Общ преглед на чертане на диаграма

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Microsoft Office Excel 2007 вече не предоставя съветника за диаграми. Вместо това можете да създадете основна диаграма, като щракнете върху типа диаграма, в Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent лентата. Създаване на професионално изглеждащи диаграма, която показва подробни данни, които искате, можете да модифицирате диаграмата, прилагане на предварително зададени стилове и оформления и добавяне на впечатляващо форматиране. Можете също да използвате повторно предпочитана от вас диаграма, като го запишете като шаблон на диаграма.

Ако имате Office Excel 2007 инсталиран, можете да се възползвате от мощен Excel функционалност в други 2007 Microsoft Office system програми, например Microsoft Office PowerPoint 2007 и Microsoft Office Word 2007на чертане на диаграма.

В тази статия

Диаграми и техните елементи

Създаване на диаграми в Excel

Създаване на диаграми в PowerPoint и Word

Модифициране на диаграми

Използване на предварително дефинирани оформления и стилове на диаграми за постигане на професионален изглед

Добавяне на впечатляващо форматиране към диаграми

Многократно използване на диаграми посредством създаване на шаблони на диаграми

Диаграми и техните елементи

Диаграмите се използват за показване на серии от числови данни в графичен формат, за да се улесни възприемането на големи количества данни и зависимостите между различни серии от данни.

Диаграмата има много елементи. Някои от тези елементи се показват по подразбиране, а други могат да се добавят при необходимост. Можете да промените показването на елементите на диаграмата, като ги преместите на други места в нея, като ги преоразмерите или като промените формата им. Можете също да премахнете елементи на диаграмата, които не искате да се показват.

Диаграма и нейните елементи

1. област от диаграма на диаграмата.

2. чертожна област на диаграмата.

3. точки от данни на серия от данни, начертани в диаграмата.

4. Заедно с данните, в диаграмата се изчертават хоризонталната ос (на категориите) и вертикалната ос (на стойностите).

5. легенда на диаграмата.

6. Заглавие на диаграма и на осите, които можете да използвате в диаграмата.

7. етикет на данни, който можете да използвате за показване на подробна информация за точка от данни в серия от данни.

Когато щракнете някъде в областта на диаграмата и след това задръжте показалеца на мишката върху един от тези елементи, Excel показва информация за този елемент в екранно пояснение.

Щракнете някъде в диаграмата също предоставя Инструменти за диаграма , добавянето на проектиране, оформлениеи форматиране раздели.

Изображение на лентата на Excel

Най-горе на страницата

Създаване на диаграми в Excel

За да създадете диаграма в Excel, започвате с въвеждане на данни за диаграмата в работен лист. Данните, които могат да бъдат подредени в редове или колони – Excel автоматично определя най-добрият начин да изчертаете данните в диаграмата. Някои типове диаграми (като например кръгови и мехурчести диаграми) изискват определено подреждане на данните, както е описано в таблицата по-долу.

За този тип диаграма

Подредете данните

Колонна, лентова, линейна, площна, повърхнинна или радарна диаграма

В колони или в редове, като например така:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Или:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Кръгова или пръстеновидна диаграма

За една серия от данни в една колона или ред данни и в една колона или ред етикети на данни, като например:

A

1

B

2

C

3

Или:

A

B

C

1

2

3

За няколко серии от данни в множество колони или редове данни и една колона или ред етикети на данни, като например:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Или:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (точкова) или мехурчеста диаграма

В колони, като се поставят x-стойностите в първата колона и съответните y-стойности и стойностите за размерите на мехурчетата в съседните колони, като например:

X

Y

Размер на мехурчето

1

2

3

4

5

6

Борсова диаграма

В колони или редове със следната наредба, използвайки имена или дати за етикети:

високи стойности, ниски стойности и стойности при затваряне

Подобно на

Дата

Високо

Ниско

Затваряне

1.1.2002

46,125

42

44,063

Или:

Дата

1.1.2002

Високо

46,125

Ниско

42

Затваряне

44,063

След като сте въвели данните за вашата диаграма, можете да изберете типа диаграма, който искате да използвате в лентата на Office Fluent (разделВмъкване , група диаграми ).

