Научете как да навигирате задание с помощта на достъпни функции

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Достъпност в центъра за Office > достъпност подкрепа в заданията

Забележки: 

 • Тази тема предполага, че използвате вградените екранния четец на iOS, дикторски текст.

 • Тази тема предполага, че използвате iPhone. Навигация и движения може да са различни за iPad.

To-Do за iOS е създаден за работа с функции за достъпност, които са вградени в iOS устройства. Например можете да включите дикторски текст, мащабиране и налага. За да научите как да зададете предпочитания и да направи по-лесно да използвате To-Do с вградени функции за достъпност, вижте Настройване на вашето устройство за работа с функции за достъпност в Office 365. За да намерите помощ за изпълнение на задачи в To-Do за iOS, се отнасят за поддръжка на функции за достъпност в заданията.

В тази тема

Запознайте се със заданието за iOS оформление

Моят изглед "ден"

Когато отворите To-Do за първи път, My Day изглед се показва. В горния ляв ъгъл на изгледа е бутона страничната лента . В горния десен ъгъл е бутона предложения .

Под бутоните предложения уведомяване балон се показва, ако имате, например задачи, които са крайни днес или наляво над от вчера. За да проверите задачите, плъзнете наляво, докато чуете "Преглед" и след това Докоснете двукратно екрана.

Ако няма известия, има или нередактируеми My Day заглавен ред. Под заглавието се показва текущата дата.

Под датата областта с основното съдържание заема по-голямата част от място на екрана. Той показва вашите елементи на задачите за деня. За да преминете през списъка, плъзнете наляво или надясно. Дикторски текст обяви елементите от списъка и тяхното състояние. За да маркирате елемент завършена, плъзнете надясно, докато чуете "не са завършени заданията елемент бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

В долната част на изгледа на My Day е бутона Добавяне на задача за изпълнение . За да добавите елемент, Докоснете двукратно екрана.

Преглед на предложенията

За да отидете на изгледа на предложения , в изгледа " My Day ", плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Предложения бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да преместите в списъка с предложения, плъзнете наляво или надясно. Дикторски текст обяви състоянието на всеки елемент в списъка. За повече информация за това, което можете да правите с предложениявижте работа с предложения в заданието с екранен четец.

Преглед на страничната лента

Да навигирате в страничната лента изгледа, в изгледа на My Day или Списък на задачите , плъзнете наляво, докато не чувате "Лента на бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Свити страничната лента". Меню, показващо вашата задача списъци се отваря. За да преместите в менюто, плъзнете наляво или надясно. За да изберете списък, Докоснете двукратно екрана. За да добавите нов списък, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за нов списък" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за списъците, се отнася за работа със списъци в заданието с екранен четец.

Изглед на списък със задачи

За да навигирате в изгледа на Списък със задачи , в изгледа на страничната лента , плъзнете наляво или надясно, докато чуете името на списъка, който искате да редактирате и след това Докоснете двукратно екрана.

В горния ляв ъгъл на изгледа на списъка е бутона страничната лента . В горния десен ъгъл е бутонът Опции за списък .

Под бутоните има заглавен ред показва името на списъка.

Под заглавие на ред областта с основното съдържание заема по-голямата част от място на екрана. Всички задачи за изпълнение, или задачи, се показват в този списък. За да се предвижвате задачите, плъзнете наляво или надясно. Дикторски текст обяви, задачи и техните състояния. За да отворите подробните данни за задача, Докоснете двукратно екрана. За да маркирате задача завършена, плъзнете надясно, докато чуете "не са завършени заданията елемент бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за задачи, вижте работа със задачи в заданието с екранен четец.

В дъното на изгледа на списъка е бутона Добавяне на задача за изпълнение . За да добавите елемент, Докоснете двукратно екрана.

Навигиране чрез докосване

Ето някои полезни жестове за навигация в приложението на To-Do чрез докосване:

 • За да се придвижвате между елементите и забележителности на екрана или в списък, плъзнете наляво или надясно с един пръст.

 • За да изберете елемент или действие, Докоснете двукратно екрана.

 • За да разгледате какво има на екрана, поставете пръст върху екрана и бавно плъзнете го. Дикторски текст обяви елементите, тъй като имате достъп до тях. Когато чуете името на елемента, който искате да изберете, вдигнете пръста си и Докоснете двукратно.

 • За да затворите прозореца търсене и отхвърли режим за търсене в изгледа на страничната лента , плъзнете буква "z" с два пръста.

За да научите повече за VoiceOver движения, се отнасят командите и движения и Чрез жестове с дикторски текст.

Вж. също

Работа със списъци в заданията с екранен четец

Работа със задачи в заданията с екранен четец

Работа с предложения в заданията с екранен четец

Забележки: 

 • Тази тема предполага, че използвате Android вградени екранен четец, TalkBack.

