Начини за преброяване на стойностите в работен лист

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Диалогов прозорец ''Изпращане в Microsoft Word'' Преброяването е неразделна част от анализа на данни независимо дали изчислявате броя на хората в отдел във вашата организация, или бройките, които са продадени за всяко тримесечие. Excel предоставя няколко техники, които можете да използвате за преброяване на клетки, редове или колони с данни.

За да ви помогне да направите най-добрия избор, тази статия предоставя изчерпателно резюме на методите, поддържаща информация, която да ви помогне да решите бързо коя техника да използвате, и връзки към по-подробни статии.

Преброяване не трябва да се бъркат със сумиране. За повече информация за сумиране на стойностите в клетки, колони или редове вижте сумира стойностите в клетки, колони или редове.

В тази статия

Проста преброяване

Преброяване на клетките в колона или ред с помощта на вградена команда

Преброяване на клетките в диапазон с помощта на функция

Преброяване на клетки в дадена колона с помощта на структура

Преброяване на клетките в колона или ред с помощта на обобщена таблица

Преброяване на клетките в списък или колона на таблица на Excel с помощта на функция

Преброяване на базата на едно или няколко условия

Преброяване на клетките в диапазон на базата на едно условие

Преброяване на клетките в колона на базата на един или няколко условия

Преброяване на клетките в диапазон на базата на множество условия с помощта на една функция или комбинация от функции

Преброяване, когато данните ви съдържат празни стойности

Брой на непразните клетки в диапазон с помощта на функция

Преброяване на непразните клетки в списък с помощта на функция

Преброяване на празни клетки в непрекъснат диапазон с помощта на функция

Преброяване на празни клетки в разкъсани диапазон с помощта на комбинация от функции

Преброяване на уникалните срещания на стойности

Преброяване на уникалните стойности в диапазон с помощта на отчет с обобщена таблица

Преброяване на уникалните стойности в диапазон на базата на едно условие с помощта на функцията COUNTIF

Преброяване на уникалните стойности в диапазон на базата на множество условия с помощта на комбинация от функции във формула за масив

Преброяване на уникалните стойности в колона от списък с помощта на разширен филтър

Преброяване на уникалните стойности в диапазон, които отговарят на един или повече условия с помощта на съединение формула

Специални случаи (преброяване на всички клетки, броене на думи)

Преброяване на общия брой клетки в диапазон с помощта на функции

Преброяване на думите в диапазон с помощта на съединение формула

Изобразяване изчисления и преброявания на лентата на състоянието

Просто преброяване

Можете да преброите стойностите в диапазон или таблица с помощта на проста формула, чрез щракване върху бутон или с помощта на функция за работен лист.

Excel може да показват броя на броя на избраните клетки в Excel лента на състоянието. Вижте раздела Показване изчисления и преброявания на лентата на състоянието за повече информация. Можете да препратите към стойностите, показани в лентата на състоянието, когато искате бърз поглед върху вашите данни и нямате време да въведете формули.

Преброяване на клетките в колона или ред с помощта на вградена команда

Използвайте функцията "Брой на числата" на командата за "Автосумиране", като изберете диапазон от клетки, който съдържа поне една числова стойност, и след това в раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху стрелката до Автосумиране. След това щракнете върху Брой на числата. Excel връща броя на числовите стойности в диапазона в клетка, която е съседна на избрания от вас диапазон. По принцип този резултат се показва в клетка отдясно за хоризонтален диапазон или в клетка отдолу за вертикален диапазон.

Използване на командата за автосумиране – брой на числата

Най-горе на страницата

Преброяване на клетките в диапазон с помощта на функция

Използвайте функцията COUNT във формула за пресмятане на броя на числовите стойности в диапазон. В следващия пример диапазонът A2:A5 съдържа три цифри (5, 32 и 10) и една текстова стойност ("здравей"). Можете да използвате функцията COUNT във формула по следния начин: =COUNT(A2:A5). Резултатът е 3 – броят на числовите стойности, намерени в диапазона.

1

2

3

4

5

6

A

Примерна стойност

5

32

здравей

10

=COUNT(A2:A5)

За повече информация вижте раздел "Преброяване на клетките, съдържащи числа, които не са в непрекъснат ред или колона" в статията на функцията COUNT.

