Общ преглед на формулярите, контролите на формуляри и ActiveX контролите в работен лист

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно: Тази функция не е налична в Office на компютър с Windows RT. Искате да видите коя версия на Office използвате?

Примери на формуляри в работен лист С помощта на формуляри и много контроли и обекти, които можете да добавите към тях, можете да улесните въвеждането на данни в работните книги и подобряване на начина, по който изглежда работните книги. Можете да направите това сами с малко или никакво нужда за Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) кодът.

Формуляр на работен лист не е същото като шаблон на Excel. Шаблон е предварително форматирани файл, който може да се запознаете с тях създаването на работна книга, която изглежда по желания от вас начин. Формуляр съдържа контроли, например полета или падащи списъци, които могат да улеснят за хора, които използват вашия работен лист, за да въвеждате или редактирате данни. За да научите повече за шаблони, можете да изтеглите, вижте шаблони на Excel.

Какво е формуляр?

Формуляр, независимо дали печатни или онлайн, е документ, създаден с Стандартна структура и формат, който лесно можете да заснемете, организиране и редактиране на информация.

 • Отпечатани формуляри съдържат инструкции, форматирането, етикети и празни места за писане или въвеждане на данни. Можете да използвате Excel и Excel шаблони за създаване на формуляри.

 • Онлайн формуляри съдържат същите функции като отпечатани формуляри. Освен това онлайн формуляри съдържат контроли. Контролите са обекти, които показват данни или да го направите по-лесно за потребителите да влезе или редактиране на данни и извършване на действие или извършване на селекция. Като цяло контроли направи формуляра по-лесен за използване. Примери за често срещани контроли включват списъчни полета, бутони за избор и командни бутони. Контроли също могат да изпълняват възложените макроси и отговаряне на събития, като щраквания с мишката, като изпълните Visual Basic for Applications (VBA) кодът.

Можете да използвате Excel по няколко начина за създаване на печатни и онлайн формуляри.

Типове формуляри на Excel

Групи свързани контроли в една визуална единица в правоъгълник с незадължителен етикет. Обикновено бутоните за опции, квадратчетата за отметки или тясно свързаното съдържание се групират.

Формуляр за данни

формуляр с данни предоставя удобен начин за въвеждане или показване на един пълен ред информация в диапазон или таблица без хоризонтално превъртане. Може да прецените, че използването на формуляр за данни улеснява въвеждането на данните, в сравнение с придвижването от колона на колона, когато имате повече колони с данни, отколкото се побират на екрана. Използвайте формуляр за данни, когато ви е достатъчен прост формуляр с текстови полета, които изброяват заглавията на колоните като етикети, и нямате нужда от сложни или потребителски функции, като например списъчно поле или брояч.

Пример на типичен формуляр за данни Excel може автоматично да генерира формуляр за вградени данни за вашия диапазон или таблица. Формуляр за данни показва всички заглавки на колони като етикети в един диалогов прозорец. Всеки етикет има съседни празно текстово поле, в който можете да въведете данни за всяка колона, най-много до 32 колони. Във формуляр за данни, можете да въведете нови редове, намери редове от навигацията, или (въз основа на съдържанието на клетка) актуализира редове и изтриване на редове. Ако една клетка съдържа формула, резултата от формулата се показва във формуляра за данни, но не можете да променяте формулата с помощта на формуляра за данни.

Включва или изключва стойност, която посочва противоположен и недвусмислен избор. Можете да изберете повече от едно квадратче за отметка в работен лист или в групово поле. Дадено квадратче за отметка може да е в едно от трите състояния: избрано (включено), изчистено (изключено) и смесено, което означава комбинация на състоянията включено и изключено (както в множествено избиране).

Работен лист е тип на формуляр, който ви позволява да въвеждате и въвеждате данни в мрежата и няколко функции на контролата, като вече има вградени в работни листове на Excel, като например коментари и потвърждаване на данните. Клетки приличат текстови полета, в това можете да въведете и форматирайте ги по различни начини. Клетки често се използва като етикети, и чрез коригиране клетка височина и ширина и обединяването на клетки, можете да направите работен лист се държат като формуляр за въвеждане на проста данни. Други контрол подобни функции, като например коментари в клетки, хипервръзки, фонови изображения, проверка на данни, условното форматиране, вградени диаграми и Автофилтриране може да направи работен лист се държат като формуляр на разширени.

