Общ преглед на свързването (импортирането) на данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Справка в тази статия се обсъжда импортиране и свързване на данни. Вие ще научите за задачи като импортирането, актуализиране, защита и управление на данни в работните книги на Excel 2007.

В тази статия

Работа с връзки с външни данни

Обновяване на данни

Импортиране на данни от източници на данни

Подобряване на защитата на достъп до данни

Въпроси за свързването към данни

Работа с връзки с външни данни

Следващите раздели се обсъждат как външни връзки с данни работа и как да намерите редактиране, управление и споделяне на информацията за връзката с други приложения и потребители.

Най-горе на страницата

Разбиране на основите на връзките с данни

Данни в работна книга на Excel могат да идват от две различни местоположения. Данните могат да се съхраняват директно в работната книга, или да бъдат съхранявани във външен източник на данни, например текстов файл, база данни или куб за онлайн аналитична обработка (OLAP). Този външен източник на данни е свързана с работната книга чрез връзка за данни, която е набор от информация, която описва как да намерите, влезте в и достъп до външния източник на данни.

Основното предимство на свързването с външни данни е, че можете периодично да анализирате тези данни, без да копирате данните, което е операция, която може да отнеме доста време и грешки. След свързване към външни данни, можете също така автоматично обновяване (или актуализирате) вашите работни книги на Excel от първоначалния източник на данни всеки път, когато източника на данни се актуализира с нова информация.

Информацията за връзка се съхранява в работната книга, а може да се съхранява и във файл за връзка с данни, например файл за връзка с данни на Office (ODC файл) (.odc) или файл за име на източник на данни (.dsn).

За да внеса външни данни в Excel, трябва достъп до данните. Ако външни източник на данни , които искате да получите достъп до не е на вашия локален компютър, трябва да се обърнете към администратора на базата данни за парола, потребителски разрешения или друга информация за връзка. Ако източникът на данни е база данни, се уверете, че базата данни не се отвори в монополен режим. Ако източникът на данни е текстов файл или електронна таблица, уверете се, че друг потребител не е отворен за изключителен достъп.

Много източници на данни изискват и ODBC драйвер или доставчик на OLE DB за координиране на потока на данните между файла за връзка с данни и източника на данни.

Следващата диаграма обобщава ключовите моменти за връзките с данни.

Свързване към външни източници на данни

1. има различни източници на данни, които можете да се свържете: услугите за анализ на SQL Server, Microsoft Office Access, други OLAP и релационни бази данни, електронни таблици и текстови файлове.

2. много източници на данни са асоциирани ODBC драйвер или OLE DB доставчик.

3. на връзка към файл дефинира цялата информация, която е необходима за достъп и извличане на данни от източник на данни.

4. връзка информация се копира от файл за връзка в работна книга и може да се редактира.

5. данните се копира в работна книга, така че да можете да го използвате, точно както използвате данни, съхранени директно в работната книга.

Най-горе на страницата

Намиране на връзки

За да откриете файловете за връзка с данни, използвайте диалоговия прозорец Съществуващи връзки. (В раздела Данни, в групата Получаване на външни данни щракнете върху Съществуващи връзки.) С помощта на този диалогов прозорец можете да видите следните типове връзки:

 • Връзки в работна книга   

  Този списък показва всички текущи връзки в работната книга. Списъкът е създаден от връзки, които вече сте дефинирали, че сте създали с помощта на диалоговия прозорец Избор на източник на данни на съветника за връзка с данни или от връзки, които преди това сте избрали като връзка от този диалогов прозорец.

 • Файлове за връзка на вашия компютър   

  Този списък се създава от папката Мои източници на данни, която обикновено се съхранява в папката Моите документи (Windows XP) или Документи (Windows Vista).

 • Връзка към файлове в мрежата   

  Този списък може да бъде създаден от следните места:

  • Набор от папки в локалната ви мрежа, чието местоположение може да е разположено в мрежата като част от разполагането на правила за група на Microsoft Office.

  • Excel Services връзка към библиотеката данни (DCL) в сайт на Microsoft Office SharePoint Server 2007 . За повече информация относно DCL вижте публикуване в Excel Services.

Най-горе на страницата

Редактиране на свойствата на връзка

Можете също да използвате Excel като редактор на фалове за връзка с данни, за да създавате и редактирате връзки към външни източници на данни, които се съхраняват в работна книга или във файл за връзка с данни. Ако не можете да намерите желаната връзка, можете да създадете връзка чрез щракване върху Преглеждане за още, за да се покаже диалоговият прозорец Избор на източник на даннии след това да щракнете върху Нов източник, за да стартирате съветника за връзка с данни.

След като създадете връзка, можете да използвате диалоговия прозорец Свойства на връзката (в раздела данни , в групата Получаване на външни данни , щракнете върху свойства.) за да управлявате различните настройки за връзки към външни източници на данни, и за да използвате, повторна употреба или превключване на файлове за връзка.

Ако използвате файл за връзка, за да се свържете с източник на данни, Excel копира информацията за връзката от файла за свързване в работната книга на Excel. Когато правите промени с помощта на диалоговия прозорец Свойства на връзката , редактирате данни информацията за връзката, която се съхранява в текущата работна книга на Excel и не първоначалната връзка към файла с данни, може да са били използвани за създаване на връзката което е посочено от името на файла, който се показва в свойството Файл за свързване в раздела дефиниция . След като редактирате информацията за връзката (с изключение на свойствата на Връзка с име и Описание на връзката ), връзката към файла за свързване се премахва и свойството Файл за свързване е изчистено.

За да се гарантира, че файлът за връзка с данни се използва винаги, когато се обновява източник на данни, щракнете върху Винаги опитвай да използваш този файл за обновяване на тези данни в раздела Дефиниция. Поставянето на отметка в това квадратче гарантира, че актуализациите във файла за връзка с данни ще се използват винаги от всички работни книги, които използват този файл за връзка с данни, които също трябва да са задали това свойство.

Най-горе на страницата

Управление на връзки

С помощта на диалоговия прозорец Връзки на работна книга , можете лесно да управлявате тези връзки, включително създаване, редактиране и изтриване на тях. (В раздела данни , в групата Получаване на външни данни , щракнете върху връзки.) Можете да използвате този диалогов прозорец, за да направите следното:

 • Създаване, редактиране, обновяване и изтриване на връзките, които се използват в работната книга.

