Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Приложението To-Do за Android работи с функции за достъпност във вашия телефон с Android, като например екранния четец TalkBack и жест за увеличение. За да научите как да задавате предпочитания, както и за да направите по-лесно използването на To-Do с вградени функции за достъпност, вижте Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Запознаване с оформлението на To-Do за Android

Изглед "Моят ден"

Когато отворите To-Do за първи път, се показва изгледът Моят ден. В горния ляв ъгъл на изгледа се намира бутонът Странична лента. В горния десен ъгъл се намира бутонът Предложения.

Под бутоните се показва мехурче за уведомяване Предложения, ако имате например задачи, които са дължими в този ден или са останали от миналия. За да проверите задачите, плъзнете надясно, докато не чуете "Преглед", и след това докоснете двукратно екрана.

Ако няма известия, има нередактируем заглавен ред Моят ден. Под заглавието се показва текущата дата.

Под датата, областта с основното съдържание заема повечето място на екрана. Тя показва вашите задачи за деня. За да навигирате през списъка, плъзнете наляво или надясно. TalkBack обявява елементите в списъка и състоянието им. За да маркирате елемент като завършен, плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон за незавършена задача", и след това докоснете двукратно екрана.

В долния десен ъгъл на изгледа Моят ден се намира бутонът Добавяне на задача. За да добавите задача, докоснете екрана.

Изглед на предложения

За да отидете на изгледа Предложения, плъзнете наляво или надясно, докато не чуете "Бутон предложения", и след това докоснете двукратно екрана. За да се придвижите в списъка с предложения, плъзнете наляво или надясно. TalkBack обявява състоянието на всеки елемент в списъка. За повече информация какво можете да правите с Предложения, вижте Работа с предложения в To-Do с екранен четец.

Изглед на страничната лента

За да достигнете до изгледа Странична лента, в изгледа Моят ден или Списък със задачи плъзнете наляво, докато не чуете "Бутон странична лента", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се меню, показващо всички ваши списъци със задачи. За да се придвижите в менюто, плъзнете наляво или надясно. Натиснете двукратно екрана, за да изберете списък. За да добавите нов списък, плъзнете надясно, докато не чуете "Нов списък", и след това докоснете двукратно екрана. За да научите повече за списъците, вижте Работа със списъци в To-Do с екранен четец.

Изглед на списък със задачи

За да достигнете до изгледа Списък със задачи, в изгледа Странична лента плъзнете наляво или надясно, докато не чуете името на списък, което искате да редактирате, и след това докоснете двукратно екрана.

В горния ляв ъгъл на списъчен изглед се намира бутонът Странична лента. В горния десен ъгъл се намира бутонът Повече опции.

Под бутоните има заглавен ред, който показва името на списъка.

Below the heading row, the main content area takes up most of the space on the screen. All your to-do items, or tasks, are displayed in this list. To move through the tasks, swipe left or right. TalkBack announces the tasks and their statuses. To open the details of a task, double-tap the screen. To mark a task completed, swipe right until you hear "Not completed to-do item button" and then double-tap the screen. To learn more about tasks, refer to Work with tasks in To-Do with a screen reader.

В дъното на списъчния изглед се намира бутонът Добавяне на задача. За да добавите задача, докоснете екрана.

Навигиране чрез докосване

Ето някои полезни жестове за навигация в приложението To-Do чрез докосване:

 • За да се придвижвате между елементите и ориентирите на екрана или в списък, плъзнете наляво или надясно с един пръст.

 • За да изберете елемент или действие, докоснете двукратно екрана.

 • За да отворите глобалното контекстно меню за опциите на TalkBack, първо плъзнете от горния край на екрана надолу, а след това надясно.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Приложението To-Do за Windows 10 работи с функции за достъпност във вашия Windows Phone, като например екранния четец "Разказвач" и увеличение.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Запознаване с оформлението на To-Do за Windows 10

Изглед "Моят ден"

Когато отворите To-Do за първи път, се показва изгледът Моят ден. В горния ляв ъгъл на изгледа се намира бутонът Навигация. В горния десен ъгъл се намира бутонът Предложения.

