Опции за миграция на SharePoint 2007, които да се имат предвид

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft SharePoint 2007 and SharePoint Server 2007 have reached end of support. It's time to upgrade! This article provides information about your migration options.

Често срещани стратегии за надстройка на SharePoint

Има няколко метода, за да надстроите среда на SharePoint Server. Ако имате сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007, ето някои примери за методи за надстройка:

 • Прикачване на база данни

 • Паралелна надстройка

 • Надстройка на място

 • Хибридна надстройка (на място с обособени бази данни/отделно прикачване на база данни)

 • Хибридни разполагания на SharePoint (свързване онлайн към локален SharePoint)

 • Ръчно преместване на данни между колекции от сайтове или библиотеки

 • Надстройка на съветника за FastTrack до Office 365 (съветник за разполагане на SharePoint Online)

 • API за мигриране към SharePoint Online (SPO) в Office 365

Кой метод ви върши най-добра работа?

Когато става въпрос за надстройка, познанията ви за това какво върши сървърната ви група и за какво се използва, са много важни. Начинът, по който използвате сървърната група на SharePoint, ще ви помогне да изберете от наличните за вас опции.

Съвет: Microsoft Office SharePoint Server 2007 also has a gradual upgrade not covered here. To see a list of step-specific upgrade articles see the SharePoint Server 2007 end of support Roadmap.

Remember to check the Product Lifecycle and System Requirements for whatever version of SharePoint you're upgrading to. This is so you'll be aware when the next upgrade will be necessary (for example, if you pause at a legacy product like SharePoint Server 2010 to plan for more upgrades, be sure you know its end of support date), and to be certain you have hardware that supports your plan.

Ако планирате да прехвърлите някои или всички ваши сайтове на SharePoint в Office 365 в облака, това е моментът да отбележите връзка към Описания на услугите за Office 365. Ще са ви необходими описанията на услугите, за да научите повече за функциите на SharePoint Online и как те може да се различават от тези на локалния SharePoint Server. Надстройка на функционални сървърни групи на Microsoft Office SharePoint Server 2007 Ако вашата инсталация има сайтове, които са повредени, трябва да ги поправите, преди да надстроите.

Бележка за управление на риска

Методи като паралелния са важни в схемата на логиката на надстройката. Когато извършвате паралелна надстройка, запазвате вашата сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007, но изграждате сървърна група, която е с една версия по-нова (SharePoint Server 2010) на нов хардуер. Това ви помага по три начина:

 1. Имате място, където да направите резервни копия от вашите бази данни на Microsoft Office SharePoint Server 2007, за да ги надстроите поотделно с помощта на прикачване на бази данни.

 2. Ако установите, че за вашата сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007 се използва само малък брой важни библиотеки с документи, можете ръчно да премествате данни от Microsoft Office SharePoint Server 2007 в SharePoint Server 2010 или да преместите само определени сайтове и уеб страници в следващата версия (което може да направи работата ви по-лесна).

 3. Колкото по-малко направите със сървърната група на Microsoft Office SharePoint Server 2007 директно, толкова по-сигурни са данните, които сървърната група съдържа, докато протича надстройката.

Методи като надстройка на място действат директно с вашата сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007, което ви дава по-малко лесни опции да се откажете от даден метод и да започнете отново с вашата първоначална среда. Доколкото е възможно, вградете някои мерки за сигурност (например създаване и тестване на резервния копия на първоначалната среда). Ако например вашата сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007 е виртуална и е дублирана за целите на архивиране и възстановяване, тогава създайте резервно копие и възстановете най-актуалните бази данни преди времевия прозорец за надстройката. Това, че знаете, че имате възможност да възстановите архивите с бази данни, ще ви спести евентуални проблеми и ще ви осигури спокойствие.

Съвет: За Microsoft Office SharePoint Server2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 и SharePoint Server 2016 съществуват документи с най-добрите практики за надстройка. Можете също да потърсите партньори на Microsoft, които имат опит с надстройката или мигрирането към Office 365.

Създайте вашия план

Ако трябва да надстроите, е нужен план, и няма универсални методи. Планът ви може да е прост като "Създаване на абонамент за Office 365 с SharePoint Online, регистриране на домейн и пренасочване на хората да записват файловете си там". А може и да не е. Това решение е ваше и зависи от това от какво се нуждаете вие и вашите потребители.

