Научете как да навигирате в Skype за бизнеса, като използвате достъпни функции

Научете как да навигирате в Skype за бизнеса, като използвате достъпни функции

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Skype за бизнеса включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, например ограничена подвижност или влошено зрение, да използват приложението за събрания и съобщения. За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които са конкретни за дадени платформи, вижте Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За да видите клавишните комбинации, отидете на Клавишни комбинации в Skype за бизнеса.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Skype за бизнеса

Като използвате Skype за бизнеса, можете да планирате и провеждате онлайн събрания, които включват до 250 присъстващи лица. Освен това можете да се обаждате на колеги или да им изпращате съобщения. Елементите, които са включени в потребителския интерфейс на Skype за бизнеса, се променят въз основа на избрания от вас комуникационен елемент: абонати, разговори, телефонни разговори или събрания.

Ако сте лице с влошено зрение или очни заболявания, или ако сте с ограничена подвижност, изградете ментален модел на потребителския интерфейс на Skype за бизнеса. Областите и конкретните елементи на потребителския интерфейс са описани в таблицата по-долу.

Област

Елементи в областта

Първи ред: лента с менюта или персонализираната ви публикация

 • Ако използвате изгледа по подразбиране за приложението, текстовото поле Какво се случва днес ще се намира на първия ред. То показва персонализираната ви публикация.

 • Ако промените изгледа по подразбиране да показва лентата с менюта за приложението, лентата ще се намира в първия ред, последвана от текстовото поле Какво се случва днес.

Втори ред: информация за вас

 • Потребителско име

 • Меню Статус. Показва какъв е статусът ви, например Достъпен, Зает или Не безпокойте, сред други опции.

 • Бутони Задаване на местоположението и текстово поле. Показва местоположението ви или ви позволява да го зададете.

Трети ред: група етикети, които променят информацията, показана в главната област на потребителския интерфейс и бутона с опции

 • Раздел Абонати. Показва информация за абонатите ви.

 • Раздел Чат стаи (ако е достъпен за вашия акаунт). Показва информация за чат стаите, в които участвате или които следите.

 • Раздел Разговори. Показва информация за сегашните и миналите ви разговори.

 • Раздел Телефон. Показва информация за гласовата ви поща и клавиатура за набиране, чрез която да осъществявате телефонни разговори (ако е достъпна за вашия акаунт).

 • Събрания. Показва информация за предстоящите ви събрания.

 • Бутон Опции. Позволява ви достъп до настройките на приложението.

 • Бутон Показване на меню. Позволява ви достъп до следните бутони и менюта:

  • Менюто Файл

  • Бутонът Започване на събрание

  • Менюто Инструменти

  • Менюто Помощ

  • Превключващия бутон Показване на лентата с менюта. Показва или скрива лентата с менюта за приложението в първия ред на потребителския интерфейс.

Променлив брой редове: информация, която отговаря на избрания комуникационен елемент

Ако изберете раздела Абонати, ще се покаже следната информация:

 • Поле за търсене Намиране на някого. Можете да търсите за хора в организацията ви или в указателя на Skype за бизнеса (ако е достъпен за вашата организация).

 • Раздели за преглед Абонат:

  • Раздел Групи. Групира и показва абонатите ви по предпочитани, персонализирани групи и други.

  • Раздел Статус. Групира и показва абонатите ви по техния статус, например На линия или Отсъстващ и др.

  • Раздел Взаимоотношения. Групира и показва абонатите ви по техните взаимоотношения с вас, например Колеги, Приятели и Семейство, или Работни групи.

  • Раздел Нови. Показва хората, които са ви добавили към своите списъци с абонати.

  • Бутоните Добавяне на абонат, Създаване на група и Персонализиране на списъка с абонати. Служат за добавяне на абонати, създаване на групи и задаване на опции за показване.

 • Данните за всеки абонат включват име, статус и възможности на устройството (например С възможност за видео).

Ако изберете раздела Разговори, ще се покаже следната информация:

 • Раздел Всички разговори. Показва всичките ви сегашни и минали разговори.

 • Раздел Пропуснати разговори. Показва пропуснатите ви разговори.

 • Раздел Повиквания. Показва хронологията на повикванията ви.

 • Всеки от разговорите или всяко повикване в хронологията с повиквания.

