Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows – за създаване, четене и редактиране на презентации. Презентацията на PowerPoint е слайдшоу. Всеки слайд е платно за картините, думите и фигурите, които ви помагат да съставите разказа си.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Няколко процедури в тази тема се отнасят за изгледа Backstage. В програмите на Office, например PowerPoint, изгледът Backstage се отнася за страницата, която се отваря, след като изберете раздела Файл. Изгледът Backstage съдържа набор от команди, които използвате, за да правите неща с файла на презентацията, например да го отворите и да го запишете, докато лентата съдържа набор от команди за работа в дадена презентация, например вмъкване на слайд или добавяне на коментар.

В тази тема

Отваряне на PowerPoint.

За да отворите PowerPoint 2016, натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете PowerPoint и натиснете клавиша Enter. PowerPoint се отваря в изглед, който показва последните презентации, поле за търсене, шаблони и теми. Фокусът е върху шаблона Празна презентация.

Отваряне на презентация

PowerPoint пази списък с файлове, които сте отваряли наскоро, така че лесно да ги намерите отново.

 1. След отваряне на PowerPoint 2016 натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на дадена презентация, последвано от "Бутон, Alt, F, 1".

 2. Ако първата скорошна презентация е тази, която искате да отворите, натиснете клавиша Enter. Ако не е така, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не откриете правилната, а след това натиснете Enter.

 3. Ако търсената презентация не е в списъка на последните презентации, натискането на клавиша със стрелка надолу в крайна сметка ще ви отведе до хипервръзката Отваряне на други презентации в края на списъка. Натиснете Enter, за да отворите екрана Отвори, където можете да търсите файлове на вашия компютър, както и в мрежови местоположения, към които сте свързани, например OneDrive.

Четене на съдържанието на слайд в "Нормален" изглед

Основните области на изгледа Нормален са екранът с миниатюри, областта за редактиране на слайд и екранът Бележки. За да преминавате циклично през тези области, натискайте F6.

Всеки слайд има един или повече контейнери, тоест текстови полета и други елементи на съдържанието.

 1. Когато фокусът е върху слайд, натискайте Tab, за да преминавате циклично между контейнерите му. Вашият екранен четец произнася типа на контейнера, докато се придвижвате между контейнерите, например "Поле на текст за заглавие, редактиране".

 2. За да прочетете съдържанието на контейнера, натиснете Caps Lock+M при използване на разказвача.

 3. След прочитане на съдържанието натиснете Esc, за да върнете фокуса върху слайда.

Четене на съдържанието на слайд в други изгледи

Освен Нормален изглед PowerPoint предоставя няколко други изгледа за работа със слайдове. Всеки изглед предлага уникални възможности. Следните изгледи са особено полезни:

 • Структура. Предоставя изглед само на текста на съдържанието на слайда. За да отворите Структурен изглед, натиснете Alt+W, P и после O. За да превключите между миниатюри и структурата в Нормален изглед, натиснете Ctrl+Shift+Tab.

  Забележка: Разказвачът понякога не произнася изглед Структура след натискане на Alt+W, P, O.

 • Подреждане на слайдове. Показва всички слайдовете поред хоризонтално в редове така, че можете да изрязвате, копирате, поставяте и пренареждате слайдовете лесно. Екранните четци идентифицират слайдовете по номера и заглавието. За да отворите изглед Подреждане на слайдове, натиснете Alt+W, I. За да се върнете към Нормален изглед, натиснете Alt+W, L.

 • Четене. Предлага начин за преглед на презентацията, който е подобен на изгледа Слайдшоу. За да отворите Изглед за четене, натиснете Alt+W, D. За да се върнете към предишния изглед, натиснете Esc.

 • Образец за слайд. Позволява ви да направите промени в проекта, които се прилагат към всички слайдове. За да отворите изгледа Образец за слайд, натиснете Alt+W, M. Образец за слайд (Alt+M) се добавя към лентата между разделите Файл и Начало. За да затворите изгледа Образец за слайд, натиснете Alt+M, C.

 • Слайдшоу Предоставя визуализация на вашите слайдове на цял екран, която аудиторията вижда, докато представяте. За да стартирате слайдшоу, натиснете F5. За да преминете напред, натиснете клавиша Page Down. За да се върнете, натиснете клавиша Page Up. За да завършите, натиснете Esc.

 • Изглед на представящия: Работете с презентацията си с бележките на докладчика на един компютър (вашия преносим компютър например), докато вашата аудитория гледа презентацията без бележки на друг монитор. Ако вашият компютър е свързан към втори екран, когато стартирате презентацията си в изглед на слайдшоу, изгледът на представящия се отваря автоматично на вашия екран. Ако работите на един монитор, за да отворите изгледа на представящия, натиснете Shift+F10, R.

  За да прочетете обекти в слайд, използвайте следните клавишни комбинации:

  • За да отидете във визуализацията на слайд, натискайте Caps Lock+стрелка наляво или стрелка надясно и след това натиснете Caps Lock+Enter, за да преместите фокуса върху прозореца Слайдшоу.

  • В прозореца Слайдшоу натискайте Caps Lock+стрелка надясно или стрелка наляво за придвижване между всички обекти. За да прочетете обектите, натискайте Caps Lock+M.

  • За да превключите обратно на прозореца Изглед на представящия, натиснете неколкократно Caps Lock+стрелка надясно, докато не чуете "Връщане към изгледа на представящия", след което натиснете Caps Lock+Enter.

   Забележка: Ако представяте без изгледа на представящия, няма да чуете "Връщане към изгледа на представящия".

