Настройки за пренасочване на повиквания за корпоративните гласови възможности

Този раздел описва настройките за пренасочване на повиквания в Office Communicator 2007 R2.

Забележка :  Функциите за пренасочване на повиквания и гласова поща са достъпни само ако са конфигурирани във фирмата ви. Ако не сте сигурни дали функциите на Office Communicator 2007 R2 са разрешени, се свържете със системния си администратор.

Забележка :   Ако пренасочите дадено повикване към контакт, използващ Office Communicator 2005, потребителят, който получава пренасоченото повикване, ще види името ви за контакт в списъка с разговори, вместо името на обаждащия се потребител.

За да конфигурирате настройките за пренасочване на повиквания в Communicator 2007 R2, използвайте диалоговия прозорец Настройки за пренасочване на повикванията.

Отваряне на диалоговия прозорец Настройки за пренасочване на повикванията

 • В горния десен ъгъл на главния прозорец на Office Communicator щракнете върху бутона Пренасочване на повикванията, а след това върху Настройки за пренасочване на повикванията.

Функциите за пренасочване на повикванията на корпоративните гласови възможности са следните:

Прави следното, когато получавам повиквания

От падащия списък Прави следното, когато получавам повиквания изберете контакта, на когото трябва да се позвъни, когато получавате входящо повикване. Ако искате обажданията ви да звънят и на други контакти или телефонни номера, изберете съответната опция и конфигурирайте настройките по описания по-долу начин.

 • Позвъняване на мен. С тази опция ще се позвънява само на вас, когато получавате входящо повикване. Ако изберете тази опция, можете да укажете допълнителни номера, на които да се позвънява, когато номерът ви по подразбиране звъни. Например, ако пътувате или сте извън офиса през работния ден, можете да зададете едновременно позвъняване на служебния и мобилния ви телефон.

  Конфигуриране на опциятаПозвъни на мен

  1. От падащия списък Прави следното, когато получавам повиквания изберете Позвъни на мен.

  2. Ако искате входящите ви повиквания да звънят едновременно на първоначалния ви номер и друг номер, в Избор на допълнителен номер за позвъняване, щракнете бутона до номера, който искате да звъни в същото време. Ако номерът не е в списъка, добавете телефонния номер по следния начин:

   1. Щракнете върху бутона Добавяне.

   2. Щракнете върху Телефонен номер.

   3. В диалоговия прозорец Моите телефонни номера щракнете върху типа телефонен номер, който искате да добавите или щракнете върху Нов телефон.

   4. В диалоговия прозорец Редактиране на телефонен номер въведете новия телефонен номер. (Вж. темата Редактиране на телефонен номер за примерни формати на телефонни номера.)

 • Позвъняване на мен и на групата ми за повикване на екип. Входящите повиквания ще звънят на вас и групата ви за повикване на екип, която се състои от избрана от вас група от контакти, зададена да отговаря на входящите ви повиквания. Може да зададете забавяне, така че входящите повиквания да звънят първо на вас, след което на членовете от вашата група за повикване на екип след определен брой секунди.

  Конфигуриране на опцията Позвъняване на мен и на групата ми за повикване на екип

  1. От падащия списък Прави следното, когато получавам повиквания изберете Позвъняване на мен и на моята група за повикване на екип.

  2. В Добавяне на членове на група за повикване на екип, които да отговарят от ваше име, изберете Добави.

  3. Щракнете върху Контакт, след това изберете контакт от списъка Добави контакт(и) или въведете името или имейл адреса на съответния потребител в полето за търсене.

  4. Щракнете върху бутона OK.

  5. За задаване на забавяне преди позвъняване на контакт в раздела Група за повикване на екип щракнете върху контакта, след това щракнете върху бутона Забавяне (или натиснете иконата до контакта в колоната Забавяне). В диалоговия прозорец Задаване на забавяне на позвъняване въведете съответния брой секунди, които трябва да изминат преди позвъняването на контакта и след това натиснете OK.

 • Пренасочване към гласовата ми поща, номер или контакт. Вместо да получавате входящи повиквания те ще се пренасочат директно към гласовата ви поща или към телефонния номер или контакта, който сте задали.

  Конфигуриране на опцията Пренасочване към гласовата ми поща, номер или контакт

  1. От падащия списък Прави следното, когато получавам повиквания изберете Пренасочване към гласовата ми поща, номер или контакт.

  2. В Пренасочване на повикванията ми към едно от следните изберете бутона, намиращ се непосредствено до телефонния номер или контакта. Ако телефонният номер или контактът не е в списъка, направете едно от следните неща:

   1. За добавяне на телефонен номер, щракнете върхуДобави, след което щракнете върхуТелефонен номер. В диалоговия прозорец Моите телефонни номера щракнете върху Нов телефон. В диалоговия прозорец Редактиране на телефонен номер въведете новия телефонен номер. (Вж. темата Редактиране на телефонен номер за примерни формати на телефонни номера.) Щракнете върху бутона OK.

