Опции за миграция на SharePoint 2007, които да се имат предвид

В края на живота и прекратяването на поддръжката за продукти на Microsoft SharePoint Server (например Microsoft SharePoint Server 2007) надстройките и миграциите могат да отнемат много време. По-добре е да знаете датата на края на живота на продукта, за да можете да планирате работата занапред.

Често срещани стратегии за надстройка на SharePoint

Има няколко метода, за да надстроите среда на SharePoint Server. Ако имате сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007, ето някои примери за методи за надстройка:

 • Прикачване на база данни

 • Паралелна надстройка

 • Надстройка на място

 • Хибридна надстройка (на място с обособени бази данни/отделно прикачване на база данни)

 • Хибридни разполагания на SharePoint (свързване онлайн към локален SharePoint)

 • Ръчно преместване на данни между колекции от сайтове или библиотеки

 • Надстройка на съветника за FastTrack до Office 365 (съветник за разполагане на SharePoint Online)

 • API за мигриране към SharePoint Online (SPO) в Office 365

Кой метод ви върши най-добра работа?

Когато става въпрос за надстройка, познанията ви за това какво върши сървърната ви група и за какво се използва, са много важни. Начинът, по който използвате сървърната група на SharePoint, ще ви помогне да изберете от наличните за вас опции.

Съвет : Microsoft Office SharePoint Server 2007 също предлага постепенна надстройка, която не е описана тук. За да видите списък от статии за специфичните стъпки за надстройка, вижте SharePoint Server 2007 – пътна карта за края на живота.

Не забравяйте да проверите Жизнения цикъл на продукта и изискванията към системата за всяка версия на SharePoint, до която надстройвате. Това е нужно, за да знаете кога ще е необходима следващата надстройка (ако например спрете работата в стар продукт като SharePoint Server 2010, за да планирате за още надстройки, се уверете, че знаете датата на края на живота) и да сте сигурни, че имате хардуер, който поддържа вашия план.

Ако планирате да прехвърлите някои или всички ваши сайтове на SharePoint в Office 365 в облака, това е моментът да отбележите връзка към Описания на услугите за Office 365. Ще са ви необходими описанията на услугите, за да научите повече за функциите на SharePoint Online и как те може да се различават от тези на локалния SharePoint Server. Надстройка на функционални сървърни групи на Microsoft Office SharePoint Server 2007 Ако вашата инсталация има сайтове, които са повредени, трябва да ги поправите, преди да надстроите.

Бележка за управление на риска

Методи като паралелния са важни в схемата на логиката на надстройката. Когато извършвате паралелна надстройка, запазвате вашата сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007, но изграждате сървърна група, която е с една версия по-нова (SharePoint Server 2010) на нов хардуер. Това ви помага по три начина:

 1. Имате място, където да направите резервни копия от вашите бази данни на Microsoft Office SharePoint Server 2007, за да ги надстроите поотделно с помощта на прикачване на бази данни.

 2. Ако установите, че за вашата сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007 се използва само малък брой важни библиотеки с документи, можете ръчно да премествате данни от Microsoft Office SharePoint Server 2007 в SharePoint Server 2010 или да преместите само определени сайтове и уеб страници в следващата версия (което може да направи работата ви по-лесна).

 3. Колкото по-малко направите със сървърната група на Microsoft Office SharePoint Server 2007 директно, толкова по-сигурни са данните, които сървърната група съдържа, докато протича надстройката.

Методи като надстройка на място действат директно с вашата сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007, което ви дава по-малко лесни опции да се откажете от даден метод и да започнете отново с вашата първоначална среда. Доколкото е възможно, вградете някои мерки за сигурност (например създаване и тестване на резервния копия на първоначалната среда). Ако например вашата сървърна група на Microsoft Office SharePoint Server 2007 е виртуална и е дублирана за целите на архивиране и възстановяване, тогава създайте резервно копие и възстановете най-актуалните бази данни преди времевия прозорец за надстройката. Това, че знаете, че имате възможност да възстановите архивите с бази данни, ще ви спести евентуални проблеми и ще ви осигури спокойствие.

Съвет : За Microsoft Office SharePoint Server2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 и SharePoint Server 2016 съществуват документи с най-добрите практики за надстройка. Можете също да потърсите партньори на Microsoft, които имат опит с надстройката или мигрирането към Office 365.

