Обхвати на въвеждане за контролите на InfoPath

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Въведение в обхвати за въвеждане

Типове обхвати на въвеждане

Въведение в обхвати за въвеждане

Ако искате да подобрите разпознаването без клавиатура за въвеждане на текст в контрола, като например текст, който е въведена в текстово поле с перо на таблет, можете да укажете обхват на въвеждане за контролата. Обхват на въвеждане ви позволява да укажете типа на въвеждане от потребителя, който е предназначен за контролата. Например ако използвате въвеждане IS_URL за текстово поле, интервали, които са въведени между думите се игнорират.

Обхват на въвеждане, може да се настрои за следните типове контроли:

 • Текстово поле

 • RTF текстово поле

 • Контрола за избор на дата

 • Списък с водещи символи

 • Номериран списък

 • Обикновен списък

 • Разгъващ се списък

 • Списъчно поле за множествен избор

За да укажете обхват на въвеждане, щракнете двукратно върху контролата. В диалоговия прозорец Свойства на контрола щракнете върху раздела Разширени и след това върху Обхват на въвеждане.

Най-горе на страницата

Типове обхвати на въвеждане

Има три типа обхвата на въвеждане:

Всички типове обхвати на въвеждане могат да бъдат конфигурирани да ограничават въвеждането, за да отговаря само на указания образец за обхват на въвеждане или само да насочва въвеждането към този образец. По подразбиране обхватът на въвеждане е ограничен да съвпада само с образеца за обхват на въвеждане. За да позволите несъвпадащо въвеждане, но все пак да насочвате към обхвата на въвеждане, поставете отметка в квадратчето Разпознавай несъответстващ вход в диалоговия прозорец Обхват на въвеждане.

Забележки: 

 • Обхватът на въвеждане се прилага само за контролата, за която е зададен, не за полето, към което е обвързана контролата.

 • Функцията за обхвати на въвеждане не работи с разпознаватели на източноазиатски текст.

Следващите секции описват всички типове обхвати на въвеждане.

Стандартен

За да зададете стандартен обхват на въвеждане, щракнете върху Стандартен в диалоговия прозорец Обхват на въвеждане и след това щракнете върху настройката в списъка Обхват на въвеждане. Следващата таблица описва образеца, дефиниран за всеки стандартен обхват на въвеждане и предоставя пример за вида на въвеждането, за което трябва да се прилага.

Обхват на въвеждане

Описание

IS_DEFAULT

Стандартно отклонение на разпознаване. Третира се като по подразбиране и използва речника по подразбиране.

IS_URL

Формати URL, файл и FTP.

Примери:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Знаци, използвани за описване на път на файл. Включва следните условия:

 • За име на сървър и име на споделен дял позволява всички IS_ONECHAR знаци освен: * ? : < > |

 • За име на файл позволява всички IS_ONECHAR знаци освен: \ / : < > |

 • Въвеждането трябва да започва с \\ или име на дисково устройство, или \, или ..\, или .\, или /

 • Интервалите са разрешени.

Примери:

 • \\именасървър\именасподелендял\именафайл.txt

 • C:\temp\current work.doc

 • ..\images\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Знаци, използвани за описване на име на файл. Включва следните условия:

 • Приема или разширение, или без разширение.

 • Позволява всички IS_ONECHAR знаци освен: \ / : < > |

 • Интервалите са разрешени.

Примери:

 • именафайл.txt

 • име на файл

 • име на файл.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Имейл потребителски имена.

Примери:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Пълни SMTP имейл адреси. Например ime@example.com.

IS_LOGINNAME

Име за влизане и домейн. Включва следните условия:

 • Позволява всички IS_ONECHAR знаци.

 • Не позволява име на домейн или потребителско име да започва или завършва с не-буквено-цифров знак.

 • Интервалите не са разрешени.

 • Следващите знаци не са разрешени: + * / (знак плюс, звездичка, наклонена черта).

Примери:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Комбинации от собствено, бащино и фамилно име.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Титла, предшестваща име.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Собствено име или инициал.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Бащино име или инициал.

Примери:

 • Петър

 • П

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Фамилно име.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Суфикс за име, абревиатури и римски цифри. Например Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Пълен адрес, включително числа.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Буквено-цифров (за многоезикова поддръжка) пощенски код.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Номер на къща, номер на улица, име и номер на апартамент и пощенска кутия само. Например "Солунска" 47.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Пълно име или абревиатура на щат или провинция.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Име или абревиатура на град.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Име на държава.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • Italy

 • Japan

 • United States of America

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Абревиатура за държава.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Знаци и числа за валута.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • $ 2,100.25

 • $.35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Числови стойности за валута без знак за валута. Например 2100,25.