 • Тази тема предполага, че използвате телефон с Android. Навигация и движения може да са различни за таблет.

Приложението To-Do за Android работи с функции за достъпност във вашия телефон с Android, например TalkBack и увеличението жест. За да научите как да зададете предпочитания и да направи по-лесно да използвате To-Do с вградени функции за достъпност, вижте Настройване на вашето устройство за работа с функции за достъпност в Office 365. За да намерите помощ за изпълнение на задачи в To-Do за Android, се отнасят за поддръжка на функции за достъпност в заданията.

В тази тема

Запознайте се със заданието за Android оформление

Моят изглед "ден"

Когато отворите To-Do за първи път, My Day изглед се показва. В горния ляв ъгъл на изгледа е бутона страничната лента . В горния десен ъгъл е бутона предложения .

Под бутоните предложения уведомяване балон се показва, ако имате, например задачи, които са крайни днес или наляво над от вчера. За да проверите задачи, плъзнете надясно, докато чуете "Преглед" и след това Докоснете двукратно екрана.

Ако няма известия, има или нередактируеми My Day заглавен ред. Под заглавието се показва текущата дата.

Под датата областта с основното съдържание заема по-голямата част от място на екрана. Той показва вашите елементи на задачите за деня. За да преминете през списъка, плъзнете наляво или надясно. TalkBack обяви елементите от списъка и техните състояния. За да маркирате елемент завършена, плъзнете надясно, докато чуете "не са завършени заданията елемент бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

В долния десен ъгъл на изгледа на My Day е бутона Добави задание . За да добавите елемент, Докоснете двукратно екрана.

Преглед на предложенията

За да отидете на изгледа на предложения , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Предложения бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да преместите в списъка с предложения, плъзнете наляво или надясно. TalkBack обяви състоянието на всеки елемент в списъка. За повече информация за това, което можете да правите с предложениявижте работа с предложения в заданието с екранен четец.

Преглед на страничната лента

Да навигирате в страничната лента изгледа, в изгледа на My Day или Списък на задачите , плъзнете наляво, докато не чувате "Лента на бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Меню, показващо вашата задача списъци се отваря. За да преместите в менюто, плъзнете наляво или надясно. За да изберете списък, Докоснете двукратно екрана. За да добавите нов списък, плъзнете надясно, докато чуете "Нов списък" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за списъците, се отнася за работа със списъци в заданието с екранен четец.

Изглед на списък със задачи

За да навигирате в изгледа на Списък със задачи , в изгледа на страничната лента , плъзнете наляво или надясно, докато чуете името на списъка, който искате да редактирате и след това Докоснете двукратно екрана.

В горния ляв ъгъл на изглед на списък е бутона страничната лента . В горния десен ъгъл има бутон " още опции ".

Под бутоните има заглавен ред показва името на списъка.

Под заглавие на ред областта с основното съдържание заема по-голямата част от място на екрана. Всички задачи за изпълнение, или задачи, се показват в този списък. За да се предвижвате задачите, плъзнете наляво или надясно. TalkBack обяви, задачи и техните състояния. За да отворите подробните данни за задача, Докоснете двукратно екрана. За да маркирате задача завършена, плъзнете надясно, докато чуете "не са завършени заданията елемент бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за задачи, вижте работа със задачи в заданието с екранен четец.

В долната част на изгледа на списъка е бутона Добави задание . За да добавите елемент, Докоснете двукратно екрана.

Навигиране чрез докосване

Ето някои полезни жестове за навигация в приложението на To-Do чрез докосване:

 • За да се придвижвате между елементите и забележителности на екрана или в списък, плъзнете наляво или надясно с един пръст.

 • За да изберете елемент или действие, Докоснете двукратно екрана.

 • За да отворите глобално контекстно меню за TalkBack опции, първо плъзнете от горната част на екрана надолу и след това върху дясно.

За да научите повече за Talkback жестове, вижте използване TalkBack движения и Преглед чрез докосване в TalkBack.

Вж. също

Работа със списъци в заданията с екранен четец

Работа със задачи в заданията с екранен четец

Работа с предложения в заданията с екранен четец

Забележки: 

 • Тази тема предполага, че използвате Windows вградените екранен четец, разказвач.

 • Тази тема предполага, че използвате Windows Phone. Навигация и движения може да са различни за таблет.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

Приложението To-Do за Windows 10 работи с функции за достъпност във вашия Windows Phone, като например разказвач и лупа. За да научите как да зададете предпочитания и да направи по-лесно да използвате To-Do с вградени функции за достъпност, вижте Настройване на вашето устройство за работа с функции за достъпност в Office 365. За да намерите помощ за изпълнение на задачи в To-Do за Windows 10, вижте се отнасят за поддръжка на функции за достъпност в задачите.