 • Проверка на това откъде идват данните, тъй като например данните са били дефинирани от друг потребител.

 • Показване на местата в работната книга, където се използва всяка една връзка.

 • Диагностициране на съобщение за грешка при връзки към външни данни.

 • Пренасочване на връзка към различен сървър или източник на данни или заместване на файла за свързване за съществуваща връзка.

 • Улесняване на създаването и споделянето на файлове за връзка с данни с потребители.

Най-горе на страницата

Споделяне на връзки

Файлове за връзка са особено полезни за споделяне на връзки последователно, което ги прави по-лесно откриваеми, помага за подобряване на тяхната сигурност и улесняване на администрирането на източника на данни. Най-добрият начин за споделяне на файлове за връзка е да ги поставите в защитено и надеждно местоположение, като например мрежова папка или библиотека на SharePoint, където потребителите могат да четат файла, но само определени потребители да модифицирате файла.

Използване на ODC файлове

Можете да създадете файлове за връзка с данни на Office (ODC) (.odc) чрез свързване към външни данни чрез диалоговия прозорец Избор на източник на данни или с помощта на съветника за връзка към данни да се свържете към нови източници на данни. ODC файл използва потребителските HTML и XML етикети за съхраняване на информацията за връзката. Можете лесно да преглеждате или редактирате съдържанието на файла в Office Excel.

Можете да споделяте файлове за връзка с данни с други хора, за да им дадете същия достъп като вашия до външен източник на данни. Другите потребители не е нужно да задават източник на данни, за да отворят файла за връзка с данни, но те може би трябва да инсталират ODBC драйвера или OLE DB доставчика, който се изисква за достъп до външните данни на техните компютри.

ODC файловете са препоръчваният метод за свързване и споделяне на данни. Можете лесно да конвертирате други традиционни файлове за връзка с данни (DSN, UDL и файлове със заявки) в ODC файл, като отворите файла за връзка с данни и след това щракнете върху бутона Експортиране на файл за свързване в раздела Дефиниция на диалоговия прозорец Свойства на връзката.

Използване на файлове със заявки

Файловете със заявки са текстови файлове, които съдържат информация за източника на данни, включително името на сървъра, където се намират данните, и информацията за връзка, която предоставяте, когато създавате източник на данни. Файловете със заявки са традиционен начин за споделяне на заявки с други потребители на Excel.

Използване на .dqy файлове за заявки     Можете да използвате Microsoft Query, за да запишете .dqy файлове, съдържащи заявки за данни от релационни бази данни или текстови файлове. Когато отворите тези файлове в Microsoft Query, можете да прегледате данните в заявката и да изберете различни данни за извличане. Можете да запишете .dqy файл за всяка заявка, която създавате, или с помощта на съветника за заявки, или направо в Microsoft Query.

Използване на .oqy файлове за заявки     Можете да запишете .oqy файлове за връзка с данни в OLAP база данни, или на сървър или в офлайн файл с кубове (.cub). Когато използвате съветника за многомерно връзка в Microsoft Query, за да създадете източник на данни за OLAP база данни или куб, автоматично се създава .oqy файл. Тъй като OLAP базите данни не се организират в записи или таблици, можете да създавате заявки или .dqy файлове за достъп до тези бази данни.

Използване на .rqy файлове за заявки     Excel може да отваря файлове за заявки в .rqy формат, за да поддържа OLE DB драйвери за източници на данни, които използват този формат. За повече информация вижте документацията за драйвера.

Използване на .qry заявка файлове     Microsoft Query, за да отворите и запишете файлове за заявки в .qry формат за използване с по-стари версии на Microsoft Query, които не могат да отварят .dqy файлове. Ако имате файл за заявка в .qry формат, който искате да използвате в Excel, отворете файла в Microsoft Query и след това го запишете като .dqy файл. За информация за записване на .dqy файлове вж.

Използване на .iqy файлове за Web заявки     Excel може да отваря .iqy файлове за Web заявки за извличане на данни от интернет.

Най-горе на страницата

Използване на диапазони и свойства на външни данни

Диапазонът от външни данни (наричан също таблица със заявки) е дефинирано име или име на таблица, което определя местоположението на данните, които се въвеждат в работен лист. Когато се свързвате с външни данни, Excel автоматично създава диапазон от външни данни. Единственото изключение от това е отчет с обобщена таблица, който е свързан с източник на данни, който не може да създаде диапазон от външни данни. В Excel можете да форматирате и оформяте диапазон от външни данни или да го използвате в изчисления, както всички други данни.

Excel автоматично именува диапазон от външни данни както следва:

 • На диапазоните от външни данни от файлове за връзка с данни на Office (ODC файлове) се дава същото име като името на файла.

 • Диапазони от външни данни от бази данни са именувани с името на заявката. По подразбиране Query_from_източник е името на източника на данни, който сте използвали за създаване на заявката.

 • Диапазоните от външни данни от текстови файлове се именуват с името на текстовия файл.

 • Диапазони от външни данни от уеб заявки са именувани с името на уеб страницата, от която са извлечени данните.

Ако работният лист има повече от един диапазон от външни данни от един и същ източник, диапазоните се номерират. Например, Моят текст, Моят текст_1, Моят текст_2 и т. н.

Диапазонът от външни данни има допълнителни свойства (да не се бърка със свойствата на връзка), които можете да използвате за управление на данните, като например запазване на форматирането на клетки и ширината на колона. Можете да промените тези свойства на диапазон от външни данни, като щракнете върху Свойства в групата Връзки на раздела Данни и след това направите промените в диалоговия прозорец Свойства на външен диапазон от данни или Свойства на външни данни.

Забележка: Ако искате да споделите Резюме или отчет, който се базира на външни данни, можете да дадете на други хора работна книга, съдържаща диапазон за външни данни, или можете да създадете шаблон за отчет. шаблон за отчет ви позволява да запишете резюмето или отчета, без да записвате външните данни, така че файлът е по-малък. Външните данни се извличат, когато потребител отвори шаблона на отчета.

