Основни задачи в OneNote за Windows 8

Ако нямате опит с OneNote за Windows 8, ето бързо въведение в основните неща.

Създаване на нов бележник
 1. На произволна страница докоснете помощната икона в горния ляв ъгъл.

 2. В долния край на сивия екран, който се показва, докоснете + Бележник.

 3. Въведете име за вашия нов бележник (например Бележки от изследвания) и след това докоснете ENTER.

Превключване между бележници
 1. На произволна страница докоснете помощната икона в горния ляв ъгъл.

 2. На сивия екран, който се показва, докоснете името на бележника, на който искате да превключите.

Най-горе на страницата

Въвеждане или писане на бележки
 1. Докоснете произволно място на текущата страница, а след това започнете да въвеждате.

 2. Докоснете друго място на страницата, за да започнете нова бележка, а след това започнете да въвеждате.

 3. Докоснете горния колонтитул на страницата в горния край на страницата (над клеймото с датата и часа), за да въведете заглавие на страницата.

 4. Използвайте писалката или перото към вашето устройство или използвайте пръст, за да пишете ръкописно бележки директно на екрана.

  Вижте Рисуване и скициране на бележки за повече информация за инструментите за ръкопис в OneNote.

Записване на бележките
 • Точно както в настолната версия на OneNote, в OneNote за Windows 8 няма бутон Запиши. Това е така, защото OneNote автоматично записва и синхронизира всичко вместо вас, без значение колко големи или малки са вашите промени.

 • Ако промените решението си за нещо, просто натиснете Ctrl+Z, за да отмените последното действие.

Избиране на текст с докосване
 1. Докоснете двукратно текста, който искате да изберете.

 2. Коригирайте селекцията, като плъзнете кръгчетата в началото и края на избрания текст.

Най-горе на страницата

Форматиране на текст
 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Докоснете радиалното меню, което се показва, и приложете желаните опции за форматиране. Например за да промените размера на текста, докоснете стрелката под иконата Размер на шрифт и докоснете желания размер на текста. 

  Ако размислите, използвайте командата "Отмени" (CTRL+Z), за да премахнете форматирането, или повторете предишните стъпки, за да приложите различно форматиране.

Маркиране на вашите бележки с ръкопис
 1. Движете перото, предоставено с вашето устройство, близо до екрана, или използвайте пръста си, за да докоснете екрана.

 2. Докоснете радиалното меню, което се показва, след което докоснете Рисуване.

 3. Щракнете върху иконата на радиалното меню, което се появява, докоснете Освети и започнете да маркирате своите бележки.

Забележка: Можете да промените цвета и дебелината на маркера, като докоснете иконата на радиалното меню и докоснете стрелката до иконата Маркер. Ако искате да премахнете осветяването, докоснете радиалното меню, за да го разгънете, и докоснете Гума. При избрана гума докоснете щрихите с маркер, които искате да премахнете.

Добавяне на етикети
 1. Изберете текста, на който искате да сложите етикет.

  Забележка: Етикетите ви позволяват да маркирате и визуално да приоритизирате важните бележки, така че да можете по-лесно да ги забелязвате впоследствие.

 2. Докоснете радиалното меню, което се показва, докоснете стрелката до иконата Етикет, а след това докоснете етикета, който искате да приложите.

  Етикетът Задача за изпълнение е интерактивен. Можете да докоснете етикета, за да отметнете (или да премахнете отметката от) квадратчето и да поддържате списъците със задачи актуални.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзки
 • Когато започнете да въвеждате URL адрес във вашите бележки (например www.OneNote.com), OneNote автоматично променя този текст на връзка. Докосването или щракването върху форматирана връзка автоматично отваря местоназначението й в браузъра ви.

Вмъкване на снимка от фотоапарата ви
 1. На произволна страница щракнете там, където искате да вмъкнете картина.

 2. Докоснете радиалното меню, което се показва, след което докоснете Камера.

 3. Ако бъдете запитани, позволете OneNote да използва камерата на компютъра ви.

  Забележка: Ако устройството ви има камера и не виждате Камера като налична опция, OneNote се нуждае от разрешение, за да използва камерата. Натиснете или докоснете WINDOWS+C, а след това докоснете Настройки > Разрешения > Уеб камера > Вкл.

