Несъвместимост формули в Excel

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Проверката за съвместимост е намерила един или повече проблеми със съвместимостта, свързани с формули, с предишните версии на Microsoft Excel.

Започвайки с Excel 2007, по подразбиране, проверката за съвместимост проверка за проблеми с предишни версии на Excel. Ако само се интересувате от определена версия, изчистете отметките от квадратчетата за другите версии.

Диалоговия прозорец проверка за съвместимост на Excel

Важно: 

  • Ако виждате проблеми в списъка Значителна загуба на функционалност, отстранете ги преди записването на файла, така че да можете да предотвратите трайна загуба на данни или неправилно функциониране.

  • Проблемите в списъка незначителна загуба на точност може и да не е необходимо да се отстранят, преди да продължите записването на работната книга – няма загуба на данни или функционалност, но работната книга може да не изглежда или да не работи точно по същия начин, когато я отваряте в по-стара версия на Excel.

Съвет: Ако имате много проблеми, които трябва да се проучат, изберете Копирай в нов лист. Използвайте новия лист Отчет за съвместимост, за да преминете през всеки от проблемите.

В тази статия

Проблеми, които причиняват значителна загуба на функционалност

Проблеми, които причиняват незначителна загуба на точност

Проблеми, които причиняват значителна загуба на функционалност

Проблем

Решение

Някои работни листове съдържат повече формули за масиви, препращащи към други работни листове, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Някои от тези формули за масиви няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

Какво означава    В Excel 2007 и по-късно работната книга масиви, които препращат към други работни листове са ограничени само от наличната памет, но в Excel 97-2003, работните листове може да съдържа само до 65,472 работна книга масиви, които препращат към други работни листове. Работната книга масиви отвъд максималната граница ще бъдат конвертирани в и да покажете #VALUE! грешки.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, съдържащи формули за масиви, които препращат към друг работен лист, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #VALUE!.

Някои формули съдържат масиви с повече елементи, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Масивите с повече от 256 колони или 65 536 реда няма да се запишат и могат да породят различни резултати.

Какво означава    В Excel 2010 и по-късно можете да използвате формули за масиви, които съдържат елементи за повече от 256 колони и 65 536 реда. В Excel 2007 това надвишава ограничението за масив елементи и може да върне различни резултати.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули за масиви, които имат повече елементи, отколкото се поддържат в по-стари версии на Excel, и след това направете необходимите промени.

Някои формули съдържат повече стойности, препратки и/или имена, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Тези формули няма да се запишат и ще бъдат преобразувани в грешки #VALUE!.

Какво означава    В Excel 2007 и по-късно максималната дължина на съдържанието на формула е 8 192 знака и максималната дължина на вътрешен формула е 16 384 байта. В Excel 97-2003 максималната дължина на съдържанието на формула е 1024 знака и максималната дължина на вътрешен формула е 1800 байта. Когато комбинацията от аргументите на формула (включително стойности, препратки и/или имена) надхвърля максималните граници на Excel 97-2003, формулите ще доведе до #VALUE! грешки, когато записвате работната книга в по-ранни файлов формат на Excel.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули, надвишаващи границите за максимална дължина на формула на Excel 97-2003, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #VALUE!.

Някои формули имат повече нива на влагане, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Формулите с повече от седем нива на влагане няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

Какво означава    В Excel 2007 и по-късно една формула може да съдържа до 64 нива на влагане, но в Excel 97-2003 максималният брой нива на влагане е само 7.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули с повече от 7 нива на влагане, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #VALUE!.

Някои формули съдържат функции, които имат повече аргументи, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Формулите, които имат повече от 30 аргумента на функция, няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

Какво означава    В Excel 2007 и по-късно една формула може да съдържа до 255 аргумента, но в Excel 97-2003 максималната граница за аргументи във формула е само 30.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули с повече от 30 аргумента, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #VALUE!.