Тъй като контроли и обекти се съхраняват в платното за рисуване, можете да показвате или преглеждате контроли и обекти заедно със свързаните текст, който е независим от границите за редове и колони, без да променяте оформлението на мрежата или таблица с данни във вашия работен лист. Повечето от време, много от тези контроли също могат да бъдат свързани към клетки в работния лист и не изискват VBA кода, за да ги работят. Можете да зададете свойства, които определят дали контрола свободно плаващ или премества и преоразмерява заедно с клетка. Например може да има отметка в квадратчето, който искате да преместите заедно със съответстващата й клетка, когато се сортира диапазонът. Въпреки това ако имате списъчно поле, което искате да запазите в определено местоположение по всяко време, вероятно не искате да преместите заедно със съответстващата й клетка.

Excel има два типа контроли: контроли на формуляри и ActiveX контроли. В допълнение към тези набори от контроли можете да добавите обекти от инструменти за рисуване, като например Автофигури, WordArt, графика SmartArt или текстови полета.

Следващите раздели описват тези контроли и графични обекти и освен това обясняват как да работите с тези контроли и обекти по-подробно.

Показва списък с един или повече текстови елементи, от които потребителят може да избира. Използвайте списъчно поле за показване на голям брой възможности за избор, който се мени по брой или съдържание. Има три типа списъчни полета:

Списъчното поле с единичен избор позволява само една възможност за избор. В този случай списъчното поле прилича на група бутони за избор, с изключение на това, че списъчното поле може да показва голям брой елементи на по-малко място.

Можете да използвате контролите на формуляри, когато искате лесно да препращат към и да взаимодействате с данните в клетка, без да използвате VBA код, и когато искате да добавите контроли в листове с диаграми. Например след като добавите списъчно поле към работен лист и да го свържете към клетка, можете да върнете числова стойност за текущата позиция на избрания елемент в контролата. След това можете да използвате тази числова стойност във връзка с функцията INDEX , за да изберете различни елемента от списъка.

Списъчното поле за разширен избор позволява един избор, последователни избори и непоследователни (или несвързани) избори.

Въпреки това тези контроли не могат да се добавят към потребителски формуляри, използвани за управление на събития или модифицират за изпълнение на уеб скриптове на уеб страници.

Резюме на контролите на формуляри

Показва списък с допълнителни ActiveX контроли, които са налични на компютъра ви и които можете да добавяте към потребителски формуляр, като например Calendar Control 12.0 и Windows Media Player. В този диалогов прозорец можете също да регистрирате потребителска контрола.

Работа с контроли и обекти във формуляр на работен лист

изображение на бутон

Пример за контрола на формуляр – етикет

Увеличава или намалява стойност, като например число, час или дата. За да увеличите стойността, щракнете върху стрелката нагоре. За да намалите стойността, щракнете върху стрелката надолу. Обикновено потребителят може също да напише текстова стойност директно в свързаната клетка или текстово поле.

изображение на бутон

Компютърът ви също съдържа много ActiveX контроли, които са били инсталирани от Excel и други програми, например Calendar Control 12.0 и Windows Media Player.

пример за контрола на формуляр – групово поле

Групи свързани контроли в една визуална единица в правоъгълник с етикет, по желание. Обикновено са групирани бутони за избор, квадратчета за отметка или тясно свързано съдържание.

изображение на бутон

Пример за контрола на бутон на лентата с инструменти "Формуляри"

Включва или изключва стойност, която посочва противоположен и недвусмислен избор. Можете да изберете повече от едно квадратче за отметка наведнъж в работен лист или в групово поле. Дадено квадратче за отметка може да е в едно от трите състояния: избрано (включено), изчистено (изключено) и смесено, което означава комбинация на състоянията включено и изключено (както в множествено избиране).

изображение на бутон

Избиране или отказване на контроли, така че да можете да зададете свойствата или да направите допълнителни настройки.

