Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

PowerPoint 2016 включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с увреждания като ограничена способност за използване на ръцете, слабо зрение или други увреждания да работят с презентации. За повече информация относно настройките за достъпност и функциите, които са специфични за конкретната платформа, вж. Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365.

Забележки : 

В тази тема

Запознаване с оформлението на PowerPoint 2016

Когато отворите презентация на PowerPoint 2016 или създадете нова, името на вашата презентация е центрирано в горната част на екрана. Тъй като сте в "Нормален" изглед, контролите за приложения, например Намали и Затвори, са в горния десен ъгъл. По подразбиране лентата с инструменти за бърз достъп се намира в горната лява страна на екрана. Тази лента с инструменти може да бъде персонализирана и съдържа често използвани команди, например Запиши, Отмени, Върни и Стартиране от началото.

Под лентата с инструменти се намира набор от раздели на лентата, например Начало, Вмъкване, Проектиране, Преходи, Анимации, Слайдшоу и Изглед. Лентата се намира под този ред от раздели (JAWS го нарича "долната лента"). Когато изберете раздел, се появява лента, специфична за раздела. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например ако изберете раздела Вмъкване, се появява лента. От тази лента можете да избирате различни елементи, например таблици, картини, фигури или уравнения, които да вмъкнете в презентацията си.

Под лентата се появяват три екрана. Екранът "Слайдове" е от лявата страна. Той включва миниатюри на слайдовете или текста в слайдовете на презентацията ви. От дясната страна е активният слайд, а под него е екранът "Бележки". Долният десен ъгъл на екрана съдържа бутони за изглед и контроли за мащабиране.

Тези ленти с инструменти, екрани и контроли се запазват, докато не превключите към друг изглед.

Навигиране чрез клавиатурата

За да навигирате в PowerPoint 2016 и да преминавате през екранните ориентири, натиснете F6. Ориентирите са разположени в следния ред:

 • Активният слайд

 • Бутоните и контролите в долния десен ъгъл

 • Разделите на горната лента с инструменти и лентата

 • Екранът "Слайдове"

За да преминавате през елементите на екрана на текущия ориентир, натиснете клавиша Tab (напред) или Shift+Tab (назад). За да изберете елемент, натиснете Enter. За да се придвижвате в менюта или списъци, натискайте клавишите със стрелка, а след това, за да направите избор, натиснете Enter. Например можете да превключвате между текстовите полета на активния слайд, като натиснете клавиша Tab, или да се придвижвате между миниатюрите на слайдовете в екрана "Слайдове" с клавишите със стрелка надолу и нагоре. За да излезете от меню или режим, натиснете Esc.

Съвет : За да можете бързо да преместите фокуса върху първата плаваща фигура, например текстово поле или изображение, натиснете Ctrl+Alt+5. След това, за да обхождате циклично плаващите фигури, натискайте клавиша Tab. За да се върнете към нормалната навигация, натиснете Esc.

За повече подробности вижте Използване на клавишни комбинации при създаване на вашата презентация и Използване на клавишни комбинации при изнасяне на вашата презентация.

PowerPoint 2016 включва достъпни имена, които могат да бъдат прочетени от екранни четци, докато работите в приложението. Можете да работите с разказвача – вградения екранен четец в Windows – и с други екранни четци на други доставчици, например JAWS. За информация относно използването на PowerPoint 2016 с екранен четец, направете справка в Първи стъпки в използването на екранен четец с презентации на PowerPoint.

Специални съображения за PowerPoint 2016

За да направите съдържанието по-лесно за четене и избиране, можете да увеличите контраста или обърнете цветовете на компютъра с помощта на настройките за повишена четливост на Windows. За да започнете бързо да използвате тема с повишена четливост, натиснете ляв Alt+ляв Shift+Print Screen, след което натиснете Enter, за да активирате темата с повишена четливост.

Windows ви предлага няколко теми с повишена четливост. За да откриете най-подходящата за вас:

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows, след което въведете "повишена четливост" в полето за търсене. Екранният ви четец казва: "Настройки за повишена четливост, системни настройки".