Ако изберете раздела Телефон, ще се покаже следната информация (ако е активна за акаунта ви):

 • Поле за търсене Намиране на някого/стая или набиране на номер. Можете да търсите хора в организацията ви или да въведете телефонен номер за набиране.

 • Бутони на Клавиатура за набиране. Позволява ви да въведете телефонен номер или да наберете отново последния номер, за да проведете разговор.

 • Менюто Преглед на опциите за гласова поща. Показва меню, което включва следните команди: Връзка с гласовата поща, Промяна на поздравите и Настройки на гласова поща.

 • Всички гласови съобщения.

Ако изберете раздела Събрания, ще се покаже следната информация:

 • Бутонът Започване на събрание. За мигновено започване на събрание.

 • Всяко от събранията ви, групирано по планираната дата.

Последен ред: информация за основното ви устройство

Меню Избор на основно устройство. Показва аудио и видео информация за основното ви устройство.

Навигиране чрез клавиатурата

По-долу ще видите някои често използвани клавишни комбинации за Skype за бизнеса:

 • За показване или скриване на лентата с менюта в горния ред на потребителския интерфейс на Skype за бизнеса натиснете Alt. Когато лентата с менюта е показана и веднага след натискането на Alt, за да отворите дадено меню, натиснете буквата, която е подчертана в неговото име (често това е първата буква от името). След това, за да отворите някой от елементите на менюто, натиснете буквата, която е подчертана в името на елемента (често това е първата буква от името). Например, за да отворите елемента Опции в менюто "Инструменти", натиснете Alt+T+O.

 • За да навигирате сред елементите на потребителския интерфейс на Skype за бизнеса, натиснете клавиша Tab за движение напред или Shift+Tab за движение назад. За да превключвате между определени елементи, е възможно да трябва да използвате клавишите със стрелки.

 • За да започнете комуникация с абонат, изберете абоната и след това натиснете Enter, за да отворите отделен прозорец за комуникация.

За повече информация относно клавишните комбинации, които са специфични за Skype за бизнеса, вижте Клавишни комбинации в Skype за бизнеса.

Специални съображения за Skype за бизнеса

Промяна на размера на текста на незабавно съобщение

Ако желаете да промените размера на текста, който се показва в разговорите, изпълнете следните стъпки:

 • В прозорец с разговор натиснете бутона Още опции.

 • Изберете елемента Размер на показвания текст на незабавните съобщения.

 • След което изберете желания размер на текста.

  Забележка: Това ще промени размера на текста на екрана, но не и този на съобщението, което изпращате.

Регулиране силата на звука на екранния четец при започване или приемане на разговор

Ако имате Dolby аудио контроли на компютъра си, може да забележите, че силата на звука на екранния четец намалява, когато започнете или приемете разговор в Skype за бизнеса. Това е известен проблем, който е ревизиран в Windows 10 за всички производители на аудио оборудване. Имайте предвид, че докато корекцията не бъде внедрена при всички устройства, можете да премахнете това намаляване на силата на звука, като използвате някой от следните два метода:

 • Използване на външни USB високоговорители.Високоговорителите, които не използват USB интерфейс, използват вградения аудио драйвер с Dolby на устройството ви. Свържете външни USB високоговорители към устройството, вместо да използвате вградените високоговорители или такива, които включвате в жака за слушалки.

 • Дезактивиране на Dolby функцията на аудио драйвера. За да дезактивирате Dolby функцията, изпълнете следните стъпки:

  1. В Windows 10 отидете на Контролен панел и отворете настройката Звук.

  2. В диалоговия прозорец Звук изберете раздела Възпроизвеждане, след което изберете аудио устройството си.

  3. Натиснете бутона Свойства , след което в диалоговия прозорец Свойства изберете раздела Dolby и изключете Dolby функцията. Натиснете бутона OK.

  4. В диалоговия прозорец с настройки Звук натиснете бутона OK.

Включване на режим на телепишеща машина (TTY) в Skype за бизнеса

Ако използвате телепишещо устройство (TTY), за да включите TTY режима в Skype за бизнеса, изпълнете следните стъпки:

 1. От лентата с менюта изберете Инструменти > Опции или натиснете бутона Опции.

 2. Изберете раздела Телефони, след което в областта Достъпност на телефона поставете отметка в квадратчето Включване на TTY режим.

 3. Натиснете бутона OK.