Пример за контрола на квадратче за отметка на лентата с инструменти "Формуляри"

Включва или изключва стойност, която показва противоположната и недвусмислени избор. Можете да изберете повече от едно квадратче в работен лист или в групово поле. Квадратче за отметка може да има едно от три състояния: избрани (включено), изчистена (изключен) и смесени, което означава комбинация от включено и изключено държави (като в множествена селекция).

изображение на бутон

За да покажете правилното контекстно меню за груповото поле на контрола на формуляр, уверете се, че сте избрали периметъра, а не вътрешността на груповото поле.

Пример за контрола на бутон за избор на лентата с инструменти "Формуляри"

Позволява единствен избор измежду ограничен набор от взаимно изключващи се възможности. Обикновено се съдържа в групово поле или рамка. Един бутон за избор може да е в едно от трите състояния: избрано (включено), изчистено (изключено) и смесено, което означава комбинация на състоянията включено и изключено (както в множествено избиране). Бутонът за избор се нарича и радио бутон.

изображение на бутон

Добавяне на ActiveX контроли.

Пример за контрола на формуляр – списъчно поле

Написване на процедурите за манипулатора на събития за ActiveX контролите.

 • Използвайки потребителски формуляри, можете също да оползотворите разширената функционалност на формуляра. Можете например по програмен път да добавите отделен бутон за избор за всяка буква от азбуката или пък можете да добавите квадратче за отметка за всеки елемент в голям списък с дати и числа.

 • Списъчното поле за разширен избор позволява един избор, последователни избори и непоследователни (или несвързани) избори.

 • Списъчно поле с разширена селекция позволява един избор, последователни избори и непоследователни (или несвързани) избори.

изображение на бутон

Съчетава текстово поле със списъчно поле за създаване на падащо списъчно поле. Разгъващият се списък е по-компактен от списъчно поле, но изисква потребителят да щракне стрелката надолу, за да покаже списъка с елементи. Използвайте, за да позволите на потребителя да въведе запис или да избере един-единствен елемент от списъка. Контролата показва текущата стойност в текстовото поле, независимо от това как е въведена тази стойност.

Пример за контрола на формуляр – разгъващ се списък

Съчетава текстово поле със списъчно поле за създаване на падащото списъчно поле. Разгъващ се списък е по-компактен от списъчно поле, но изисква от потребителя да щракнете върху стрелката надолу, за да покажете списъка с елементи. Използвайте разгъващ се списък, за да разрешите на потребителя да въведе запис или изберете само един елемент от списъка. Контролата показва текущата стойност в текстовото поле, независимо как се въвеждат тази стойност.

изображение на бутон

Пример за контрола на плъзгач на лентата с инструменти "Формуляри"

Увеличава или намалява стойност, като например число, час или дата. За да увеличите стойността, щракнете върху стрелката нагоре. За да намалите стойността, щракнете върху стрелката надолу. Обикновено потребителят може също да напише текстова стойност в свързаната клетка или текстово поле.

изображение на бутон

Пример за контрола брояч на лентата с инструменти "Формуляри"

Увеличава или намалява дадена стойност, например число инкремент, час или дата. За да увеличите стойността, щракнете върху стрелката нагоре; за да намалите стойността, щракнете върху стрелката надолу. Обикновено потребителят може да въведете текстова стойност директно в свързаната клетка или текстово поле.

Забележка: Следните контроли не са налични в Office Excel 2007 работни книги. Тези контроли могат да се използват в Excel версия 5.0 диалогови листове само.

Показва списък с допълнителни ActiveX контроли, които са налични на компютъра ви и които можете да добавяте към потребителски формуляр, като например Calendar Control 12.0 и Windows Media Player. В този диалогов прозорец можете също да регистрирате потребителска контрола.

изображение на бутон Текстово поле

изображение на бутон Разгъващ се списък - редактиране

изображение на бутон Разгъващ се списък падащото - редактиране

изображение на бутон Диалогов прозорец за изпълнение

ActiveX контроли

ActiveX контроли може да се използва на формуляри в работен лист, със или без използване на VBA код и на формуляри на VBA. Като цяло Използвайте ActiveX контроли, когато имате нужда от по-гъвкави изисквания от тези, предоставени от контролите на формуляри. ActiveX контролите имат разширената свойства, които можете да използвате, за да персонализирате външния си вид, поведение, шрифтове и други характеристики.

