Обобщени колони

В Power Query можете да създадете таблица, която съдържа агрегатна стойност за всяка уникална стойност в дадена колона. Power Query групира всяка уникална стойност, извършва агрегатно изчисление за всяка стойност и обобщава колоната в нова таблица. Например можете да преброите броя на продуктите във всяка категория продукти.

Резултат от обобщаването на колони

За да обобщите колона

  1. На лентата на Query Editor щракнете върху Трансформация > Обобщени колони.

    Диалогов прозорец "Обобщаване на колони"
  2. В диалоговия прозорец Колона с обобщения изберете колона от Колона със стойности. Например можете да изберете "Номер на продукт".

  3. Разгънете Скриване на разширените опции и изберете Функция за обединена стойност. Например изберете "Брой (всички)".

  4. Щракнете върху OK.

Пример

Ако е дадена таблица с продукти с колона ProductCategory и ProductNumber, можете да получите броя на всички продукти във всяка категория.

Пример за обобщаване на колони

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×