   2. За да добавите клиент, щракнете върху Добави, след което щракнете върху Контакт. Изберете контакт от списъка Добави контакт(и) или въведете името или имейл адреса на съответния потребител в полето “Търсене“. Щракнете върху бутона OK.

 • Позвъняване на мен и на представителите ми. Ако имате помощници, които използват Office Communications Server 2007 R2 Attendant, за да отговарят на повикванията ви, можете да изберете тази опция, ако искате входящите ви повиквания да звънят на вас и зададените от вас представители.

  Конфигуриране на опциятаПозвъняване на мен и на представителите ми

  1. От падащия списък Прави следното, когато получавам повиквания изберете Позвъняване на мен и на представителите ми.

  2. В Избор на представители, които да отговарят на повиквания и да правят повиквания от ваше име щракнете върху Добави.

  3. Щракнете върху Контакт, след това изберете контакт от списъка Добави контакт(и) или въведете името или имейл адреса на съответния потребител в полето за търсене.

  4. Щракнете върху бутона OK.

   Забележка : Можете да сложите отметка в квадратчето на колоната Позвъняване, за да обозначите дали представителите в списъка могат да отговарят на повиквания и да осъществяват обаждания от ваше име. Също така, можете да премахнете даден представител от списъка като щракнете върху името и след това върхуИзтрий.

 • Позвъняване само на представителите ми. Ако имате помощници, които използват Office Communications Server 2007 R2 Attendant, за да отговарят на повикванията ви, можете да изберете тази опция, ако искате входящите ви повиквания да не звънят на вас, а само на зададените от вас представители.

  Конфигуриране на опциятаПозвъняване само на моите представители

  1. От падащия списък Прави следното, когато получавам повиквания изберете Позвъняване само на моите представители.

  2. В Избор на представители, които да отговарят на повиквания и да правят повиквания от ваше име щракнете върху Добави.

  3. Щракнете върху Контакт, след това изберете контакт от списъка Добави контакт(и) или въведете името или имейл адреса на съответния потребител в полето за търсене.

  4. Щракнете върху бутона OK.

  5. Поставете отметка в квадратчето на колоната Позвъняване до представителя или представителите, към които искате да пренасочите повикванията си.

   Забележка : Също така, можете да премахнете даден представител от списъка като щракнете върху името и след това върхуИзтрий.

Резюме на текущите настройки

Тази тема обобщава начина на обработване на повикванията ви съобразно настройките за пренасочване на повикванията, които сте задали. За да регулирате настройките, изберете нова опция от падащия списък Прави следното, когато получавам повиквания.

Забележка : Можете да редактирате телефонен номер в списъка за позвъняване като щракнете върху номера (или като щракнете бутона до телефонния номер, след което щракнете върху Редактиране). В диалоговия прозорец Моите телефонни номера изберете типа на телефонния номер. В диалоговия прозорец Редактиране на телефонен номер редактирайте телефонния номер. (Вж. темата Редактиране на телефонен номер за примерни формати на телефонни номера.) Щракнете върху бутона OK.

Изпращай неотговорените повиквания към

Можете да използвате опцията Пренасочвай неотговорените повиквания към за пренасочване на повикване, след като на него не е отговорено на основния служебен номер или на допълнителния телефонен номер или от даден контакт.

Задаване на опцията за пренасочване на неотговорените повиквания

 • Щракнете върху падащия списък до Пренасочвай неотговорените повиквания към, а след това направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Гласова поща, за да пренасочите неотговорените повиквания към гласовата си поща.

  • Щракнете върху съществуващ номер в падащия списък. Достъпните номера са тези, конфигурирани в раздела Телефони в диалоговия прозорец Опции или нов номер, който сте указали при конфигурирането на Настройки за пренасочване на повикванията.

  • Щракнете върху Нов номер, след което върху Конфигуриране отдясно на падащия списък. Въведете телефонен номер в полето Телефонен номер, а след това щракнете върху бутона OK.

  • Щракнете върху Контакт, след това изберете контакт от списъка или въведете името или имейл адреса на съответния потребител в полето за търсене.

Звъни толкова секунди преди пренасочване

Използвайте опцията Звъни в продължение на толкова секунди преди пренасочване за задаване на срок от време, което трябва да изтече преди пренасочване на неотговорено повикване към гласова поща, друг номер или друг контакт.

Прилагай тези настройки само в работното ми време, указано в Outlook

Поставете отметка в квадратчето Прилагай тези настройки само в работното ми време, указано в Outlook, за да приложите настройките за пренасочване на повикванията по време на работните си часове, указани в работния календар на Outlook. Преди да поставите отметка в това квадратче, прегледайте информацията в работния календар на Outlook. Тази опция може да е изключително полезна, например, ако искате да получавате повиквания вкъщи по време на работното ви време, но не искате да ви обезпокояват с бизнес разговори вкъщи по време на работните ви часове. За допълнителна информация вж. темата Прилагай тези настройки само през работното ми време, указано в Outlook.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×