Най-горе на страницата

Разбиране на поддръжката за източници на данни в Excel и Excel Services

Има няколко обекта с данни (например диапазон от външни данни и отчет с обобщена таблица), които можете да използвате за свързване с различни източници на данни. Обаче типът на източника на данните, с който можете да се свържете, е различен за всеки обект с данни. Можете също да използвате и обновявате свързани данни в Excel Services, но има допълнителни ограничения и решения, които трябва да имате предвид.

Поддръжка на обект с данни и източник на данни в Excel

Следващата таблица обобщава кои източници на данни се поддържат за всеки обект с данни в Excel.

Поддържани данни източник

Excel
данни
обект

Създава
външен
данни
диапазон?

OLE
DB

ODBC

Текст
файл

HTML
файл

XML
файл

Споделяне -
точка
списък

Съветник за импортиране на текст

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Отчет с обобщена таблица
(не OLAP)

Не

Да

Да

Да

Не

Не

Да

Отчет с обобщена таблица
(OLAP)

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Таблица на Excel

Да

Да

Да

Не

Не

Да

Да

XML карта

Да

Не

Не

Не

Не

Да

Не

Уеб заявка

Да

Не

Не

Не

Да

Да

Не

Съветник за връзка с данни

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Microsoft Query

Да

Не

Да

Да

Не

Не

Не

Забележка: Тези файлове, текстов файл импортирани с помощта на съветника за импортиране на текст, XML файл с импортирани с помощта на XML карта и HTML или XML файл с импортирани с помощта на уеб заявка не използвайте ODBC драйвер или доставчик на OLE база данни за осъществяване на връзката към източника на данни.

Excel Services и поддръжка на източници на данни

Ако искате да покажете работна книга на Excel в Excel Services, можете да се свържете с и обновяване на данни, но трябва да използвате отчет с обобщена таблица. Excel Services не поддържа диапазони от външни данни, което означава, че Excel Services не поддържа таблица на Excel, свързани към източник на данни, уеб заявка, XML карта или Microsoft Query.

Въпреки това можете да заобиколите това ограничение, с помощта на обобщена таблица, за да се свържете с източника на данни и след това проектиране и оформление на обобщена таблица като двумерна таблица без нива, групи и междинни суми така, че всички желани ред и колона стойностите са показани. За повече информация вижте използване на отчет с обобщена таблица, за да се направят външни таблични данни достъпни в Excel Services.

Най-горе на страницата

Разбиране на компоненти за достъп до данни на Microsoft

Microsoft достъп до данни компоненти (MDAC) 2,8 е включен в Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista и Windows XP SP2. С MDAC можете да се свържете с и да използвате данни от широка гама източници на данни за релационни и nonrelational. Можете да се свържете към много различни източници на данни, като използвате Open Database Connectivity (ODBC) драйвери или OLE база данни доставчици, които са изградени и изпратени от Microsoft или разработен от трети лица. Когато инсталирате Microsoft Office, допълнителни ODBC драйвери и OLE DB доставчици се добавят към вашия компютър.

За да видите пълен списък с инсталираните на компютъра ви OLE DB доставчици, покажете диалоговия прозорец Свойства на връзка за данни от файл за връзка с данни и след това щракнете върху раздела Доставчик.

За да видите пълен списък с инсталираните на компютъра ви ODBC доставчици, покажете диалоговия прозорец Администратор на ODBC база данни и след това щракнете върху раздела Драйвери.

Можете също да използвате ODBC драйвери и OLE DB доставчици от други производители, за да получите информация от източници, различни от източниците на данни на Microsoft, включително други типове ODBC и OLE DB бази данни. За информация относно инсталирането на тези ODBC драйвери или OLE DB доставчици проверете документацията за базата данни или се обърнете към доставчика на вашата база данни.

Най-горе на страницата

Използване на ODBC за свързване с източници на данни

Следващите раздели описват по-подробно Open Database Connectivity (ODBC)

Архитектурата на ODBC

В архитектурата на ODBC едно приложение (например Excel) се свързва с диспечера на ODBC драйвери, който на свой ред използва конкретен ODBC драйвер (например ODBC драйвера на Microsoft SQL), за да се свърже с източник на данни (например база данни на Microsoft SQL Server).

Дефиниране на информацията за връзка

За да свържете с ODBC източници на данни, направете следното:

 1. Осигурете на компютъра да е инсталиран подходящ ODBC драйвер, който съдържа източника на данни.

 2. Дефинирайте име на източника на данните (DSN), като използвате или Администратор на ODBC източник на данни за съхраняване на информацията за връзка в системния регистър, или DSN файл, или низ за свързване в код на Microsoft Visual Basic, за да подадете информацията за връзка директно към диспечера на ODBC драйвери.

  За дефинирате източник на данни, в Windows Vista щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Контролен панел. Щракнете върху Система и поддръжка, след което щракнете върху Административни инструменти. В Windows XP и Windows Server щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Контролен панел. Щракнете върху Изпълнение и поддръжка, щракнете върху Административни инструменти.и след това щракнете върху Източници на данни (ODBC). За повече информация относно различните опции щракнете върху бутона Помощ във всеки един диалогов прозорец.

Стандартизирани източници на данни

Машина източници на данни се съхранява информацията за връзката в системния регистър на конкретен компютър, с дефинирани от потребителя име. Можете да използвате машина източници на данни само на компютъра, те са дефинирани в. Има два типа машина източници на данни – потребител и система. Потребителски източници на данни може да се използва само от текущия потребител и са видими само за този потребител. Системни източници на данни може да се използва от всички потребители на компютъра и са видими за всички потребители на компютъра.

Един стандартизиран източник на данни е особено полезен, когато искате да осигурите допълнителна защита, защото той помага да се гарантира, че само влезлите потребители могат да разглеждат стандартизиран източник на данни и стандартизираният източник на данни не може да бъде копиран от отдалечен потребител в друг компютър.

Файлови източници на данни

Файловите източници на данни (наричани също DSN файлове) съхраняват информацията за връзка в текстов файл, а не в системния регистър, и обикновено са по-гъвкави за използване от стандартизираните източници на данни. Можете например да копирате файлов източник на данни на всеки компютър с правилния ODBC драйвер, така че приложението ви може да разчита на съгласувана и точна информация за връзка на всички компютри, които използва. Можете също да поставите файловия източник на данни на единичен сървър, да го споделите между много компютри в мрежата и да поддържате лесно информацията за връзка в едно местоположение.