Някои формули използват повече операнди, отколкото са позволени от избрания файлов формат. Тези формули няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

Какво означава    В Excel 2007 и по-късно максималният брой операнди, които могат да се използват във формули, е 1024, но в Excel 97-2003 максималната граница за операнди във формули е само 40.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули с повече от 40 операнди, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #VALUE!.

Някои формули съдържат функции с повече аргументи, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Формулите с повече от 29 аргумента няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

Какво означава    В Excel 2007 и по-късно дефинирана от потребителя функция (UDF), които създавате с помощта на Visual Basic for Applications (VBA) може да съдържа до 60 аргумента, но в Excel 97-2003 броят на аргументите в UDF е органичен от VBA само 29.

Какво да направите    В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат функции, които използват повече от 29 аргумента, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешките #VALUE!. Може да се наложи да използвате VBA код, за да промените дефинираните от потребителя функции.

Една или повече функции в тази работна книга не са налични в по-ранни версии на Excel. Когато се преизчисляват в по-ранни версии, тези функции ще връщат грешка #NAME? вместо текущите си резултати.

Какво означава    Excel 2007 или по-предоставя нови и преименувани функции. Тъй като тези функции не са налични в Excel 97-2003, те ще връщат грешка #NAME? грешка вместо очакваните резултати, когато работната книга се отваря в по-ранна версия на Excel.

В някои случаи към формулата се добавя префикс _xlfn, например =_xlfn.IFERROR (1;2).

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, съдържащи функции, които не са налични в по-стари версии на Excel, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #NAME?.

Функциите за съвместимост са налични за всички функции, които са преименувани. За да избегнете грешки, можете да използвате тези функции вместо преименуваните.

Новите функции могат да се заместват с подходящи функции, които са налични в по-старите версии на Excel. Можете също да премахнете формулите, които използват нови функции, като ги заместите с резултатите от формулата.

Някои формули съдържат препратки към таблици, които не се поддържат в избрания файлов формат. Тези препратки ще се преобразуват в препратки към клетки.

Какво означава    В Excel 2007 и по-късно можете да използвате структурирани препратки, за да го направите по-лесно и по-интуитивен за работа с таблица данни, когато използвате формули, които препращат към таблица, части от таблицата или цялата таблица. Тази функция не се поддържа в Excel 97-2003 и структурирани препратки ще бъдат конвертирани в препратки към клетки.

Какво да направите    В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули със структурирани препратки към таблици, така че да можете да ги промените с препратки към клетки, които да можете да използвате.

Някои формули съдържат препратки към таблици в други работни книги, които не са отворени в момента в този екземпляр на Excel. Тези препратки ще се преобразуват в #REF при записване във формат на Excel 97-2003, понеже те не могат да се преобразуват в препратки към листове.

Какво означава    В Excel 2007 и по-късно можете да използвате структурирани препратки, за да го направите по-лесно и по-интуитивен за работа с таблица данни, когато използвате формули, които препращат към таблица, части от таблицата или цялата таблица. Тази функция не се поддържа в Excel 97-2003 и структурирани препратки ще бъдат конвертирани в препратки към клетки. Въпреки това ако структурираните препратки сочат към таблици в други работни книги, които не са отворени в момента, те ще бъдат конвертирани в и показват като грешки #REF.

Какво да направите    В програмата за проверка съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули със структурирани препратки към таблици в други работни книги, така че да можете да ги промените, за да избегнете грешките #REF.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат правила за проверка на данни, които препращат към повече от 8192 несвързани области от клетки. Тези правила за проверка на данни няма да се запишат.

Какво означава    В Excel 2010 и по-късно правила за проверка на данни може да се отнася до повече от 8192 несвързани области от клетки. В Excel 97-2007 този тип на правило за проверка на данни не се поддържа и няма да е налична.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат правила за проверка на данни, които препращат до повече от 8192 несвързани области от клетки, и след това направете необходимите промени.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат правила за проверка на данни, които посочват стойности в други работни листове. Тези правила за проверка на данни няма да се поддържат в по-стари версии на Excel.