Можете също да управлявате различни събития, които се появяват, когато ActiveX контрола е взаимодейства с. Например можете да извършвате различни действия, в зависимост от избора, който потребителят избира от списъчно поле или можете да направите заявка база данни за зареждане на разгъващ се списък с елементи, когато потребителят щракне върху бутон. Можете също да пишете макроси, които отговарят на събития, свързани с ActiveX контроли. Когато потребител на формуляра да взаимодейства с контролата, Вашият VBA код се изпълнява за обработка на събития, които се появяват за тази контрола.

Компютърът ви също съдържа много ActiveX контроли, които са били инсталирани от Excel и други програми, например Calendar Control 12.0 и Windows Media Player.

Важно: Не всички ActiveX контроли може да се използва директно в работни листове; някои може да се използва само на Visual Basic for Applications (VBA) потребителски формуляри. Ако се опитате да добавите едно от тези конкретна ActiveX контролите в работен лист, Excel показва съобщението "Не може да вмъкнете обект".

Въпреки това ActiveX контроли не могат да се добавят към листове с диаграми от потребителския интерфейс или листове с XLM макроси. Можете също да давате на макрос за изпълнение директно от ActiveX контрола по същия начин, можете да от контрола на формуляр.

Резюме на ActiveX контроли

Показва списък с допълнителни ActiveX контроли, които са налични на компютъра ви и които можете да добавяте към потребителски формуляр, като например Calendar Control 12.0 и Windows Media Player. В този диалогов прозорец можете също да регистрирате потребителска контрола.

Работа с контроли и обекти във формуляр на работен лист

След като добавите контроли на формуляр и ActiveX контроли към формуляр на работен лист, обикновено искате да направите фина настройка и да преподредите контролите по различни начини, за да създадете добре проектиран, удобен за потребителите формуляр. Общите задачи включват следните неща:

изображение на бутон

Избиране или отказване на контроли, така че да можете да зададете свойствата или да направите допълнителни настройки.

Пример за ActiveX контрола – квадратче за отметка

Групиране, копиране, преместване и подреждане на контролите с цел организиране на оформлението на формуляра в работния лист.

изображение на бутон

Позициониране или оразмеряване на контрола с клетка.

Пример за ActiveX контрола – текстово поле

Ви позволява да в правоъгълна кутия, преглед, въведете или редактирате текст или данни, която е обвързана с клетка. Текстово поле може да бъде статичен текстово поле, което представя само за четене информация.

изображение на бутон

Можете да проектирате формуляр в работен лист със или без помощна мрежа във фона. Може например да поискате да изключите помощната мрежа за клетките и след това да форматирате всички клетки с един и същи цвят или шарка, или дори да използвате картина като фон на работния лист. За да скриете или покажете помощната мрежа, в раздела Изглед, в групата Показване изчистете квадратчето за отметка Помощна мрежа.

Пример за ActiveX контрола – команден бутон

Тъй като има три различни типа контроли и обекти, които можете да модифицирате, може да не познаете със сигурност точния тип на контролата по външния й вид. За да определите типа на контролата (формуляра или ActiveX), изберете я и щракнете с десния бутон върху нея, след което покажете контекстното меню:

изображение на бутон

За да покажете правилното контекстно меню за груповото поле на контрола на формуляр, уверете се, че сте избрали периметъра, а не вътрешността на груповото поле.

Пример за ActiveX контрола – бутон за избор

Позволява един избор в рамките на ограничен набор от взаимно изключващи се избори, обикновено се съдържа в групово поле или рамка. Бутон за избор може да има едно от три състояния: избрани (включено), изчистена (изключен) и смесени, което означава комбинация от включено и изключено държави (като в множествена селекция). Бутон за избор също е посочена като радио бутон.

изображение на бутон

Добавяне на ActiveX контроли.