Най-горе на страницата

Преброите клетките в колона чрез структура

Използвайте командата Междинна сума (раздел Данни, група Структура), за да групирате и обобщите колона от данни.

Ако данните ви са в списък и можете логически да ги групирате по стойности в колони, можете да създадете структура за групиране и обобщаване на данните.

Командата "Междинна сума" групира данните в структура

Както е показано на тази фигура, общите суми от продажбите са групирани по регион и е лесно да се види, че има по четири тримесечни стойности за източния и западния регион. Освен това стойностите са сумирани за всеки регион и също така е изчислена общата сума.

За повече информация вж. следните статии:

Най-горе на страницата

Преброите клетките в колона или ред чрез "Обобщена таблица"

Създайте отчет с обобщена таблица, който обобщава данните и ви помага да извършвате анализ, като ви позволява да изберете категориите, за които искате да видите данните си.

Можете бързо да създадете обобщена таблица, като изберете клетка в диапазон от данни или в таблица на Excel и след това в раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Обобщена таблица.

За да покажем големите възможности на обобщената таблица, обърнете внимание, че в следващия пример данните за продажби съдържат много редове (всъщност има 40 реда с данни, но графиката показва само част от тях). Данните не са обобщени и нямат междинни суми или обща сума.

Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта''

Отчет с обобщена таблица на базата на същите данни показва междинни суми и общи суми и предоставя кратко резюме, което можете да обхванете с един поглед.

Математически символ

Възможно е създаването и работата с обобщени таблици да изисква някаква първоначална подготовка на вашите данни и трябва да сте запознати с някои концепции.

За подробна информация, която да ви помогне да започнете, вижте следните статии:

Най-горе на страницата

Преброяване на клетките в списък или колона на таблица на Excel с помощта на функция

Можете да използвате функцията SUBTOTAL във формула, за да преброите стойностите в таблица на Excel или диапазон от клетки.

Можете да използвате функцията SUBTOTAL, за да контролирате дали са включени скрити редове в резултатите. Функцията винаги игнорира редове, които са филтрирани.

Например използването на функцията за седемте стойности в таблицата по-долу (клетки от A2 до A8) връща брой 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Продадени бройки

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2;A2:A8)

Във формулата "2" указва, че трябва да използвате функцията SUM, за да се върне броят на стойностите в диапазона A2:A8 и че скритите редове трябва да бъдат включени. Броят (резултатът в клетка A9) е 7.

Ако сте скрили редове 4, 5 и 6 и не искате тези редове да се броят, можете да използвате функцията SUBTOTAL по малко по-различен начин. Вместо да задавате "2" във формулата, използвате "102", което указва на Excel да игнорира скритите редове. Работният лист може да изглежда по следния начин (със скрити редове 4, 5 и 6):

1

2

3

7

8

9

A

Продадени бройки

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102;A2:A8)

В този случай функцията връща 4 – броят на клетките в колоната, които не са скрити и които съдържат стойности.

За повече информация вижте статиите функция за междинна СУМА и Сумиране на данни в таблица на Excel.


Най-горе на страницата

Преброяване на базата на едно или няколко условия

Можете да преброите клетките в диапазон, които отговарят на определени условия (известни също като критерии), като ги зададете чрез различни функции за работен лист.

Преброяване на клетките в диапазон на базата на едно условие

Използвайте функцията COUNTIF, за да преброите клетките, които отговарят на едно условие (известно също като критерий). В следващия пример функцията намира броя на стойностите в диапазона A2: A8, които са по-големи от 20 – той е 3. Обърнете внимание, че условието ">20" трябва да бъде оградено в кавички.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Продадени бройки

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8;">20")

За повече информация вижте статията COUNTIF функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на клетките в колона на базата на един или няколко условия

За да се спазят зададени от вас условия, използвайте функцията за база данни DCOUNT.

Използвайте функцията DCOUNT, когато имате списък с колони и смятате, че е по-лесно да дефинирате вашите условия в отделен диапазон от клетки, вместо да използвате вложена функция.

В следващия пример да предположим, че искате да намерите броя месеци, включително или след март 2008 г., които са с над 400 продадени бройки. Като погледнете тази таблица, можете да видите, че два месеца отговарят на това изискване: април (442) и юни (405).

