Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Excel за компютър с Windows в Office 365 включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с ограничена подвижност, слабо зрение или други увреждания да работят с файлове. Това означава, че можете да използвате клавишни комбинации за Excel и функционални клавиши за Windows, екранен четец, като например разказвача или JAWS, както и инструмент за разпознаване на говор, като например разпознаването на говор в Windows, за да работите с Excel 2016.

Много функции за достъпност, като екранни четци, инструменти за разпознаване на говор и инструменти за контраст на цветовете, са предназначени за определена платформа, например Windows, Mac или Android. За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които работят във вашето устройство, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365.  За да намерите помощ за изпълнението на често срещани задачи в настолната версия на Excel за Windows, вижте Поддръжка на достъпност за Excel.

Запознаване с оформлението на Excel

В Excel името на вашата работна книга е центрирано в горния край на екрана. Контролите на приложението, като например Намали и Затвори, са в горния десен ъгъл. По подразбиране лентата с инструменти за бърз достъп се намира в горната лява страна на екрана. Тази лента с инструменти може да бъде персонализирана и съдържа често използвани команди, като например Запиши, Отмени и Върни.

Под тази лента с инструменти се намира набор от раздели на лентата, каквито са Начало, Вмъкване, Преглед, Формули, Данни и Power Pivot. Когато изберете раздел, под него се появява лента, специфична за раздела. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например ако изберете раздела Вмъкване, се появява лента. От тази лента можете да избирате различни елементи, например таблици, диаграми, хипервръзки или илюстрации, които да вмъкнете в работната си книга.

Мрежата на клетките на активния работен лист се появява под лентата и заема по-голямата част от страницата. Някои команди, като например Преглед или Търсене, отварят прозорец в средата на работния лист. Други команди, като например Споделяне, отварят екран отдясно или отляво на работния лист.

Под мрежата на клетките се намира лента, която съдържа раздел за всеки работен лист в работната книга. Можете да преминавате през тази редица на разделите, за да изберете работен лист. Текущо избраният лист се нарича "активен работен лист".

В дъното на прозореца на Excel се намира лентата на състоянието. Отдясно на лентата на състоянието се намират команди за преглед на работния лист (например в нормален изглед или във визуализация на разделянето по страници) и контрола на плъзгач на ниво и бутон Мащабиране. Когато изберете група клетки, в лентата на състоянието се показват средната стойност, броят и сумата на числата в избраните клетки. Можете да промените какво да е посочено на лентата на състоянието чрез персонализиране на начина, по който Excel обобщава данните. За да персонализирате лентата на състоянието, натиснете клавиша F6, докато не чуете "Лента на състоянието, лента с инструменти". (В разказвача ще чуете "Включено, бутон нормален".) Натиснете SHIFT+F10. В менюто Персонализиране на лентата на състоянието, за да изберете желаните опции (например "Брой числа", "Макс.", "Мин." и заключване на превъртането), използвайте клавишите със стрелка нагоре и стрелка надолу и натиснете клавиша Enter.

Навигация само с клавиатурата

За да навигирате в Excel през елементите на екрана (работен лист, лента, прозорец на задачите (ако е отворен) и лента на състоянието/лента с инструменти), натиснете F6 (напред) и Shift+F6 (назад).

 • За да превключите към следващия прозорец на работна книга, когато има отворен повече от един прозорец на работна книга, натиснете Ctrl+F6.

 • За да преминавате между клетки или колони в таблица, натискайте клавиша Tab (напред) и Shift+Tab (назад) или използвайте клавишите със стрелки. За да изберете клетка, преместете фокуса в клетката.

 • За да се придвижвате в менюта или списъци, натиснете клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу, а след това, за да направите избор, натиснете Enter. За да излезете от меню или режим, натиснете Esc.

 • За да преминете към следващия или предишния работен лист в отворената работна книга, натиснете Ctrl+Page Down или Ctrl+Page Up.

Съвет : За да можете бързо да преместите фокуса върху първата плаваща фигура, например текстово поле или изображение, натиснете Ctrl+Alt+5. След това, за да обхождате циклично плаващите фигури, натискайте клавиша Tab. За да се върнете към нормалната навигация, натиснете Esc.

За повече подробности прочетете Клавишни комбинации за Excel и функционални клавиши за Windows.

Можете да работите с разказвача – вградения екранен четец в Windows – и с други екранни четци на други доставчици, например JAWS. За повече информация относно използването на Excel с помощта на екранен четец вижте Получаване на помощ за използването на екранен четец с Excel 2016.