В тази тема

Запознайте се с оформлението на заданието за Windows 10

Моят изглед "ден"

Когато отворите To-Do за първи път, My Day изглед се показва. В горния ляв ъгъл на изгледа има бутон за навигация . В горния десен ъгъл е бутона предложения .

Под бутоните предложения уведомяване балон се показва, ако имате, например задачи, които са крайни днес или наляво над от предишния ден. За да проверите задачи, плъзнете надясно, докато чуете "Преглед" и след това Докоснете двукратно екрана.

Ако няма известия, има или нередактируеми My Day заглавен ред. Под заглавието се показва текущата дата.

Под датата областта с основното съдържание заема по-голямата част от място на екрана. Той показва вашите елементи на задачите за деня. За да преминете през списъка, плъзнете наляво или надясно. Разказвач обяви елементите от списъка и тяхното състояние. За да маркирате елемент завършена, плъзнете надясно, докато чуете "не са завършени заданията елемент бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

В долния десен ъгъл на изгледа на My Day има бутона Добави задание . За да добавите елемент, Докоснете двукратно екрана.

Преглед на предложенията

За да отидете на изгледа на предложения , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Предложения бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да преместите в списъка с предложения, плъзнете наляво или надясно. Разказвач обяви състоянието на всеки елемент в списъка. За повече информация за това, което можете да правите с предложениявижте работа с предложения в заданието с екранен четец.

Преглед на страничната лента

Да навигирате странична лента изглед, в изгледа на My Day или Списък на задачите , плъзнете наляво, докато не чувате "Бутон за навигация" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря меню, Показване на всички списъци. За да преместите в менюто, плъзнете наляво или надясно. За да изберете списък, Докоснете двукратно екрана. За да добавите нов списък, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за нов списък" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за списъците, се отнася за работа със списъци в заданието с екранен четец.

Изглед на списък със задачи

За да отидете на изгледа на Списък със задачи , в изглед на страничната лента , плъзнете наляво или надясно, докато чуете името на списъка, който искате да редактирате и след това Докоснете двукратно екрана.

В горния ляв ъгъл на изглед на списък има бутон за навигация .

Под бутона вляво, има заглавен ред показва името на списъка, след това вдясно бутон " сортиране " и бутон за Редактиране на списъка .

Под заглавие на ред областта с основното съдържание заема по-голямата част от място на екрана. Всички задачи за изпълнение, или задачи, се показват в този списък. За да се предвижвате задачите, плъзнете наляво или надясно. Разказвач обяви, задачи и техните състояния. За да отворите подробните данни за задача, Докоснете двукратно екрана. За да маркирате задача завършена, плъзнете надясно, докато чуете "не са завършени заданията елемент бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за задачи, вижте работа със задачи в заданието с екранен четец.

В долната част на изгледа на списъка е бутона Добави задание . За да добавите елемент, Докоснете двукратно екрана.

Навигиране чрез докосване

Ето някои полезни жестове за навигация в приложението на To-Do чрез докосване:

 • За да се придвижвате между елементите и забележителности на екрана или в списък, плъзнете наляво или надясно с един пръст.

 • За да изберете действие, Докоснете двукратно екрана.

 • За да можете бързо да редактирате задача, докоснете трикратно екрана, за да изберете задачата. Задачата избрана, Докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря контекстното меню. Плъзнете наляво или надясно в менюто, докато чуете опцията, която искате да изберете и след това Докоснете двукратно екрана.

 • За да разгледате какво има на екрана, поставете пръст върху екрана и бавно плъзнете го. Разказвач обяви елементите, тъй като имате достъп до тях. Когато чуете името на елемента, който искате да изберете, вдигнете пръста си и Докоснете двукратно.

За да научите повече за разказвача жестове, вижте Клавишни команди на разказвача и движения с докосване.

Вж. също

Работа със списъци в заданията с екранен четец

Работа със задачи в заданията с екранен четец

Работа с предложения в заданията с екранен четец

Приложението To-Do за уеб работи с вашия браузър и функциите за достъпност на вашето устройство, като например екранен четец. За да научите как да зададете предпочитания и да направи по-лесно да използвате To-Do с вградени функции за достъпност, вижте Настройване на вашето устройство за работа с функции за достъпност в Office 365. За да намерите помощ за изпълнение на задачи в To-Do за уеб, се отнасят за поддръжка на функции за достъпност в заданията.

