Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

OneNote за Windows 10 включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, като например с ограничена подвижност или слабо зрение, да работят с бележници, секции и страници. За повече информация относно настройките за достъпност и функциите, които са специфични за конкретната платформа, вж. Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365.

Забележки : 

В тази тема

Запознаване с оформлението на OneNote

OneNote е базирано на облак приложение, затова можете да използвате даден бележник на всички ваши устройства. OneNote автоматично синхронизира съдържанието.

Когато го отворите, OneNote се отваря на заглавието на страница в бележника. Например първия път, когато отворите OneNote, чувате: "Заглавие. OneNote: едно място за всички ваши бележки".

OneNote за Windows предлага три изгледа: Нормален изглед, изглед Цяла страница и изглед Закачване на работния плот. Закачване на работния плот е същият като изгледа Нормален, но е закачен от едната страна на екрана. За повече информация относно изгледа Цяла страница вж. Използване на режима на цял екран.

Нормален изглед. OneNote за Windows има горна лента, която има раздели. Като повечето продукти на Office, всеки раздел на лентата отваря лента със съответните команди. За списък на клавишните комбинации, които можете да използвате за отваряне на всеки раздел на лентата, вж. Навигиране чрез клавиатурата.

Под горната лента има две неща – прозорец за страници и навигационен екран. Всяка страница има един или няколко блока със съдържание, където можете да въвеждате бележки.

Навигиране чрез клавиатура

Можете да използвате OneNote 2016 с клавишни комбинации. За подробности вж. Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows

 • За да се придвижвате между навигационните екрани, менютата и областта със съдържание, натискайте F6.

 • За да се придвижвате вътре в областта със съдържание, използвайте клавишите със стрелки.

  Важно : Не използвайте Tab за придвижване в основния блок със съдържание на OneNote. В този прозорец натискането на Tab добавя отстъп на съдържанието.

 • За да се придвижвате между бутоните и елементите на менютата, натискайте Tab, а за да ги активирате, натискайте интервал.

Разделите на лентата в OneNote са Файл, Начало, Вмъкване, Рисуване, Хронология, Преглед, Изглед и Инструменти за обучение. Други специални раздели, като например разделът Оформление за таблици, се показват само когато е необходимо.

В тази таблица са показани преките пътища, които отварят съответния раздел на лентата:

За да отворите този раздел

Натиснете

Начало

Alt+H

Вмъкване

Alt+N

Рисуване

Alt+D

Хронология

Alt+S

Преглед

Alt+R

Изглед

Alt+W

Инструменти за обучение

Y2

Можете да използвате и движения с докосване, за да се придвижвате още по-лесно в бележниците. За повече информация вж. Движения с докосване и клавишни комбинации в OneNote.

Специални функции за използване на OneNote

Използване на режима на цял екран

Можете да използвате режима на цял екран на OneNote за Windows 10, за да улесните преглеждането на страницата. Това улеснява вас и екранния ви четец при придвижването из страницата.

 1. За да се придвижите до лентата с менюта на основния раздел, на страницата на OneNote за Windows 10 натискайте Alt, докато не чуете името на текущо избрания раздел.

 2. На лентата с менюта на основния раздел, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Режими на цял екран, свито", и след това натиснете Enter. Отваря се подменю. Чувате: "Бутон Рисуване на цял екран". След това натиснете Enter.

  Сега използвате режима на цял екран. Фокусът е върху областта с основно съдържание.

 3. За да излезете от режима на цял екран, натиснете Alt. Чувате първия елемент на лентата с инструменти. След това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Изход от рисуване на цял екран". След това натиснете Enter.

Промяна на размера на текста

Можете да променяте размера на текста в заглавните ленти, менютата, полетата за съобщения, заглавията на палитри, иконите и екранните пояснения, без да регулирате разделителната способност на екрана. 

 1. В който и да е изглед натиснете клавиша с емблемата на Windows. Чувате: "Прозорец Старт, поле за търсене, редактиране".

 2. В полето за търсене въведете "Направи текста по-голям". Чувате: "Промяна на големината на текста и други елементи". След това натиснете Enter. Чувате: "Прозорци Настройки, покажи един, по избор".

