Опции на Word (показване)

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Word можете да използвате изгледа Backstage лесно да промените опции на Word.

В тази статия

Опции за показване на страница

Показване винаги на тези форматиращи маркери на екрана

Опции за печат

Опции за показване на страница

Покажи интервалите между страниците в изгледа "Оформление за печат"     Изберете тази опция, за да се показват горното и долното поле на страницата, включително съдържанието на горните и долните колонтитули.

Покажи маркери за осветяване     Изберете тази опция, за да се показва осветеният текст на екрана и в отпечатваните документи.

Показване на документ пояснения при задържане над обектите     Изберете тази опция, за да покажете информация, като URL адреси и коментарите в показалеца. Пояснения, наричан още екранни пояснения, се появяват, когато задържате показалеца на мишката върху хипервръзка, знак за препратка към коментар или подобно съдържание.

Най-горе на страницата

Показване винаги на тези форматиращи маркери на екрана

Знаци за табулация     Изберете тази опция, за да се показват знаците за табулация като стрелки.

Интервали     Изберете тази опция, за да се показват интервалите между думите като точки.

Знаците за абзац     Изберете тази опция, за да се покаже краищата на абзаците със символ за абзац.

Скрит текст     Изберете тази опция, за да се показват пунктирана линия под текста, форматиран като скрит.

Незадължителни тирета     Изберете тази опция, за да се показват тиретата, показващи къде може да се раздели думата в края на реда. Незадължителните тирета не се отпечатват, освен ако думата не се раздели там в края на реда. Когато думата се раздели в края на реда, незадължителното тире се отпечатва като обикновено тире.

Прикрепване на обектите     Изберете тази опция, за да покажете прикрепване на обектите, които показват, че обектът да е свързан с определен абзац.

По желание прекъсвания    Изберете тази опция, за да контролирате къде дума или фраза прекъсвания ако попада в края на реда. Ако използвате Microsoft Office Word с източноазиатски език, тази опция предпазва неправилното прекъсване на текст.

Забележка : Тази опция е налична само ако за редактиране на текста е разрешен източноазиатски език.

Покажи всички знаци за форматиране     Изберете тази опция, за да покажете всички знаците за форматиране, които са изброени в секцията Показвай винаги тези форматиращи маркери на екрана , независимо дали е избрано квадратчето за отметка, свързани с всяка от тях. Когато изключите тази опция, се показват само знаците за форматиране, които са обозначени с избрания квадратчета за отметка в секцията Показвай винаги тези форматиращи маркери на екрана .

Съвет : Можете бързо да включвате и изключвате тази опция, като щракнете върху Покажи/скрий ¶ в групата Абзац на раздела Начало.

лентата на word

Най-горе на страницата

Опции за печат

Отпечатване на рисунки, създадени в Word     Изберете тази опция, за да отпечатате всички графични обекти, като например фигури и текстови полета. Изчистването на това квадратче може да ускори процеса на печат, защото Word отпечатва празно поле на мястото на всеки графичен обект.

Печатай фоновете цветове и изображения     Изберете тази опция, за да отпечатате всички фонови цветове и изображения. Изчистването на отметката от това квадратче може да ускори процеса на печатане.

Печатай свойствата на документа     Изберете тази опция, за да отпечатате обобщената информация на документа на отделна страница, след като се отпечата документът. Word съхранява обобщената информация в информационния панел на документа.

Печат на скрит текст     Изберете тази опция, за да отпечатате целия текст, който е форматиран като скрит. Word не се отпечатва пунктирана линия, която се появява под скрития текст на екрана.

Актуализирай полетата преди отпечатване     Изберете тази опция, за да актуализирате всички полета в документа, преди да го отпечатате.

Актуализирай свързаните данни преди отпечатване     Изберете тази опция, за да актуализирате цялата свързана информация в документа, преди да го отпечатате.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×