Използване на "Кажи ми"

To find a command quickly, use Tell Me. To learn more about the Tell Me feature, watch this video: Using Tell Me to get things done quickly with a screen reader and keyboard.

To use Tell Me to find a command, follow these steps:

 1. Select the cell or range of cells where you want to perform an action.

 2. Jump to the Tell Me edit field by pressing Alt+Q.

 3. Type the command that you want. For example, type "bullets".

 4. Use the Down Arrow key to browse through the results, press Enter to select one.

В Excel 2016 for Mac в Office 365 има инструменти и функции, които може да помогнат на хората с увреждания. Има клавишни комбинации в Word 2016 for Mac, които ви дават достъп до командите без използване на мишката. А ако имате нарушения на зрението, Word работи с VoiceOver.

Много настройки за достъпност са специфични за операционна система Mac OSX, като например вградения екранен четец – VoiceOver. За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които работят във вашето устройство, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365. За да намерите помощ за изпълнението на често срещани задачи в настолната версия на Excel for Mac, вижте Поддръжка на достъпност за Excel.

Запознаване с оформлението на Excel for Mac

Когато отворите Excel 2016 for Mac, менюто на Excel се появява в горния край на екрана, като елементите на менюто са добавени след менюто на Apple. Под него, в лентата с инструменти се появява името на вашия документ, центрирано. Лентата с инструменти за бърз достъп е в горния ляв ъгъл на екрана. Тази лента с инструменти съдържа често използвани команди, като например Запиши, Отмени и Върни. Полето за търсене и иконата на опциите за споделяне са на същия ред, в дясната страна на екрана. Под тях се намира менюто Помогнете да подобрим Office.

Под лентата с инструменти се намира набор от раздели на лентата, като например Вмъкване и Изглед. Лентата е под този ред с раздели. Когато изберете даден раздел, се появява лента, специфична за съответния раздел. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например разделът "Вмъкване" превключва към лента, която ви позволява да избирате различни елементи, като таблици или картини, за да ги вмъкнете в документа си.

Под лентата се намира полето Име, както и лентата Формула. Полето Име показва името или местоположението на избраната в момента клетка в работния лист. Лентата на Формула съдържа съдържанието на текущата клетка и ви позволява да въведете текст или формули, които Excel следва, за да извършва изчисления.

Под нея е работната книга, в която е отворен текущият работен лист. Работният лист заема по-голямата част от екрана. Един нов работен лист се състои от мрежа с празни клетки. В горния край на работния лист има заглавки на колони, букви или комбинации от букви, обозначаващи съответната колона. Отляво на работния лист по цялата му дължина има номера на редове, по един за всеки ред, започващи от 1. Полето "Име", споменато по-горе, определя клетките с буква на колона и номер на ред, например C3.

И накрая, долу вляво на работния лист има набор от раздели, по един за всеки работен лист в работната книга, както и бутон за добавяне на нов работен лист, а от дясната страна има лента на състоянието с бутони за промяна на оформлението на страница, увеличение и др.

Навигиране в Excel for Mac

Когато отворите работна книга, по подразбиране фокусът е в текущия работен лист. За достъп до други области натиснете Fn+F6. А ако е включен VoiceOver, натискайте VO+стрелка наляво и VO+стрелка надясно. С натискане на клавишите Fn+F6 се редуват циклично областите от интерфейса:

 • Бутон "Отвори"/Горна лента с инструменти

 • Текущ раздел на лентата

 • Поле за име в лентата с инструменти

 • Работен лист

 • Бутон "Готов" в лентата на състоянието

Много клавиатури по подразбиране присвояват специални функции на функционалните клавиши. За да използвате функционален клавиш за други цели, трябва да натиснете Fn+функционалния клавиш. Ако не искате да натискате клавиша Fn всеки път, когато използвате функционален клавиш, можете да промените вашите предпочитания за системата Apple.

Навигиране в работна книга

 • За да вмъкнете нов работен лист, натиснете Fn+Shift+F11. (Тази комбинация работи само ако премахнете функцията за клавиша F11 по подразбиране.)

 • За да преминете към следващия лист в работна книга, натиснете Option+стрелка надясно.

 • За да преминете към предишния лист в работна книга, натиснете Option+стрелка наляво.

Навигиране в работен лист

За да преминете в работния лист, за да започнете работа, натискайте Fn+F6, докато стигнете до работния лист.

