Нива на разрешение и разрешения в SharePoint 2007

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Нивата на разрешение по подразбиране в Windows SharePoint Services 3.0

Списък, сайт и лични разрешения

Зависимости и описания

Въпреки че сайтове, които са изградени на Windows SharePoint Services често имат допълнителни по подразбиране на групите на SharePoint, Windows SharePoint Services 3.0 съдържа пет нива на разрешение по подразбиране. Всеки от тези нива на разрешение има конкретни разрешения, свързани с него. Като собственик на сайт можете да изберете разрешенията, които са свързани с тези нива на разрешение (с изключение на нивата на разрешение ограничен достъп и пълен контрол) или да добавите нови нива на разрешение да комбинирате различни множества от разрешения.

Забележка: Преди Windows SharePoint Services 3.0 нивата на разрешение са наричани сайтови групи, а групите на SharePoint – вътрешносайтови групи.

Като собственик на сайт можете да свържете разрешения с нива на разрешение и също да свържете нива на разрешение с потребители и групи на SharePoint. Потребители и групи на SharePoint са свързани със защитими обекти като сайтове, списъци, елементи от списъци, библиотеки, папки за документи в списъци и библиотеки и документи. За повече информация за даване на разрешения с различни защитими обекти вижте за контролиране на достъпа до сайтовете и съдържанието на сайта.

Следните таблици съдържат и описват нивата на разрешение, които може да присвоите на потребители и SharePoint групи, както и разрешенията, които може да присвоите на нива на разрешение. За всяко разрешение нивото на разрешение, свързано с него по подразбиране, е включено. За всяко разрешение всички разрешения, които зависят от него, са включени, както и всички нива на разрешение, които съдържат разрешението.

Нивата на разрешение по подразбиране в Windows SharePoint Services 3.0

Ниво на разрешение

Описание

Пълен контрол

Това ниво на разрешение съдържа всички разрешения. По подразбиране се присвоява към групата на собствениците на SharePoint за име на сайта. Това ниво на разрешение не може да се персонализира или изтрива.

Проектиране

Може да се създават списъци и библиотеки с документи, да се редактират страници и прилагат теми, граници и листове със стилове в уеб сайт. По подразбиране не се присвоява към нито една SharePoint група.

Сътрудничество

Може да Добавяне, редактиране и изтриване на елементи в съществуващи списъци и библиотеки с документи. По подразбиране се присвоява към групата на SharePoint за членове на име на сайта.

Четене

Само за четене, достъп до уеб сайта. Потребители и групи на SharePoint с това ниво на разрешение да видите елементите и страници, отваряне на елементи и документи. По подразбиране се присвоява към групата на посетителите на SharePoint за име на сайта.

Ограничен достъп

Нивото на разрешение "ограничен достъп" е предназначено за комбиниране с прецизни разрешения, за да се предостави на потребителите достъп до определен списък, библиотека с документи, елемент или документ, без да се предоставя достъп до целия сайт. Но например за да има достъп до списък или библиотека, потребителят трябва да има разрешение за отваряне на родителски уеб сайт и за четене на данни, например тема и навигационна лента на уеб сайт. Нивото на разрешение "ограничен достъп" не може да се персонализира или изтрива.

Забележка: Не може да присвоявате ниво на разрешение на потребители или групи на SharePoint. Вместо това Windows SharePoint Services 3.0 автоматично присвоява това ниво на разрешение на потребители и групи на SharePoint, когато им се предоставя достъп до обект на вашия сайт, който изисква да имат достъп до обект от по-високо ниво, на който нямат разрешения. Например ако предоставите на потребителите достъп до елемент в библиотека и нямат достъп до самия елемент, Windows SharePoint Services 3.0 автоматично им предоставя "ограничен достъп" на списъка, както и сайта, ако е необходимо.