 4. Когато на екрана се появи живото изображение, докоснете екрана, за да направите снимка.

 5. Докоснете OK, за да вмъкнете направената снимка.

Вмъкване на картина от файл
 1. На произволна страница щракнете там, където искате да вмъкнете картина.

 2. Докоснете радиалното меню, което се показва, и Картина.

 3. Отидете на мястото, където се намира картината, която искате да вмъкнете, докоснете картината, за да я изберете, и докоснете Отвори и след това Вмъкни всички.

  За картина, която вече се намира във вашите бележки, трябва да я докоснете, за да я изберете, преоразмерите или преместите на страницата, или да използвате радиалното меню, за да ѝ сложите етикет или да я изтриете.

Вмъкване на документи и файлове в бележки
 1. На произволна страница докоснете мястото, където искате да вмъкнете документ или файл, и след това докоснете иконата на радиалното меню, която се появява.

 2. Докоснете стрелката до иконата Вмъкване, а след това докоснете Файл.

 3. Отидете на местоположението, където се намира документът или файлът, който искате да вмъкнете, докоснете го, за да го изберете, и докоснете Отвори.

Забележка: За да отворите файл, който сте вмъкнали в OneNote, докоснете файла, докоснете, за да разширите радиалното меню, и изберете Отвори или Отвори с. Можете също да отворите даден файл, като докоснете двукратно иконата му на страницата.

Вмъкване на PDF файл като разпечатка
 1. На произволна страница докоснете мястото, където искате да вмъкнете PDF файла, и след това докоснете иконата на радиалното меню, която се появява.

 2. Докоснете стрелката до иконата Вмъкване, а след това докоснете Разпечат. от PDF.

 3. Отидете на местоположението, където се намира PDF файлът, който искате да вмъкнете, докоснете го, за да го изберете, и докоснете Отвори.

Забележка: Всяка страница от PDF файла се поставя във вашите бележки като отделна картина. Можете да премествате картините, където искате, и можете да ги преоразмерявате както всяка друга вмъкната картина.

Вмъкване на таблица
 1. На произволна страница щракнете там, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Докоснете радиалното меню, което се показва, след което докоснете Таблица.

  OneNote създава малка таблица с един ред и две колони.

 3. Докоснете в първата клетка и започнете да въвеждате.

  • За да преминете към следващата колона (или да създадете нова колона), натиснете клавиша TAB.

  • За да създадете нов ред от клетки, сложете курсора в най-дясната клетка и докоснете или натиснете ENTER.

Ще намерите още команди за таблици в радиалното меню, което се показва винаги, когато курсорът се намира в клетка на таблицата. Докоснете стрелките до иконите на менюто, за да видите допълнителни команди. За още информация вж. Използване на радиалните менюта за показване на командите в OneNote

Добавяне на още страници
 1. В горния ляв ъгъл на екрана, над разделите на страница докоснете + Страница.

  Можете да направите всяка страница, колкото искате дълга, но е добра идея евентуално да добавите повече страници, за да бъде по-организирана информацията в секциите на бележника ви.

 2. Въведете заглавие на страница над клеймото с датата и часа на новата страница.

Забележка: Ако използвате мишка, можете да промените реда на страниците, като плъзнете разделите на страниците в списъка.

Добавяне на още секции
 1. От произволна страница, над разделите на секция докоснете + Секция.

  Можете да държите всичките си страници с бележки в една-единствена секция, но по-добра организация се постига, ако добавяте нови секции с нарастването на вашия бележник.

 2. Въведете смислено име, за да опишете бележките, които ще пазите в новата секция, след което докоснете ENTER.

  Новата секция, която сте създали, ще съдържа една-единствена, празна страница. Можете да започнете да си водите бележки на тази страница и да създадете допълнителни страници, когато имате нужда от тях.

Забележка: Ако използвате мишка, можете да промените реда на секциите, като плъзнете разделите им в списъка.

Отпечатване на бележки
 1. Плъзнете нагоре от долната част на екрана (ако използвате мишка, щракнете с десния бутон върху страницата) и в лентата с приложения, която се появява, щракнете върху Печат на страница.

 2. Докоснете името на принтера, който искате да използвате.

 3. Задайте всички опции, които искате, като например ориентация на страницата и брой копия, и след това докоснете Печат.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×