Забележка: Препоръчваме да използвате Microsoft Edge като ваш браузър, когато работите с To-Do за уеб

В тази тема

Запознайте се със заданието за оформление за уеб

От лявата страна на екрана е страничната лента , която се показва във всички изгледи. Натиснете клавиша Tab, за да преместите в страничната лента. В горната част на страничната лентае регистрираните в като бутона с вашата снимка на акаунт и името. За да видите опциите за влизане, натиснете клавиша Enter. Вдясно от бутона е бутона за търсене . Под тези бутони се показват всички списъци, включително My Day. За да изберете списък, натиснете клавиша Enter. Под списъци има бутона нов списък .

За да научите повече за списъците, се отнася за работа със списъци в заданието с екранен четец.

Моят изглед "ден"

Когато отворите To-Do за първи път, My Day изглед се показва отдясно на страничната лента.

Ако имате, например задачи, които са дължими днес или останали от вчера, предложения уведомяване балон се показва в горната част на My Day изглед. За да проверите задачите, натиснете Tab, докато чуете "Преглед" а след това натиснете клавиша Enter.

Ако няма известия, има или нередактируеми My Day заглавен ред. Под заглавието се показва текущата дата. Най-вдясно от датата е бутона предложения .

Под датата областта с основното съдържание заема по-голямата част от място на екрана. Той показва вашите задания или задачи, за деня. За да преминете през списъка, натиснете клавиша Tab. Вашият екранен четец съобщава елементите от списъка и техните състояния. За да маркирате завършен елемент, натиснете Tab, докато чуете "Неотметнато, маркирано като не завърши квадратчето за отметка" и след това натиснете клавиша Enter. За да отворите подробни данни за изгледа на дадена задача, натиснете клавиша за интервал или Enter.

Под списъка със задачи има Добави задание поле. За да добавите елемент, въведете съдържанието на задачите, след което натиснете Tab, докато чуете "Добави бутон" и след това натиснете клавиша Enter.

Преглед на предложенията

За да отидете на изгледа на предложения , натиснете Tab, докато не чувате "Достъп от предложените задания чрез предложения бутон" и след това натиснете клавиша Enter. За да преместите в списъка с предложения, натиснете Tab. Вашият екранен четец съобщава състоянието на всеки елемент в списъка. За повече информация за това, което можете да правите с предложениявижте работа с предложения в заданието с екранен четец.

Изглед на списък със задачи

За да навигирате до изгледа на Списък със задачи , в страничната лента, натиснете Tab, докато не чувате името на списъка, който искате да редактирате и след това натиснете клавиша Enter.

От лявата страна се показва в страничната лента . Вдясно е Списък със задачи заглавен ред. Отдясно на заглавието има бутон за сортиране на задания и бутона за Опции за списък .

Под датата областта с основното съдържание заема по-голямата част от място на екрана. Той показва вашите задания или задачи, в този конкретен списък. За да преминете през списъка, натиснете клавиша Tab. Вашият екранен четец съобщава елементите от списъка и техните състояния. За да маркирате елемент приключи, натиснете Tab, докато чуете "Неотметнато, маркирано като не завърши квадратчето за отметка" и след това натиснете клавиша Enter. За да отворите подробни данни за изгледа на дадена задача, натиснете клавиша за интервал или Enter. За да научите повече за задачи, вижте работа със задачи в заданието с екранен четец.

Под списъка със задачи има Добави задание поле. За да добавите елемент, въведете съдържанието на задачите, след което натиснете Tab, докато чуете "Добави бутон" и след това натиснете клавиша Enter.

Преглед на подробни данни

За да отворите подробни данни за изгледа на дадена задача, в изгледа на Списък със задачи или в изглед " My Day ", натиснете клавиша Enter време на задача. Изгледът се отваря от дясната страна на екрана. В този изглед можете например задаване на напомняния или писане на бележки към задача. За да се придвижвате между полета в изгледа, натиснете Tab или Shift + Tab. За да затворите изглед на данни , натиснете Tab, докато не чувате "Скриване на бутона за изглед на подробни данни" и след това натиснете клавиша Enter.

Навигация с помощта на клавиатурата

Ето някои полезни клавишни комбинации за навигация в приложението на To-Do , с помощта на клавиатурата:

 • За да се придвижвате между елементите и забележителности на екрана или в списък, натиснете Ctrl + F6, Tab или Shift + Tab.

 • За да преместите в списъци, натиснете клавиша Tab, Shift + Tab, или стрелка нагоре или надолу клавишите със стрелки.

 • За да изберете елемент или действие, натиснете Enter или клавиша за интервал.

 • За да излезете от изскачащото опции група, натиснете Esc.

Вж. също

Работа със списъци в заданията с екранен четец

Работа със задачи в заданията с екранен четец

Работа с предложения в заданията с екранен четец

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×