Забележка: Рисковано е да работите със софтуер, чиито жизнен цикъл е приключил. Продукти, които не се поддържат, вече не се поправят при откриване на проблеми. Това означава също, че ако възникнат нови заплахи за сигурността, няма да има поправки или корекции на защитата, защото продукти след края на жизнения си цикъл вече не се поддържат. Избягвайте тази ситуация!

Първо, трябва да познавате сървърната си група

Когато надстройвате, трябва да вземате решения въз основа на това какво върши сървърната група за вашата организация. Какви нужди задоволява? Какво е ролята й? Всяка сървърна група във вашата фирма може да има различна роля. Някои ваши сървърни групи на SharePoint може да са критични, а някои да са архивни файлове за съхранение. Или, ако вашата сървърна група изпълнява много роли наведнъж, тогава трябва да знаете какво вършат колекциите от сайтове, уеб сайтовете или дори библиотеките с документи, всички персонализации и колко са важни. Анализиране на данните на това ниво може да изглежда като много работа, но спестява време и усилия за научаване на вашия домейн, преди да го надстроите или да мигрирате. След като познавате всички механизми и най-важни елементи, вече ще знаете каква част от средата сте надрасли и можете да изоставите. Това познание ще ви е от полза занапред.

И така, какво смятат потребителите за най-важно за сървърната група на SharePoint Server?

 • Вградените функции на SharePoint

 • Големият масив от данни (например архив на файлове)

 • Наличността

 • Критичните приложения, уеб частите или документите в сървърната група (критична за мисията сървърна група)

 • Покритите стандарти за съответствие

 • Персонализациите

Ако изпълнявате нещо от особена важност за фирмата ви от вашата сървърна група на SharePoint, например нещо, което действа като голям каталог на важни данни за изискванията за клиентски услуги, може да поставите отметка до "Критичните приложения", но също и до "Наличността" – т.е. вашата бизнес дейност ще бъде засегната, ако не използвате SharePoint за известно време. По същата логика можете да отметнете "Персонализациите", тъй като критичните услуги, предлагани от вашата сървърна група, се базират на потребителски код, дефиниции на сайт или редица персонализации, които работят заедно.

If SharePoint met those needs without your having to do anything outside of using what's built-in to the software, and you generally update it and carry out normal administration and maintenance, you may have chosen 'Built-in SharePoint' -- this may also be your reason for sitting on an older version of SharePoint. In other words, it already does what you need it to and you haven't needed to upgrade until now, at Microsoft Office SharePoint Server 2007 end of support.

Когато създадете списък с водещи символи за тези неща, създавате критерии за надстройването. С други думи всяка надстройка трябва да отговоря на тези критерии, за да бъде взета предвид. Това ви дава начин да изключите методи, които в момента не отговарят на нуждите ви.

Прост примерен план

There may need to be wider consensus with leadership and other admins on the path your SharePoint Upgrade will take. SharePoint Server Administrators often cooperate with Microsoft SQL Server admins, work with Networking and Security teams, and more. Where there are a lot of stakeholders, you may need to build agreement for, or adjust, your upgrade and migration plan. For example, if you migrate data so that part of your company uses SharePoint Online in Office 365, there will likely need to be performance tuning or testing inside your network. Affected teams should be informed ahead of time.

В моя прост пример показвам предложението на администратора на SharePoint и след това плана, с който са се съгласили всички заинтересовани лица. За по-голяма яснота документирайте споразуменията и решенията си.

Планът започва след задълбочен анализ на сървърна група и се опитва да идентифицира ролята на сървърна група, проблемните моменти и друга важна информация, която ще доведе до стесняването на някои опции за надстройка. След това администраторът на SharePoint прави предложение за надстройка и заинтересованите лица се споразумяват за план за действие.

Моят списък с водещи символи "Най-важно":

"Наличността", "Вградените функции на SharePoint" и "Стандартите за съответствие".

 • Повечето от данните са в колекции от три сайта с една работна област за събрания, използвана от екипа по развитие, която е особено важна и използвана значително в няколко часови зони по света.

 • Има седемнадесет други сайта, които се използват значително.