За повече информация отидете на Използване на клавишни комбинации при изнасяне на вашата презентация и Използване на екранен четец за показване на презентацията ви в PowerPoint.

Придвижване между слайдовете

Можете да използвате екрана с миниатюри, за да се придвижвате бързо между слайдовете.

 1. Натискайте F6, докато не чуете "Слайд", следвано от заглавието му и например "1 от 2". Това ви уведомява, че фокусът е върху екрана с миниатюри.

 2. Когато фокусът е върху екрана с миниатюри, екранните четци прочитат заглавията на слайдовете, докато се премествате през слайдовете. За да отидете на следващия или предишния слайд, натиснете бутона със стрелка нагоре или надолу.

Съвет: Понякога екранният ви четец губи фокус и не чете заглавието на слайда. Ако това стане, натиснете двукратно Alt+Tab, за да опитате да преместите фокуса от прозореца PowerPoint и да го върнете към миниатюрите.

Избор на тема и създаване на презентация

Темата е предварително зададен проект на слайд, съдържащ оформление на слайд, цветове и шрифтове. Някои теми включват декоративни графики, например фоново изображение, хоризонтална линия или декоративна граница. Използването на тема може да ви помогне да придадете на презентацията ви завършен вид.

Забележка: Не всички теми са достъпни за хора с увреждания.

 1. Когато стартирате PowerPoint, той се отваря в изглед Backstage, където можете да изберете една от вградени теми и шаблони.

  Забележка: Освен ако вашият екип не е създал достъпен шаблон за тема на PowerPoint и го е направил достъпен в галерията Backstage, ви препоръчваме да изберете празната презентация по подразбиране.

  Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате през темите. Екранните четци идентифицират темите по име, а не по цвят или проект.

 2. За да изберете желаната тема, натиснете Enter. Отваря се екран за визуализация и ще чуете: "Създаване на бутон <име на темата>". Фокусът е върху бутона Създай.

 3. За да създадете презентация, натиснете Enter. Презентацията се отваря в Нормален изглед с един заглавен слайд. Ще чуете: "Слайд 1, слайд".

 4. Натиснете клавиша Tab, за да преместите фокуса на заглавния контейнер от първия слайд и започнете да въвеждате текст за заглавието.

 5. Когато приключите въвеждането, натиснете Esc.

 6. За да преминете към следващия контейнер, който е за подзаглавието, натиснете клавиша Tab и започнете да въвеждате.

Вмъкване на нов слайд

Когато завършите заглавието на слайда, сте готови да добавите слайдове за останалата част от вашата презентация. Всяка тема има колекция от предварително зададени оформления. Например може да има заглавен слайд, слайд, който съдържа поле за заглавие и поле за съдържание, и слайд, който е подреден в две колони.

Съвет: За да направите слайда си достъпен, важно е да дадете на всеки слайд заглавие.

За да добавите нов слайд въз основа на оформлението на текущия слайд, натиснете Ctrl+M.

За да добавите слайд, който използва едно от другите оформления в избраната от вас темата, изпълнете следните стъпки:

 1. За да отворите списъка с оформления на слайдове, натиснете Alt+H, I. Фокусът се премества върху списъка, и ще чуете името на оформлението на първия слайд.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да отидете на желаното оформлението на слайд. Ще чуете името на оформлението, например Две съдържания или Съдържание с надпис. За да вмъкнете нов слайд с текущо избраното оформление, натиснете клавиша Enter.

Съвет: За да дублирате слайда и съдържанието му, преместете фокуса върху слайда или изображението на слайда в екрана с миниатюри на слайдове и натиснете Ctrl+D. В разказвача, когато фокусът е върху екрана с миниатюри на слайдове, ще чуете "Слайд", следвано от заглавието му и например "1 от 2". Когато фокусът е върху слайд, ще чуете номера на слайда и "Слайд".

Записване на презентацията

Добра идея е да записвате работата си често. Следвайте тези стъпки, за да именувате и запишете презентацията си за първи път:

 1. Натиснете Alt+F, A, за да отворите изглед Backstage с фокус върху раздела Запиши като. Натиснете клавиша Tab, за да зададете фокуса върху първата папка с файлове, показана на екрана Запиши като. Ще чуете името на местоположението по подразбиране, например "OneDrive – Microsoft".

  За да изберете друго местоположение, например папка Документи на компютъра ви, натиснете бутона със стрелка надолу, за да се придвижвате в списъка с налични местоположения, докато стигнете до това, което желаете. Например можете да преминете през предишни уеб местоположение на "Този компютър".

 2. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до областта за именуване на файл. Фокусът ще попадне върху бутона Навигация нагоре.

  • Ако искате да продължите да търсите папката, която искате, натиснете клавиша Enter.

  • В противен случай натиснете клавиша Tab, за да чуете името на папката. Например, може да чуете: "Документи".

 3. За да се преместите на полето Име на файл, натиснете клавиша Tab.

 4. Въведете име за презентацията си.

  Съвет: По подразбиране PowerPoint записва вашата презентация като стандартен файл на PowerPoint 2016 с разширение .pptx. Ако искате да запишете презентацията като друг тип файл, натиснете клавиша Tab и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, за да прегледате опциите. Използвайте бутоните със стрелка надолу и нагоре, за да преминете през опциите, и натиснете Enter, за да направите избора си.

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "бутон Запиши", след което натиснете Enter.

За да запишете работата си по всяко време, натиснете Ctrl+S.

Добавяне на текст в слайд

За да добавите съдържание към слайд, трябва да сте в Нормален изглед.