Пример за ActiveX контрола – списъчно поле

Написване на процедурите за манипулатора на събития за ActiveX контролите.

 • Използвайки потребителски формуляри, можете също да оползотворите разширената функционалност на формуляра. Можете например по програмен път да добавите отделен бутон за избор за всяка буква от азбуката или пък можете да добавите квадратче за отметка за всеки елемент в голям списък с дати и числа.

 • Списъчното поле за множествен избор позволява или един избор, или последователни (съседни) избори.

 • Списъчно поле с разширена селекция позволява един избор, последователни избори и непоследователни (или несвързани) избори.

изображение на бутон

Съчетава текстово поле със списъчно поле за създаване на падащо списъчно поле. Разгъващият се списък е по-компактен от списъчно поле, но изисква потребителят да щракне стрелката надолу, за да покаже списъка с елементи. Използвайте, за да позволите на потребителя да въведе запис или да избере един-единствен елемент от списъка. Контролата показва текущата стойност в текстовото поле, независимо от това как е въведена тази стойност.

Пример за ActiveX контрола – разгъващ се списък

Съчетава текстово поле със списъчно поле за създаване на падащото списъчно поле. Разгъващ се списък е по-компактен от списъчно поле, но изисква от потребителя да щракнете върху стрелката надолу, за да покажете списъка с елементи. Използвайте, за да позволите на потребител за някой от двата типа запис или изберете само един елемент от списъка. Контролата показва текущата стойност в текстовото поле, независимо как се въвеждат тази стойност.

изображение на бутон

Превключващ бутон

Пример за ActiveX контрола – превключващ бутон

Показва състояние, като например да/не, или режим на такива включено/изключено. Бутонът превключва между разрешено и забранено състояние, когато бъде щракнат.

изображение на бутон

Пример за ActiveX контрола – брояч

Увеличава или намалява дадена стойност, например число инкремент, час или дата. За да увеличите стойността, щракнете върху стрелката нагоре; за да намалите стойността, щракнете върху стрелката надолу. Обикновено потребителят може да въведете текстова стойност в свързаната клетка или текстово поле.

изображение на бутон

Пример за ActiveX контрола – плъзгач

Увеличава или намалява стойност, като например число, час или дата. За да увеличите стойността, щракнете върху стрелката нагоре. За да намалите стойността, щракнете върху стрелката надолу. Обикновено потребителят може също да напише текстова стойност в свързаната клетка или текстово поле.

изображение на бутон

Етикет

Пример за ActiveX контрола – етикет

Определя предназначението на клетка или текстово поле, показва описателен текст (например заглавия, надписи, картини) или предоставя кратки инструкции.

изображение на бутон

Изображение

пример за activex контрола – изображение

Вгражда картина, например растерна графика, JPEGили GIF.

Контрола на рамка

Пример за ActiveX контрола – групово поле

Правоъгълен обект с незадължителен етикет, че групи свързани контроли в една визуална единица. Обикновено бутони за избор, квадратчета за отметка или тясно свързано съдържание се групират в контрола на рамка.

Забележка: ActiveX контролата за рамка не е налична в раздела ActiveX контроли на командата " Вмъкване ". Въпреки това можете да добавите контролата от диалоговия прозорец Още контроли , като изберете Рамка на Microsoft Forms 2.0.

изображение на бутон

Още контроли

Показва списък с допълнителни ActiveX контроли, налични на вашия компютър, можете да добавите към формуляр по избор, например Calendar Control 12.0 и Windows Media Player. Можете също да регистрирате потребителска контрола в този диалогов прозорец.

Обекти на инструмент за рисуване

Примери за фигури Можете също така да включите графики SmartArt, фигури, WordArt и текстови полета във вашия формуляр. Можете да преоразмерите, завъртате, обръщате, цвят и комбиниране на тези обекти, за да създадете още по-сложни фигури. Когато въвеждате текст директно в обект на фигурата или текстовото поле, текст става част от този обект – Ако завъртите или обърнете обекта, текстът също се завърта или обръща с него. За разлика от ActiveX контроли можете да зададете различни атрибути, като например размера на шрифта и стила на шрифта за отделни думи и знаци в обекта. Можете също да присвоявате на макроси и добавяне на хипервръзки към тези обекти. Можете дори да свържете текст във фигура или текстово поле обект клетка на работен лист и динамично показване на актуализираните стойности в тези обекти.

