Нива на защита на формулярите на InfoPath

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Моделът на защита за Microsoft Office InfoPath е свързан с настройките за зона и ниво на защита в Windows Internet Explorer. Тези функции за защита са предназначени да предпазят потребителските формуляри и компютри от потенциално опасни операции, като достъп до или изпращане на данни до източник, който не е надежден.

В тази статия

Нивата на защита за формуляри

Допълнителни функции за защита за формуляри

Internet Explorer зоните и нивата

Нива на защита за формуляри

InfoPath предоставя три нива на защита за формуляри: "Ограничено", "Домейн" и "Пълно доверие". Нивата на защита определят дали един формуляр може да получи достъп до данни в други домейни или достъп до файлове и настройки от компютър на потребител. Нивата на защита влияят също и върху функциите във формуляр, когато потребителите го попълват. Например ако формулярът съдържа списъчно поле, което показва данни от база данни на Microsoft Access, нивото на защита за формуляра може да определи дали формулярът ще отвори и дали ще получи достъп до базата данни, или ще покаже съобщение на защитата, без да получи достъп до базата данни.

Когато проектирате шаблон на формуляр, InfoPath автоматично избира подходящото ниво на защита за шаблона на формуляра въз основа на функциите на шаблона на формуляра. Избраната настройка е възможно най-ограничена и сигурна. Ако предпочитате различно ниво на защита за шаблон на формуляр, който проектирате, можете да замените настройката по подразбиране, като изберете ръчно друго ниво на защита. Ако един формуляр, който потребителят попълва, изисква ниво на защита, различно от това, което вие или потребителят сте му дали, формулярът или не се отваря, или не работи правилно. Например ако проектирате шаблон на формуляр и указвате, че изисква ниво на защита "Пълно доверие", потребителят трябва да даде пълно доверие на съответния формуляр, когато го попълва. В противен случай формулярът няма да се отвори.

Шаблони за формуляри се изпълняват в един от трите нива на защита, в зависимост от това къде се намират, как те са инсталирани и дали те са цифрово подписани. Тези нива на защита са обяснени в следващите раздели.

Забележка : Шаблони за формуляри, съвместими с браузър да изпълнявате само в ниво на защита домейн или пълно доверие.

Ограничено

Когато работи в ниво на защита "Ограничено", един формуляр може да получи достъп само до съдържанието, което се съхранява в самия формуляр. Това означава, че следващите функции няма да работят правилно, когато формулярът работи на ниво "Ограничено":

 • Потребителски прозорци на задачите

 • Връзки към данни с изключение на изпращане чрез имейл съобщение

 • Microsoft ActiveX контроли и персонализирани контроли

 • Управляем код и скрипт

 • Роли, базирани на местоположения в справочна услуга на Active Directory

 • Правила, свързани с отваряне на формуляри

 • Отпечатване на изгледи за Microsoft Office Word

 • Персонализирани диалогови прозорци

 • Свързани картини

Домейн

Когато работи в ниво на защита "Домейн", един формуляр може да получи достъп до съдържание, което се съхранява в самия формуляр, и съдържание, което се съхранява в някое от следните места:

 • Същия домейн като формуляра

 • Съдържание в зоната на локалния компютър в Internet Explorer; въпреки че преди да се получи достъп до съдържанието, може да се появи съобщение за защитата

 • Съдържание в зоната на локалната мрежа в Internet Explorer; въпреки че преди да се получи достъп до съдържанието, може да се появи съобщение за защитата

Когато един формуляр осъществява достъп до съдържание в зона, той прави това в съответствие с нивата на защита, указани за тази зона в Internet Explorer. Един формуляр в зоната Интернет в Internet Explorer може да отваря, но не може да получава достъп до съдържание, което се съхранява в различен домейн.

Пълно доверие

Когато работи в ниво на защита "Пълно доверие", един формуляр може да получи достъп до съдържание, което се съхранява в самия формуляр и съдържание от всяко от следните места:

 • Същия домейн като формуляра

 • Всички други формуляри без преди това да се показва съобщение за защитата относно достъп до съдържанието

 • Файлове и настройки на компютъра; всички еднакви ресурси, до които човекът, който попълва формуляра, може да получи достъп на този компютър

Един формуляр може да се стартира с "Пълно доверие" само ако шаблонът на формуляра е цифрово подписан с надежден главен сертификат или ако шаблонът на формуляра е инсталиран на компютъра на потребителя чрез използване на програма за инсталиране като Microsoft Windows Installer (.msi файл). Не е необходимо цифрово да подписвате шаблон на формуляр с "Пълно доверие", за да го визуализирате в режим на проектиране. Инсталационните файлове за формуляри могат да бъдат създадени с използване на съветника за публикуване на InfoPath.