Забележка: Процесът, който следва, може да не е интуитивен, но върши работа. Важно е да следвате указанията прецизно и да подредите данните в своя работен лист, както е показано тук. Можете да копирате данните от таблицата и да го поставите в работен лист в клетка A1. Резултатът трябва да се покаже в клетка B13.

Добавяте допълнителен диапазон от клетки, които са подредени по подобен начин, към данните за продажбите, които се намират в клетките от A1 до B7. Допълнителният диапазон от клетки се състои от клетките от A10 до B11 и съдържа същите етикети на колони ("Продадени бройки" и "Край на месеца") и условие в реда непосредствено под всеки етикет на колона (клетки A11 и B11).

След това въвеждате формула в някоя празна клетка (нейното местоположение няма значение, но в този пример формулата е въведена в клетка B13). Формулата в този пример използва функцията DCOUNT по следния начин: =DCOUNT(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Продадени бройки

Край на месеца

339

31.1.2008 г.

270

29.2.2008 г.

314

31.3.2008 г.

442

30.4.2008 г.

336

31.5.2008 г.

405

30.6.2008 г.

Продадени бройки

Край на месеца

=">400"

=">=31.3.2008 г."

=DCOUNT(A1:B7;;A10:B11)

Функцията DCOUNT проверява данните в диапазона от A2 до A7, прилага условията, които намира в A11 и B11, и връща 2 – това е броят на редовете, които удовлетворяват и двете условия (редове 5 и 7).

За повече информация вижте статията DCOUNT функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на клетките в диапазон на базата на множество условия с помощта на една функция или комбинация от функции

Използвайте функция COUNTIFS или комбинация от функциите COUNT и IF.

Раздели на обект в база данни на Access 2007

Тази фигура показва функцията COUNTIFS, която се използва за намиране на коли, които са с повече от 250 конски сили и също така изминават средно повече от 25 мили за галон на магистралата. Функцията връща 2 – това е броят на редовете, които изпълняват и двете условия (редове 3 и 4).

Забележка: Във функцията COUNTIFS всички условия, трябва да бъдат оградени в кавички ("") – например "<250", ">25" или дори "240".

Можете да преброите колко пъти една стойност се показва в диапазон с помощта на функцията COUNTIF. За да видите например колко пъти стойността 70 се появява в диапазона от A2 до A40, можете да използвате формулата =COUNTIF(A2:A40;70).

За повече информация вижте статиите по броя на повторенията стойност и COUNTIFS функция.


Най-горе на страницата

Преброяване, когато вашите данни съдържат празни стойности

Можете да преброите клетките, които съдържат данни или които са празни с помощта на функции за работен лист.

Брой на непразните клетки в диапазон с помощта на функция

Използвайте функцията COUNTA, за да преброите само клетките в диапазон, които съдържат стойности.

Когато броите клетки, понякога искате да игнорирате всички празни клетки, тъй като само клетките със стойности имат смисъл за вас. Например искате да преброите всички продавачи, които са направили поне една продажба в даден регион.

В следващия пример използването на функцията за стойностите в колоната "Продажби в западния регион" връща брой 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Продавач

Продажби в западния регион

Борислав

24000

Любомир

Пламен

Явор

31000

Цветан

Райко

8000

=COUNTA(B2:B7)

Тъй като клетки B3 и B4 и B6 са празни, функцията COUNTA ги игнорира. Броят се само клетките, съдържащи стойности – 24 000, 31 000 и 8000. Броят (резултатът в клетка B8) е 3.

За повече информация вижте статиите по брой на непразните клетки и функцията COUNTA.

Най-горе на страницата

Преброяване на непразните клетки в списък с помощта на функция

Използвайте функцията DCOUNTA, за да преброите непразните клетки в колона от записи в списък или база данни, които отговарят на зададени от вас условия.

Следващият пример използва функцията DCOUNTA, за да преброи записите в базата данни, съдържаща се в диапазона A4:B9, които отговарят на условията, зададени в диапазона за критериите – А1: B2. Тези условия са, че стойността на ИД на продукт трябва да бъде по-голяма или равна на 4000 и стойността за "Рейтинги" трябва да бъде по-голяма или равна на 50. Само един запис, в ред 7, изпълнява и двете условия.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

ИД на продукт

Рейтинги

=">=4000"

=">=50"

ИД на продукт

Рейтинги

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9;"Рейтинги";A1:B2)

За повече информация вижте статията DCOUNTA функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на празни клетки в непрекъснат диапазон с помощта на функция

Използвайте COUNTBLANK, за да се върне броят на празните клетки в непрекъснат диапазон (диапазонът е непрекъснат, ако всички клетки са свързани в непрекъсната последователност). Ако една клетка съдържа формула, която връща празен текст (""), тази клетка се брои.