 • За да се придвижвате между клетките в работен лист, натискайте клавишите със стрелки. (Обърнете внимание, че при VoiceOver не е задължително да бъдат произнесени имената на клетките, докато се придвижвате между тях).

 • За да въведете текст или формула в текущата клетка, въведете текста или формулата.

 • За да редактирате текущата клетка, натиснете F2 и след това използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижите до мястото, в което искате да редактирате. Когато завършите редактирането, за да излезете от клетката, натиснете Return.

 • За да изберете диапазон от клетки, поставете фокуса върху клетката, където искате да започва диапазонът, и след това задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да изберете клетките.

Използване на контекстното меню

Контекстното меню съдържа редица често използвани действия, като изрязване, копиране, поставяне и изчистване. За да отворите контекстното меню, когато фокусът е върху клетка, натиснете Fn+Shift+F10.

Контекстното меню се затваря автоматично, след като изберете действие. За да излезете от контекстното меню, без да избирате действие, натиснете Esc.

Excel за iPad и Excel за iPhone за Office 365 работят с функциите за достъпност на вашето устройство, каквато е VoiceOver. Можете да използвате жестове или външна клавиатура.

За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които работят във вашето устройство, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365.  За да намерите помощ за изпълнението на често срещани задачи в настолната версия на Excel за iOS, вижте Поддръжка на достъпност за Excel.

Запознаване с оформлението на Excel за iOS

Когато отворите работна книга в Excel 2016 за iOS в Office 365, името й се показва в горния край на екрана, центрирано под екрана на лентата на състоянието. Под него се намира лентата с менюта на Excel, която включва разделите на лентата. Работната книга е под лентата за формули.

 • Когато работите с клетки и формули, докоснете, за да изберете клетка.

 • За да покажете екранната клавиатура и да преместите точката на вмъкване в лентата за формули, където можете да редактирате съдържанието на клетката, докоснете двукратно.

 • За да отидете в други работни листове в работната книга, използвайте разделите в дъното на екрана.

Навигиране в Excel for iOS

Има няколко начина да се придвижвате в Excel за iPad или iPhone: клавишни комбинации, VoiceOver и екранна клавиатура. Можете също да намерите за полезно контекстното меню с преки пътища.

Навигация с клавишни комбинации

Ако искате да използвате клавишни комбинации за навигация, ето някои полезни статии за използването на външни клавиатури, които включват списъци с клавишни комбинации:

Навигиране при използване на VoiceOver

VoiceOver ви помага да се придвижвате в Excel, като наименува елементите на екрана. Например за да се ориентирате, плъзнете пръст близо до горния край в центъра на екрана, докато не чуете името на работната книга. Под него се появяват лентата с менюта и лентата на Excel. Докато премествате курсора на VoiceOver, чувате името на бутоните и разделите на лентата.

Ето някои съвети за навигация с VoiceOver:

 • За да търсите текст в работния лист или да търсите и замествате текст, използвайте бутона Търсене вдясно на лентата.

 • Когато курсорът на VoiceOver е в лентата за формули, която е под лентата, VoiceOver казва "Съдържание на формула".

 • За да чуете номерата на редове в работния лист, плъзнете пръст надолу по левия ръб. За да чуете буквите на колони, под лентата за формули плъзнете пръст надясно.

 • За да работите с клетки, докоснете където и да е в работен лист. Чувате името на клетка.

 • За да превъртате в работен лист, използвайте три пръста, за да плъзнете нагоре и надолу или от ляво надясно. VoiceOver идентифицира диапазона от клетки, докато превъртате.

 • За да намерите всички листове в текущата работна книга, използвайте разделите на листове в долната лява страна на екрана. В долния десен ъгъл, опцията Сума показва общата сума на избрания в момента диапазон от клетки.

Използване на екранната клавиатура

Когато редактирате клетка, клавиатурата се показва в долната половина на екрана. Има две клавиатури: стандартна клавиатура на Apple и потребителска клавиатура за формули, която можете да използвате за бърз достъп до цифри и символи за формулите си.

Използвайте двете клавиатури по следния начин:

 • За да превключите към клавиатура за формули, в средата на дясната страна на екрана докоснете бутона 123. Ако използвате VoiceOver, плъзнете, докато не чуете "Клавиатура за формули, бутон", след което докоснете двукратно.