 2. Натиснете Enter. Ще чуете: "Прозорец Настройки, тема с повишена четливост", последвано от името на текущо избраната тема.

 3. Използвайте клавишите със стрелка надолу и нагоре, за да разгледате теми с повишена четливост, докато намерите тази, която работи за вас.

 4. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Приложи", след което натиснете Enter, за да активирате избраната тема.

Използване на "Кажи ми"

За бързо намиране на команда използвайте Кажи ми. За да научите повече за функцията "Кажи ми", гледайте това видео: Използване на функцията "Кажи ми", за да свършите работата си бързо с екранен четец и клавиатура.

За да използвате Кажи ми за намиране на команда, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете клетката или диапазона от клетки, в които искате да извършите действие.

 2. Отидете на полето за редактиране Кажи ми, като натиснете ALT+Ж.

 3. Въведете командата, която искате. Въведете например "водещи символи".

 4. Използвайте клавиша със стрелка надолу, за да прегледате резултатите, и натиснете клавиша Enter, за да изберете един.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

PowerPoint за Android включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с увреждания като ограничена способност за използване на ръцете, слабо зрение или други увреждания да работят с презентации. За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които работят във вашето устройство, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в PowerPoint за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Запознаване с оформлението на PowerPoint за Android

PowerPoint за Android се отваря по подразбиране в Нормален изглед. В този изглед в горната част в средата се показва името на документа. Под името на документа има лента с менюта със следните елементи от ляво надясно:

 • Файл

Двукратно докосване на бутона Файл отваря менюто Файл, което съдържа следните бутони от горе надолу:

 • Създай

 • Отвори

 • Запиши

 • Запиши като

 • Хронология

 • Печат

 • Споделяне

 • Затвори

 • Обратна връзка

 • Приложения на Office

 • Слайдшоу

Двукратното докосване на бутона Слайдшоу отваря изглед Слайдшоу, който съдържа следните елементи и области от горе надолу:

 • Лента с менюта със следните елементи от ляво надясно:

  • Индикатор за номер на слайд

  • Смяна на ръкопис

  • Меню за инструменти за ръкопис

  • Ключ за свързване на екрана

  • Бутон за край на слайдшоуто

 • Област на слайдшоуто

 • Област за бележки с ключ за разширяване на областта

 • Списък на слайдовете

 • Добавяне на слайд

 • Споделяне

 • Отмени

 • Докоснете двукратно Добави слайд, за да добавите нов слайд в презентацията.

 • Докоснете двукратно Споделяне, за да споделите презентацията.

 • Докоснете двукратно Отмени за отмяна на последното действие.

Под лентата с менюта можете да намерите областта с основно съдържание, където слайдовете са видими. Плъзнете един пръст в тази област, за да чуете номерата на слайдовете. Докоснете слайд, за да го изберете. Докоснете двукратно слайда, и ще чуете: "Бутон за редактиране". Докоснете двукратно екрана, и ще влезете в изглед "Редактиране".

Изглед "Редактиране" съдържа следните елементи от горе надолу:

 • Отгоре: Бутони на лентата с менюта

 • Назад

 • Още опции

 • Бележки

 • Споделяне

 • Отмени

Област с основно съдържание

 • Показва един редактируем слайд

Отдолу: Бутон Кажи ми, бутони в лентата с менюта в зависимост от контекста и ключ Разгъване/свиване

 • Кажи ми

Бутоните на лентата с менюта в зависимост от контекста се променят според това, което е избрано в областта с основно съдържание (например цял слайд, таблица или текстово поле в слайда). По подразбиране тя включва следните елементи, когато фокусът е върху цял слайд:

 • Кажи ми

 • Оформление

 • Таблица

 • Картина

 • Фигура

 • Текстово поле

 • Камера

 • Отмени

 • Ключ Разгъване/свиване

Забележка :  Двукратното докосване на тези елементи отваря меню за допълнителни опции.

