Не мога да запиша моята реплицирана база данни във формат на Access 2007

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Симптоми

В Microsoft Office Access 2007, повторен бази данни, които са създадени в по-ранните версии на Access (. MDB формат) не може да се запише в новата. ACCDB файлов формат. Опцията избледнял (не е налично), когато се опитате да използвате Запиши базата данни като командата (щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху стрелката до Запиши като).

Причина

Файловият формат .ACCDB не поддържа репликация.

Решение

Използвайте реплицираната база данни във файловия формат .MDB

Можете да продължите да използвате вашата реплицирана база данни във файловия формат .MDB. Функционалността на репликацията продължава да се поддържа за файловия формат .MDB.

Създайте отново базата данни ръчно във файлов формат на Office Access 2007

Ако решите, че новият файлов формат предлага предимства, превишаващи предимствата, които получавате от репликация, можете да създадете нова база данни във формат на Office Access 2007 и ръчно да пресъздадете реплицираната база данни.

Забележка: Този метод ще работи за всяка реплицирана база данни, но освен ако не работите с пълен дубликат, който е синхронизиран с всички други дубликати в набора от дубликати, всички данни и проекти, които не са досега във вашия дубликат, няма да са в новата база данни.

Преди да започнете повторното създаване на вашата база данни, трябва да се уверите, че всички скрити и системни обекти в дубликата са видими. Това е необходимо, за да се гарантира, че имате достъп до специфични за дубликата полета, когато го създавате отново.

 1. Отворете дубликата, който искате да преобразувате. Трябва да отворите дубликата с помощта на същата версия на Access, която е първоначално използвана за създаване на дубликата, за да покажете скритите и системните полета.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции. Отваря се диалоговият прозорец "Опции".

 3. В раздела Изглед, в секцията Покажи изберете Скрити обекти и Системни обекти. Щракнете върху OK, за да приложите новите настройки и да затворите диалоговия прозорец "Опции".

Ръчно повторно създаване на базата данни

 1. Създайте празна база данни и я отворете.

  Забележка: Access създава нова празна таблица, наречена "Таблица1". Трябва да изтриете тази таблица – можете да направите това чрез незабавно затваряне, преди да направите каквито и да било промени. Щракнете с десния бутон върху раздела на обектите й, а след това щракнете върху Затвори в контекстното меню.

 2. В раздела Външни данни, в групата Импортиране щракнете върху Access.

  Появява се диалоговият прозорец Получаване на външни данни – база данни на Access.

 3. Щракнете върху Преглед, за да намерите реплицираната база данни.

 4. Щракнете върху реплицираната база данни, съдържаща обектите на базата данни, които искате да създадете отново в новата база данни, и след това щракнете върху Отваряне.

 5. В диалоговия прозорец Получаване на външни данни – база данни на Access щракнете върху Импортиране в текущата база данни на таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули и после върху OK.

 6. Щракнете върху обектите на базата данни, които искате да импортирате в новата база данни. Ако искате да импортирате всичките обекти, щракнете върху Избери всички във всеки раздел.

  Важно    На този етап не избирайте никакви таблици. Ще създадете таблиците отново в по-късна стъпка.

 7. След като завършите избирането на обекти, щракнете върху OK, за да ги импортирате.

  На последната страница на съветника разполагате с опцията за записване на стъпките на импортирането за бъдеща употреба. За да направите това, отметнете квадратчето Запиши стъпките на импортирането, въведете подходящата информация, и след това щракнете върху Запиши импортирането.

 8. Отворете реплицираната база данни в Office Access 2007. За всяка една таблица в реплицираната база данни създайте заявка за създаване на таблица, която взема всички данни в старата таблица и създава таблица в новата база данни със същите данни.

  Забележка: Ако s_GUID е първичен ключ (външни ключове в други таблици се отнасят към него), трябва да включите полето s_GUID в новата таблица. Ако полето s_GUID не се използва като първичен ключ, няма причина да го запазите в новата таблица. Не копирайте полетата s_Lineage и s_Generation новата таблица.

  По подразбиране полетата s_GUID, s_Lineage и s_Generation са скрити. За да покажете тези полета, използвайте следната процедура:

  1. Уверете се, че всички таблици в реплицираната база данни са затворени.

  2. Щракнете с десния бутон в горния край на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация. Отваря се диалоговият прозорец "Опции за навигация".

  3. В секцията Опции за показване изберете Показвай системните обекти, а после щракнете върху OK.

   Как?

   1. Създайте заявка, избирайки таблиците, съдържащи записите, които искате да поставите в новата таблица.

    Как?

    1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

    2. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете върху раздела, който описва таблиците, с чиито данни искате да работите.

    3. Щракнете двукратно върху името на всеки обект, който искате да добавите към заявката, и след това щракнете върху Затвори.

    4. Добавете полета към реда Поле в мрежа за проектиране.

    5. За да разгледате резултатите от заявката, щракнете върху менюто Изглед, след което щракнете върху Табличен изглед.