 3. В прозореца Настройки натискайте Tab, докато не чуете: "Хипервръзка Разширени настройки на дисплея". След това натиснете Enter. Чувате: "Прозорец Разширени настройки на дисплея".

 4. Натискайте Tab, докато не чуете: "Хипервръзка Разширено оразмеряване или текст и други елементи". След това натиснете Enter. Чувате: "Покажи прозорците, връзка Начален прозорец на контролния панел".

 5. Натискайте Tab, докато не чуете: "Елемент на работния плот, заглавни ленти, разгъващ се списък, който може да се редактира, свито". За да разгънете разгъващия се списък, натиснете Alt+стрелка надолу. Натискайте клавишите със стрелка надолу и нагоре, за да се придвижвате в списъка. Когато чуете опция, която искате да промените, натиснете Enter.

 6. Натискайте Tab, докато не чуете: "Размер на шрифта, <текущ размер на шрифта>". За да разгънете разгъващия се списък, натиснете Alt+стрелка надолу. Натискайте клавишите със стрелка надолу и нагоре, за да се придвижвате в списъка. Когато чуете опция, която искате да промените, натиснете Enter.

 7. Натискайте Tab, докато не чуете: "Без отметка, квадратче Получер". Ако искате текстът да е с получер шрифт, натиснете интервал. Чувате: "Отметнато".

 8. Натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Приложи". След това натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете вашите бележници на OneNote достъпни

OneNote for Mac от Office 365 предлага функции за достъпност, които разширяват богатия набор от функции, вградени в Mac OSX. Тази тема предоставя общ преглед на функциите за достъпност, включително съвети за навигация само чрез клавиатурата.

За повече информация как да използвате вградените функции за достъпност, вж. Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365. За да научите как да използвате OneNote, вж. Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote.

Забележка : В тази тема се предполага, че сте включили достъпа на цял екран чрез клавиатурата, включили сте VoiceOver и сте запознати с командата "VO". (За да използвате командата "VO", натиснете Control+Option.)

В тази тема

Запознаване с оформлението на OneNote

Когато отворите OneNote for Mac, в горния край на екрана се появява менюто на OneNote, като елементите му са добавени след менюто на Apple. Името на вашия документ се показва центрирано под това меню. По подразбиране лентата с инструменти за бърз достъп се намира отляво на екрана. Тази лента с инструменти съдържа често използвани команди, като например Undo (Отмяна) и Redo (Повтаряне). Известията и иконата на опциите за споделяне са на същия ред, отдясно на екрана. Под тях е менюто "Help Improve Office "(Помогнете да подобрим Office).

Под този ред има набор от раздели на лентата, като например "Insert" (Вмъкване) и "View" (Изглед). Лентата се намира под този ред с раздели. Когато изберете раздел, се появява лента, специфична за раздела. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например разделът "Insert" (Вмъкване) превключва към лента, от която можете да избирате различни елементи, като таблици или картини, които да вмъкнете в документа си.

Навигиране в OneNote чрез клавиатурата

 • За да отидете на мястото, където можете да отворите други бележници или да създадете нов бележник, натиснете Command+O.

 • За списък с отворените бележници натиснете Control+G.

 • За търсене на бележници натиснете VO+F.

Навигиране в бележник на OneNote

 • За превключване между секциите в бележника натискайте Command+Shift+{ или }

 • За превключване между страниците в секция, направете следното:

  1. За да преместите фокуса в списъка със страниците, натиснете Command+Control+G.

  2. За да изберете предишната или следващата страница в секцията, натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу или натиснете Command+PageUp или PageDown.

  3. За да отидете на първата страница от списъка: Option+Home. За да отидете на последната страница от списъка: Option+End.

Забележка : За повече помощ при използването на OneNote с клавиатурата вж. Клавишни комбинации в OneNote for Mac.

OneNote за iOS разширява функциите за достъпност, които са вградени в iOS. Тези функции помагат на хората с увреждания да използват приложението. Можете например да използвате екранния четец на iOS, VoiceOver, или инструмента "Диктовка", за да въвеждате текст.

За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които работят на вашето устройство, вж. Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365. За да научите как да използвате OneNote, вж. Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote.