Какво означава    В Excel 2010 и по-късно можете да използвате правила за проверка на данни, които препращат към стойности в други работни листове. В Excel 97-2007 този тип проверка на данни не се поддържа и не може да се покаже в работния лист.

Обаче всички правила за проверка на данни остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2010 и по-късно, освен ако правилата са редактирани в Excel 97-2007.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат правила за проверка на данни, които препращат до други работни листове, и след това направете необходимите промени в раздела Настройки на диалоговия прозорец Проверка на данни (раздел Данни, група Инструменти за данни).

Тази работна книга съдържа диапазон за консолидация на данни с препратки към клетки извън границите за редове и колони за избрания файлов формат. Препратките във формули към данни в тази област ще бъдат настроени и може да не показват правилно в по-стари версии на Excel.

Какво означава    В Excel 2007 и по-късно диапазони за консолидиране на данни може да съдържа формули, които препращат към данни извън границите за редове и колони на избрания файлов формат. В Excel 97-2003 размерът на работния лист е само 256 колони по 65 536 реда. Формулите с препратки към данни в клетки извън границите тази колона и ред се нагласяват и не може да се показват правилно.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите диапазоните за консолидация на данни, които съдържат препратки във формули към данни отвъд ограничението за колони и редове в Excel 97-2003, и след това направете необходимите промени.

Тази работна книга съдържа потребителски описания на дефинирани от потребителя функции на VBA. Всички потребителски описания ще бъдат премахнати.

Какво означава    В Excel 2010 и по-късно, можете да използвате Visual Basic for Applications (VBA) за създаване на дефинирани от потребителя функции (UDF) с потребителски описания. Описания по избор не се поддържат в Excel 97-2007 и ще бъдат премахнати.

Какво да направите    Не се изисква действие, тъй като всички потребителски описания ще бъдат премахнати.

Най-горе на страницата

Проблеми, които причиняват незначителна загуба на точност

Проблем

Решение

Някои формули за масиви в тази работна книга препращат към цяла колона. В по-ранните версии на Excel тези формули може да се преобразуват в грешки #NUM!, когато се преизчисляват.

Какво означава    Формули за масиви, които препращат към цяла колона в Excel 2007 и по-късно ще бъдат конвертирани в и показват като #NUM! грешки, когато се преизчисляват в Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите формулите за масиви, които препращат към цяла колона, така че да можете да направите промени, за да избегнете грешки #NUM.

Едно или няколко дефинирани имена в тази работна книга съдържат формули, които използват повече от разрешените 255 знака за избрания файлов формат. Тези формули ще се запишат, но ще бъдат отрязани, когато се редактират в по-ранни версии на Excel.

Какво означава    Когато наименувани диапазони във формули надвишават границата от 255 знака, която се поддържа в Excel 97-2003, формулата ще работи правилно, но ще бъде отрязана в диалоговия прозорец Име и не може да се редактира.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат наименувани диапазони във формули, и след това направете необходимите промени, така че да можете да редактирате формулите в Excel 97-2003.

Някои формули в тази работна книга са свързани с други работни книги, които са затворени. Когато тези формули се преизчисляват в по-ранни версии на Excel без отваряне на свързаните работни книги, знаците над границата от 255 знака не могат да се върнат.

Какво означава    Когато дадени формули в работна книга са свързани с други работни книги, които са затворени, те могат да показват само до 255 знака, когато се преизчисляват в Excel 97-2003. Резултатите от формулата може да бъдат отрязани.

Какво да направите    Намерете клетките, които съдържат формули, свързани с други работни книги, които са затворени, така че да можете да проверите връзките и да направите необходимите промени, за да избегнете отрязването на резултати на формули в Excel 97-2003.

Формула за проверка на данни има повече от 255 знака.

Какво означава    Когато формулите за проверка на данни надвишават границата от 255 знака, която се поддържа в Excel 97-2003, формулата ще работи правилно, но ще бъде отрязана и няма да може да се редактира.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули за проверка на данни, и след това използвайте по-малко знаци във формулата, така че потребителите да могат да ги редактират в Excel 97-2003.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×