Нови функции в Excel 2013

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Щракнете върху кое да е име на функция в следващия списък, за да видите подробна помощна информация за тази функция.

Име на функцията

Тип и описание

ACOT функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркускотангенса на число

ACOTH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния аркускотангенс на число

ARABIC функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува римско число в арабско, като число

BASE функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база)

BINOM.DIST.RANGE функция

Статистически:    Връща вероятността за пробен резултат с използване на биномиално разпределение

BITAND функция

Инженерни:    Връща побитово "И" на две числа

BITLSHIFT функция

Инженерни:    Връща число, изместено наляво с размер_на_изместване бита

BITOR функция

Инженерни:   Връща побитово "ИЛИ (OR)" на 2 числа

BITRSHIFT функция

Инженерни:    Връща число, изместено надясно с размер_на_изместване бита

BITXOR функция

Инженерни:    Връща побитово "Изключващо ИЛИ" на две числа.

CEILING.MATH функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

COMBINA функция

Математически и тригонометрични:   
Връща броя на комбинациите с повторения за зададен брой елементи.

COT функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косинус от число

COTH функция

Математически и тригонометрични:    Връща котангенса на ъгъл

CSC функция

Математически и тригонометрични:    Връща косеканса на ъгъл.

CSCH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косеканс на ъгъл

DAYS функция

Дата и час:    Връща броя на дните между две дати.

DECIMAL функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число

ENCODEURL функция

Уеб:    Връща URL кодиран низ.

FILTERXML функция

Уеб:    Връща точно определени данни от XML съдържанието, като използва зададения XPath.

FLOOR.MATH функция

Математически и тригонометрични:    Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

FORMULATEXT функция

Търсене и препратки:    Връща формулата в дадена препратка като текст

GAMMA функция

Статистически:    Връща стойността на гама функцията

GAUSS функция

Статистически:    Връща с 0,5 по-малко от стандартното нормално кумулативно разпределение

IFNA функция

Логически:    Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза

IMCOSH функция

Инженерни:    Връща хиперболичния косинус от комплексно число

IMCOT функция

Инженерни:    Връща котангенса от комплексно число

IMCSC функция

Инженерни:    Връща косеканса от комплексно число

IMCSCH функция

Инженерни:    Връща хиперболичния косеканс от комплексно число

IMSEC функция

Инженерни:    Връща секанса от комплексно число

IMSECH функция

Инженерни:    Връща хиперболичния секанс от комплексно число

IMSINH функция

Инженерни:    Връща хиперболичния синус от комплексно число

IMTAN функция

Инженерни:    Връща тангенса от комплексно число

ISFORMULA функция

Информационни:    Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула

ISOWEEKNUM функция

Дата и час:    Връща номера на седмицата на годината по ISO за дадена дата

MUNIT функция

Математически и тригонометрични:    Връща единичната матрица за зададената размерност.

NUMBERVALUE функция

Текстови:    Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин.

PDURATION функция

Финансови:    Връща броя на периодите, изисквани от дадена инвестиция, за да достигне посочена стойност

PERMUTATIONA функция

Статистически:    Връща броя на пермутациите за даден брой обекти (с повторения), които могат да бъдат избрани измежду "число" обекта

PHI функция

Статистически:    Връща стойността на функцията на плътността за стандартното нормално разпределение

RRI функция

Финансови:    Връща еквивалентен лихвен процент за нарастването на инвестицията

SEC функция

Математически и тригонометрични:    Връща секанса на ъгъл

SECH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния секанс на ъгъл

SHEET функция

Информационни:    Връща номера на листа в препратката

SHEETS функция

Информационни:    Връща броя на листовете в препратка

SKEW.P функция

Статистически:    Връща несиметричността на разпределение на базата на генерална съвкупност: характеризация на степента на асиметрията на разпределение около средната му стойност

UNICHAR функция

Текстови:    Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност

UNICODE функция

Текстови:    Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста

WEBSERVICE функция

Уеб:    Връща данни от уеб услуга.

XOR функция

Логически:    Връща логическо "Изключващо ИЛИ (OR)" на всички аргументи

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×