 • Двете библиотеки с документи (работна област за събрания и документи на главната колекция от сайтове) са най-големи (над 8000 документа във всяка). Имаме голям брой архивни документи и списък с прикачени файлове в електронна таблица.

 • Има четиринадесет списъка с библиотеки, които са с поверителни данни, които ТРЯБВА да останат в съответствие.

 • ТРЯБВА да разполагаме с възможности за места за задържане и търсене на електронни данни, където и да отидем.

 • Част от данните ТРЯБВА да останат локални поради изискванията за информационна сигурност.

Моите варианти за надстройка и мигриране:

Да

Не

Надстройка на бази данни с прикачване на бази данни

Надстройка на място

Паралелна надстройка на сървърни групи

Хибридна надстройка

API за мигриране към SPO в Office 365 (за сайтове с лични данни)

Хибридно разполагане на SharePoint (все още не е необходимо)

Някои ръчни мигрирания на данни към SharePoint Online за критично важни данни

Надстройка на съветника на FastTrack до Office 365

Моят предложен план:

Локална надстройка с паралелно разполагане на версии на SharePoint, някои виртуализирани, така че да можем да надстроим първо базите данни. Преминаване от SharePoint 2007 към SharePoint 2010. Администраторите и разработчиците тестват получената сървърна група. Потребителите тестват получената сървърна група. Отстраняване на всякакви спиращи работата проблеми на този етап. Отново паралелна надстройка на базите данни на SharePoint 2010 до SharePoint 2013. Тест. Потребителски/пилотен тест. Отстраняване на всякакви спиращи работата проблеми на този етап.

В противен случай продължете с паралелна надстройка до SharePoint Server 2016.

Забележка: Между препоръките, направени от администраторите на планирането на надстройката, и действителния процес са разговорите, които се провеждат със заинтересованите лица, на които разчита надстройката. Например понякога икономическата ситуация принуждава администраторите да променят плановете си. Независимо какво е окончателното решение, трябва документирате приетия план, за да продължите напред. Той може да изглежда приблизително така:

Моят план за действие:

Локално използваме виртуална среда, за да изградим SharePoint Server 2010 и 2013 по подразбиране. SharePoint Server 2016 ще бъде създаден на нов хардуер, който отговаря на изискванията към системата за 2016. Ще извършим прикачване на бази данни, за да надстроим базите данни от SharePoint 2007 през всички версии между нея и SharePoint Server 2016. На този етап основните персонализации трябва да се създадат отново и да се тестват в среда на SharePoint Server 2016, ако първоначалните функции вече не отговарят на вашите нужди. Ако успеем, ще имаме локална сървърна група на нов хардуер с надстроени бази данни и по-малко персонализации. Ще прикачим базите данни с надстроено съдържание към нови колекции от сайтове в SharePoint Server 2013, тестваме, ще извършим потребителски/пилотен тест и след това ще направим преходна миграция на DNS и прехвърляне към новата среда на SharePoint Server 2016 за използване на живо.

 • Засега няма да обмисляме използването на федерирано хибридно разполагане между SharePoint Server 2016 и SharePoint Online.

 • Около 35% от нашите сайтове могат да се преобразуват в нови SPO сайтове с персонални домейни или в крайна сметка в съхранение на OneDrive за бизнеса. Търсене на други възможности за преобразуване на сайтове или за маршрутизиране на нови сайтове към SPO.

 • Известна част от мигрирането ще бъде ръчна чрез плъзгане и пускане в персонални сайтове на OneDrive за бизнеса и част чрез API за мигриране.

По-подробните стъпки или връзките към конкретни указания за надстройка трябва да следват план. Компютърът MOSS 2007 не трябва да бъде извеждан от експлоатация и виртуалните среди трябва да се запазят с цел сравнение; обаче надстройката ще е пълна, когато потребителите се пренасочат към SharePoint Server 2016.

Често основни фактори при избора на метод са общата цена на надстройката и разходите на време (ще видите повече за това в статията "Пътна карта за миграция на SharePoint"). Обаче планирането занапред ще ви е от голяма полза при формирането на очаквания, мъдрото избиране и очертаване на това как ще изглежда успехът.

Сродни връзки

Resources to help you upgrade from Office 2007 or 2010 servers and clients
Microsoft Lifecycle Policy and Lifecycle search
Search for Microsoft Partners who can help with upgrade or migration

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×