.

Добавяне на прикачен файл

Можете да изпращате файлове, например автобиографии, бюлетини или снимки на сладки котенца, като копия или като файлове в OneDrive.

Добавяне на файл от OneDrive

 1. Докато съставяте нов имейл, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон "Вмъкване", след което натиснете интервал. Чувате: "Диалогов прозорец, изберете файл".

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Добавяне на файл, група". Фокусът е върху вашата папка на OneDrive.

 3. Натиснете стрелка надолу, докато чуете OneDrive местоположение опцията, която искате да изберете и след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете "Списък на файл" и броя на елементите.

 4. В списъка с файлове натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на файла, който искате да прикачите. Файлът се избира автоматично.

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон "Напред", след което натиснете Enter.

 6. За да прикачите файла като копие или като файл, записан в папката Прикачени файлове в имейли в OneDrive, натискайте клавиша Tab, докато не чуете опцията, която искате да изберете, след което натиснете Enter.

Добавяне на локален файл от компютъра

 1. Докато съставяте нов имейл, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон "Вмъкване", след което натиснете интервал. Чувате: "Диалогов прозорец, изберете файл".

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Група". Фокусът е върху вашата папка на OneDrive.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон "Избор на файлове от компютър", след което натиснете Enter. Чувате: "Диалогов прозорец "Отваряне". Отваря се диалоговият прозорец Отваряне на файл на Windows.

 4. Отидете на файла, който искате да прикачите.

 5. При избран файл натиснете Alt+O.

Отпечатване на имейл

Можете да отпечатате имейл на хартия или като файл.

 1. В екрана за четене, върху имейла натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Отговор до всички".

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате: "Още действия, свит бутон".

 3. За да разгънете бутона, натиснете интервал. Чувате: "Контекстно меню".

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Печат, елемент от менюто", след което натиснете Enter. Чувате: "Прозорец "Печат", Принтер". Отваря се диалоговият прозорец за печат.

 5. В диалоговия прозорец изберете опциите за печат. За навигиране между опциите натискайте клавиша Tab. За да разгънете менютата с опции, натискайте интервал. За да изберете опция, натиснете Enter.

 6. За да отпечатате, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Печат", след което натиснете Enter.

Поискайте достъпни имейли

В Outlook Web Appможете да оставите вашите контакти знаят, че предпочитате достъпни имейли.

Всеки път, когато използвате Outlook Web App подател добави като получател за имейл, което подателят получава известие, че предпочитате да достъпно съдържание и връзка за проверка на достъпността. Ако програмата за проверка намери всички проблеми с достъпността в имейла, ще бъдат изброени проблеми, заедно с инструкции как да ги отстраните.

 1. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Използвайте стрелката надолу, за да използвате екрана Настройки", след което натиснете стрелка надолу.

 2. В екрана Настройки натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Връзка за имейл", след което натиснете Enter.

 3. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Общи", и след това натиснете стрелка надясно.

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Настройки за достъпност", след което натиснете Enter.

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Неотметнато, помолете подателя да изпрати съдържание, което е достъпно", след което натиснете клавиша за интервал.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter.

  Забележка: За да изключите тази функция, отидете в настройките за достъпност, както е указано по-горе. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отметнато, помолете подателя да изпрати съдържание, което е достъпно", след което натиснете интервал. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×