Организиране на вашите бележки

Подобно на хартиените бележници или папките класьори с три метални халки Microsoft Office OneNote 2007 ви дава възможност да организирате информация в бележници, които имат страници и секции. Можете да добавяте страници, секции и допълнителни бележници, където и когато ви е нужно, като също толкова лесно можете да ги преименувате, преместите или изтриете.

Един типичен бележник в OneNote е съставен от една или няколко секции на бележник. Във всяка секция има отделни страници и подстраници, на които водите вашите бележки. OneNote не е ограничен от някакъв конкретен организационен стил. Можете да организирате вашите бележки по начина, който ви харесва, а ако промените виждането си, е лесно да промените начина, по който са организирани вашите бележки.

Какво искате да направите?

Работа със страници и подстраници

Работа със секции

Работа със страници и подстраници

В OneNote можете да водите бележки навсякъде в дадена страница. Етикетирани раздели за страници по протежение на екрана на страницата идентифицират всяка страница, така че лесно можете да покажете страниците, които искате. Разделите за страници също правят лесно добавянето на нови страници навсякъде в даден бележник.

С добавянето на подстраници можете да създавате групи на свързани страници. Всяка група ще има една основна страница и толкова подстраници, колкото ви трябват. Лесно можете да изберете групата като една единица, за да опростите задачите за страници (например да ги копирате или преместите или да ги изпратите като имейл съобщение). Заглавия на подстраниците също могат да ви помогнат да организирате вашата информация.

Създаване на нова страница или подстраница

Направете някое от следните неща:

 • За да създадете нова страница, щракнете върху бутона Нова страница над разделите за страница.

 • За да създадете нова подстраница, щракнете върху стрелката Нова страница, след което щракнете върху Нова подстраница.

  Съвет: Можете също да създадете нова подстраница, като щракнете двукратно върху раздел на страница, след което в контекстното меню щракнете върху Нова подстраница.

Добавяне или промяна на заглавие на страница

 • Въведете заглавие направо в областта за заглавие отгоре на всяка страница. Всяко заглавие на страница също се появява на съответния раздел за страници. Ако оставите областта за заглавие празна, първият ред от вашите бележки автоматично става заглавие на страницата.

  За да преименувате страница, щракнете върху нейния раздел за страница, след което въведете друго заглавие в областта за заглавие.

Изтриване на страница или подстраница

 • За да изтриете страница или подстраница, щракнете с десния бутон върху нейния раздел за страница, след което щракнете върху Изтрий.

Промяна на датата на страница

 1. В заглавието на страницата щракнете върху датата, след което щракнете върху иконата на календара, която се появява.

 2. В календара щракнете върху датата, която искате да се показва на страницата. За да изберете текущата дата, щракнете върху Днес.

  Забележка: Новата избрана от вас дата ще замени окончателно старата дата на страницата. Когато търсите в бележките, ще се използва новата дата.

Избор на една или повече страници

 • За избор на страница щракнете върху нейния раздел за страница, след което щракнете отново върху раздела за страница, за да изберете страницата.

 • За да изберете група на страници, изберете основната страница в тази група, след което щракнете двукратно върху нейния раздел за страници.

 • За да изберете няколко страници, които не са част от група, задръжте клавиша CTRL или SHIFT, докато щраквате върху разделите на страниците, които искате да изберете.

Групиране на съществуващи страници

 1. Щракнете и плъзнете раздела за страницата, която искате да бъде основната страница, така че тя да се появява първа в списъка със страници, които искате да групирате.

 2. Задръжте клавиша CTRL или SHIFT, след което щракнете върху разделите за страници на страниците, които искате да групирате.

 3. Щракнете с десния бутон върху страниците, които сте избрали, след което щракнете върху Групирай страниците.

Разгрупиране на страници

 • За да разделите група страници в самостоятелни страници, щракнете с десния бутон върху раздела за страница или някой от разделите за подстраница, след което щракнете върху Разгрупирай страниците.

Преместване на страница или подстраница вътре в секция

 1. Щракнете върху раздела за страницата, която искате да преместите и я плъзнете на новото местоположение. Малък триъгълник посочва къде ще бъде поставена страницата.

  • За избор на повече от една страница или подстраница задръжте клавиша CTRL или SHIFT, докато щраквате върху разделите за страниците, които искате да преместите.

  • Ако плъзнете подстраница на ново местоположение, тя става основна страница. За да преместите основна страница и нейните подстраници, изберете основната страница и нейните подстраници, след което ги преместете заедно.

 2. Плъзнете раздела за страница нагоре или надолу, докато триъгълният индикатор попадне на местоположението, което искате, след което отпуснете бутона на мишката.

Преместване на страница или подстраница в друга секция

 1. Щракнете върху раздела за страницата, която искате да преместите, след което я плъзнете над раздела за секцията, в който искате да я преместите.

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху раздела за страница или подстраница, която искате да преместите, от контекстното меню да изберете Премести страницата в, след което да щракнете върху Друга секция.

  • За избор на повече от една страница или подстраница, задръжте клавиша CTRL или SHIFT, докато щраквате върху разделите за страниците, които искате да преместите.

  • Ако преместите подстраница на ново местоположение, тя става основна страница. За да преместите основна страница и нейните подстраници, изберете основната страница и нейните подстраници, след което ги преместете заедно.

 2. В диалоговия прозорец Преместване или копиране на страници щракнете върху секцията, в която искате да преместите страницата или подстраница, след което щракнете върху Премести.

Копиране и поставяне на хипервръзка за текущата страница

На всяка страница във вашия бележник можете да добавите хипервръзка от селекция на текст за прехвърляне на друга страница във вашия бележник. Това е полезно за препратки на бележки или създаване на съдържание на първата страница от всяка секция във вашия бележник.