Добавяне на текст в "Нормален" изглед"

 1. За да преместите фокуса към слайд, натискайте клавиша F6, докато не чуете номера на слайда и "Слайд".

 2. Натиснете клавиша Tab, за да отидете в контейнер за текст. Ще чуете например "Текстово поле за заглавие, редактиране" за заглавието на слайда.

 3. Започнете да въвеждате текста, който искате да се показва в слайда.

 4. За да преместите точката на вмъкване до следващото заглавие или контейнер за основен текст, натиснете Ctrl+Enter.

  Забележка: Ако няма повече контейнери за текст, натискането на Ctrl+Enter вмъква нов слайд със същото оформление като първоначалния слайд и поставя фокуса в първия контейнер на новия слайд.

Форматиране на текст

Можете да използвате различни стилове на шрифт, например получер или курсив, и да създадете списък с водещи символи или номерирани списъци с помощта на клавишни комбинации.

Промяна на стила на шрифта

 1. В контейнер за текст изберете текста, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

  Съвет: За да научите как да избирате текст в PowerPoint с помощта на клавиатурата си, отидете на Избиране и редактиране на текст и обекти в Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация.

 2. Използвайте следните клавишни комбинации, за да промените стила на шрифта:

  • Натиснете Ctrl+B за превръщане на избрания текст в получер.

  • Натиснете Ctrl+I за превръщане на избрания текст в курсив.

  • Натиснете Ctrl+U за подчертаване на избрания текст.

  • Натиснете Ctrl+интервал, за да премахнете всички стилове от избрания текст.

Създаване на списък с водещи символи, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред, въведете * (звездичка), след което натиснете интервал или Tab.

 2. Въведете някакъв желан от вас текст. След натискане на Enter автоматично се създава водещ символ "запълнен кръг".

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете Enter и след това натиснете Backspace.

Създаване на номериран списък, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред въведете 1. (числото 1, последвано от точка), след което натиснете интервал или Tab.

 2. Въведете желания текст. След натискане на Enter автоматично се създава номериран водещ символ.

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете Enter и след това натиснете Backspace.

Добавяне на картини

Можете да използвате графики и снимки, за да направите презентациите си раздвижени.

Забележка: Следващите стъпки предполагат, че вашите снимки се съхраняват в папката Картини на вашия компютър.

 1. Когато фокусът е върху слайд, натискайте Tab, за да преминавате циклично между контейнерите му. Вашият екранен четец произнася типа на контейнера, докато се придвижвате, например "Поле на текст за заглавие, редактиране".

 2. Когато намерите контейнера, в който искате да добавите картина, натиснете Alt+N, P. Отваря се диалоговият прозорецВмъкване на картина. По подразбиране диалоговият прозорец показва папката Картини на вашия компютър.

 3. Фокусът първоначално е в полето Име на файл. Въведете началните букви от името на файла на картината и след това натиснете клавиша със стрелка надолу, за да прегледате резултатите от търсенето.

  • Разказвачът не чете първите съответстващи резултати автоматично. Ще чуете само: "Край на ред". Натиснете Caps Lock+D, за да чуете името на файла.

  • Ако има още резултати, натискането на клавиша със стрелка надолу кара екранният четец да ги прочете.

  • Ако няма резултати, ще чуете "Стрелка надолу" вместо "Край на ред".

 4. Натиснете Enter, за да добавите картина към избрания контейнер във вашата презентация.

Добавяне на бележки на докладчика

Можете да включите полезни факти и анотации в бележките на докладчика и да създадете препратка към тях, докато представяте.

 1. За да се уверите, че екранът Бележки е отворен за слайда, който искате да анотирате, изберете Нормален изглед, като натиснете Alt+W, L.

 2. Натискайте F6, докато не чуете: “Бележки за слайда, екран.”

 3. Въведете бележките си.

 4. За да върнете фокуса върху слайда, натискайте клавиша F6, докато не чуете заглавието на слайда, последван от "Слайд".

  Съвет: Понякога екранният ви четец губи фокус и не чете заглавието на слайда. Ако това стане, натиснете двукратно Alt+Tab, за да опитате да преместите фокуса от прозореца PowerPoint и обратно.

Представяне на презентацията

След като презентацията ви е готова, изнасянето й е лесно.

 1. Отворете презентацията си в PowerPoint.

 2. За да стартирате слайдшоуто, натиснете F5.

 3. Натиснете интервал, за да се придвижите до следващия слайд. За да се върнете към предишния слайд, натиснете клавиша Backspace.

 4. За изход от слайдшоуто натиснете Esc.

За повече информация вижте Използване на клавишни комбинации при изнасяне на вашата презентация.

Вж. също

Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Използване на екранен четец за четене или добавяне на бележки на докладчика и коментари в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android – за създаване, четене и редактиране на презентации. Презентацията на PowerPoint е слайдшоу. Всеки слайд е платно за картините, думите и фигурите, които ви помагат да съставите разказа си.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в PowerPoint за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Отваряне на PowerPoint за Android

Извлечете максимума от функциите на PowerPoint за Android и вземете презентациите си с вас, независимо къде се намирате, като влезете в PowerPoint за Android. Можете също да използвате приложението, без да влизате.

 1. В стартовия екран или в менюто Приложения на вашето устройство, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "PowerPoint", а след това докоснете двукратно екрана. PowerPoint за Android се отваря.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Влизане", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Свършете си работата в движение".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

  Забележка: Ако нямате акаунт, плъзгайте надясно, докато не чуете "Запишете се безплатно", и след това докоснете екрана.