IS_DATE_FULLDATE

Пълна дата в различни формати.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

Числово представяне на месеци, ограничени от 1 до 12.

Примери:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Числово представяне на дни, ограничени от 1 до 31.

Примери:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Числово представяне на години.

Примери:

 • г.

 • 2004 г.

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Знаково представяне на месеци.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

Знаково представяне на дни.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

Цели положителни числа. Позволени са цифрови низове със знаци 0-9.

IS_NUMBER

Числа, включващи запетая, знак за отрицание и десетични знаци. За местоположения в САЩ се включват следните условия:

 • Разделителят за хиляди е запетая.

 • Десетичният разделител е точка.

 • Отрицателните числа се представят с тире без интервал, не със скоби.

IS_ONECHAR

Единичен ANSI знак, кодова страница 1252. За местоположения в САЩ се включват следните знаци:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Телефонен номер. Не се поддържат номера с букви.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Телефонни кодове на държави.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Телефонни кодове на области.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Телефонен номер без код на държава или област.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Часове, минути, секунди и буквени абревиатури за време. Американският английски използва 12-часовия часовник. Водещите нули са незадължителни за часове, но задължителни за минути и секунди. Часовете са ограничени от 0 до 24; минутите и секундите са ограничени от 0 до 59.

Примери, форматирани за английски (САЩ):

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Числово представяне на часове. Ограничено от 0 до 24.

IS_TIME_MINORSEC

Числово представяне на минути или секунди. Ограничено от 0 до 59.

Списък с фрази

Задаване на обхват на въвеждане като фраза списък ви позволява да зададете списък с думи или фрази, за да ограничите или насочва въвеждането, въведени в контролата. Например можете да създадете списък с фрази, наречена "Основните цветове" за текстово поле и след това задайте списъка, за да "червено", "жълт" и "сини". В този случай ако Tablet PC потребител пише думата "Христо" в текстовото поле, той ще бъде разпознат като и конвертирани в думата "червено".

За да създадете обхват на въвеждане списък с фрази:

 1. Щракнете върху По избор в диалоговия прозорец Обхват на въвеждане и след това щракнете върху Нов.

 2. В полето Име въведете името на настройката за обхват на въвеждане списък с фрази.

 3. В списъка Тип щракнете върху Списък с фрази.

 4. За всяка дума или фраза в списъка въведете думата или фразата в полето Фраза и след това щракнете върху Добави.

След като в шаблон на формуляр е създаден списък с фрази, можете да го приложите в други контроли във формуляра, като го изберете от списъка Обхват на въвеждане.

Забележка: Ако изтриете обхват на въвеждане списък с фрази, който е приложен за контрола, обхватът на въвеждане ще бъде изтрит и от всички други контроли, за които е приложен, и неговата дефиниция ще бъде премахната от шаблона на формуляр.

Регулярен израз

Задаване на обхват на въвеждане като регулярни изрази ви позволява да укажете редовен израз, който дефинира персонализиран образец за ограничаване или насочване на въвеждането в контролата. Можете да научите повече за синтаксиса на редовни израз, използван от Microsoft Office InfoPath 2007 обхвати на въвеждане в Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK).

За да създадете настройка за обхват на въвеждане регулярен израз:

 1. Щракнете върху По избор в диалоговия прозорец Обхват на въвеждане и след това щракнете върху Нов.

 2. В полето Име въведете името на настройката за обхват на въвеждане регулярен израз.

 3. В списъка Тип щракнете върху Регулярен израз.

 4. В полето Регулярен израз въведете формулата на регулярния израз.

След като в шаблон на формуляр е създаден регулярен израз, можете да го приложите в други контроли във формуляра, като го изберете от списъка Обхват на въвеждане.

Забележка: Ако изтриете обхват на въвеждане регулярен израз, който е бил приложен за контрола, обхватът на въвеждане ще бъде изтрит от всички други контроли, за които е приложен и неговата дефиниция ще бъде премахната от шаблона на формуляр.

Следващата таблица показва няколко примера на регулярни изрази, които могат да се използват за създаване на потребителски настройки за обхват на въвеждане.

Израз

Описание

Съответствия

Несъответствия

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Съответства на всяка единична цифра от 0 до 9.

1
6
0

42
Едно

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Съответства на една или повече цифри, запетаи или тирета. Полезен за ограничаване на въвеждане до диапазон или множество от числа, като диапазон от страници за печат.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Три
7 до 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Номер на социална осигуровка. Форматът на номера на социална осигуровка е nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Сериен номер в следния формат:
###-AAA-###
където # е всяка единична цифра от 0 до 9, а A е всяка единична главна буква от A до Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Съответства на всяка дума, която започва с малко "s", съдържа един или повече знака (както е дефинирано от обхвата на въвеждане IS_ONECHAR) и завършва с малко "p".

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×