Създайте вашия план

Ако трябва да надстроите, е нужен план, и няма универсални методи. Планът ви може да е прост като "Създаване на абонамент за Office 365 с SharePoint Online, регистриране на домейн и пренасочване на хората да записват файловете си там". А може и да не е. Това решение е ваше и зависи от това от какво се нуждаете вие и вашите потребители.

Забележка : Рисковано е да работите със софтуер, чиито жизнен цикъл е приключил. Продукти, които не се поддържат, вече не се поправят при откриване на проблеми. Това означава също, че ако възникнат нови заплахи за сигурността, няма да има поправки или корекции на защитата, защото продукти след края на жизнения си цикъл вече не се поддържат. Избягвайте тази ситуация!

Първо, трябва да познавате сървърната си група

Когато надстройвате, трябва да вземате решения въз основа на това какво върши сървърната група за вашата организация. Какви нужди задоволява? Какво е ролята й? Всяка сървърна група във вашата фирма може да има различна роля. Някои ваши сървърни групи на SharePoint може да са критични, а някои да са архивни файлове за съхранение. Или, ако вашата сървърна група изпълнява много роли наведнъж, тогава трябва да знаете какво вършат колекциите от сайтове, уеб сайтовете или дори библиотеките с документи, всички персонализации и колко са важни. Анализиране на данните на това ниво може да изглежда като много работа, но спестява време и усилия за научаване на вашия домейн, преди да го надстроите или да мигрирате. След като познавате всички механизми и най-важни елементи, вече ще знаете каква част от средата сте надрасли и можете да изоставите. Това познание ще ви е от полза занапред.

И така, какво смятат потребителите за най-важно за сървърната група на SharePoint Server?

 • Вградените функции на SharePoint

 • Големият масив от данни (например архив на файлове)

 • Наличността

 • Критичните приложения, уеб частите или документите в сървърната група (критична за мисията сървърна група)

 • Покритите стандарти за съответствие

 • Персонализациите

Ако изпълнявате нещо от особена важност за фирмата ви от вашата сървърна група на SharePoint, например нещо, което действа като голям каталог на важни данни за изискванията за клиентски услуги, може да поставите отметка до "Критичните приложения", но също и до "Наличността" – т.е. вашата бизнес дейност ще бъде засегната, ако не използвате SharePoint за известно време. По същата логика можете да отметнете "Персонализациите", тъй като критичните услуги, предлагани от вашата сървърна група, се базират на потребителски код, дефиниции на сайт или редица персонализации, които работят заедно.

Ако SharePoint покриваше тези нужди, без да се налага да правите нищо извън това, което е вградено в софтуера, и по принцип актуализирате и извършвате стандартно администриране и поддръжка, може би щяхте да сте избрали "Вградените функции на SharePoint" – това може да бъде причината да стоите с по-стара версия на SharePoint. С други думи тя върши това, което е необходимо, и не се е налагало да я надстройвате досега – края на живота на Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Когато създадете списък с водещи символи за тези неща, създавате критерии за надстройването. С други думи всяка надстройка трябва да отговоря на тези критерии, за да бъде взета предвид. Това ви дава начин да изключите методи, които в момента не отговарят на нуждите ви.

Прост примерен план

Може да е необходимо по-широко съгласие с ръководството и други администратори относно метода за надстройка на вашия SharePoint. Администраторите на SharePoint Server често си сътрудничат с администраторите на Microsoft SQL Server, работят с екипите за мрежи и защита и т.н. Когато има много заинтересовани лица, може да се наложи да постигнете съгласие за и да коригирате вашия план за надстройка и миграция. Ако например мигрирате данните така, че част от вашата фирма използва SharePoint Online в Office 365, най-вероятно ще се наложи фино регулиране на работата и тестване във вашата мрежа. E] Засегнатите екипи трябва да бъдат информирани предварително.

В моя прост пример показвам предложението на администратора на SharePoint и след това плана, с който са се съгласили всички заинтересовани лица. За по-голяма яснота документирайте споразуменията и решенията си.

Планът започва след задълбочен анализ на сървърна група и се опитва да идентифицира ролята на сървърна група, проблемните моменти и друга важна информация, която ще доведе до стесняването на някои опции за надстройка. След това администраторът на SharePoint прави предложение за надстройка и заинтересованите лица се споразумяват за план за действие.

Моят списък с водещи символи "Най-важно":

"Наличността", "Вградените функции на SharePoint" и "Стандартите за съответствие".

 • Повечето от данните са в колекции от три сайта с една работна област за събрания, използвана от екипа по развитие, която е особено важна и използвана значително в няколко часови зони по света.