Най-горе на страницата

Списък, сайт и персонални разрешения

Windows SharePoint Services 3.0 включва 33 разрешения, които се използват в петте нива на разрешение по подразбиране. Може да промените нивата на разрешение, които да се включват в определено ниво на разрешение (с изключение на нивата на разрешение "ограничен достъп" и "пълен контрол"), или да създадете ново ниво на разрешение, което да съдържа определен набор от зададени разрешения.

Разрешенията са категоризирани като разрешения за списък, разрешения за сайт, персонални разрешения в зависимост от обектите, на които може да се прилагат. Например разрешенията за сайт се прилагат върху определен сайт, разрешенията за списък се прилагат само върху списъци и библиотеки, а персоналните разрешения само върху неща от рода на лични изгледи, частни уеб компоненти и подобни. Следната таблица показва разрешенията и нивата на разрешения, на които се присвояват по подразбиране.

Разрешения за списък

Разрешение

Пълен контрол

Проектиране

Сътрудничество

Четене

Ограничен достъп

Управление на списъци

X

X

Игнориране на извличане

X

X

Добавяне на елементи

X

X

X

Редактиране на елементи

X

X

X

Изтриване на елементи

X

X

X

Изглед на елементи

X

X

X

X

Одобрение на елементи

X

X

Отваряне на елементи

X

X

X

X

Изглед на версии

X

X

X

X

Изтриване на версии

X

X

X

Създаване на предупреждения

X

X

X

X

Преглед на страниците с приложения

X

X

X

X

X

Разрешения за сайта

Разрешение

Пълен контрол

Проектиране

Сътрудничество

Четене

Ограничен достъп

Управление на разрешения

X

Преглед на данни за използването

X

Създаване на подсайтове

X

Управление на уеб сайтове

X

Добавяне и персонализиране на страници

X

X

Прилагане на теми и граници

X

X

Прилагане на листове със стилове

X

X

Създаване на групи

X

Преглед на указатели

X

X

X

Използване на услугата за самостоятелно създаване на сайт

X

X

X

X

Преглед на страници

X

X

X

X

Изброяване на разрешения

X

Преглед на потребителска информация

X

X

X

X

X

Управление на предупреждения

X

Използване на отдалечени интерфейси

X

X

X

X

X

Използване на функции за интегриране на клиенти

X

X

X

X

X

Отваряне

X

X

X

X

X

Редактиране на лична потребителска информация

X

X

X

Лични разрешения

Разрешение

Пълен контрол

Проектиране

Сътрудничество

Четене

Ограничен достъп

Управление на лични изгледи

X

X

X

Добавяне/премахване на частни уеб компоненти

X

X

X

Актуализиране на лични уеб компоненти

X

X

X

Най-горе на страницата

Зависимости и описания

Много разрешения зависят от други такива. Когато избирате разрешение, зависимо от друго, разрешението, от което зависи, също бива избрано. По същия начин, когато изчиствате разрешение, от което зависят други такива, зависимите разрешения също биват изчистени. Следните таблици описват за какво се използва всяко разрешение и съдържат зависимите разрешения, ако има такива.

Разрешения за списък

Разрешение

Описание

Зависими разрешения

Управление на списъци

Създаване и изтриване на списъци, добавяне или премахване на колони в списък, добавяне или премахване на публични изгледи на списък.

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне, управление на лични изгледи

Замяна на извличане

Анулиране или вкарване на документ, извлечен при друг потребител

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Добавяне на елементи

Добавяне на елементи към списъци, добавяне на документи към библиотеки с документи и добавяне на коментари за уеб обсъждания.

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Редактиране на елементи

Редактиране на елементи в списъци, редактиране на документи в библиотеки с документи, редактиране на коментари за уеб обсъждания и персонализиране на страници с уеб компоненти в библиотеките с документи.

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Изтриване на елементи

Изтриване на елементи от списък, документи от библиотека с документи и на коментари за уеб обсъждания в документи.

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Изглед на елементи

Изглед на елементи в списъци, документи в библиотеки с документи и на коментари за уеб обсъждания.

Преглед на страници, отваряне

Одобрение на елементи

Одобрение на второстепенна версия на елемент от списък или документ.