 • За да превключите на стандартната клавиатура, докоснете двукратно бутона Abc. Ако използвате VoiceOver, плъзнете, докато не чуете "Стандартна клавиатура, бутон", след което докоснете двукратно бутона.

 • За да затворите клавиатурата, в долния десен ъгъл на екрана докоснете двукратно иконата на клавиатура. Ако използвате VoiceOver, когато този бутон е избран, чувате "Скрий клавиатурата". Докоснете двукратно бутона.

Използване на контекстното меню

Контекстното меню (наричано още меню с кратки пътища) изскача, когато докоснете и задържите върху клетка, лентата за формули, текстово поле или други обекти. То ви дава бърз достъп до често срещани команди, като например Изрежи, Копирай, Постави и Изчисти.

Когато VoiceOver е включен, за да отворите контекстното меню, преминете на клетката или обекта, който искате да редактирате, и след това докоснете двукратно с два пръста. Можете да използвате стандартните движения на плъзгане на VoiceOver, за да се придвижвате през менюто, а след това да изберете различните опции.

Контекстното меню се затваря, след като изберете опция или ако изберете друга клетка.

Excel за Android включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания, като напр. с ограничена подвижност или слабо зрение, да създават електронни таблици, да филтрират данни, да работят с диаграми и др. За повече информация относно настройките за достъпност и функциите, които са специфични за конкретна платформа, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365.

Забележки : 

В тази тема

Запознаване с оформлението на Excel за Android

Когато отворите Excel за Android в Office 365, името на вашия файл се появява в горната лента. Лентата с менюта на Excel се появява под името и съдържа разделите на лентата, като Файл, Начало и Вмъкване. На същата лента, от дясната страна, ще намерите бутоните Споделяне, Отмени и Върни.

Когато изберете раздел, се появява лента, специфична за раздела. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например разделът Вмъкване превключва към лента, която ви позволява да вмъквате таблици или картини в документа си.

Под лентата се намира полето Име, както и лентата Формула. Полето Име показва името или местоположението на избраната в момента клетка в работния лист. Лентата на Формула съдържа съдържанието на текущата клетка и ви позволява да въведете текст или формули, които Excel следва, за да извършва изчисления.

Под нея е работната книга, в която е отворен текущият работен лист. Работният лист заема по-голямата част от екрана. Един нов работен лист се състои от мрежа с празни клетки. В горния край на работния лист има заглавки на колони, букви или комбинации от букви, обозначаващи съответната колона. Отляво на работния лист по цялата му дължина има номера на редове, по един за всеки ред, започващи от 1. Полето Име, споменато по-горе, определя клетките с буква на колона и номер на ред, например C3.

И накрая, най-долу вляво на работния лист се намира набор от раздели на листове, по един за всеки работен лист в работната книга, както и бутон за добавяне на нов работен лист. На дясната страна се намира лента на състоянието с бутони за промяна на оформлението на страница, увеличение и др.

Навигиране в Excel за Android

Excel за Android е оптимизиран за сензорни устройства. За да получите помощ при използване на докосване в Excel, вижте Ръководство за работата с докосване в Excel за Android.

За да научите повече за клавишните комбинации в Excel за Android, който използвате с външна клавиатура, вижте Използване на външна клавиатура с Excel за Android.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на TalkBack за сортиране или филтриране на таблица в Excel за Android

Използване на TalkBack, за изпълняване на основни задачи в Excel за Android

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Приложението Excel Mobile за Windows 10 включва функции за достъпност, които улесняват хората с увреждания при създаване на електронни таблици, филтриране на данни, работа с диаграми и други. Например хора, които са слепи или имат слабо зрение, могат да използват екранни четци, за да може информацията от потребителския интерфейс (ПИ) да бъде прочетена на глас за тях. Хората, които имат ограничена подвижност, могат да използват клавишни комбинации или инструменти за разпознаване на реч вместо мишка.

За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които работят във вашето устройство, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365. За да намерите помощ за изпълнението на често срещани задачи в Excel Mobile за Windows 10, вижте Поддръжка на достъпност за Excel.

Забележка : За информация за използването на сензорни устройства, вижте Ръководство за работата с докосване в Excel Mobile за Windows 10.

Запознаване с оформлението на Excel Mobile за Windows 10

Когато стартирате Excel Mobile, в лявата страна на прозореца на приложението се показва навигационен екран, в който можете да изберете съществуващ файл. Ако искате да създадете нова работна книга, в дясната страна на прозореца се появява списък с шаблони. След като изберете шаблон или отворите съществуващ файл от навигационния екран, можете да преминавате през основните области на Excel Mobile, за да изберете действията, които искате.