Един файлов източник на данни може и да не е в състояние да се споделя. Несподеляемият файлов източник на данни е разположен в единствен компютър и сочи към стандартизиран източник на данни. Можете да използвате несподеляем файлов източник на данни за достъп до съществуващи стандартизирани източници на данни от файлови източници на данни.

Най-горе на страницата

Използване на OLE база данни за свързване с източници на данни

Следващите раздели описват по-подробно база данни за свързване и вграждане на обекти (OLE база данни).

Архитектурата на OLE база данни

В архитектурата на OLE база данни приложението, което осъществява достъп до данните, се нарича потребител на данни (например Excel), а програмата, която позволява местен достъп до данните, се нарича доставчик на база данни (например Microsoft OLE DB доставчик за SQL Server).

Дефиниране на информацията за връзка

Един файл за универсално свързване с данни (.udl) съдържа информацията за връзка, която някой потребител на данни използва за достъп до източник на данни чрез OLE DB доставчик на този източник на данни. Можете да създадете информацията за връзка, като направите едно от следните неща:

 • В съветника за връзка към данни използвайте диалоговия прозорец Свойства на връзката на данните за определяне на връзка за данни за доставчик на OLE база данни. За повече информация вижте Импортиране на данни с помощта на съветника за връзка към данни.

 • Създаване на празен текстов файл с тип на .udl файл и след това редактирайте файла, който показва диалоговия прозорец Свойства на връзката на данните .

Най-горе на страницата

Обновяване на данни

Когато сте свързани към външен източник на данни, можете да извършвате също операция за обновяване, за да извличате актуализирани данни. Всеки път, когато обновявате данни, виждате най-скорошната версия на данните, включваща всички промени на данните след последното им обновяване.

Следната илюстрация обяснява основния процес на това, което се случва, когато обновявате данни, свързани към външен източник на данни.

Основният процес на обновяване на външни данни

1. Операцията обновяване получава актуални данни.

2 файл за връзка определя цялата информация, която е необходима за достъп и извличане на данни от външен източник на данни.

3. има различни източници на данни, които можете да обновявате: OLAP, SQL Server, Access, OLE база данни, ODBC, електронни таблици и текстови файлове.

4. Актуалните данни се добавят към текущата работна книга.

Excel предоставя много опции за обновяване на импортирани данни, включително обновяване на данните всеки път, когато отваряте работната книга, и автоматично обновяване на данните на определени интервали от време. Можете да продължите да работите в Excel, докато данните се обновяват, и можете също да проверявате състоянието на обновяването, докато данните де обновяват.

Ако вашия външен източник на данни изисква парола да получат достъп до данните, можете да изисквате, че паролата се въвежда всеки път диапазон от външни данни се обновява.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от източници на данни

Windows XP, Windows Vista и Microsoft Office предоставя на ODBC драйвери и OLE DB доставчици, които можете да използвате за извличане на данни от следните общи източници на данни: Microsoft Office Access, HTML файлове на World Wide Web, текстови файлове, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Analysis Services и XML файлове. С помощта на съветника за връзка с данни и Microsoft Query, можете също да получите достъп до много други източници на данни, които са подходящи OLE DB доставчици и ODBC драйвери, включително други Excel работни листове, Microsoft FoxPro, dBASE, парадокс, Oracle и DB2.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от база данни на Access

Има няколко начина за обменяне на данни между Microsoft Office Access и Microsoft Office Excel.

 • За да въведете данни в Excel от Access, можете да копирате данни от лист с данни на Access и да ги поставите в работен лист на Excel, да се свържете с база данни на Access от работен лист на Excel или да експортирате данни на Access в работен лист на Excel.

 • За да въведете данни в Access от Excel, можете да копирате данни от работен лист на Excel и да ги поставите в лист с данни на Access, да импортирате работен лист на Excel в таблица на Access или да се свържете с работен лист на Excel от таблица на Access.

Забележка: Word импортирането има различен смисъл в Excel и Access. В Excel word импортирането означава да направите постоянна връзка с данни, които могат да бъдат обновявани. В Access word импортирането означава, че за да въведете данни в Access веднъж, но без връзка за данни.

Работа с данни на Access в Excel

Може да искате да работят с данни на Access в работна книга на Excel, за да се възползвате от анализ на данни и функции, за чертане на гъвкавост при подреждане на данните и оформление или функции, които не са налични в Access.

Свързване с данни на Access от Excel

За да докарате обновяеми данни на Access в Excel, можете да създадете връзка с базата данни на Access и да извлечете всичките данни от таблица или заявка. Например може да поискате да актуализирате обобщен отчет за бюджет на Excel, който разпространявате ежемесечно, така че той да съдържа текущите данни за месеца.

Експортиране на данни на Access в Excel

С помощта на съветника за експортиране в Access, можете да експортирате обект на база данни на Access като таблица, заявка, формуляр или избрани записи в изглед в работен лист на Excel. Когато извършвате операция за експортиране, можете да запишете детайлите за бъдеща употреба и дори график на операцията за експортиране да се изпълнява автоматично на определени интервали.

Следват често срещани сценарии за експортиране на данни от Access в Excel:

 • Вашият отдел или работна група използва и Access, и Excel при работа с данни. Съхранявате данните в база данни на Access, но използвате Excel, за да анализирате данните и за да разпределяте резултатите от вашия анализ. Вашият екип експортира данни в Excel, когато е необходимо, но вие бихте искали да направите този процес по-ефикасен.

 • Вие сте потребител на Access от дълго време, но вашият ръководител предпочита да разглежда отчети в Excel. Вие извършвате работата по копирането на данните в Excel през редовни интервали, но бихте желали да автоматизирате този процес, за да спестите собственото си време.

За повече информация относно експортирането на данни от Access в Excel вж. системата за помощ на Access.

Работа с данни на Excel в Access

Може да пожелаете да работите с данни на Excel в база данни на Access, за да използвате предимствата на управлението на данните, защитата или многопотребителските функции на Access. Въпреки че в Access има много полезни функции, съществуват две функции, които потребителите смятат за особено полезни за техните данни на Excel:

 • Отчети     Ако сте запознати с проектирането на отчети на Access и искате да обобщите и организирате вашите данни в Excel в този тип отчет, можете да създадете отчет на Access. Например можете да създавате по-гъвкави отчети, например група и обобщени отчети, печатни етикети и графични отчети.