Данни и диаграма в работен лист

1. Данни в работен лист

2. Диаграма, създадена от данни в работен лист

Excel поддържа много типове диаграми, за да ви помогне да показвате данни по начини, които са смислени за вашата аудитория. Когато създавате диаграма или променяте съществуваща диаграма, можете да изберете от различни типове диаграми (като например колонна диаграма или кръгова диаграма) и техни подтипове (като например колонна диаграма или кръгова диаграма в 3D диаграма).

За повече информация относно типовете диаграми, които се поддържат и как да създадете диаграма в Excel вижте Налични типове диаграми и Създаване на диаграма.

Най-горе на страницата

Създаване на диаграми в PowerPoint и Word

Диаграми са напълно интегриран с други Издание на Office 2007 програми, например Office PowerPoint 2007 и Office Word 2007. И двете програми предоставят еднакви инструменти за диаграма, които са налични в Excel. Когато имате инсталиран Excel, можете да създадете диаграми на Excel в PowerPoint и Word, като щракнете върху бутона диаграма в лентата (разделВмъкване , група илюстрации ) и след това с помощта на инструменти за диаграма да модифицирате или форматирате диаграмата. Диаграми, които създавате ще бъде вграден в Office PowerPoint 2007 и Office Word 2007и данните на диаграмата се съхранява в работен лист на Excel, който е включен в PowerPoint или Word файл.

Забележка: Ако работите в режим на съвместимост в Word, можете да вмъкнете диаграма с помощта на Microsoft Graph вместо с Excel. В PowerPoint винаги можете да използвате Excel, за да създадете диаграма.

Можете също да копирате диаграма от Excel, за да PowerPoint 2007 и Word 2007. Когато копирате диаграма, тя може да бъде вградена като статични данни или свързани с работната книга. За диаграма, която е свързана към работна книга, до които имате достъп можете да укажете, че той автоматично проверява за промени в свързаната работна книга всеки път, когато се отваря диаграмата.

За повече информация как да създадете диаграма в PowerPoint 2007 или Office Word 2007вижте използване на диаграми и графики във вашата презентация или представяне на данни в диаграма.

Най-горе на страницата

Модифициране на диаграми

След като създадете диаграма, можете да я промените. Например може да искате да промените начина на показване на оси, Добавяне на заглавие на диаграма, преместване или скриете легендата или показване на елементи на допълнителни диаграма.

За да промените дадена диаграма, можете да направите следното:

  • Промяна на показването на оси на диаграми    Можете да зададете мащаба на осите и да нагласите интервала между показваните стойности или категории. За да направите вашата диаграма по-четлива, можете също да добавите отметки към ос и да зададете интервала, през който да се показват.

  • Добавяне на заглавия и етикети на данни към диаграма    За да подпомогнете разясняването на информацията, която се появява във вашата диаграма, можете да добавите заглавие на диаграма, надписи на оси и етикети на данни.

  • Добавяне на легенда или таблица с данни     Можете да покажете или скриете легенда или да промените местоположението й. В някои диаграми можете също да покажете таблица с данни , който показва ключове на легендата и стойности, които са представени в диаграмата.

  • Прилагане на специални опции за всеки тип диаграма    Специални линии (като например линиите високо-ниско и линиите на тренда ), ивици (като например лентите нагоре-надолу и отсечките на грешките), маркери за данни и други опции са налични за различни типове диаграми.

Най-горе на страницата

Използване на предварително дефинирани оформления и стилове на диаграми за постигане на професионален изглед

Вместо ръчно добавяне или промяна на елементи на диаграма или форматирането на диаграмата, можете бързо да приложите предварително дефинирано оформление и стил на диаграма към вашата диаграма. Excel предоставя различни полезни предварително дефинирани оформления и стилове, които можете да изберете от. Ако е необходимо, можете да настройвате оформлението или стила чрез ръчна промяна на оформлението и формата на отделни елементи на диаграма, като например област от диаграма, чертожна област, серия от данниили легенда на диаграмата.