Забележка: Когато броите клетките, може да има случаи, когато искате да включите празни клетки, тъй като имат смисъл за вас. Например искате да преброите всички продавачи в даден регион независимо дали са направили продажба.

За повече информация вижте статията COUNTBLANK функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на празни клетки в разкъсани диапазон с помощта на комбинация от функции

Използвайте комбинация от функциите SUM и IF. Обикновено правите това, като използвате функцията IF във формула за масив, за да се определи дали всяка адресирана клетка съдържа стойност, а след това сумирате броя на стойностите FALSE, върнати от формулата.

Вижте статията в Базата знания XL: Кога да използвате SUM(IF()) вместо CountBlank() за допълнителна информация.

Най-горе на страницата

Преброяване на уникалните екземпляри на стойности

Можете да преброите уникалните стойности в диапазон с помощта на отчет с обобщена таблица, функцията COUNTIF, комбинация от функции или като използвате диалоговия прозорец Разширен филтър.

Преброяване на уникалните стойности в диапазон с помощта на отчет с обобщена таблица

Можете да използвате отчет с обобщена таблица, за да показвате общи суми и да преброите уникалните стойности.

За повече информация вижте раздела "Брой повторенията на множество стойности с помощта на отчет с обобщена таблица" в статията на броя на повторенията стойност.

Най-горе на страницата

Преброяване на уникалните стойности в диапазон на базата на едно условие с помощта на функцията COUNTIF

Използвайте функцията COUNTIF, за да преброите колко пъти дадена стойност се появява в диапазон.

В следващия пример COUNTIF връща 2 – това е броят пъти, който стойността 250 е намерена в диапазона A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Продадени бройки

245

250

250

Няма

=COUNTIF(A2:A7;250)

За повече информация вижте раздела "Преброите повторенията на единична стойност в диапазон" в статията на броя на повторенията стойност.

Най-горе на страницата

Преброяване на уникалните стойности в диапазон на базата на множество условия с помощта на комбинация от функции във формула за масив

Използвайте функцията SUM с функцията IF. Обикновено правите това, като използвате функцията IF във формула за масив, за да се определи дали е изпълнен критерий, който е съставен от няколко условия, а след това сумирате броя на стойностите TRUE, върнати от формулата.

В следващия пример функцията IF се използва, за да изследвате всяка клетка в диапазона A2:A10 и да определите дали тя съдържа Борислав или Пламен. Колкото пъти се върне стойност TRUE, се прибавя към общата сума чрез функцията SUM – резултатът е 7. Можете да копирате и поставите този пример в работен лист в клетка A1. След като поставите примера, ще забележите, че клетка A11 съдържа грешка #VALUE!. За да проработи формулата, трябва да я конвертирате във формула за масив, като натиснете F2 и след това натиснете CTRL+SHIFT+ENTER. Тогава в клетка A11 се показва числото 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Продавач

Фактура

Борислав

15000

Пламен

11000

Борислав

11000

Пламен

4000

Цветан

8000

Пламен

6000

Цветан

14000

Борислав

7000

12000

Формула

Описание (Резултат)

=SUM(IF((A2:A10="Борислав")+(A2:A10="Пламен"),1;0))

Брой фактури за Борислав или Пламен (7)

За повече информация вижте раздел "Преброяване колко често се срещат множество текстови или числови стойности с помощта на функции" в статията на броя на повторенията стойност.

Вижте следните статии в Базата знания за допълнителни съвети:

Най-горе на страницата

Преброите уникалните стойности в колона от списък чрез разширен филтър

Използвайте диалоговия прозорец Разширен филтър, за да намерите уникалните стойности в колона с данни. Можете или да филтрирате стойностите на място, или да ги извлечете и да ги поставите в ново местоположение. След това можете да използвате функцията ROWS, за да пресметнете броя в новия диапазон.