Забележки : 

 • Тази статия за поддръжка се отнася за режим "Предварителен преглед" (бета версия) на OneNote, предназначен да осигурява по-добра работа с екранния четец. За да включите режима OneNote (предварителен преглед), следвайте инструкциите във Включване на OneNote (предварителен преглед) за Windows 10, Mac или iPad. Този режим на работа с OneNote ще се използва по подразбиране от началото на 2017 г.

 • В тази тема се предполага, че използвате iPhone. Някои придвижвания и жестове може да са различни за iPad.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

В тази тема

Запознаване с оформлението на OneNote за iOS

Приложението OneNote за iOS има следните изгледи: основен изглед, списък на секциите, списък на страниците и платно.

Основният изглед в приложението OneNote за iOS съдържа списък на бележниците на OneNote, които имате. В този изглед можете да създавате и нови бележници. Най-отгоре в основния изглед има бутон "Настройки" в горния ляв ъгъл, поле за търсене до него, в средата, и бутон "Известия" – в горния десен ъгъл. Под най-горния ред има връзка към Последни бележки, а след нея има списък на бележниците. В долния край на екрана има бутон за добавяне на нов бележник.

За да отидете на страница в бележник, първо отидете на бележника в основния изглед, след това отидете на секция на бележника в списъка Секции, а след това – на страница в бележника в списъка Страници. Когато отворите страница на бележник в списъка Страници, се отваря платното. Обикновено платното съдържа заглавие на страницата, дата и един или няколко блока със съдържание.

Когато отворите приложението за първи път, то се отваря в основния изглед. Следващия път то се отваря в изгледа, в който сте го оставили.

Навигиране чрез докосване

Ето някои полезни жестове за навигация чрез докосване в приложението OneNote за iOS:

 • За придвижване между елементите на екрана плъзгайте надясно, за да се придвижвате напред по екрана, или наляво, за да се придвижвате назад.

 • За да изберете елемент или действие, докоснете двукратно екрана.

 • За да проучите какво има на екрана, поставете пръст върху екрана и бавно го плъзгайте наоколо. VoiceOver обявява елементите, до които стигнете. Когато чуете името на елемента, който искате да изберете, вдигнете пръста си и докоснете двукратно.

 • За да редактирате, преместите или изтриете бележник, секция или страница, първо поставете фокуса върху елемента, а след това плъзнете нагоре или надолу с един пръст, за да преминете през наличните действия.

 • За да се придвижвате из платното, плъзгайте надясно или наляво с един пръст. Когато редактирате елемент на платното, докоснете двукратно екрана с два пръста, за да се отвори контекстното меню.

 • За да излезете от екрана за търсене и да затворите режима на търсене, изчертайте буквата "Z", плъзгайки с два пръста.

OneNote за Windows 10 включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, като например с ограничена подвижност или слабо зрение, да работят с бележници, секции и страници.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в OneNote за Windows 10 отидете на Движения с докосване в OneNote за Windows 10.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

Много от функциите за достъпност са вградени във вашия компютър или устройство, като например екранния четец "Разказвач", лупата и настройките за цветове с висок контраст. За да научите как да използвате OneNote, вж. Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote.

Най-добрата среда за работа с функциите за достъпност в OneNote за Windows 10 в момента се предлага в режим "Предварителен преглед" (бета версия). В тази тема се предполага, че използвате OneNote в режим "Предварителен преглед". За инструкции как да включите новия дизайн и функции, вж. Включване на OneNote (предварителен преглед) за Windows 10, Mac или iPad.

В тази тема

Запознаване с оформлението на приложението OneNote за Windows 10

Когато отворите приложението OneNote, чувате заглавието на отворената страница на бележника. Ако използвате OneNote за първи път, чувате "XXX". Иначе чувате заглавието на последния бележник, който сте отваряли.

Натиснете F6, за да отидете на горната лента (чувате "Раздел Начало"). Горната лента съдържа бутона "Навигационен екран" и разделите на лентата ("Начало", "Вмъкване", "Рисуване" и "Изглед"). Ще намерите и други опции, описани в следващия раздел.

Навигиране в OneNote за Windows 10 чрез клавиатурата

Основните клавиши за навигация са F6 и Tab

 • Когато използвате клавиатура за придвижване между навигационните екрани, менютата и областта за редактиране, натискайте F6.