Двукратното докосване на ключа Разгъване/свиване отваря или скрива лентата с менюта на раздели, която съдържа следните елементи от ляво надясно:

 • Списък с менюта на раздели

 • Бутон Кажи ми

 • Бутон Отмени

 • Бутон Върни

 • Ключ Разгъване/свиване

Списъкът с менюта на раздели включва следните раздели:

 • Начало

 • Вмъкване

 • Рисуване

 • Проектиране

 • Преходи

 • Слайдшоу

 • Преглед

 • Изглед

Двукратното докосване на елементите от списъка с менюта отваря нови опции за редактиране.

Използване на екранен четец TalkBack, движения с докосване и клавишни комбинации с външна клавиатура

PowerPoint за Android работи с екранния четец TalkBack. Когато TalkBack е включен, ще чувате гласово описание на всичко, което докосвате или активирате на своето устройство. Това включва команди, местоположения, списъци и бутони, както и съдържанието на екраните, менютата и изскачащите прозорци на PowerPoint.

Включване на TalkBack

Можете да включите TalkBack или при настройка на вашия телефон с Android, или по-късно след настройката. Можете също да активирате клавишна комбинация за включване на TalkBack. За инструкции вижте Включване на TalkBack.

 1. За да включите TalkBack след настройка, отидете на Настройки > Достъпност.

 2. Докоснете TalkBack и докоснете ключа, за да го включите.

 3. Изберете OK.

Локални и глобални контекстни менюта

Докато навигирате с помощта на TalkBack, са на разположение две контекстни менюта, които ви помагат да намерите настройките и контролите. Глобалното контекстното меню съдържа команди, които работят навсякъде. Командите на локалното контекстно меню зависят от фокусирания елемент.

За да научите повече за глобалното и локалното контекстно меню, вижте Използване на локални и глобални контекстни менюта.

Използване на "Кажи ми"

Използвайте търсенето "Кажи ми", когато искате да научите още опции, бързо да изпълните задача или да проверите дали опция или раздел се намират на екрана.

За повече информация за "Кажи ми" вижте Направете бързо нещата с Кажи ми.

 1. В изгледа "Редактиране" на презентацията ви в PowerPoint плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Кажи ми. Докоснете двукратно за активиране". След това докоснете екрана с един пръст. Ще чуете: "Кажете ми какво искате да направите".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Поле за редактиране, кажете ми какво искате да направите". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Показва се клавиатура на <език на клавиатурата>".

 3. За да въведете дума за търсене, плъзгайте пръста си по клавиатурата в долната част на екрана, докато не чуете знака, който искате да въведете, и след това вдигнете пръста си. Докато въвеждате, се отваря списък с резултати от търсенето.

 4. За преглед на резултатите от търсенето плъзнете наляво или надясно с един пръст. Ще чуете резултатите от търсенето. Някои резултати могат да имат подменюта с повече възможности за избор. TalkBack обявява резултатите от търсенето с подменюта. Ще чуете: "Меню на <Резултат от търсенето>, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто.

 5. Докоснете двукратно екрана, за да изберете резултат.

Използване на PowerPoint за Android с разпознаване на говор

Инструментите за разпознаване на говор могат да ви помогнат да използвате гласови команди за управление на PowerPoint за Android вместо навигация с докосване или външна клавиатура. За повече информация как да изтеглите и да включите приложението "Гласов достъп" вижте Първи стъпки в "Гласов достъп".

Увеличаване или намаляване на мащаба

Увеличете мащаба на съдържанието на вашата презентация, например за да проверите картина в слайда.

За да увеличите мащаба на слайд, поставете два пръста върху екрана и след това ги раздалечете с плъзгане. За да намалите мащаба, съберете пръстите си.

Нека TalkBack чете алтернативния текст

За да получите представа каква е функцията на изображение, таблица, текстово поле или фигура във вашата презентация, чуйте съответните алтернативни текстове (ако има такива).

 1. За да навигирате до обект на слайд, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "<алтернативен текст за заглавие> <тип на обекта> <описание на алтернативен текст>. Действия по избор, стартиране на контекстно меню, двукратно докосване за активиране".

 2. За да се отдалечите от обект, плъзнете наляво или надясно.

Промяна на контраста на цветовете и обръщане на цветове

За да направите съдържанието по-лесно за четене и избиране, можете да увеличите контраста или обърнете цветовете на вашето устройство.