Когато отворите работна книга в Excel Mobile, отгоре има заглавна лента. Тя съдържа имената на разделите на лентата, като Файл, Начало и Вмъкване. Тя съдържа и полето за търсене Кажи ми, което можете да използвате, за да намирате команди или да получите помощ. В дясната страна на горната лента ще намерите бутоните Споделяне, Отмени и Върни.

Под горната лента се намира полето Име, както и лентата Формула.

 • Полето Име показва името (ако е дадено такова) на избрана клетка, таблица, диаграма или друг обект. Ако няма дадено име, там се показва местоположението на клетка (например "C2") или стандартен етикет, например "Таблица3".

 • Лентата Формула показва съдържанието на клетката, което може да бъде стойност или формула.

Под полетата Име и Формула се намира основната работна книга. Работната книга е мрежа, в която редовете са надписани с числа, а колоните са надписани с букви. Етикетите на редове и колони определят клетки, като клетката "C2" се намира на мястото на пресичане на колона C и ред 2.

И накрая, в дъното на страницата и под мрежата на работната книга намирате един ред с раздели на листове. Има по един раздел за всеки работен лист в работната книга, въпреки че обикновено се показват само няколко от тях. До разделите на листовете се намира бутон, който добавя допълнителни работни листове и съответните раздели на листове. Има също лента за функции, в която има функции като Sum.

Навигиране чрез клавиатурата

По-долу ще видите някои често използвани клавишни комбинации за Excel Mobile:

 • За да се придвижвате напред през елементите на потребителския интерфейс, натискайте клавиша Tab. За да се придвижвате назад, натискайте Shift+Tab. За някои елементи можете също да използвате клавишите със стрелки.

 • За да изберете показвания в момента раздел на лентата, натиснете клавиша Alt. Веднага след като натиснете клавиша Alt, за да отидете директно на менюто Файл, натиснете Shift+Tab. За да се придвижвате между разделите на лентата, натискайте клавишите със стрелка наляво или стрелка надясно или натискайте Ctrl+Tab. За да преминете към опциите за всеки раздел, натиснете клавиша със стрелка надолу, а за да се върнете обратно в раздела, натиснете клавиша със стрелка нагоре. За да изберете опция, натиснете Enter или интервал.

 • За да покажете контекстното меню за клетка, натиснете Shift+F10.

За информация за клавишните комбинации конкретно за Excel Mobile отидете на Използване на клавишни комбинации с външна клавиатура в Excel Mobile за Windows 10. За информация за използването на екранен четец с Excel Mobile вижте Първи стъпки в използването на екранен четец в Excel Mobile за Windows 10.

Използване на "Кажи ми"

To find a command quickly, use Tell Me. To learn more about the Tell Me feature, watch this video: Using Tell Me to get things done quickly with a screen reader and keyboard.

To use Tell Me to find a command, follow these steps:

 1. Select the cell or range of cells where you want to perform an action.

 2. Jump to the Tell Me edit field by pressing Alt+Q.

 3. Type the command that you want. For example, type "bullets".

 4. Use the Down Arrow key to browse through the results, press Enter to select one.

Excel Online включва функции за достъпност, които улесняват потребителите с ограничена подвижност, слабо зрение или други увреждания да работят с файлове. Това означава, че можете да използвате клавишни комбинации, екранен четец или инструмент за разпознаване на говор, за да работите с Excel Online.

За повече информация относно настройките и функциите за достъпност, които работят във вашето устройство, вижте Настройване на вашето устройство за работа с достъпност в Office 365.  За да намерите помощ за изпълнението на често срещани задачи в настолната версия на Excel Online, вижте Поддръжка на достъпност за Excel.

Запознаване с оформлението на Excel Online

Excel Online работи в браузъра. Можете да избирате между два изгледа: изглед за четене и изглед за редактиране. Прозорецът на Excel Online изглежда малко по-различно и предлага различни команди в зависимост от изгледа, който използвате.

 • В Изглед за четене можете да преглеждате, печатате, споделяте, обновявате връзките с данни, преизчислявате работната книга и коментирате работната книга. По подразбиране Excel Online се отваря в изглед за четене.