Редактиране на елементи, преглед на елементи, изглед на страници, отваряне

Отваряне на елементи

Показване на източника на документи с файлови манипулатори от страната на сървъра

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Изглед на версии

Изглед на минали версии на елемент от списък или документ.

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Изтриване на версии

Изтриване на минали версии на елемент от списък или документ.

Изглед на елементи, преглед на версии, изглед на страници, отваряне

Създаване на предупреждения

Създаване на имейл предупреждения.

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Преглед на страниците с приложения

Изглед на документи и изгледи в списък или библиотека с документи.

Отваряне

Разрешения за сайта

Разрешение

Описание

Зависими разрешения

Управление на разрешения

Създаване и промяна на нивата на разрешение на уеб сайта и присвояване на разрешения на потребители и групи.

Одобряване на елементи, изброяване на разрешения, отваряне

Преглед на данни за използването

Преглед на отчети при използване на уеб сайт.

Одобряване на елементи, отваряне

Създаване на подсайтове

Създаване на подсайтове, например екипни сайтове, сайтове с работни области за събрания, сайтове с работни области за документи.

Преглед на страници, отваряне

Управление на уеб сайтове

Изпълнение на всички административни задачи за уеб сайта, както и управляване на съдържание.

Преглед на страници, отваряне

Добавяне и персонализиране на страници

Добавяне, промяна или изтриване на HTML страници за страници с уеб компоненти и редактиране на уеб сайта посредством редактор, съвместим с Windows SharePoint Services.

Изглед на елементи, преглед на указатели, преглед на страници, отваряне

Прилагане на теми и граници

Прилагане на тема или граници на целия уеб сайт.

Преглед на страници, отваряне

Прилагане на листове със стилове

Прилагане на лист със стилове (.css файл) към целия уеб сайт.

Преглед на страници, отваряне

Създаване на групи

Създаване на група от потребители, която може да се използва навсякъде в рамките на колекцията от сайтове.

Преглед на страници, отваряне

Преглед на указатели

Изброяване на файлове и папки в уеб сайта с помощта на интерфейс, например SharePoint Designer или уеб базиран Distributed Authoring and Versioning (Web DAV).

Преглед на страници, отваряне

Използване на услугата за самостоятелно създаване на сайт

Създаване на уеб сайт посредством услугата за самостоятелно създаване на сайт.

Преглед на страници, отваряне

Преглед на страници

Преглед на страниците в уеб сайт.

Отваряне

Изброяване на разрешения

Изброяване на разрешенията за уеб сайт, папка, документ или елемент от списък.

Изглед на елементи, отваряне на елементи, изглед на версии, преглед на указатели, преглед на страници, отваряне

Преглед на потребителска информация

Преглед на информация за потребителите на уеб сайта.

Отваряне

Управление на предупреждения

Управление на предупреждения за всички потребители на уеб сайта

Изглед на елементи, създаване на предупреждения, преглед на страници, отваряне

Използване на отдалечени интерфейси

Използване на Опростен протокол за достъп до обекти (SOAP), Web DAV или интерфейси на SharePoint Designer за достъп до уеб сайта.

Отваряне

Отваряне

Отваряне на уеб сайт, списък или папка за достъп до елементите в контейнера.

Без зависими разрешения

Редактиране на лична потребителска информация

Позволяване на потребител да променя потребителската си информация, например добавяне на снимка.

Преглед на потребителска информация, отваряне

Лични разрешения

Разрешение

Описание

Зависими разрешения

Управление на лични изгледи

Създаване, промяна или изтриване на лични изгледи на списъци.

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Добавяне/премахване на частни уеб компоненти

Добавяне или премахване на частни уеб компоненти на страница с уеб компоненти.

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне, актуализиране на лични уеб компоненти

Актуализиране на лични уеб компоненти

Актуализиране на уеб компоненти, за да се показва персонализирана информация.

Изглед на елементи, преглед на страници, отваряне

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×