 4. За да отворите екранната клавиатура, докоснете двукратно екрана и след това въведете имейл адреса или телефонния номер, който сте използвали за създаване на вашия акаунт.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Напред", след което докоснете двукратно екрана.

 6. За да отворите екранната клавиатура, докоснете двукратно екрана и след това въведете паролата си.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Влизане", след което докоснете двукратно екрана.

Отваряне на презентация

В PowerPoint за Android можете бързо да отворите презентация, върху която сте работили наскоро, или можете да търсите в OneDrive или в устройството за файла.

 1. В изгледа на отваряне на PowerPoint за Android плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Отвори", след което докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да отворите бързо презентация, върху която сте работили последно, плъзгайте надясно, докато не чуете името на презентацията, и след това докоснете двукратно екрана.

 2. В менюто Отвори плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на презентацията ви, след което докоснете двукратно екрана. Презентацията се отваря в изглед Четене.

 4. За да отидете в изглед Редактиране, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Слайд едно, избран".

 5. Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутон Редактиране".

 6. Докоснете двукратно екрана. Презентацията се отваря в изглед Редактиране.

Четене на съдържанието на слайд в изглед "Редактиране"

Можете да прегледате съдържанието на слайда, докато работите по презентацията си в изглед Редактиране.

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Номер на слайда, контрола за редактиране на слайда". Фокусът сега е върху областта с основно съдържание.

 2. Плъзнете надясно и TalkBack произнася първия елемент на слайда. Ако елементът е текстов елемент, TalkBack прочита съдържанието му.

 3. Плъзгайте надясно, докато не изслушате всички елементи в слайда.

 4. Ако в слайда има бележки на докладчика, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бележки на слайда, < бележките на докладчика >".

Четене на съдържанието на слайд в други изгледи

 • В изглед Слайдшоу TalkBack произнася съдържанието на слайда автоматично, когато отворите слайда. Можете също да плъзнете един пръст бавно в горната част на екрана и TalkBack ще произнесе елементите от слайда, както и тяхното съдържание.

 • В изглед Четене плъзнете наляво или надясно. TalkBack ще произнесе номера на слайда, заглавието и дали слайдът има бележки или коментари.

Придвижване между слайдовете

Проверете дали слайдовете са в правилния ред и дали цялото съдържание е във вашата презентация.

 • В изглед Редактиране, за да преминете към следващия слайд, плъзнете нагоре с два пръста. За да се върнете към предишния слайд, плъзнете надолу с два пръста.

 • В изглед Четене, за да преминете към следващия слайд, плъзнете надясно с един пръст. За да се върнете към предишния слайд, плъзнете наляво с един пръст.

Избор на тема

За да подсилите вашата презентация и да й придадете по-еднороден изглед и усещане, изберете и приложите тема от многото дизайни на PowerPoint за Android.

 1. В изглед Редактиране плъзгайте надясно, докато не чуете "Разширяване, ключ, не е отметнато", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Меню на раздела, избран < текущ раздел>."

 2. Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто на раздела.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Проектиране", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Теми", а след това докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Теми".

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната тема, след което докоснете двукратно екрана. Избраното меню се прилага към цялата презентация и фокусът се връща върху раздел Проектиране.

Вмъкване на нов слайд

Можете да добавите толкова слайдове, колкото искате, към вашата презентация.

 1. В изглед Редактиране плъзгайте надясно, докато не чуете "Разширяване, ключ, не е отметнато", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Меню на раздела, избран < текущ раздел>."

 2. Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто на раздела.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Нов слайд", след което докоснете двукратно екрана. Сега новият слайд е добавен и се показва в областта с основното съдържание.

Записване на презентацията

Ако сте влезли, PowerPoint за Android автоматично записва вашата презентация в OneDrive по време на работа. Ако искате да запишете копие от презентацията на устройството си, можете да го направите лесно с помощта на TalkBack.

 1. В изглед Четене плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Файл", а след това докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Меню Файл, отваряне".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да отворите екранната клавиатура, докоснете двукратно екрана и след това въведете името, с което искате да запишете файла си.

 4. Когато сте готови, плъзгайте наляво, докато не чуете местоположението, където искате да запишете файла, например "Това устройство, презентации". За да изберете местоположението, докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно до желаната папка, а след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана. Файлът се записва и фокусът се връща към върху изглед Четене.

Добавяне на текст

Използвайте TalkBack, за да добавите лесно текст в слайдовете и да предадете посланието си.

 1. В изглед Редактиране плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Номер на слайда, контрола за редактиране на слайда". Фокусът сега е върху областта с основно съдържание.

 2. Плъзнете надясно и TalkBack произнася първия елемент на слайда. Ако елементът е текстови, ще чуете: "Поле за текст на заглавие" или "Текстово поле".

 3. Докоснете двукратно екрана, когато сте върху елемента. Ще чуете: "< тип текстово поле>, избрано, бутон Изрежи". Появява се контекстно меню и фокусът е върху бутона Изрежи.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране на текста", и след това докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Показва се клавиатура на <език на клавиатурата>".

  Съвет: За да поставите копирания текст, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Постави", след което докоснете двукратно екрана.

 5. За да въведете текст, плъзнете пръста си в долната част на екрана. TalkBack произнася знаците на екранната клавиатура. Когато чуете желания знак, вдигнете пръста си. Знакът се добавя в текстовото поле.

  Ако е активирано въвеждането на текст с предсказване, можете да изберете предложените думи по същия начин.

Форматиране на текст

За да направите презентацията си по-достъпна за различни аудитории, можете например да увеличите размера на шрифта или приложите получерно форматиране, за да направите текста по-четлив.