 • За да се придвижвате между бутоните и елементите на менютата, натискайте Tab, а за да ги активирате, натискайте Enter.

  Важно : Не използвайте Tab за придвижване в основния екран със съдържание на OneNote. В този прозорец натискането на Tab добавя отстъп на съдържанието.

Когато натиснете F6, отивате на едно от следните места:

 • Разделите на лентата: Начало, Вмъкване, Рисуване и Изглед. Когато отидете на лентата с натискане на F6, чувате "Раздел Начало, елемент".

  Всеки раздел отваря лента с команди, като например опции за редактиране на страница. Имайте предвид, че командите Мащабиране са в раздела "Изглед".

 • Навигационния екран на бележника (чувате "Бутон Последни бележки" или името на един от вашите бележници).

  Навигационният екран съдържа списък с бележници и ви дава възможност да отваряте бележници или да създавате нови. Също така съдържа настройки на приложението и информация за потребителския акаунт.

 • Бутона Търсене (чувате "Бутон Търсене").

  Въведете текста, който искате да потърсите, и натиснете Enter.

 • Навигационния екран Секция (чувате името на една от секциите).

  Той показва списък със секциите и бутон Нова секция.

 • Навигационния екран Страница (чувате името на една от вашите страници).

  Тук виждате списък на страниците и бутон Нова страница.

 • Платното на страницата (чувате "Текуща страница на OneNote, блок със съдържание") – това е мястото, където можете да редактирате съдържанието на страницата.

Навигиране чрез клавишни комбинации

За пълния списък с клавишни комбинации за OneNote за Windows 10 вж. Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10.

Някои полезни клавишни комбинации са изброени в таблицата по-долу:

За да направите това

Натиснете

Отваряне на навигационния екран на бележника

CTRL+G

Поставяне на фокуса върху текущата секция в списъка

CTRL+Shift+G

Поставяне на фокуса върху текущата страница в списъка

CTRL+Alt+G

Създаване на нова секция

CTRL+T

Създаване на нова страница

CTRL+N

Скриване на навигационния екран

Можете да опростите изгледа на OneNote за Windows 10, като скриете навигационния екран.

 1. Придвижете се до бутона Режими на цял екран, както е описано в Използване на режима на цял екран, и натиснете Enter.

 2. В подменюто Режими на цял екран натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Изключено, бутон Скрий навигацията". След това натиснете Enter.

 3. За да покажете отново навигационния екран, отидете на подменюто Режими на цял екран и натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Включено, бутон Скрий навигацията". След това натиснете Enter.

Използване на режима на цял екран

Можете да използвате режима на цял екран на OneNote за Windows 10, за да улесните преглеждането на страницата. Това улеснява вас и екранния ви четец при придвижването из страницата.

 1. За да се придвижите до лентата с менюта на основния раздел, на страницата на OneNote за Windows 10 натискайте Alt, докато не чуете името на текущо избрания раздел.

 2. На лентата с менюта на основния раздел, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Режими на цял екран, свито", и след това натиснете Enter. Отваря се подменю. Чувате: "Бутон Рисуване на цял екран". След това натиснете Enter.

  Сега използвате режима на цял екран. Фокусът е върху областта с основно съдържание.

 3. За да излезете от режима на цял екран, натиснете Alt. Чувате първия елемент на лентата с инструменти. След това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Изход от рисуване на цял екран". След това натиснете Enter.

Промяна на размера на текста

Можете да променяте размера на текста в заглавните ленти, менютата, полетата за съобщения, заглавията на палитри, иконите и екранните пояснения, без да регулирате разделителната способност на екрана. 

 1. В който и да е изглед натиснете клавиша с емблемата на Windows. Чувате: "Прозорец Старт, поле за търсене, редактиране".

 2. В полето за търсене въведете "Направи текста по-голям". Чувате: "Промяна на големината на текста и други елементи". След това натиснете Enter. Чувате: "Прозорци Настройки, покажи един, по избор".

 3. В прозореца Настройки натискайте Tab, докато не чуете: "Хипервръзка Разширени настройки на дисплея". След това натиснете Enter. Чувате: "Прозорец Разширени настройки на дисплея".