   2. В изглед за проектиране на заявка, в раздела Проектиране, в групата Тип на заявката щракнете върху Създаване на таблица. Появява се диалоговият прозорец Създаване на таблица.

   3. В полето Име на таблицата въведете името на таблицата, която искате да създадете или заместите.

   4. Щракнете върху Друга база данни и след това или въведете пътя до базата данни, където искате да поставите новата таблица, или щракнете върху Преглед, за да намерите базата данни.

   5. Щракнете върху OK.

   6. В раздела проектиране , в групата резултати щракнете върху изпълнение. Това ще направи новата таблица.

    Забележка: Създадената от вас нова таблица не наследява свойствата на полета или настройките на първичен ключ от първоначалната таблица.

 9. За всяка таблица в новата база данни създайте същия индекс и първичен ключ като тези, които са използвани в таблицата на дубликата.

  Как?

  1. Отворете таблица в режим на проектиране.

  2. В горната част на прозореца щракнете върху полето, за което искате да създадете индекс.

  3. В долната част на прозореца щракнете в полето за свойството Индексиран и след това щракнете върху Да (дублира OK) или Да (без дублиране).

  4. Изберете полето или полетата, които съдържат първичния ключ.

  5. В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Първичен ключ.

 10. За всяка таблица в нова база данни създаване на връзки, които съществуват за копие на таблицата.

  Как?

  Когато създавате релация между таблици, свързани полета не трябва да имат същите имена. Обаче свързани полета трябва да имат един и същ тип данни освен ако полето за първичен ключ е поле за автономериране. Можете да съпоставите поле за автономериране с числово поле само ако свойството числово от двете съответстващите полета, е същият. Например можете да съпоставите поле с автоматично номериране и числово поле, ако свойството числово на двете полета е Long Integer. Дори когато двете съответстващите полета са числови полета, трябва да имат един и същ настройките на свойството .

  Дефиниране на един към много или релация

  1. Затворете всички таблици, които сте отворили. Не можете да създадете или модифицирате релации между отворени таблици.

  2. В раздела Инструменти за бази данни, в групата Показване/скриване щракнете върху Релации.

  3. Ако още не сте дефинирали никакви релации във вашата база данни, диалоговият прозорец Показване на таблица се показва автоматично.

   Ако трябва да добавите таблиците, които искате да свържете, и диалоговият прозорец Показване на таблица не е показан, извикайте го: В раздела Проектиране, в групата Показване/скриване щракнете върху бутона Показване на таблица.

  4. Щракнете двукратно върху имената на таблиците, които искате да свържете, и след това затворете диалоговия прозорец Показване на таблица. За да създадете релация между таблица и самата нея, добавете таблицата два пъти.

  5. Плъзнете полето, което искате да свържете от една таблица, към свързаното поле в другата таблица.

   За да плъзнете няколко полета, натиснете клавиша CTRL, щракнете върху всяко от тях и след това ги плъзнете.

   В повечето случаи плъзгате полето на първичния ключ (което е показано в получер текст) от една таблица към подобно поле (често със същото име), наречено външен ключ, в другата таблица.

  6. Показва се диалоговият прозорец Редактиране на релации. Отметнете имената на полетата, показани в двете колони, за да гарантирате, че са правилни. Можете да ги промените, ако е необходимо.

   Ако е необходимо, задайте опции на релацията.

  7. Щракнете върху бутона Изгради, за да създадете релацията.

  8. Повторете стъпките от 4 до 7 за всяка двойка таблици, които искате да свържете.

   Когато затворите Прозорец за релации, Microsoft Access ви пита дали искате да запишете оформлението. Независимо дали записвате оформлението или не, създадените от вас релации се записват в базата данни.

  Определяне на много към много релация

  1. Създайте двете таблици, които ще имат релация "много към много".

  2. Създайте трета таблица, наречена свързваща таблица, и добавете към свързващата таблица нови полета със същите дефиниции като на полетата за първични ключове от другите две таблици. В свързващата таблица полетата за първични ключове функционират като външни ключове. Можете да добавите други полета към свързващата таблица, също както към всяка друга таблица.

  3. В свързващата таблица задайте първичния ключ да включва полетата за първични ключове от другите две таблици. Например, в една свързваща таблица "По-подробно за поръчките", първичният ключ би бил съставен от полетата "ИД на поръчка" и "ИД на продукт".

   Как?

   1. Отворете таблицата в режим на проектиране.

   2. Изберете полето или полетата, които искате да дефинирате като първичен ключ.

    За да изберете едно поле, щракнете върху селектор на ред за желаното поле.

    За да изберете няколко полета, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху селектора на редове за всяко поле.

   3. В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Първичен ключ.

    Забележка: Ако искате редът на полетата в съставния първичен ключ да е различен от реда на тези полета в таблицата, щракнете върху бутона Индекси в групата Показване/скриване, за да покажете Прозорец на индекси, и след това пренаредете имената на полетата за индекс наречен PrimaryKey.

  4. Дефиниране на релация "един към много" между всяка от двете първичен таблици и възел таблицата.

 11. Запишете вашата нова база данни.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×