Оператори за изчисление и приоритети в Excel

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Операторите задават типа на изчислението, което искате да извършите на елементи във формула – например събиране, изваждане, умножение или деление. В тази статия ще научите по подразбиране последователността, в която оператори за въздействие върху елементите в изчисление. Също така ще научите, как да го промените с използване на скоби.

Типове оператори

Има четири различни типа оператори за изчисление: аритметични, за сравнение, текстови и препратки.

За да извършите основните математически операции като събиране, изваждане или умножение – или да комбинирате числа, както и получаване на числови резултати, използвайте аритметични оператори в тази таблица.

Аритметичен оператор

Значение

Пример

+ (знак плюс)

Събиране

3+3

- (знак минус)

Изваждане
Смяна на знака

3 – 1
– 1

* (звездичка)

Умножение

3*3

/ (наклонена черта)

Деление

3/3

% (знак за процент)

Процент

20%

^ (карета)

Степенуване

3^2

С оператори в таблицата по-долу можете да сравните две стойности. Когато се сравняват две стойности с помощта на тези оператори, резултатът е логическа стойност TRUE или FALSE.

Оператор за сравнение

Значение

Пример

= (знак за равенство)

Равно на

A1=B1

> (знак “по-голямо”)

По-голямо от

A1>B1

< (знак “по-малко”)

По-малко от

A1<B1

>= (знак "по-голямо или равно")

По-голямо или равно

A1>=B1

<= (знак “по-малко или равно")

По-малко или равно

A1<=B1

<> (знак за неравенство)

Не е равно на

A1<>B1

Използвайте знака амперсанд (&), за да свържете (или конкатенирате) един или повече текстови низове в един общ текст.

Текстов оператор

Значение

Пример

& (амперсанд)

Свързва, или конкатенира, две стойности, създавайки една непрекъсната текстова стойност.

("North"&"wind")

Комбинират диапазони от клетки за изчисления със следните оператори.

Оператор за препратка

Значение

Пример

: (двоеточие)

Оператор за диапазон, който създава една препратка към всички клетки между две препратки, включително двете препратки.

B5:B15

; (точка и запетая)

Оператор за обединение, който комбинира множество препратки в една препратка.

SUM(B5:B15;D5:D15)

(интервал)

Оператор за сечение, който създава препратка към клетките, общи за две препратки.

B7:D7 C6:C8

Ред, в който Excel извършва операциите във формулите

В някои случаи реда, в който се извършва изчислението може да повлияе върнатата стойност от формулата, затова е важно да се разбере на реда, както и как можете да промените реда да постигнете желаните резултати, който очаквате да видите.

Формули за изчисляване на стойности в определен ред. Формулите в Excel винаги започва със знак за равенство (=). Знак за равенство съобщава на Excel, че знаците, които следват представляват формула. След това знак за равенство, може да бъде серия от елементи да бъдат изчислени (операндите), които са разделени от оператори за изчисление. Excel изчислява формулата от ляво надясно, според определен ред за всеки оператор във формулата.

Ако комбинирате няколко оператора в една формула, Excel извършва операциите в реда, показан в следващата таблица. Ако една формула съдържа оператори с еднакви приоритети – например умножение и деление – Excel изчислява операторите отляво надясно.

Оператор

Описание

: (двоеточие)

(единичен интервал)

; (точка и запетая)

Оператори за препратки

Смяна на знака (като в –1)

%

Процент

^

Степенуване

* и /

Умножение и деление

+ и –

Събиране и изваждане

&

Свързване на два текстови низа (конкатенация)

=
< >
< =
> =
<>

Сравнение

За да промените реда на изчисление, поставете в скоби частта от формулата, за да бъде изчислена първа. Например следващата формула води до стойността на 11, защото Excel изчислява умножението преди събирането. Формулата първо умножава 2 по 3 и след това добавя 5 към резултата.

=5+2*3

От друга страна ако използвате скоби, за да промените синтаксиса, Excel събира 5 и 2 и след това умножава резултата по 3, за да се получава 21.

=(5+2)*3

В примера по-долу скоби, които да приложат първата част от формулата ще Премини на Excel, за да изчисли B4 + 25 първо и след това разделяме резултата на сумата от стойностите в клетките D5, E5 и F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Гледайте това видео на оператор ред в Excel , за да научите повече.

Как Excel преобразува стойностите във формули

Когато въвеждате формула, Excel очаква конкретни типове стойности за всеки оператор. Ако въведете друг вид стойност, отколкото се очаква, Excel може да преобразува стойността.

Формулата

Дава резултат

Обяснение

= "1"+"2"

3

Когато използвате знак плюс (+), Excel очаква числа във формулата. Въпреки че кавичките означават, че "1" и "2" са текстови стойности, Excel автоматично преобразува текстовите стойности в числа.

= 1+"$4,00"

5

Когато формула очаква число, Excel преобразува текста, ако е във формат, който обикновено ще бъде приет за число.

= "6.1.2001"-"5.1.2001"

31

Excel интерпретира текста като дата във формат дд.мм.гггг, преобразува датите в поредни номера и след това изчислява разликата между тях.

=SQRT ("8+1")

#VALUE!

Excel не може да преобразува текста в число, защото текстът "8+1" не може да бъде преобразуван в число. Можете да използвате "9" или "8"+"1" вместо "8+1", за да се преобразува текстът в число и да се върне резултатът 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Когато се очаква текст, Excel преобразува числата и логическите стойности, като напр. TRUE и FALSE, в текст.

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в User Voice за Excel

Вж. още

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×