 • Има седемнадесет други сайта, които се използват значително.

 • Двете библиотеки с документи (работна област за събрания и документи на главната колекция от сайтове) са най-големи (над 8000 документа във всяка). Имаме голям брой архивни документи и списък с прикачени файлове в електронна таблица.

 • Има четиринадесет списъка с библиотеки, които са с поверителни данни, които ТРЯБВА да останат в съответствие.

 • ТРЯБВА да разполагаме с възможности за места за задържане и търсене на електронни данни, където и да отидем.

 • Част от данните ТРЯБВА да останат локални поради изискванията за информационна сигурност.

Моите варианти за надстройка и мигриране:

Да

Не

Надстройка на бази данни с прикачване на бази данни

Надстройка на място

Паралелна надстройка на сървърни групи

Хибридна надстройка

API за мигриране към SPO в Office 365 (за сайтове с лични данни)

Хибридно разполагане на SharePoint (все още не е необходимо)

Някои ръчни мигрирания на данни към SharePoint Online за критично важни данни

Надстройка на съветника на FastTrack до Office 365

Моят предложен план:

Локална надстройка с паралелно разполагане на версии на SharePoint, някои виртуализирани, така че да можем да надстроим първо базите данни. Преминаване от SharePoint 2007 към SharePoint 2010. Администраторите и разработчиците тестват получената сървърна група. Потребителите тестват получената сървърна група. Отстраняване на всякакви спиращи работата проблеми на този етап. Отново паралелна надстройка на базите данни на SharePoint 2010 до SharePoint 2013. Тест. Потребителски/пилотен тест. Отстраняване на всякакви спиращи работата проблеми на този етап.

В противен случай продължете с паралелна надстройка до SharePoint Server 2016.

Забележка : Между препоръките, направени от администраторите на планирането на надстройката, и действителния процес са разговорите, които се провеждат със заинтересованите лица, на които разчита надстройката. Например понякога икономическата ситуация принуждава администраторите да променят плановете си. Независимо какво е окончателното решение, трябва документирате приетия план, за да продължите напред. Той може да изглежда приблизително така:

Моят план за действие:

Локално използваме виртуална среда, за да изградим SharePoint Server 2010 и 2013 по подразбиране. SharePoint Server 2016 ще бъде създаден на нов хардуер, който отговаря на изискванията към системата за 2016. Ще извършим прикачване на бази данни, за да надстроим базите данни от SharePoint 2007 през всички версии между нея и SharePoint Server 2016. На този етап основните персонализации трябва да се създадат отново и да се тестват в среда на SharePoint Server 2016, ако първоначалните функции вече не отговарят на вашите нужди. Ако успеем, ще имаме локална сървърна група на нов хардуер с надстроени бази данни и по-малко персонализации. Ще прикачим базите данни с надстроено съдържание към нови колекции от сайтове в SharePoint Server 2013, тестваме, ще извършим потребителски/пилотен тест и след това ще направим преходна миграция на DNS и прехвърляне към новата среда на SharePoint Server 2016 за използване на живо.

 • Засега няма да обмисляме използването на федерирано хибридно разполагане между SharePoint Server 2016 и SharePoint Online.

 • Около 35% от нашите сайтове могат да се преобразуват в нови SPO сайтове с персонални домейни или в крайна сметка в съхранение на OneDrive за бизнеса. Търсене на други възможности за преобразуване на сайтове или за маршрутизиране на нови сайтове към SPO.

 • Известна част от мигрирането ще бъде ръчна чрез плъзгане и пускане в персонални сайтове на OneDrive за бизнеса и част чрез API за мигриране.

По-подробните стъпки или връзките към конкретни указания за надстройка трябва да следват план. Компютърът MOSS 2007 не трябва да бъде извеждан от експлоатация и виртуалните среди трябва да се запазят с цел сравнение; обаче надстройката ще е пълна, когато потребителите се пренасочат към SharePoint Server 2016.

Често основни фактори при избора на метод са общата цена на надстройката и разходите на време (ще видите повече за това в статията "Пътна карта за миграция на SharePoint"). Обаче планирането занапред ще ви е от голяма полза при формирането на очаквания, мъдрото избиране и очертаване на това как ще изглежда успехът.

Сродни връзки

Правила за жизнения цикъл и търсене на жизнен цикъл на Microsoft

Търсене на партньори на Microsoft, които да ви помогнат с надстройката или мигрирането.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×