Работа с контроли и обекти във формуляр на работен лист

След добавяне на формуляри и ActiveX контроли към формуляр на работен лист, обикновено искате да направите фина настройка и пренареждане на контролите в различни начини за създаване на добре проектирана, потребителят истинско формуляр. Често срещани задачи включват следното:

 • Управление на показването на линиите на мрежата, докато работите с контролите и решаване дали да се показва на линиите на мрежата на потребителя в окончателния формуляр.

 • Избиране или отказване на контроли, така че да можете да зададете свойствата или да направите допълнителни настройки.

 • Редактиране на текста в контрола, като например надпис или етикет.

 • За групиране, копиране, преместване и подравняване на контроли за организиране на оформлението на формуляра в работния лист.

 • Преоразмеряване и форматиране на контролите за постигане на желания от вас външен вид.

 • Позициониране или оразмеряване на контрола с клетка.

 • Защита на контролите и свързаните клетки в съответствие с вашите конкретни данни изисквания за защита.

 • Разрешаването или забраняването на отпечатването на контроли, когато се отпечатва формуляр на работен лист.

 • Изтриване на неизползваните контроли.

Можете да проектирате формуляр на работен лист със или без помощната във фонов режим. Например може да искате да изключите линиите на мрежата и след това форматиране на всички клетки със същия цвят или шарка или дори да използвате картина като фон на лист. За да скриете или покажете линиите на мрежата, в раздела изглед , в групата Покажи/Скрий изчистете или отметнете квадратчето линии на мрежата .

Определяне на типа на контролата, която е във вашия работен лист

Тъй като има три различни типове контроли и обекти, които можете да променяте еднозначно, не може да знае за сигурен какъв тип контрола е като просто погледнете в нея. За да определите типа на контролата (формуляр или ActiveX), изберете с десния бутон върху контролата и след това покажете контекстното меню:

 • Ако контекстното меню съдържа командата Свойства, контролата е ActiveX контрола и сте в режим на проектиране.

 • Ако контекстното меню съдържа командата Присвояване на макрос, контролата е контрола на формуляр.

  Съвет: За да покажете правилното контекстно меню за груповото поле на контрола на формуляр, уверете се, че сте избрали периметъра, а не вътрешността на груповото поле.

 • Ако контекстното меню съдържа командата Редактиране на текст, обектът е графичен обект.

Формуляри на VBA

За максимална гъвкавост можете да създадете потребителски формуляри, които са потребителски диалогови прозорци, които обикновено съдържат един или повече ActiveX контроли. Направите потребителски формуляри, достъпен от VBA кода, който сте създали в редактора на Visual Basic. Високо ниво стъпките за създаване на UserForm са следните:

 1. Вмъкнете UserForm в VBAProject вашата работна книга. Имате достъп до VBAProject работна книга като първата показва редактора на Visual Basic (натиснете ALT + F11) и след това в менюто Вмъкване щракнете върху UserForm.

 2. Написване на процедура за показване на потребителския формуляр.

 3. Добавяне на ActiveX контроли.

 4. Промяна на свойствата за ActiveX контроли.

 5. Написване на процедурите за манипулатора на събития за ActiveX контроли.

Като използвате потребителски формуляри, също така можете да използвате формуляр за разширена функционалност. Например можете да добавите програмно отделен бутон за всяка буква на азбуката или можете да добавите квадратче за всеки елемент в голям списък на датите и числата.

Преди да създадете потребителски формуляр, помислете дали използването на вградените диалогови прозорци, които са на разположение в Excel, няма да отговаря на нуждите ви. Тези вградени диалогови прозорци включват VBA функциите InputBox и MsgBox, методите на Excel InputBox, GetOpenFilename, GetSaveAsFilename и обекта "Диалогови прозорци" на обекта Приложение, който съдържа всички вградени диалогови прозорци на Excel.

За повече информация проучете центъра за разработчици на Microsoft Office Excel.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×