 1. В изглед Редактиране преместете се на текстовото поле, което искате да форматирате, както е указано в Добавяне на текст.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Ключ Разширяване", не е отметнато", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Меню на раздела, избран < текущ раздел>."

 3. Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто на раздела.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте бързо надясно, докато не чуете желаната опция за форматиране на текст, след което докоснете двукратно екрана.

  Някои опции имат подменюта за форматиране. За достъп до подменюта, плъзгайте надясно, докато не чуете "<Опция Форматиране>, меню", и след това докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно в подменюто, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на картини

Понякога една картина казва повече от хиляди думи, така че защо да не добавите картина, за да вдъхнете живот на вашата презентация. Можете да добавите картина от вашето устройство или от място за съхранение в облака.

 1. В изглед Редактиране плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Снимки", а след това докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Меню Последни". Отваря се менюто Отваряне от. Фокусът е върху опцията Последни.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете местоположението, от което искате да добавите картината, и след това докоснете двукратно екрана.

 3. В избраното местоположение отидете до изображението, което искате, след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Запиши изображението", след което докоснете двукратно екрана. Изображението се добавя в слайда.

За по-подробни инструкции относно работата с картини вижте Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint.

Добавяне на бележки на докладчика

С бележки на докладчика можете да добавяте напомняния или пунктове на речта за представящия.

 1. В изглед Редактиране плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Бележки", а след това докоснете двукратно екрана. Прозорецът Бележки се отваря в долната част на екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Контрола за Бележки", и след това докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Показва се клавиатура на <език на клавиатурата>".

 3. Въведете текста на бележките, както е указано в Добавяне на текст. Думите или знаците се добавят в екрана Бележки.

 4. Когато завършите въвеждането, докоснете екрана веднъж.

 5. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Готово, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща върху слайда.

Изнасяне на презентацията

Когато е време да споделите презентацията си с аудиторията си, стартирайте слайдшоуто.

 1. В изглед Редактиране при отворен първи слайд на презентацията плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Представяне, бутон" и след това докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Слайд едно, избран". Изглед Слайдшоу се отваря с фокуса върху първия слайд в екрана Миниатюра.

 2. За да покажете следващия слайд, плъзнете надясно и след това докоснете двукратно екрана. За да се върнете на предишния слайд, плъзнете наляво и след това докоснете двукратно екрана.

Изход от изглед "Слайдшоу"

Когато искате да спрете да изнасяте, в изглед Слайдшоу плъзгайте надясно, докато не чуете "Край на шоуто, бутон", и след това докоснете екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Използвайте PowerPoint Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows – за създаване, четене и редактиране на презентации. Презентацията на PowerPoint е слайдшоу. Всеки слайд е платно за картините, думите и фигурите, които ви помагат да съставите разказа си.

Забележки: 

В тази тема

Отваряне на PowerPoint.

 1. На началния екран на устройството си, плъзгайте надясно, докато не чуете "PowerPoint", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Начална страница, екран" последвано от вашето потребителско име и "Бутон".

Забележка: Ако сте оставили презентация отворена при последното използване на PowerPoint, приложението се отваря от там, докъдето сте стигнали.

Отваряне на презентация

Началната страница съдържа списък на последно отваряните презентации.

 1. В началната страница на PowerPoint плъзгайте надясно, докато не чуете името на дадена презентация, последвано от местоположението на файла. Ако първата презентация в списъка не е търсената, продължете да плъзгате надясно, докато не намерите това, което желаете.

 2. Докоснете двукратно екрана, за да отворите текущо избраната презентация. Ще чуете: "Прозорец на PowerPoint, слайд", последвано от заглавието на първия слайд. Сега сте в изглед на избор на слайд.

Придвижване между слайдовете

 1. В изглед за избор на слайд плъзгайте надясно или наляво, за да се придвижвате между слайдовете. Разказвачът прочита заглавието и номера на страницата на всеки слайд.

 2. Когато намерите слайда, който искате да отворите, докоснете екрана двукратно.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Редактиране, бутон", и след това докоснете двукратно екрана. Слайдът се отваря в изглед за редактиране и ще чуете: "Слайд, екран".

 4. За да се върнете в изглед за избор на слайд, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, бутон Назад" и после докоснете двукратно екрана.

Четене на съдържанието на слайда

 1. Отворете презентацията, която искате да прочетете, в PowerPoint.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Представяне, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Пейзажен режим". Завъртете устройството 90 градуса обратно на часовниковата стрелка, в противен случай указанията за плъзгане, дадени тук, ще работят по различен начин.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Текстово поле за заглавие" или "Текстово поле", а след това плъзнете надолу с три пръста, за да прочетете съдържанието.

 4. Ако има още текстови полета на слайда, плъзнете надясно, за да стигнете до следващото, и след това плъзнете надолу с три пръста, за да прочетете съдържанието.

  Съвет: Когато чуете "Бутон Назад, свит", след като плъзнете надясно, знаете, че слайдът няма повече съдържание.

 5. За да се преместите на следващия слайд, плъзгайте наляво, докато не чуете "Следващ слайд, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Когато стигнете до последния слайд, ще чуете: "Край на слайдшоуто". Докоснете двукратно екрана, за да излезете от изглед за презентация.

  Съвет: За да излезете от изглед за презентация във всеки един момент, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Назад, свит" и след това докоснете двукратно екрана.

 7. Завъртете устройството 90 градуса по часовниковата стрелка, за да превключите устройството обратно в портретна ориентация. Ще чуете: "Портретен режим".