Когато прилагате предварително дефинирано оформление, определен набор от елементи на диаграма (като например заглавия, легенда, таблица с данниили етикети на данни) се показват в точно определено подреждане в диаграмата. Можете да изберете от най-различни оформления, които са предоставени за всеки тип диаграма.

Когато прилагате предварително дефиниран стил на диаграма, диаграмата се форматира на базата на тема на документа, която сте приложили, така че вашата диаграма отговаря на вашите собствени или на организацията ви цветове на тема (набор от цветове), шрифтове на тема (набор от текстови шрифтове за заглавия и основен текст) и ефекти на тема (набор от ефекти за линии и за запълване).

Забележка: Не можете да създадете ваши собствени оформления или стилове, но можете да създавате шаблони на диаграми, които включват оформление на диаграма и форматиране, което искате. За повече информация за шаблони на диаграми вижте записване на потребителска диаграма като шаблон.

За повече информация как да промените изгледа на диаграма вижте Промяна на оформлението или стила на диаграма.

Най-горе на страницата

Добавяне на впечатляващо форматиране към диаграми

В допълнение към прилагане на стил на предварително зададена диаграма, можете лесно да приложите форматиране към отделни елементи на диаграма като маркери за данни, областта на диаграмата, Чертожна площ и числа и текст в заглавия и етикети да промените облика на диаграма по избор, красиви. Можете да приложите стилове на конкретни фигури и стилове на WordArt, но можете също да форматирате ръчно фигурите и текста на елементи на диаграма.

За да добавите форматиране, можете да направите следното:

  • Запълване на елементи на диаграма    Можете да използвате цветове, текстури, картини и градиентни запълвания, за да подпомогнете привличането на вниманието към определени елементи на диаграмата.

  • Промяна на структурата на елементи на диаграма    Можете да използвате цветове, стилове на линии и дебелина на линии, за да подчертаете елементи на диаграма.

  • Добавяне на специални ефекти към елементи на диаграма    Можете да приложите специални ефекти, като например сянка, отражение, блясък, обли ръбове, релефна рамка и 3D завъртане към фигури на елементи на диаграма, което придава на диаграмата ви завършен вид.

  • Форматиране на текст и числа    Можете да форматирате текст и числа в заглавия, етикети и текстови полета на диаграма, също както бихте го направили с числа и текст в работен лист. За да направите така, че текстът и числата да изпъкнат, можете дори да приложите стилове на WordArt.

За повече информация как да формата на елементи на диаграма вижте Форматиране на елементи на диаграма.

Най-горе на страницата

Многократно използване на диаграми посредством създаване на шаблони на диаграми

Ако искате да използвате повторно диаграма, която сте персонализирали, за да отговаря на нуждите ви, можете да запишете тази диаграма като шаблон на диаграма (*.crtx) в папката за шаблони на диаграми. Когато създавате диаграма, след което можете да приложите шаблона на диаграма, точно както бихте друг тип вградена диаграма. В действителност шаблони на диаграми са истински типове диаграми и можете да ги използвате, за да промените типа на диаграмата на съществуваща диаграма. Ако често използвате шаблон на диаграма, можете да го запишете като тип диаграма по подразбиране.

Забележка: Шаблони на диаграми не се базират на темите на документи. За да използвате текущата цветове на темашрифтове на темаи ефекти на тема в диаграма, която създавате с помощта на шаблон на диаграма, можете да приложите стил към диаграмата. Стилът на диаграма инициализира темата на диаграмата темата на документа. За повече информация вижте използване на предварително зададени стилове диаграми и оформления на диаграми за постигане на професионален изглед.

За повече информация как да използвате шаблони на диаграми вижте записване на потребителска диаграма като шаблон.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×