  В изглед за четене, в горната част на прозореца, "Excel Online" излиза в заглавната лента. В левия край на заглавната лента се намира иконата за стартиране на приложения – контролата, която съдържа плочки, сочещи към услуги на Microsoft и приложения на Office Online, включително поща, календар, OneDrive, Excel, PowerPoint и др.

  Под заглавието на лентата има лента с инструменти, която съдържа набор от команди вдясно ("Редактиране на работна книга", "Печат", "Споделяне", "Данни" и др.) и ако позволява ширината на браузъра, името на вашата работна книга в центъра.

 • За да превключите от изглед за четене към изглед за редактиране, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Excel Online". След това натиснете Ctrl+F6 отново, за да се придвижите до името на папката, съдържаща работната книга. Натиснете клавиша Tab, за да преминете към бутона Редактиране на работна книга, натиснете клавиша Enter и след това използвайте клавиша със стрелка надолу, за да изберете Редактиране в Excel Online.

  В Изглед за редактиране можете да правите промени в своята работна книга. В този изглед, в горния край на прозореца на Excel Online заглавната лента включва иконата за стартиране на приложения вляво, името на приложението ("Excel Online"), бутон "Споделяне" вдясно и ако позволява ширината на браузъра, името на вашата работна книга в центъра.

  Под заглавната лента има лента с инструменти, организирана в раздели: "Файл", "Начало", "Вмъкване"," "Данни", "Преглед", "Изглед" и "Отвори в Excel". Лентата се намира под този ред с раздели. Когато изберете раздел, се появява лента, специфична за раздела. Всяка лента съдържа команди, организирани в групи. Например ако изберете раздела "Вмъкване", се появява лента. От тази лента можете да изберете различни елементи, като таблици, диаграми, хипервръзки или коментари, които да вмъкнете във вашата работна книга.

И в двата изгледа – за четене и за редактиране –активният работен лист на работната книга следва след набора от команди. Мрежата от клетки на работния лист заема по-голямата част от страницата. Някои команди, като например командата Отиди на или Търсене, отварят прозорец в средата на работния лист. Други, като напр. за преглеждане или вмъкване на коментари, отварят екран отдясно или отляво на работния лист.

Под мрежата на клетките се намира лента, която съдържа раздел за всеки работен лист в работната книга. Можете да преминавате през тази редица на разделите, за да изберете работен лист. Текущо избраният лист се нарича "активен работен лист".

В дъното на прозореца на Excel Online се намира лентата на състоянието. Когато изберете група клетки, в лентата на състоянието е посочена текущата средна стойност, броят и сумата на числата в избраните клетки. Можете да промените какво посочва лентата на състоянието чрез персонализиране на начина, по който Excel сумира данните. Преминете с Tab на менюто Персонализиране на лентата на състоянието и натиснете клавиша Enter. В контекстното меню използвайте клавиша със стрелка надолу, за да изберете опция (например Числов брой, Макс или Мин), и натиснете клавиша Enter.

Навигиране чрез клавишни комбинации

 • За да намерите информация за клавишните комбинации, вижте Клавишни комбинации в Excel Online.

 • За придвижване между адресната лента на браузъра и съдържанието в работната книга в Excel Online натиснете F6.

 • За да обхождате циклично области в Excel Online – лентата, работен лист, лентата с раздели на работни листове и лентата на състоянието – натискайте Ctrl+F6.

 • За да преминете към друг работен лист в работната книга, натиснете Ctrl+Alt+PgUp или Ctrl+Alt+PgDn.

 • За да преминавате към друг раздел на лента с инструменти или между команди на лентата, натискайте клавиша Tab (напред) или Shift+Tab (назад).

 • За да изберете елемент, натиснете Enter. За да изберете клетка, поставете фокуса върху нея.

 • За да преглеждате в рамките на менюта или списъци, натиснете клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу, а след това, за да направите избор, натиснете Enter.

 • За да се придвижвате по мрежата от клетки, използвайте клавиша Tab, клавишите със стрелки или клавишни комбинации.

 • За да излезете от меню или режим, натиснете Esc.

Използване на "Кажи ми"

To find a command quickly, use Tell Me. To learn more about the Tell Me feature, watch this video: Using Tell Me to get things done quickly with a screen reader and keyboard.

To use Tell Me to find a command, follow these steps:

 1. Select the cell or range of cells where you want to perform an action.

 2. Jump to the Tell Me edit field by pressing Alt+Q.

 3. Type the command that you want. For example, type "bullets".

 4. Use the Down Arrow key to browse through the results, press Enter to select one.

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×