Опции за 3D завъртане

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте тези опции, за да промените ориентацията и перспективата на избран елемент на диаграма, като например област от диаграма, чертожна област, стените или дъното на дадена диаграма.

Важно : Някои опции за 3D завъртане не са налични за диаграми, и поради тази причина, са забранени в този диалогов прозорец.

3D завъртане

Готови типове     За да изберете вграден ефект за завъртане или перспектива, щракнете върху Готови типове, а след това щракнете върху желаната от вас опция.

Завъртане

Осите X и Y определят ориентацията (завъртане) и позицията на камерата (изглед), с които се разглежда диаграмата. X е хоризонталната ос; Y е вертикалната ос. Стойностите за тези оси са натрупващи се и камерата първо се завърта с X стойността, а после с Y стойността. Когато използвате бутоните за "побутване", за да промените X или Y, промяната винаги се прави спрямо текущата позиция на камерата.

Съвет : Ако искате еднакви настройки за завъртане и перспектива за много диаграми, можете да копирате настройките от една диаграма в друга.

X      За да промените ориентацията на хоризонталната ос, въведете число в полето. Можете да използвате бутоните със стрелки, за да "побутнете" тази позиция надясно или наляво.

Наляво      Щракнете върху този бутон, за да намалите ориентацията по хоризонталната ос.

Надясно      Щракнете върху този бутон, за да увеличите ориентацията по хоризонталната ос.

Y      За да промените ориентацията на вертикалната ос, въведете число в полето. Можете да използвате бутоните със стрелки, за да "побутнете" тази позиция нагоре или надолу.

Нагоре      Щракнете върху този бутон, за да увеличите ориентацията по вертикалната ос.

Надолу      Щракнете върху този бутон, за да намалите ориентацията по вертикалната ос.

Перспектива     Описва какъв ракурс (дълбочина в зависимост от уголемяването и смаляването) се прилага към фигурата. За да промените изгледа за дълбочина, въведете число в полето. Най-малкото число (0) е тъждествено с успоредна камера, а най-голямото число (120) показва най-преувеличената перспектива, подобна на тази, която се показва от широкоъгълен обектив.

Стесни изгледа     Щракнете върху този бутон, за да намалите ракурса.

Разшири изгледа     Щракнете върху този бутон, за да увеличите ракурса.

Начално състояние     Щракнете върху този бутон, за да премахнете ефектите на 3D завъртане и перспектива.

Мащаб на диаграма

Автомащабиране     Към избрания елемент на диаграма се прилагат опциите за мащабиране по подразбиране. За да зададете свои собствени опции за мащабиране, изчистете това квадратче.

Дълбочина (% от основата)     Задава дълбочината на избрания елемент на диаграмата. За да промените дълбочината на диаграмата, изберете или въведете положително число от 0 до 2000. Дълбочината по подразбиране е 100.

Височина (% от основата)     Задава височината на диаграмата. За да промените височината на диаграмата, изберете или въведете положително число от 0 до 500. Височината по подразбиране е 100.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×