Забележки: 

 • Ако филтрирате вашите данни на място, стойностите не се изтриват от вашия работен лист – възможно е един или повече редове да са скрити. Щракнете върху Изчисти в групата Сортиране и филтриране в раздела Данни, за да покажете тези стойности отново.

 • Ако искате само набързо да видите броя на уникалните стойности, изберете данните, след като сте използвали разширения филтър (филтрираните или копираните данни), и след това погледнете лентата на състоянието. Стойността за Брой на лентата на състоянието би трябвало да е равна на броя на уникалните стойности.

Можете да намерите уникалните стойности с помощта на командата Разширени (раздел Данни, група Сортиране и филтриране).

Фигурата по-долу показва как използвате разширения филтър, за да копирате само уникалните записи в ново местоположение в работния си лист.

Леща за анализа на данни

Във фигурата по-долу колона C съдържа пет уникални стойности, които са копирани от диапазона в колона A.

Първоначални стойности в колона A и уникални стойности от колона A, създадени в колона C

За повече информация вижте раздела "Броя на броя на уникалните стойности с помощта на филтър" в статията преброяване на уникалните стойности измежду дублиращи се.

Най-горе на страницата

Преброяване на уникалните стойности в диапазон, които отговарят на едно или повече условия, с помощта на сложна формула

Използвайте различни комбинации от функциите IF, SUM, FREQUENCY, MATCH и LEN.

За повече информация вижте раздел "Преброяване на уникалните стойности с помощта на функции" в статията преброяване на уникалните стойности измежду дублиращи се.

Също така вижте статията как да определите броя на уникалните елементи в списък.

Най-горе на страницата

Специални случаи (преброяване на всички клетки, преброяване на думи)

Можете да преброите броя на клетките или броя на думите в диапазон с помощта на различни комбинации от функции за работен лист.

Преброяване на общия брой клетки в диапазон с помощта на функции

Да предположим, че искате да определите размера на голям работен лист, за да решите дали да използвате ръчно, или автоматично изчисление във вашата работна книга. За да преброите всички клетки в диапазон, използвайте формула, която умножава върнатите стойности от функциите ROWS и COLUMNS.

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Регион

Месец

Продажби

Изток

Янр

18 000 лв.

Изток

Фев

23 000 лв.

Изток

Март

19 000 лв.

Формула

Описание (Резултат)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Общият брой на клетките в диапазона (9)

Най-горе на страницата

Преброяване на думите в диапазон с помощта на сложна формула

Използвайте комбинация от функциите SUM, IF, LEN и SUBSTITUTE във формула за масив. Следващият пример показва резултата от използването на сложна формула, за да се намери броят на думите в диапазон от 7 клетки (3 от които са празни). Някои клетки съдържат начални или крайни интервали – функциите TRIM и SUBSTITUTE премахват тези излишни интервали преди преброяването.

В таблицата по-долу копирайте текста от A2 до A11. Преди да поставите текста в клетка A1 на работния лист, променете ширината на колона A, така че да е около 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Текстов низ

Шест думи и четири крайни интервала    

   Шест думи и три начални интервала

Осем думи, няколко запетаи и два крайни интервала  

Някои знаци се игнорират, като напр. запетаи или точки.

Формула

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0;0;LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8;" ";""))+1))

След като сте поставили текста в работния лист в клетка A1, изберете клетка A11, натиснете F2 и след това натиснете SHIFT+CTRL+ENTER, за да въведете формулата като формула за масив. Правилният резултат 29 трябва да се покаже в клетка A11.

Най-горе на страницата

Показване на изчисления и брой на лентата на състоянието

Когато са избрани една или повече клетки, информация за данните в тези клетки се показва на лентата на състоянието на Excel. Например ако са избрани четири клетки в работния лист и те съдържат стойности 2, текстов низ (например "облак"), 3 и 4, всяка една от следните стойности може да се покаже по едно и също време на лентата на състоянието: "Средно", "Брой", "Брой числа", "Минимум", "Максимум" и "Сума". Щракнете с десния бутон върху лентата на състоянието, за да покажете или скриете някои или всички стойности. Тези стойности са показани на следващата фигура.

Лента на състоянието, която показва изчисления и преброявания на избраните клетки

Забележка: В по-стари версии на Excel на лентата на състоянието могат да се показват същите стойности, но само една по една.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×