 1. В страничното поле щракнете с десния бутон върху раздела за страницата, към която трябва да посочва хипервръзката.

 2. В контекстното меню щракнете върху Копирай хипервръзка в тази страница.
  Хипервръзката към избраната страница и заглавието на страницата се копират в клипборда.

 3. Щракнете върху мястото на страницата, където да се съдържа хипервръзката.

 4. В менюто Редактиране щракнете върху Постави.
  OneNote вмъква хипервръзка, която ако бъде избрана, показва нейната целева страница.

  Съвет: За бързо връщане на предишната страница, след като сте щракнали върху някоя хипервръзка, щракнете върху Назад в лентата с инструменти Стандартни.

Преподреждане на бележки на страница

 • Щракнете върху горния край на контейнера на бележка, който искате да преместите, след което го плъзнете на ново място в страницата.

  Съвети

  • За да преместите абзац, движете показалеца върху манипулатора на абзаца, докато показалецът стане кръстосана стрелка, след което плъзнете абзаца до новото му местоположение на страницата. Ако абзацът, който премествате, съдържа абзаци с отстъп, абзаците с отстъп се преместват заедно с избрания абзац. За да изберете само абзаца отгоре, щракнете върху манипулатора отново.

  • Можете да обединявате контейнери на бележки, като натиснете клавиша SHIFT, докато плъзгате един контейнер на бележки върху друг.

  • По подразбиране контейнерите на бележки и други елементи на страница се прилепват към невидима решетка, когато се движат в рамките на страницата. Това прави по-лесно подравняването на контейнери на бележки, изображения и други елементи на страницата. Можете временно да припокриете тази настройка, като задържите клавиша ALT, докато плъзгате контейнер на бележка.

Най-горе на страницата

Работа със секции

В някои папки класьори с три метални халки бележките са организирани в секции с помощта на разделители на секции, с етикети за различна тема или предмет. В OneNote разделите в най-горната част на текущата страница представляват секциите (и всякакви папки) в бележника, който е отворен в момента. Всяка секция във вашия бележник е записана като файл с разширение .one в папката "Бележници на OneNote", която се намира в папката по подразбиране "Документи" на вашия компютър.

Създаване на нова секция

 1. В менюто Файл изберете Създай и после щракнете върху Секция.

  Съвет: Можете също да създадете нова секция, като щракнете двукратно върху раздел на съществуваща секция, след което в контекстното меню щракнете върху Нова секция.

 2. Въведете ново заглавие в избрания раздел за секция, след което натиснете клавиша ENTER.

Отваряне на секция

 1. В менюто Файл изберете Отвори и после щракнете върху Секция.

 2. В диалоговия прозорец Отваряне на файл намерете файла на секцията, който искате да отворите, след което щракнете върху Отвори.

Преместване на секция

С нарастване на размера на бележниците с времето може да стане необходимо да промените реда на разделите за секциите на бележника, които сте добавили.

За да преместите бързо раздел за секция на ново място в текущия бележник, направете някое от следните неща:

 • Отгоре в текущата страница щракнете и плъзнете даден раздел за секция наляво или надясно. Появява се малък триъгълник за указване на новото местоположение.

 • Горе в лявото поле на навигационната лента щракнете върху бутона Разгъни навигационната лента (двойна стрелка), за да се покажат секциите вътре във всеки отворен бележник, след което плъзнете раздела на секцията на новото му местоположение. Когато плъзнете секция, се появява хоризонтална линия, за да посочи новото местоположение.

За да преместите секция от текущия бележник в папка или в друг бележник, направете следното:

 1. Отгоре на страницата щракнете с десния бутон върху раздела за секцията от бележника, която искате да преместите, след което от контекстното меню изберете Премести.

 2. В диалоговия прозорец Преместване на секция в направете следното:

  • За да преместите текущата секция преди друг раздел за секция, щракнете върху раздела за целевата секция от списъка, след което щракнете върху Премести преди.

  • За да преместите текущата секция след друг раздел за секция, щракнете върху раздела за целевата секция от списъка, след което щракнете върху Премести след.

  • За да преместите текущата секция в група секции или бележник без никакви съществуващи секции, щракнете върху целевата група от секции в списъка, след което щракнете върху Премести в.

   Съвет: За да създадете нова група секции, изберете местоположение в списъка, след което щракнете върху Създаване на нова група секции преди да преместите текущата секция.

Преименуване на секция

 1. Щракнете с десния бутон върху раздела за секцията, която искате да преименувате, след което в контекстното меню щракнете върху Преименуване.

 2. Въведете ново име за секцията, след което натиснете клавиш ENTER.

Изтриване на секция

 • Щракнете с десния бутон върху раздела за секцията, която искате да изтриете, след което в контекстното меню щракнете върху Изтрий.

Копиране и поставяне на хипервръзка за текущата секция

На всяка страница във вашия бележник можете да добавите хипервръзка от селекция на текст за прехвърляне на друга секция във вашия бележник. Това е полезно за препратки на бележки или създаване на съдържание на първата страница от всяка секция във вашия бележник.

 1. Щракнете с десния бутон върху раздела за секцията, към която трябва да посочва хипервръзката.

 2. В контекстното меню щракнете върху Копирай хипервръзка в тази секция.
  Хипервръзката за избраната страница и заглавието на страницата се копират в клипборда.

 3. Щракнете върху мястото на страницата, където да се съдържа хипервръзката.

 4. В менюто Редактиране щракнете върху Постави.
  OneNote вмъква хипервръзка, която когато се щракне върху нея, показва нейната целева секция.

  Съвет: За бързо връщане към предишната страница, след като сте щракнали върху някоя хипервръзка, щракнете върху бутона Назад в лентата с инструменти Стандартни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×