Избор на тема

 1. Докато разглеждате слайд в PowerPoint, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", и докоснете екрана двукратно. Ще чуете: "Бутон Начало, свит".

 2. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Проектиране, 4 от 8", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Теми, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната тема, например "Галерия" или "Небесни", и след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Прилагане на тема".

  Забележка: Разказвачът ще произнесе дали вашето устройство трябва да изтегли липсващи шрифтове, за да се приложи избраната тема.

 5. За да се върнете в меню Проектиране, плъзгайте с пръст в долната част на екрана, докато не чуете "бутон Назад свит", и след това докоснете двукратно екрана.

Вмъкване на нов слайд

PowerPoint добавя всички нови слайдове след последно отворения слайд, така че преди да добавите нов слайд, трябва да отидете до правилното място, както е обяснено в Придвижване между слайдовете.

 1. В изглед за избор на слайд, плъзгайте надясно, докато не чуете "Нов слайд, бутон", и после докоснете двукратно екрана.

Записване на презентацията

 1. В изглед за избор на слайд, плъзгайте надясно, докато не чуете "Файл, бутон", и после докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете името на презентацията, която по подразбиране е "Презентация".

 3. За да промените името, докоснете двукратно екрана и използвайте екранната клавиатура, за да въведете ново име. Завършете въвеждането на името, като изберете Enter на клавиатурата.

 4. За да се върнете в меню Запиши, плъзгайте с пръст в долната част на екрана, докато не чуете "бутон Назад, свит", и след това докоснете двукратно екрана.

PowerPoint автоматично записва всички промени към вашата презентация, като използва въведеното от вас име.

Добавяне на текст

 1. Докато разглеждате слайд в PowerPoint, плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите текст, и след това докоснете двукратно екрана, за да отворите текстовото поле за редактиране.

 2. Използвайте екранната клавиатура, за да въвеждате текста си.

 3. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

  Фокусът остава върху бутона Назад. Докоснете екрана двукратно, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Форматиране на текста

Можете да добавите списък с водещи символи или номериран списък към всяко текстово поле във вашата презентация. Списъците ви помагат да организирате текста.

 1. Докато разглеждате слайд в PowerPoint, плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите водещи символи или номера, и след това докоснете двукратно екрана, за да отворите текстовото поле за редактиране.

 2. За да добавите водещи символи или номериране:

  • За да добавите елемент от списък с водещи символи, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, водещи символи, бутон, докоснете двукратно, за да превключите," и след това докоснете екрана.

  • За да добавите елемент от номериран списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, номериране, бутон, докоснете двукратно, за да превключите," и след това докоснете екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете елемента от списъка.

 4. За да добавите друг елемент към списъка, плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведете". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете нов елемент към списъка, и използвайте клавиатурата, за да го въведете.

 5. За да завършите списъка си, плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

  Фокусът остава върху бутона Назад. Докоснете екрана двукратно, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на картини

Можете да използвате всяка картина, които сте записали на вашето устройство, в презентацията.

 1. Докато разглеждате слайд в PowerPoint, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Снимки", и докоснете екрана двукратно. Ще чуете: "Прозорец Снимки". Фокусът е върху най-актуалната снимка и разказвачът произнася името на файла.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите картината, която искате да използвате, и след това докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Избрано", последвано от името на файла на картината.

 3. Плъзгайте с пръст в долната част на екрана, докато не чуете "Бутон Вмъкване на лента с приложения", и след това докоснете двукратно екрана.

  Приложението Снимки се затваря и картината се вмъква в слайда.

Добавяне на бележки на докладчика

Можете да използвате бележки на докладчика, за да включите допълнителна информация или коментари, които не искате да бъдат включени в самата презентация.

 1. Докато разглеждате слайд в PowerPoint, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, бележки, бутон", и докоснете екрана двукратно.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Бележки на слайд, редактируем текст", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете бележката си.

 4. Плъзгайте с пръст в долната част на екрана, докато не чуете "Бутон Затвори", и след това докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

 5. Докоснете двукратно екрана, за да затворите екран Бележки.

Представяне на презентацията

 1. Отворете презентацията, която искате да изнесете, в PowerPoint.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Представяне, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Пейзажен режим". Завъртете устройството 90 градуса обратно на часовниковата стрелка, в противен случай указанията за плъзгане, дадени тук, ще работят по различен начин.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете: "Слайд 1,", последвано от заглавието и "Контрола на слайдшоу". Докоснете двукратно екрана, за да преминете към следващия слайд.

 4. Докоснете двукратно екрана, за да се придвижите напред в презентацията. Когато стигнете до последния слайд, ще чуете: "Край на слайдшоуто". Докоснете двукратно екрана, за да излезете от изглед за презентация.

 5. Превключете устройството си обратно в портретна ориентация. Ще чуете: "Портретен режим".

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows – за създаване, четене и редактиране на презентация. Презентацията на PowerPoint е слайдшоу. Всеки слайд е платно за картините, думите и фигурите, които ви помагат да съставите разказа си.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в PowerPoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Отваряне на PowerPoint Online

Влезте в PowerPoint Online и вземете презентациите си с вас, където и да сте.

 1. В браузъра отидете на Office Online.

 2. Натискайте Tab, докато не чуете "PowerPoint, връзка", след което натиснете Enter.

 3. За да влезете със своя акаунт в Microsoft, натиснете Alt+A. За да влезете със служебен или учебен акаунт, натиснете Alt+N.

 4. Натиснете Enter. Въведете идентификационните си данни и натиснете Enter.