 • Формуляри     Ако искате да използвате формуляр, за да намерите или да показвате данни в Excel, можете да създадете формуляр на Access. Например можете да създадете формуляр на Access, за да покажете полета в ред, различен от реда на колоните в работния лист, или можете да видите продължителни ред с данни по-лесно на един екран.

За повече информация относно работата с формуляри и отчети на Access вж. системата за помощ на Access.

Свързване с данни на Excel от Access

Можете да свържете диапазон на Excel в база данни на Access като таблица. Използвайте този подход, когато планирате да продължите поддръжката на диапазона в Excel, но също така искате диапазона да бъде достъпен и от Access. Вие създавате този тип връзка от базата данни на Access, не от Excel.

Когато свързвате работен лист на Excel или наименуван диапазон, Access създава нова таблица, която е свързана към клетките източници. Всички промени, които правите в клетките източници в Excel, се отразяват в свързаната таблица. Обаче не можете да редактирате съдържанието на съответстващата таблица в Access. Ако искате да добавяте, редактирате или изтривате данни, трябва да направите промените във файла източник.

Следват често срещани сценарии за свързване към работен лист на Excel от Access:

 • Искате да продължите да държите данните си в работни листове на Excel, но да имате възможност да използвате мощните функции за заявки и отчети на Access.

 • Вашият отдел или работна група използва Access, но данните от външни източници, с които работите са в работни листове на Excel. Не искате да поддържате копия на външни данни, но искате да могат да работят с нея в Access.

За повече информация относно свързването на данни от Access в Excel вж. системата за помощ на Access.

Импортиране на данни на Excel в Access

За да съхраните данни от Excel в база данни на Access и след това да използвате, а оттам нататък да поддържате данните в Access, можете да импортирате данните. Когато импортирате данни, Access съхранява данните в нова или съществуваща таблица, без да променя данните в Excel. Можете да импортирате само един работен лист наведнъж, по време на операцията за импортиране. За да импортирате данни от множество работни листове, повторете операцията за импортиране за всеки работен лист.

Следват често срещани сценарии за импортиране на данни на Excel в Access:

 • Вие отдавна използвате Excel, но вървейки напред, искате да прилагате Access за работа с тези данни. Искате да преместите данните от работните листове на Excel в една или повече нови бази данни на Access.

 • Вашият отдел или работна група използва Access, но понякога получава данни във формат на Excel, които трябва да се обединят с вашите бази данни на Access. Искате да импортирате тези работни листове на Excel във вашата база данни при получаването им.

 • Използвате Access, за да управлявате вашите данни, но седмичните отчети, които получавате от останалите членове на екипа, са работни книги на Excel. Бихте искали да рационализирате процеса на импортиране, за да гарантирате, че данните се импортират всяка седмица по определено време във вашата база данни.

За повече информация относно импортирането на данни от Excel в Access вж. системата за помощ на Access.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от уеб

Често уеб страниците съдържат информация, която е идеална за анализ в Excel. Например можете да анализирате борсови котировки в Excel с помощта на информацията, която идва непосредствено от уеб страница. В зависимост от нуждите ви можете да извличате данни, които са обновяеми (т. е. можете да актуализирате данните в Excel с последните данни в уеб страницата) или можете да получите данни от уеб страница и да ги запазите статични в работния лист.

Можете да използвате уеб заявка за извличане на данни, които са съхранени в интранет или в интернет, например единична таблица, множество таблици или целия текст в уеб страница, и да анализирате данните с помощта на инструментите и функциите в Excel. С щракване върху бутон можете лесно да обновите данните с последната информация от уеб страницата. Например можете да извлечете и актуализирате борсовите котировки от публична уеб страница или да извлечете и актуализирате таблица с информация за продажбите от фирмена уеб страница.

Можете да импортирате данни, които произлизат от уеб страница с помощта на диалоговия прозорец Нова уеб заявка . (В раздела данни , в групата Получаване на външни данни щракнете върху От уеб пространството.) Ви трябва достъп до World Wide Web от вашата фирма интранет или чрез модем на вашия компютър или мрежа, или можете да направите заявка към локални HTML или XML файлове.

Най-горе на страницата

Импортиране на текстови файлове

Можете да използвате Excel, за да импортирате данни от текстов файл в работен лист. (В раздела Данни, в групата Получаване на външни данни щракнете върху От текста.) Съветникът за импортиране на текст изследва текстовия файл, който импортирате, и ви помага да сте сигурни, че данните се импортират по желания от вас начин.

Има два начина за импортиране на данни от текстов файл с помощта на Excel: Можете да отворите текстовия файл в Excel (което не прави връзка към текстовия файл) или можете да импортирате текстовия файл като диапазон от външни данни (което прави връзка към текстовия файл).

Има два често използвани формата на текстови файлове:

 • Текстови файлове с разделители (.txt), в които обикновено знакът TAB (ASCII код на знака 009) разделя текстовите полета.

 • Текстови файлове, съдържащи стойности, разделени със запетая (CSV), в които обикновено знакът запетая (,) разделя текстовите полета.

Можете също да промените използвания знак за разделител – както във файлове с разделители, така и в .csv текстови файлове. Това може да е необходимо, за да гарантирате, че операциите за импортиране и експортиране работят по искания от вас начин.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server е напълно функционална програма за релационни бази данни, която е проектирана за корпоративни решения, изискващи оптимална производителност, достъпност, мащабируемост и защита. В Excel можете лесно да се свържете с база данни на Microsoft SQL Server. (В раздела Данни, в групата Получаване на външни данни щракнете върху От други източници, а след това върху От SQL сървър.)

Когато се свързвате с база данни на Microsoft SQL Server, съветникът за връзка с данни показва три страници:

 • Страница 1: свързване към сървър за база данни     Използвайте тази страница, за да укажете сървър и начина, по който можете да влезете в сървъра на базата данни.

 • Страница 2: Избиране на база данни и таблица    Използвайте тази страница, за да зададете базата данни и таблица или заявка.