Под бутоните се показва мехурче за уведомяване Предложения, ако имате например задачи, които са дължими в този ден или са останали от предишния. За да проверите задачите, плъзнете надясно, докато не чуете "Преглед", и след това докоснете двукратно екрана.

Ако няма известия, има нередактируем заглавен ред Моят ден. Под заглавието се показва текущата дата.

Под датата, областта с основното съдържание заема повечето място на екрана. Тя показва вашите задачи за деня. За да навигирате през списъка, плъзнете наляво или надясно. Разказвачът обявява елементите в списъка и състоянието им. За да маркирате елемент като завършен, плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон за незавършена задача", и след това докоснете двукратно екрана.

В долния десен ъгъл на изгледа Моят ден се намира бутонът Добавяне на задача. За да добавите задача, докоснете екрана.

Изглед на предложения

To go the Suggestions view, swipe left or right until you hear "Suggestions button" and then double-tap the screen. To move in the list of suggestions, swipe left or right. Narrator announces the status of each item on the list. For more info on what you can do with Suggestions, refer to Work with suggestions in To-Do with a screen reader.

Изглед на страничната лента

To navigate the Sidebar view, in the My Day or Task List view, swipe left until you hear "Navigation button" and then double-tap the screen. A menu displaying all your lists opens. To move on the menu, swipe left or right. To select a list, double-tap the screen. To add a new list, swipe right until you hear "New list button" and then double-tap the screen. To learn more about lists, refer to Work with lists in To-Do with a screen reader.

Изглед на списък със задачи

За да се придвижвате в изгледа Списък със задачи, в изгледа Странична лента плъзнете наляво или надясно, докато не чуете името на списъка, който искате да редактирате, и след това докоснете двукратно екрана.

В горния ляв ъгъл на списъчен изглед се намира бутонът Навигация.

Под бутона, вляво, има заглавен ред, показващ името на списъка, след това вдясно е бутонът Сортиране и бутонът Редактиране на списък.

Below the heading row, the main content area takes up most of the space on the screen. All your to-do items, or tasks, are displayed in this list. To move through the tasks, swipe left or right. Narrator announces the tasks and their statuses. To open the details of a task, double-tap the screen. To mark a task completed, swipe right until you hear "Not completed to-do item button" and then double-tap the screen. To learn more about tasks, refer to Work with tasks in To-Do with a screen reader.

В дъното на списъчния изглед се намира бутонът Добавяне на задача. За да добавите задача, докоснете екрана.

Навигиране чрез докосване

Ето някои полезни жестове за навигация в приложението To-Do чрез докосване:

 • За да се придвижвате между елементите и ориентирите на екрана или в списък, плъзнете наляво или надясно с един пръст.

 • За да изберете действие, докоснете двукратно екрана.

 • За бързо редактиране на дадена задача докоснете трикратно екрана, за да изберете задачата. След като задачата е избрана, докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря се контекстното меню. Плъзнете наляво или надясно в менюто, докато не чуете опцията, която искате да изберете, и след това докоснете двукратно екрана.

 • За да проучите какво има на екрана, поставете пръст върху екрана и бавно го плъзгайте наоколо. Разказвачът обявява елементите, като ги стигнете. Когато чуете името на елемента, който искате да изберете, вдигнете пръста си и докоснете двукратно.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Приложението To-Do за уеб работи с вашия браузър и функциите за достъпност на вашето устройство, като например екранния четец.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате To-Do за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като To-Do за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за To-Do за уеб.

В тази тема

Запознаване с оформлението на To-Do за уеб

От лявата страна на екрана се намира страничната лента, която се показва във всички изгледи. Натиснете клавиша Tab, за да преминете в страничната лента. В горния край на страничната лента се намира бутонът Влязъл като с вашето име и снимка на акаунта. За да видите опциите за влизане, натиснете клавиша Enter. Вдясно от бутона се намира бутонът Търсене. Под тези бутони, се показват всички списъци, включително Моят ден. Натиснете Enter, за да изберете списък. Под списъците се намира бутонът Нов списък.