 4. Натискайте Tab, докато не чуете: "Хипервръзка Разширено оразмеряване или текст и други елементи". След това натиснете Enter. Чувате: "Покажи прозорците, връзка Начален прозорец на контролния панел".

 5. Натискайте Tab, докато не чуете: "Елемент на работния плот, заглавни ленти, разгъващ се списък, който може да се редактира, свито". За да разгънете разгъващия се списък, натиснете Alt+стрелка надолу. Натискайте клавишите със стрелка надолу и нагоре, за да се придвижвате в списъка. Когато чуете опция, която искате да промените, натиснете Enter.

 6. Натискайте Tab, докато не чуете: "Размер на шрифта, <текущ размер на шрифта>". За да разгънете разгъващия се списък, натиснете Alt+стрелка надолу. Натискайте клавишите със стрелка надолу и нагоре, за да се придвижвате в списъка. Когато чуете опция, която искате да промените, натиснете Enter.

 7. Натискайте Tab, докато не чуете: "Без отметка, квадратче Получер". Ако искате текстът да е с получер шрифт, натиснете интервал. Чувате: "Отметнато".

 8. Натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Приложи". След това натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Направете вашите бележници на OneNote достъпни

OneNote Online се изпълнява в браузър, така че да можете да го използвате от почти всяко устройство, което може да използва браузър. Всяка платформа за устройства – Windows, Mac, iOS и т.н. – предлага вградени функции за достъпност, които улесняват използването на OneNote. Можете например да използвате екранен четец, лупа или инструмент за диктовка.

За да научите как да използвате функциите във вашето устройство, вж. Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365. За да научите как да използвате OneNote, вж. Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote.

Забележки : 

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате браузъра Microsoft Edge.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

В тази тема

Запознаване с оформлението на OneNote Online

В прозореца на OneNote Online лентата с менюта, съдържаща разделите, е в горната част. Под разделите има лента с инструменти с различни опции в зависимост от избрания раздел. Под лентата, отляво на екрана има област, съдържаща списъка с бележници, списъка със секции и списъка със страници. Областта за редактиране на страница заема пространството от средата на екрана – до десния му край.

Ориентирите, които се използват в OneNote Online, са:

 • Списък с услуги на Microsoft

 • Лента с менюта

 • Списък с бележници

 • Област за редактиране (платно)

Навигиране в OneNote Online чрез клавиатурата

Можете да се придвижвате сред ориентирите в OneNote Online с натискане на Ctrl+F6. Натискането на F6 ви връща към контролите на браузъра. Често срещаните клавишни комбинации, като например F1 (Помощ), важат за уеб браузъра, но не и за OneNote Online.

За да навигирате в OneNote Online и да обхождате елементите на екрана, натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате напред, или Shift+Tab, за да се придвижвате назад. За да изберете елемент, натиснете Enter. За да се придвижвате в менюта или списъци, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, а за да изберете, натиснете Enter. За да излезете от меню или режим, натиснете Esc.

За да се придвижвате през секциите и страниците в бележника, първо изберете режима на навигация елементи в разказвача, като натискате Caps Lock+стрелка нагоре, докато разказвачът не произнесе "елементи". След това натискайте Ctrl+F6, докато разказвачът не произнесе "Бележници". После използвайте Caps Lock+стрелка надясно, за да преминете през списъка "Секции" и списъка "Страници".

За повече информация за клавишните комбинации прочетете Клавишни комбинации в OneNote Online.

Използване на "Кажи ми"

За бързо намиране на команда използвайте Кажи ми. За да научите повече за функцията "Кажи ми", гледайте това видео: Използване на функцията "Кажи ми", за да свършите работата си бързо с екранен четец и клавиатура.

За да използвате Кажи ми за намиране на команда, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете клетката или диапазона от клетки, в които искате да извършите действие.

 2. Отидете на полето за редактиране Кажи ми, като натиснете ALT+Ж.

 3. Въведете командата, която искате. Въведете например "водещи символи".

 4. Използвайте клавиша със стрелка надолу, за да прегледате резултатите, и натиснете клавиша Enter, за да изберете един.

Техническа поддръжка за хора с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×