 • Страница 3: записване на данни на файл и връзка    Използвайте тази страница, за да определите и описват връзка към файла и търсене фрази за намиране на файла.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от "Услуги за анализ на Microsoft SQL Server"

Услуги за анализ (компонент на Microsoft SQL Server), който се поддържа бизнес разузнаване и е основа за системи за анализ на аналитична обработка онлайн (OLAP), водещите показатели индикатор (KPI) карти с резултати, извличане на данни и табло, системи за отчитане . В Excel, можете лесно да се свържете към база данни на Analysis Services OLAP с помощта на OLAP доставчик. (В раздела данни , в групата Получаване на външни данни щракнете върху От други източниции след това щракнете върху От услугите за анализ.) Доставчик на OLAP е набор от софтуер, който предоставя достъп до определен вид OLAP база данни. Този софтуер може да включва драйвер на източник на данни и други клиентски софтуер, който е необходимо да се свържете към база данни. Трябва да използвате отчет с обобщена таблица, за да се свържете с доставчик на OLAP.

Можете също да отваряте OLAP данни, когато не сте свързани от OLAP източник на данни. офлайн файл с кубове е файл с разширение .cub, който съхранява част от данни източник от база данни на OLAP сървър. Използвайте офлайн файл за куб, за да продължите да направите промени в отчетите с обобщена таблица и обобщена диаграма, когато сървърът е недостъпен или когато не сте свързани към мрежата.

Когато се свързвате към Microsoft SQL Server Analysis Services, съветника за връзка с данни показва три страници:

 • Страница 1: свързване към сървър за база данни     Използвайте тази страница, за да укажете сървър и начина, по който можете да влезете в сървъра на базата данни.

 • Страница 2: Избиране на база данни и таблица    Използвайте тази страница, за да зададете базата данни и Куба.

 • Страница 3: записване на данни на файл и връзка    Използвайте тази страница, за да определите и описват връзка към файла и търсене фрази за намиране на файла.

Най-горе на страницата

Импортиране на XML данни

Office Excel улеснява импортирате Extensible Markup Language (XML) данни, който е създаден от други бази данни и приложения, карта на XML елементи от XML схема с клетките на работния лист, и експортиране коригирано XML данни за взаимодействие с други бази данни и приложения. Мислете за тези нови XML функции като превръщането на Excel в генератор на файлове с XML данни с познат потребителски интерфейс.

Като използвате XML карти, можете да лесно добавяне, идентифицирате и извличате определени бизнес данни от документи на Excel. Например фактура, която съдържа името и адреса на клиент или отчет, съдържащ финансовите резултати от последното тримесечие вече не са само статични отчети. Можете лесно да импортирате тази информация от бази данни и приложения, коригирате го и го експортирате към същите или други бази данни и приложения.

Ключови XML сценарии

Следват ключовите сценарии, за които са замислени да се отнасят възможностите на XML:

 • Разширяване на функционалността на съществуващите шаблони на Excel чрез изобразяване на XML елементи в съществуващи клетки. Това улеснява получаването на XML данни във и извън вашите шаблони, без да е нужно да се проектират отново.

 • Използване на XML данни като входни за вашите съществуващи модели на изчисление чрез нанасяне на XML елементи в съществуващи електронни таблици.

 • Импортиране на файлове с XML данни в нова работна книга.

 • Импортиране на XML данни от уеб услуга, във ваш работен лист на Excel.

 • Експортиране на данни в нанесени клетки към XML файлове с данни, независимо от други данни в работната книга.

Основният процес на използване на XML данни в Excel

Следващата диаграма показва как различните файлове и операции работят съвместно, когато използвате XML с Excel. По същество в процеса съществуват пет етапа.

Общ преглед на начина на работа на Excel с XML данни

Изнесено означение 1 Добавяне на файл с XML схема (.xsd) към работна книга.

Споделяне на работна книга Нанасяне на XML схемата елементи в отделни клетки или XML списъци.

Callout 3 Импортиране на файл с XML данни (.xml) и обвързване на XML елементи към нанесени клетки.

Стъпка 4 Въвеждане на данни, преместване на нанесени клетки и задействане на функционалността на Excel при запазване на XML структурата и дефинициите.

Callout 5 Експортиране на данни от нанесени клетки към XML файл с данни.

Използване на XML данни

Когато импортирате XML съдържанието на даден XML файл с данни в съществуваща XML карта във вашата работна книга, вие свързвате данните от файла към XML карта, която е съхранена във вашата работна книга. Това означава, че всеки елемент от данните в XML файла с данни има съответстващ елемент в XML схемата, която сте нанесли от файл с XML схема или подсказана схема. Всяка XML карта може да има само едно XML обвързване на данни и XML обвързването на данни е ограничено до всички съответствия, които са създадени от единична XML карта.

Можете да покажете диалоговия прозорец Свойства на XML картата (в раздела разработчик , в групата XML щракнете върху Свойства на карта.), където има три опции, всички на по подразбиране, които можете да зададете или изчистете отметката от квадратчето, за да управлявате поведението на XML данни обвързване:

 • Проверявай данните по схемата за импортиране и експортиране    Указва дали Excel проверява данни в случая на XML карта при импортиране на данни. Задайте тази опция, когато искате да гарантирате, че XML данните, импортирани съответстват на XML схемата.

 • Запиши върху съществуващите данни с новите    Указва дали данните се замества, когато импортирате данни. Задайте тази опция, когато искате да заместите текущите данни с нови данни, например когато актуални данни се съдържа в новия файл с XML данни.

 • Добавяне на нови данни към съществуващите XML списъци    Указва дали съдържанието на източника на данни се добавят към съществуващите данни в работния лист. Задайте тази опция, например когато консолидирате данни от няколко подобни файлове с XML данни в XML списък, или не искате да презапишете съдържанието на клетка, съдържаща функция.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни с помощта на съветника за връзка с данни

Можете да използвате съветника за връзка към данни, за да се свържете с OLE DB и ODBC външен източник на данни, който вече е дефинирана. За да отворите съветника за връзка към данни, в раздела данни , в групата Получаване на външни данни , щракнете върху От други източниции след това щракнете върху От съветника за връзка с данни.