Най-горе на страницата

Допълнителни функции за защита за формуляри

InfoPath предоставя допълнителни функции, които могат да ви помогнат да подобрите защитата на вашите формуляри. Тези функции включват:

Защита на проектирането на формуляр    Ако проектирате шаблон за формуляр, можете да използвате тази функция, за да предотвратите потребителите да отварят формуляра в режим на проектиране, когато го попълват. Забележете, че тази настройка не забранява напълно потребителите да отварят или модифицират формуляра в режим на проектиране. Например използвайки диалоговия прозорец Проектиране на формуляр, потребителят може да щракне върху На моя компютър, за да намери записан формуляр и да го отвори в режим на проектиране. В такива случаи потребителите получават съобщение, което гласи, че формулярът е защитен.

Цифрови подписи    Когато потребителите попълват формуляр в InfoPath, те могат цифрово да подпишат целия формуляр или определени части от него. Когато попълват шаблон за формуляр, разрешен за браузър, те не могат да подпишат целия формуляр, а само части от него. Подписването на формуляр помага за удостоверяването на потребителя като човека, който е попълнил формуляра и осигурява, че съдържанието на формуляра не е било променено. В допълнение можете цифрово да подпишете шаблон на формуляр, който проектирате, и след това да настроите нивото на защита за този шаблон на формуляр да бъде "Пълно доверие".

Персонализиране за записване, отпечатване, изпращане и експортиране    Ако проектирате шаблон на формуляр, можете да използвате тези настройки, за да включите или изключите определени команди и опции. Тези настройки определят дали потребителите ще могат да записват, отпечатват, изпращат или експортират формуляр, който те са попълнили.

Управление на правата за достъп до информация (IRM)    Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath или изпращате формуляр, използвайки Microsoft Office Outlook 2007, можете да приложите към него управление на правата за достъп до информация (IRM). Можете също да приложите IRM и към самото имейл съобщение.

Надеждни издатели и надеждни формуляри    Настройките в центъра за сигурност позволяват на потребителите да управляват списъка на разработчиците и издателите на шаблони на формуляри, които са надеждни за тях, и да указват дали надеждните формуляри могат да получават достъп до файлове и настройки на техния компютър, когато ги попълват. Надеждните формуляри са формуляри, базирани на шаблони на формуляри, инсталирани на компютъра на потребителя, или формуляри, базирани на шаблони на формуляри, цифрово подписани с надежден главен сертификат и имащи ниво на защита "Пълно доверие". Ще намерите повече информация за добавянето и премахването на надеждни издатели в раздела Вж. още.

Когато един потребител инсталира шаблон на формуляр на компютър, той автоматично разрешава на формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, да получат достъп до файловете и настройките на този компютър. Един цифрово подписан шаблон на формуляр обаче, който потребителят не е инсталирал, не може автоматично да получи достъп до файловете и настройките на компютъра на потребителя. За да разрешат такъв достъп за формулярите, базирани на цифрово подписан шаблон на формуляр, потребителите могат да използват настройката за надежден формуляр, за да променят нивото на защита за цифрово подписаните формуляри.

Обединяване    Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да укажете дали потребителите ще могат да импортират данни от формуляри, базирани на този шаблон на формуляр, в един формуляр. Ако забраните обединяването на формуляри, командата Обединяване на формуляри в менюто Файл няма да е налична.

Най-горе на страницата

Зони и нива на защита в Internet Explorer

В Internet Explorer зоните и нивата на защита ви позволяват да указвате дали даден уеб сайт може да получи достъп до файловете и настройките на вашия компютър и какъв достъп могат да имат тези сайтове. InfoPath използва някои от тези настройки, за да определи дали един формуляр, който потребителят попълва, може да получи достъп до файловете и настройките на компютъра на този потребител и какъв точно достъп може да има този формуляр. InfoPath използва също някои от тези настройки и за да определи дали един формуляр, който потребителят попълва, може да получи достъп до съдържанието, което се съхранява в домейни, различни от домейна, в който се съхранява формулярът. За информация как зоните и нивата на защита влияят върху нивата на защита за формулярите в InfoPath, които потребителите попълват, вижте предишния раздел "Нива на защита за формуляри".

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×