Забележка : Промяната на контраста и обръщането на цветовете са експериментални функции. Не е гарантирано, че работят с всички бутони и повърхности.

 1. В произволен изглед плъзнете надолу от горния край на екрана с два пръста. Ще чуете: "Област за известия". Отваря се областта за известия.

 2. Плъзнете надолу с два пръста от горната част на екрана. Ще чуете името на опцията на фокус.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Отваряне на бутон Настройки. Докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Настройки".

 4. Докоснете някъде на екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Достъпност, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Достъпност".

 5. Направете едното или и двете от следните неща:

  • Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Текст с повишена четливост, експериментално, изключване, докоснете двукратно, за да активирате". След това докоснете двукратно елемента. Ще чуете: "Включено".

  • Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Обръщане на цветовете, експериментално, може да повлияе на производителността, изключване, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно елемента. Ще чуете: "Включено".

Създаване на достъпни презентации на PowerPoint

Можете да форматирате текстови полета, фигури, таблици и изображения в PowerPoint за Android, за да ги направите по-достъпни за всекиго. За съвети как да направите една презентация достъпна, вижте Направете своите презентации на PowerPoint достъпни.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

PowerPoint Mobile включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с увреждания като ограничена способност за използване на ръцете, слабо зрение или други увреждания да работят с презентации.

Забележки : 

В тази тема

Запознаване с оформлението на PowerPoint Mobile

Когато отворите PowerPoint Mobile, в горния десен ъгъл на изгледа за откриване е бутонът за потребителския акаунт. Под бутона е заглавният ред на PowerPoint. Под заглавния ред са бутоните Създай и Преглед. Под бутоните, в областта с основно съдържание, има списък на презентациите, с които сте работили наскоро.

Изглед за четене

Когато отворите презентация на PowerPoint Mobile или започнете да създавате нова, презентацията се отваря в изглед Четене. Името на вашата презентация е центрирано в горната част на екрана. Вляво под името е бутонът Файл. Вдясно от бутона са следните бутони: Представяне, Нов слайд, Споделяне и Отмени.

Всички слайдове в дадена презентация се показват като миниатюри под бутоните.

Изглед за редактиране

За да се преместите от изглед Четене в изглед Редактиране, докоснете екрана на слайда, който искате да редактирате. Ще чуете: "По избор". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Контекстно меню, бутон Редактиране", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се изглед Редактиране. Ще чуете: "Екран за слайдове". Фокусът е върху областта с основно съдържание.

Името на вашата презентация е центрирано в горната част на екрана. Вляво под името е бутонът Назад. Вдясно от бутона са следните бутони: Намери, Бележки, Представяне и Отмени.

Под бутоните е областта с основно съдържание, която заема повечето място на екрана. Тук се показва избраният слайд.

Под областта с основно съдържание се показва екранът Бележки, ако е активиран.

Под екрана Бележки или областта с основно съдържание е лентата с инструменти за бърз достъп според контекста. Тя показва бутоните, които са свързани с област или елемент, текущо избрани на слайда, в областта с основно съдържание. Бутонът Още опции е най-вдясно на лентата с инструменти. Двукратното докосване на екрана отваря главното меню под областта с основно съдържание.

Отгоре на главното меню е лентата с менюта. Името на текущия раздел е най-вляво от лентата с менюта. Опциите за раздела са изброени под името на раздела. Докоснете двукратно името на раздела, за да отворите менюто на раздела, което показва всички налични раздели. Вдясно от името на раздела на лентата с менюта има следните бутони: Кажи ми, Отмени, Върни, и Още опции (разширени).

За да се преместите от изглед Редактиране в изглед Четене, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, бутон Назад" и после докоснете двукратно екрана.

Навигиране чрез докосване

 • За да навигирате в PowerPoint Mobile и да преминавате през елементите на екрана, плъзгайте наляво или надясно.

 • За да изберете елемент, докоснете двукратно екрана.

 • За да търсите в менюта или списъци, плъзнете наляво или надясно и след това докоснете двукратно екрана, за да направите избор.

 • За да излезете от контекстното меню, начертайте фигура Z с два пръста.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×