Ако изберете опцията за източник на данни Друг/разширен в съветника за връзка с данни, можете да разгледате списък с достъпните OLE DB доставчици в диалоговия прозорец Свойства на връзки с данни. Освен това Microsoft OLE DB доставчикът за ODBC драйвери също дава възможност за достъп до ODBC източници на данни. За повече информация относно използването на всеки раздел в този диалогов прозорец щракнете върху Помощ в диалоговия прозорец Свойства на връзки с данни.

Като цяло за да определите информацията за връзката в диалоговия прозорец Свойства на връзката на данните , направете следното:

 • Щракнете върху раздела доставчик , изберете доставчика на OLE база данни и след това щракнете върху напред, за да покажете раздела връзка , за да въведете информация за конкретни връзка за този доставчик на OLE база данни.

  Всеки доставчик на OLE база данни определя информация за конкретни връзката. Например Microsoft OLE DB доставчика за SQL Server изисква име на сървър, местоположение на сървъра и потребителско име и може да искате да дефинирате допълнителна информация, например парола или искате да използвате интегрирана защита на Microsoft Windows.

 • Щракнете върху раздела Разширени, за да предоставите допълнителна информация, например мрежови настройки и разрешения за достъп.

 • Щракнете върху раздела Всички, за да дефинирате свойства за инициализация за този OLE DB доставчик.

Забележка: Не можете да филтрирате или присъедините данни в съветника за връзка с данни.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни с помощта на Microsoft Query

Можете да използвате Microsoft Query, за да импортирате данни. (В раздела данни , в групата Получаване на външни данни щракнете върху От други източниции след това щракнете върху От Microsoft Query.) Можете да използвате Microsoft Query, за да настроите ODBC източници на данни за извличане на данни. В Microsoft Query можете да използвате съветника за заявки, за да създадете проста заявка, или можете да използвате разширени критерии в заявка, за да създадете по-сложна заявка и направете следното:

 • Филтриране на редове или колони от данни, преди да бъдат вкарани в Excel.

 • Създайте параметризирана заявка.

 • Сортиране на данни, преди да се вкарат в Excel.

 • Присъединяване на множество таблици.

Microsoft Query предоставя прост клиент, който е лесно достъпен от Excel, за извършване на тези специализирани задачи за заявки.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни по програмен път и с помощта на функции

Ако сте разработчик, съществуват няколко подхода в Excel, които можете да възприемете, за да импортирате данни:

 • Можете да използвате Visual Basic for Applications, за да получите достъп до външен източник на данни. В зависимост от източника на данни можете да използвате ActiveX обекти с данни или обекти за достъп до данни за извличане на данните. Можете също да дефинирате низ на връзка в кода, който указва информацията за връзката. Използването на низ на връзка е полезно, например, когато искате да се избегне изискването системни администратори или потребители да първо да създадете връзка към файл или да инсталацията на вашето приложение.

 • Ако импортирате данни от база данни на SQL Server, обмислете използването на SQL Native Client, което е достъп до самостоятелна данни приложение програмен интерфейс (API), който се използва за OLE DB и ODBC. Той съчетава OLE DB доставчик на SQL и SQL ODBC драйвер в една библиотека роден, динамично свързване (DLL), а също и осигуряване на нови функционалност, която е отделен и различен от Microsoft достъп до данни компоненти (MDAC). Можете да използвате SQL Native Client, за да създадете нови приложения или да подобрите съществуващи приложения, които да се възползвате от нови функции на SQL Server 2005, като множество набори за активни резултат (март), дефинирани от потребителя типове (UDT) и XML данни тип поддръжка.

 • Функцията RTD извлича в реално време данни от програма, която поддържа COM автоматизация. Добавката RTD за COM автоматизация в трябва да бъде създаден и регистриран на локалния компютър.

 • SQL. ИСКАНЕ за функция установява връзка с външен източник на данни и изпълнява заявка от работен лист. SQL. ЗАЯВКА връща резултата като масив, без да е нужно програмира макрос. Ако тази функция не е налична, трябва да инсталирате Microsoft Excel ODBC програма добавка (XLODBC. XLA). Можете да инсталирате добавката от сайта на Microsoft Office Online Web.

За повече информация относно създаването с Visual Basic for Applications вж. помощта за Visual Basic.

Най-горе на страницата

Подобряване на защитата на достъпа до данни

Когато се свържете към външен източник на данни или обновяване на данните, е важно да имате предвид потенциалните проблеми на сигурността и да знаете какво можете да направите за защита на тези проблеми. Използвайте следните указания и най-добри практики за да защитите данните си.

Най-горе на страницата

Съхраняване на връзките с данни в надеждно местоположение

Файлът за връзка с данни често съдържа една или повече заявки, които се използват при обновяването на външни данни. Чрез заместване на този файл, потребителят, който има злонамерена цел, може да проектира заявка за достъп до поверителна информация и да я разпространи към други потребители или да извърши други вредни действия. Затова е важно да се осигури следното:

 • Файлът за връзка с данни е написан от надежден човек.

 • Файл за връзка е защитено и идва от надеждно местоположение.

За да помогне за подобряване на защитата, връзки към външни данни може да е изключен на вашия компютър. За да се свържете към данни, когато отваряте работна книга, трябва да активирате връзки с данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или поставяйки работната книга в надеждно местоположение. За повече информация вижте Създаване, премахване, или промяна на надеждно местоположение за вашите файлове, Добавяне, премахване, или преглед на надежден издатели Преглед на моите настройки за защита в центъра за сигурност.

Най-горе на страницата

Използване на идентификационни данни по безопасен начин

Достъпът до външен източник на данни обикновено изисква идентификационни данни (като потребителско име и парола), които се използват за удостоверяване на потребителя. Уверете се, че тези идентификационни данни ви се предоставят по безопасен и защитен начин и че вие не разкривате тези идентификационни данни по невнимание на други хора.

Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. В несигурните пароли не се смесват такива елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да бъдат с дължина от 8 или повече знака. По-добре е да използвате фраза за достъп с 14 знака или повече.

Изключително важно е да запомните паролата си. Ако я забравите, Microsoft не може да я възстанови. Съхранявайте паролите си, като ги записвате на защитено място, отдалечено от информацията, която защитават.