 5. Отваря се PowerPoint Online. Ще чуете: "Microsoft PowerPoint Online". Фокусът е върху раздел Файл в опция за нова празна презентация.

Отваряне на презентация

В PowerPoint Online можете бързо да отворите презентация, върху която сте работили наскоро, или можете да потърсите файла си в папките на OneDrive.

 1. В раздел Файл натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете или името на презентацията, върху която искате да работите, или "Отваряне от OneDrive", и след това натиснете Enter.

  • Ако сте избрали Отваряне от OneDrive, се отваря OneDrive. Натискайте клавиша Tab и клавишите със стрелки, за да намерите своя файл, и след това натиснете Enter.

   Съвет: Ако вече работите със слайд в изглед Редактиране, за да се придвижите до менюто Отвори, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете текущия раздел, и след това натиснете F, O. Натиснете клавиша Tab, за да преминете към вашия файл или да запишете местоположение в менюто Отвори, и след това натиснете Enter.

 2. Файлът се отваря в изглед за Четене. За да смените на изглед Редактиране, натискайте Ctrl+F6 няколко пъти, докато не чуете "Редактиране на презентация", и после натиснете Enter. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Редактиране в браузъра", а след това натиснете Enter.

Четене на съдържанието на слайд в изглед "Редактиране"

Можете да прегледате съдържанието на слайда, докато работите по презентацията си в изглед Редактиране.

 1. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Панел за слайдове", и след това натиснете Tab. Екранният четец произнася първия елемент на слайда и прочита съдържанието му.

 2. За да преминете към следващия елемент и да го прочетете, натиснете Tab.

Четене на съдържанието на слайд в други изгледи

Вашият екранен четец може да прочете съдържанието на слайда в изгледите Четене или Слайдшоу.

Четене на съдържанието на слайд в изглед "Редактиране"

 1. За да отидете в изглед Четене, в режим Редактиране натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на текущия раздел, след което натиснете W, K. Ще чуете: "Избрано, раздел Изглед".

 2. Натиснете D. Отваря се изглед Четене.

 3. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Група", и след това натиснете Caps Lock+M. Екранният четец ще започне да чете съдържанието на слайда.

 4. За да спрете екранния четец, натиснете Ctrl.

Четене на съдържанието на слайд в изглед "Слайдшоу"

 1. За да отидете в изглед Слайдшоу, в режим Редактиране натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на текущия раздел, след което натиснете W, K. Ще чуете: "Избрано, раздел Изглед".

 2. Натиснете B. Първият слайд на презентацията се отваря в изглед Слайдшоу.

 3. Натискайте Tab, докато не чуете името на вашата презентация, и след това натиснете Caps Lock+M. Екранният четец ще започне да чете съдържанието на слайда.

 4. За да спрете екранния четец, натиснете Ctrl.

Четене на съдържание на слайд в достъпен изглед

 1. За да преминете към по-достъпен изглед, в изгледите Четене или Слайдшоу натиснете Ctrl +; (точка и запетая).

 2. Натискайте Tab, докато не чуете името на вашата презентация, и след това натиснете Caps Lock+M. Екранният четец ще започне да чете съдържанието на слайда.

 3. За да спрете екранния четец, натиснете Ctrl.

Придвижване между слайдовете

Проверете дали слайдовете са в правилния ред и дали цялото съдържание е включено.

 1. В изгледа Редактиране натискайте Ctrl+F6, докато не чуете номера и заглавието на текущия слайд. Фокусът се премества на екрана Миниатюра.

 2. Натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате към екрана Миниатюра. Екранният четец произнася номера и заглавието на слайда и дали в него има бележки или коментари.

 3. За да преместите от екрана Миниатюра към слайда, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Панел за слайдове", и след това натиснете Tab.

 4. За да се придвижвате в слайда, натискайте Tab, докато не преминете през всички елементи в слайда.

Избор на тема

За да подсилите вашата презентация и да й придадете по-еднороден изглед и усещане, изберете и приложите тема от многото дизайни в PowerPoint Online.

 1. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на текущия раздел, след което натиснете G. Ще чуете: "Избрано, раздел Проектиране".

 2. Натиснете H. Ще чуете: "Тема на Office".

 3. Натискайте Tab, докато не чуете името на желаната тема, след което натиснете Enter.

Вмъкване на нов слайд

Можете да добавите толкова слайдове, колкото искате, към вашата презентация.

 1. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "раздел Начало", и след това натиснете Enter. Ако фокусът е върху друг раздел, натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете "раздел Начало", и след това натиснете Enter.

 2. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Нов слайд", след което натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Нов слайд и ще чуете името на оформлението на избрания слайд.

 3. Натискайте Tab, докато не чуете оформлението на слайда, което искате да вмъкнете, и след това натиснете Enter или Alt+Enter.

Съвет: За да добавите бързо нов празен слайд въз основа на съществуващо оформление на слайд, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете номера и заглавието на текущия слайд. Фокусът е върху екрана Миниатюра. Натискайте бутона със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате, и после натиснете Ctrl+M.

Записване на презентацията

PowerPoint Online автоматично записва вашата презентация в OneDrive по време на работа. Ако искате да запишете копие на презентацията на устройството си, можете да го направите лесно с помощта на екранния четец и клавишните комбинации. Можете да изтеглите презентацията като PowerPoint PPTX, PDF или ODP файл.

Забележка: Направените от вас промени в локалното ви копие няма да се записват автоматично в оригиналния файл на OneDrive.

 1. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на текущия раздел, след което натиснете F. Ще чуете: "Файл, затваряне на менюто, елемент от менюто".