To learn more about lists, refer to Work with lists in To-Do with a screen reader.

Изглед "Моят ден"

Когато отворите To-Do за пръв път, изгледът Моят ден се показва вдясно от страничната лента.

Ако имате например задачи, които са дължими в този ден или са останали от миналия, мехурче за уведомяване Предложения се показва над изгледа Моят ден . За да проверите задачите, натискайте Tab, докато не чуете "Преглед", и след това натиснете клавиша Enter.

Ако няма известия, има нередактируем заглавен ред Моят ден. Под заглавието се показва текущата дата. Най-вдясно от датата се намира бутонът Предложения.

Под датата, областта с основното съдържание заема повечето място на екрана. Тя показва вашите задачи за деня. За да се придвижвате в списъка, натискайте Tab. Вашият екранен четец обявява елементите в списъка и техните състояния. За да маркирате елемент като завършен, натискайте Tab, докато не чуете "Неотметнато, маркирано като незавършено квадратче за отметка", и след това натиснете клавиша Enter. За да отворите изгледа По-подробно на задача, натиснете клавиша интервал или Enter.

Под списъка със задачите се намира полето Добавяне на задача. За да добавите елемент, въведете съдържанието на задачата, след което натискайте Tab, докато не чуете "Добавяне на бутон", и след това натиснете клавиша Enter.

Изглед на предложения

To go the Suggestions view, press Tab until you hear "Access suggested to-dos via Suggestions button," and then press Enter. To move in the list of suggestions, press Tab. Your screen reader announces the status of each item on the list. For more info on what you can do with Suggestions, refer to Work with suggestions in To-Do with a screen reader.

Изглед на списък със задачи

За да достигнете до изгледа Списък със задачи, в изгледа Странична лента натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на списъка, който искате да редактирате, и след това натиснете клавиша Enter.

От лявата страна се показва страничната лента. Отдясно се намира заглавният ред на списъка със задачи. Вдясно от заглавието се намира бутонът Сортиране на задачи и бутонът Опции на списъка.

Below the date, the main content area takes up most of the space on the screen. It displays your to-do items, or tasks, in that particular list. To navigate through the list, press Tab. Your screen reader announces the items on the list and their statuses. To mark an item completed, press Tab until you hear "Unchecked, Marked as not completed check box" and then press Enter. To open the Details view of a task, press Spacebar or Enter. To learn more about tasks, refer to Work with tasks in To-Do with a screen reader.

Под списъка със задачите се намира полето Добавяне на задача. За да добавите елемент, въведете съдържанието на задачата, след което натискайте Tab, докато не чуете "Добавяне на бутон", и след това натиснете клавиша Enter.

Изглед "По-подробно"

За да отворите изгледа По-подробно на дадена задача, в изгледа Списък със задачи или в изгледа Моят ден натиснете клавиша Enter, докато сте в съответната задача. Изгледът се отваря в дясната страна на екрана. В този изглед можете например да задавате напомняния или да пишете бележки към задача. За да се придвижвате между полетата в изгледа, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab. За да затворите изгледа По-подробно, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Скрий изгледа по-подробно", и след това натиснете клавиша Enter.

Навигация с помощта на клавиатурата

Ето някои полезни жестове за навигация в приложението To-Do с помощта на клавиатурата:

 • За да се придвижвате между елементите и ориентирите на екрана или в списък, натискайте Ctrl+F6, Tab или Shift+Tab.

 • За да се придвижвате в списъци, натискайте Tab, Shift+Tab или клавишите със стрелки нагоре или надолу.

 • За да изберете елемент или действие, натиснете клавиша Enter или интервал.

 • За да излезете от изскачаща група опции, натиснете Esc.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×