Избягвайте да записвате информацията за влизане, когато се свързвате с източници на данни. Тази информация може да се съхранява като обикновен текст в работната книга и файл за връзка и злонамерен потребител може да получите достъп до информацията да изложат на риск сигурността на източника на данни.

Когато е възможно, използвайте Windows удостоверяване (също се нарича надежден връзка), която използва потребителски акаунт на Windows, за да се свържете с SQL Server. Когато потребител се свързва чрез потребителски акаунт на Windows, SQL Server използва информацията в операционната система Windows, за да провери името на акаунта и паролата. Преди да можете да използвате удостоверяване на Windows, администраторът на сървъра трябва да конфигурирате SQL Server, за да използвате този режим на удостоверяване. Ако удостоверяване на Windows не е наличен, избягвайте да записвате информацията за влизане на потребителите. Това е по-защитено потребителите да въвеждат техните информация за влизане всеки път, когато влезете.

Най-горе на страницата

Сигурно публикуване в Excel Services

Когато се свързвате с източник на данни, можете да използвате диалоговия прозорец Настройка за удостоверяване на Excel Services, за да изберете метода на удостоверяване при достъп до източника на данни в Excel Services. Можете да изберете една от следните опции, за да влезете в източника на данни:

 • Удостоверяване на Windows    Изберете тази опция, за да използвате потребителското име и парола в Windows на текущия потребител. Това е най-сигурният метод, но той може да повлияе на производителността, когато има много потребители.

 • SSO    Изберете тази опция, за да използвате идентификация и след това въведете съответните идентификационен низ в текстовото поле SSO ИД . Администратор на сайта да конфигурирате сайт на SharePoint да използват еднократна идентификация база данни, където могат да се съхраняват потребителско име и парола. Този метод може да бъде най-ефективен, когато има много потребители.

 • Няма    Изберете тази опция, за да запишете потребителско име и парола във файла за връзка.

Забележка: Настройката за удостоверяване се използва само от Excel Services, а не от Microsoft Office Excel. Ако искате да гарантирате, че се осъществява достъп до едни и същи данни при отваряне на работната книга в Excel или Excel Services, уверете се, че настройката за удостоверяване в Excel е същата.

За да подобрите защитата на вашите връзки, използвайте библиотека за връзка с данни (DCL). DCL е специална библиотека с документи на SharePoint, която може да се дефинира като библиотека в надеждно местоположение и, който го прави лесен за съхранение, защитено, споделяте и управлявате ODC файлове. Например администраторът може да се наложи да преместите база данни от тестов сървър в производствен сървър или да актуализирате заявка, който има достъп до данните. Като използвате един ODC файл, записан в DCL, администрирането на тази информация за връзка е много по-лесно и на потребителя достъп до данни е по-удобно, тъй като всички работни книги използват един и същ файл за връзка и операция за обновяване (независимо дали на компютъра клиент или сървър) получават актуалните промени в този файл за свързване. Можете дори да настроите Office SharePoint Server и компютрите клиенти на потребителите за автоматично откриване на промени във връзката файл и използвайте най-актуалната версия на файла за свързване. За повече информация вижте Office SharePoint Server 2007 помощта за централното администриране.

Най-горе на страницата

Проблеми при свързване с данни

Следващите раздели обсъждат няколко проблема, с които можете да се сблъскате, когато се свързвате с външни данни

Най-горе на страницата

Проблем: Не ми стига дисково пространство, когато опитвам да импортирам данни.

Ако не ви стига дисково пространство, когато се свързвате с външни данни, обмислете извършването на следното:

Квадратчета за отметка и увеличаване налични дисково пространство     За да освободите място на твърдия диск, опитайте да изпразните кошчето, архивирате ненужните файлове и след това да ги премахнете от твърдия диск или премахване на компоненти на Windows, които не използвате. За повече информация за освобождаване на пространство на твърдия диск вж.

Стратегии, които можете да опитате при ограничено място на диска     Ако имате само ограничен период от наличното пространство на твърдия диск, опитайте следното:

Microsoft Query    Направете едно или повече от следните неща:

 • Опрости вашата заявка     Уверете се, че сте включили само тези таблици и полета, които са необходими за вашата заявка. Ако вашата заявка съдържа ненужни таблици или полета, ги изтрийте от заявката, за да намалите размера на временен файл на заявка.

 • Задаване на критерии за използване за намаляване на размера на резултата     Използвайте критерии, за да извлечете само конкретни записи, а не всички записи от база данни. За повече информация вж.

 • Задаване на ограничение за броя на записите, върнати от заявката     Ограничаване на броя на записите, заявката връща. В Microsoft Query щракнете върху Опции в менюто Редактиране , поставете отметка в квадратчето ограничение за броя на записите, върнати на под потребителски настройкии след това въведете максималния брой записи, за да се върнете в полето записи .

Съветника за връзка с данни     Въпреки че не може да ограничите данни чрез съветника за връзка към данни, може да успеете да ограничите данните от източника на данни чрез задаване на заявка в източника на данни. Ако нямате възможност или разрешение за дефиниране на заявка в източника на данни, обърнете се към администратора на данни.

Най-горе на страницата

Проблем: Къде е съветникът на OLAP куба?

Съветникът за OLAP кубове в Microsoft Query, който се създава OLAP куб от Jet база данни, вече не е налична в Office Excel.

Най-горе на страницата

Проблем: Какво е станало с услугите за извличане на данни?

Въведените в Microsoft Office 2003 услуги за извличане на данни използват файл за универсално свързване към данни (UDC файл) (.udcx) за достъп до уеб услуги и заявка към различни източници на данни.

В съветника на страницата добре дошли в съветника за връзка към данни можете да изберете Опции на източник на данни Microsoft Business Solutions или Услуги за извличане на данни . Опцията за Услуги за извличане на данни ви позволява да изберете две услуги за извличане на данни: списъци на Windows SharePoint Services, която извлича данни от списъци и библиотеки с документи на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Servicesи Microsoft SQL Server , която извлича данни от Microsoft SQL Server 2000 или по-късно.

Макар че съветникът за връзка с данни вече не поддържа редактиране на UDC файлове за връзка с данни, Excel продължава да поддържа съществуващи връзки към услуги за извличане на данни и вие все още можете да обновявате тези връзки.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×