 2. Натиснете L. Отваря се менюто Изтегляне като.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаната от вас опция за изтегляне, след което натиснете Enter. Ще чуете: "Щракнете тук, за да изтеглите <избрания формат за изтегляне>, връзка". За да изберете връзката, натиснете Enter.

 4. Натискайте Caps Lock+бутона със стрелка надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter. Файлът е изтеглен на устройството ви.

Добавяне на текст

Използвайте екранния четец и клавишни комбинации за лесно добавяне на текст в слайдовете и предаване на посланието ви.

 1. За да преместите фокуса върху редактируема част на слайда, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Панел за слайдове".

 2. За да се преместите на първия контейнер от слайда, натиснете Tab. Произнася се типът на контейнера. Ако е контейнер за текст, натиснете клавиша Enter и след това въведете съдържанието.

 3. Когато сте готови, натиснете F2.

 4. За да преминете към следващия контейнер, натиснете Tab. За да редактирате контейнера, натиснете Enter. За да излезете, натиснете F2. Повторете за всички контейнерите в слайда.

Форматиране на текст

За да направите презентацията си по-достъпна за различни аудитории, можете например да увеличите размера на шрифта или приложите получерно форматиране, за да направите текста по-четлив.

 1. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "раздел Начало", и след това натиснете Enter. Ако фокусът е върху друг раздел, натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете "раздел Начало", и след това натиснете Enter.

 2. За да преместите фокуса върху редактируема част на слайда, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Панел за слайдове".

 3. За да се преместите на първата редактируема област от слайда, натиснете Tab.

 4. За да изберете редактируемата област, натиснете Enter.

 5. За да изберете целия текст в областта, натиснете Ctrl+A. За да изберете част от текста в областта, натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете текста, и след това натиснете Ctrl+Shift+клавишите със стрелки, за да изберете частта от текста, която искате.

 6. Използвайте следните клавишни комбинации, за да приложите най-често срещаните опции за форматиране към избрания текст:

  • Получер: Ctrl+B

  • Курсив: Ctrl+I

  • Подчертано: Ctrl+U

  • Увеличаване на размера на шрифта: Ctlr+]

  • Намаляване на размера на шрифта: Ctrl+[

 7. За достъп до повече опции за форматиране при избран текст натискайте Caps Lock+клавиша със стрелка наляво, докато не чуете желаната опция за форматиране, например "Бутон Водещи символи". За да изберете опция, натиснете интервал. За да разгънете разгъващия се списък, натиснете Alt+клавиша със стрелка надолу.

Добавяне на картини

Понякога една картина казва повече от хиляди думи, така че защо да не добавите картина, за да вдъхнете живот на вашата презентация. В PowerPoint Online можете да добавяте изображения от ваше собствено хранилище или да ги използвате направо от интернет.

Съвет: За да добавите картини на точното място и с точния размер, използвайте слайд въз основа на оформление на слайд, предназначено за картини, например Картина с надпис. За повече подробности вижте Вмъкване на картина с помощта на екранен четец в PowerPoint Online.

Добавяне на картини от вашето устройство

 1. На слайда, в който искате да добавите картина, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете текущия раздел, и след това натиснете N. Ще чуете: "Избрано, раздел Вмъкни".

 2. Натиснете P. Отваря се диалоговият прозорец на Windows Отвори, като фокусът е върху полето за име на файл.

 3. Натискайте Tab и клавишите със стрелки, докато не чуете името на желания файл със снимка, след което натиснете Enter.

Добавяне на картини от интернет

 1. На слайда, в който искате да добавите картина, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете текущия раздел, и след това натиснете N. Ще чуете: "Избрано, раздел Вмъкни".

 2. Натиснете F. Отваря се диалоговият прозорец Търсене на изображения на Bing, като фокусът е върху полето за търсене.

 3. Въведете думите за търсене и след това натиснете Enter.

 4. Натискайте Tab, докато не чуете първия резултат от търсенето.

 5. Натискайте клавишите със стрелка наляво или надясно, докато не чуете името на картината, която искате да вмъкнете, а след това натиснете Enter.

 6. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкване", и после натиснете Enter.

Добавяне на бележки на докладчика

С бележки на докладчика можете да добавяте напомняния или пунктове на речта за представящия.

 1. В слайда, в който искате да добавите бележки на докладчика, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете езика по подразбиране, например "Английски, САЩ, бутон".

 2. Натискайте Tab, докато не чуете "Изключено, бутон Бележки", и после натиснете Enter. Ако чуете "Включено, бутон Бележки", можете да преминете към следващата стъпка.

 3. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Бележки за слайда, редактиране".

 4. Въведете своите бележки на докладчика за слайда.

Представяне на презентацията

Когато е време да споделите презентацията си с аудиторията си, използвайте клавишните комбинации и екранния четец, за да стартирате слайдшоуто.

 1. В изгледа Редактиране натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на текущия раздел, след което натиснете W. Ще чуете: "Избрано, раздел Изглед".

 2. Натиснете В. Слайдшоуто се стартира от първия слайд в презентацията.

  Съвет: За да стартирате слайдшоу от текущия слайд, натиснете C.

 3. В слайдшоуто натискайте Tab, докато не чуете името на презентацията. Фокусът се премества на слайдшоуто.

 4. За да отидете на следващия слайд, натиснете N. За да се върнете към предишния слайд, натиснете P.

Изход от изглед "Слайдшоу"

Когато искате да спрете да представяте, натиснете Esc. Фокусът се връща върху изглед Редактиране.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×