Работа със Skype за бизнеса с разпознаване на реч

Инструментите за разпознаване на реч помагат на хората, които са с ограничена подвижност и които използват гласови команди (вместо клавиатурата или мишката) за работа с продуктите на Microsoft, в т.ч. Skype за бизнеса.

Можете да използвате инструменти за разпознаване на реч, разработени от трети страни, или функционалността, наречена "Разпознаване на реч", която е включена в самата операционна система Windows. За да активирате разпознаването на реч на своя компютър, вижте Използване на разпознаване на реч.

Вж. също

Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за споделяне на екрана в Skype за бизнеса

Клавишни комбинации в Skype за бизнеса

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете събранията си по-достъпни чрез Skype за бизнеса

Приложението Skype за бизнеса за Android включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, например ограничена подвижност или влошено зрение, да използват приложението за събрания и съобщения. За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които са конкретни за дадени платформи, вижте Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Skype за бизнеса

След като стартирате приложението Skype за бизнеса на телефон с Android, ще видите следните елементи на оформлението:

Забележка: Skype за бизнеса избира какво да се показва въз основа на скорошната активност. Елементите, които се показват на вашето устройство, може да бъдат различни.

 • Вашият профил, бутона Събрания, бутона Телефон за разговори (ако е наличен за вашия акаунт) и бутона Абонати.

 • Полето Търсене на абонати или Търсене в указателя на компанията (в зависимост от настройките на акаунта ви).

 • Заглавието Предстоящи (ако имате предстоящи събрания).

 • Заглавието Последни, където ще видите списък с последните си разговори и събрания.

Навигиране с докосване

Навигиране с докосване чрез TalkBack.

 • За да превъртите нагоре, надолу, наляво или надясно, плъзнете в съответната посока с два пръста.

 • За да изберете команда или елемент от интерфейса, натиснете веднъж.

 • За да активирате избраната команда или елемент от интерфейса, натиснете два пъти.

Вж. също

Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Използване на TalkBack за споделяне на презентации в Skype за бизнеса за Android

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете събранията си по-достъпни чрез Skype за бизнеса

Skype за бизнеса в Outlook в уеб включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, например ограничена подвижност или влошено зрение, да използват приложението за съобщения.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Skype за бизнеса в Outlook в уеб, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge като уеб браузър. Тъй като Skype за бизнеса в Outlook в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации се различават от онези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за превключване на командите. Също така често използвани преки пътища като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне) важат за уеб браузъра – а не за Outlook в уеб.

В тази тема

Запознаване с оформлението на Skype за бизнеса

Skype за бизнеса в Outlook в уеб се изпълнява в Outlook в уеб. За да го отворите, изберете бутона Skype от същата лента, която съдържа приложението за стартиране на Office 365.

След като стартирате Skype за бизнеса, ще видите следните елементи на оформлението:

 • Списък Абонати. Приложението ще се отвори, като фокусът ще бъде върху списъка Абонати. Можете да избирате между раздела Всички абонати, да прочетете всички в списъка, или да изберете раздела Онлайн, за да видите кой е на линия в момента.

 • Поле Търсене в Skype, за да търсите абонати.

 • Бутон Нов чат, нова сесия с незабавни съобщения с избрания абонат.

 • Отворени разговори (ако имате такива).

Навигиране чрез клавиатурата

Можете да навигирате в Skype за бизнеса в Outlook в уеб и да преминавате през елементите на екрана с помощта на клавиатурата.

 • За да навигирате през елементите в Skype за бизнеса в Outlook в уеб, натиснете клавиша Tab (за напред) или Shift+Tab (за назад). За избор натиснете Enter.

 • За да преминете от раздела Всички абонати към списъка Абонати, натиснете Tab, докато не чуете името на първия абонат.

 • За да навигирате през имената на абонатите си в списъка Абонати, използвайте клавишите с горна или долна стрелка. Когато сте на даден абонат, ще чуете името или имейла му и текущото състояние. За да започнете разговор с избрания в момента абонат, натиснете Enter.

 • За изход от Skype за бизнеса натиснете Esc.

Вж. също

Използване на екранен четец за изпращане на незабавно съобщение в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за добавяне на хора към контактите в Skype за бизнеса

Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса

Направете събранията си по-достъпни чрез Skype за бизнеса

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×