Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Център за достъпност на Office

Приложенията на Office работят с настройките и функциите за достъпност на повечето устройства. С тези настройки можете да ги направите по-лесни за използване. Можете например да обърнете цветовете или да промените цветовия контраст, за да виждате по-добре на екрана. Или можете да управлявате устройството с клавиатурата вместо с мишката и т.н.

Начинът, по който избирате тези настройки, зависи от вида на устройството ви: Windows, Mac, iOS или Android.

Windows 10 предлага центъра за улеснен достъп с множество вградени функции в помощ на хората с увреждания. Основните настройки, свързани с достъпността, можете да намерите в менюто за улеснен достъп под Настройки. Можете също да стартирате функциите за достъпност, като например "Разказвач" или "Лупа", в настройките за улеснен достъп.

За да отворите бързо екрана Улеснен достъп, натиснете клавиша с емблемата на Windows+U. Или въведете "Улеснен достъп" в полето за търсене.

Използване на разказвача

"Разказвач" е приложение за четене на екрана, вградено в Windows 10, и приложенията на Office 365 са оптимизирани за работа с разказвача. За да започнете, отидете на Първи стъпки с разказвача.

Използване на цвят с висок контраст

Ако искате по-висок контраст на цвета, за да виждате по-добре текста и елементите на екрана и да не напрягате очите си, можете да включите режима на повишена четливост. За по-нататъшни указания вижте Използване на режима на повишена четливост в Windows

Увеличаване на съдържанието на екрана

С инструмента "Лупа" можете да увеличавате части от съдържанието на екрана. Можете да зададете за лупата да е на "Цял екран" или "Леща".

 • За бързо стартиране на лупата натиснете клавиша с емблемата на Windows+клавиша със знак плюс (+).

 • За увеличаване натиснете клавиша с емблемата на Windows+клавиша със знак плюс (+). За намаляване натиснете клавиша с емблемата на Windows+клавиша със знак минус (-).

 • Когато фокусът е върху лупата, можете да промените настройките й в лентата с инструменти на лупата. Натиснете клавиша Tab или Shift+Tab, за да отидете на лентата с инструменти на лупата. За да изберете опция или списък с опции, натиснете интервал. За да излезете от опция или списък с опции, натиснете Esc.

 • За да излезете и да затворите инструмента "Лупа", натиснете клавиша с емблемата на Windows+Esc.

За повече информация отидете на Използване на лупата за преглед на елементи на екрана.

Промяна на размера на текста

Можете да промените размера на текста на екрана, без да регулирате разделителната способност на екрана си.

 1. В който и да е изглед натиснете клавиша с емблемата на Windows, за да отидете в полето за търсене.

 2. В полето за търсене напишете: "Направи текста по-голям". Натиснете Enter, за да отворите страницата Персонализиране на дисплея.

 3. На плъзгача Промяна на размера на текста, приложенията и други елементи преместете индикатора надясно.

 4. Можете също да настройвате размера на текста в менютата, в заглавията и т.н. За да отидете на тези контроли, на страницата "Персонализиране на дисплея" изберете връзката Разширени настройки на дисплея и след това изберете Разширено оразмеряване на текст и други елементи.

Промяна на размера на показалеца на мишката

Можете да промените размера и цвета на показалеца на мишката, за да я използвате по-лесно.

 1. В който и да е изглед натиснете клавиша с емблемата на Windows.

 2. В полето за търсене напишете "мишка".

 3. Щракнете върху връзката Допълнителни опции за мишка.

 4. В диалоговия прозорец Свойства на мишката изберете раздела за настройката, която искате да промените, и след това изберете опции от този екран.

Използване на Cortana

Използвайте Cortana – виртуалния гласово управляван помощник, за да изпълнявате основните задачи. За да научите повече за Cortana и как да я настроите, вижте Какво е Cortana. Cortana се предлага само в някои страни и региони.

Съвет : Ако използвате Cortana с глас за първи път, тя ще поиска разрешение да ви зададе няколко въпроса, за да разбере кое е важно за вас. Ако сте съгласни с това, натискайте Tab, докато не чуете "Приемам", и след това натиснете Enter. Ако не искате да отговаряте на въпроси, натискайте Tab, докато не чуете "Не, благодаря", и след това натиснете Enter.

Използване на разпознаването на реч в Windows

Ако използвате функцията за разпознаване на реч за първи път, трябва да я настроите.

 1. В който и да е изглед натиснете клавиша с емблемата на Windows.

 2. В полето за търсене напишете "реч". След това натиснете Enter, за да отворите съветника за настройка.

 3. Следвайте инструкциите на съветника.

 4. След като завършите настройката, можете да използвате ръководство, за да разучите гласовите команди и да обучите компютъра да разпознава гласа ви.

 5. За да научите повече за командите за разпознаване на реч, вижте Разпознаване на реч в Windows

Когато използвате Office for Mac, можете да използвате предимствата на функциите за универсален достъп на Mac OS X. Функциите за универсален достъп ви позволяват да увеличавате, да използвате клавишни комбинации и да прослушвате командите от менютата или текста в документите, прочетени на глас.

За повече информация вижте Достъпност – Mac/iPad/iPhone/Watch/TV

Включване на пълен достъп от клавиатурата

Когато е включен Full Keyboard Access (Пълен достъп от клавиатурата), можете да натискате TAB, за да премествате фокуса на клавиатурата между всички контроли в прозорците и диалоговите прозорци.

 1. В менюто "Apple" щракнете върху System Preferences (Предпочитания за системата).

 2. Под Hardware (Хардуер) щракнете върху Keyboard (Клавиатура).

 3. В раздела Keyboard Shortcuts (Клавишни комбинации), под Full Keyboard Access (Пълен достъп от клавиатурата) щракнете върху All controls (Всички контроли).

Използване на клавишни комбинации за придвижване в приложение на Office

Във всяко отворено приложение от Office можете да използвате тези клавишни комбинации:

 • За да активирате лентата с менюта, натиснете Control+F2.

 • За да активирате лента с инструменти, натиснете Control+F10.

Използване на F1, F2 и т.н. като функционални клавиши за Office

На компютъра Mac иконите, отпечатани върху функционалните клавиши на най-горния ред, изпълняват специални функции (свързани с хардуера). Те обаче работят и като стандартни функционални клавиши в Office 2016 for Mac, когато натиснете клавиша Fn (функция) заедно с функционалния клавиш.

Ако не искате да натискате клавиша Fn всеки път, когато използвате функционален клавиш, можете да промените предпочитанията си за системата Apple.

Забележка : За да може да промените тази настройка от клавиатурата, първо трябва да включите пълния достъп от клавиатурата и да включите VoiceOver (натиснете Command+F5).

 1. В менюто "Apple" натиснете System Preferences (Предпочитания за системата).

 2. Изберете Keyboard (Клавиатура).

 3. В раздела Keyboard (Клавиатура) отметнете квадратчето Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (Използвай всички клавиши F1, F2 и т.н. като стандартни функционални клавиши).

Промяна на предпочитание за пряк път

Някои клавишни комбинации, разгледани в темите за клавишните комбинации за отделните продукти от Office 2016 for Mac, може да са в конфликт с клавишите по подразбиране в Mac OS. За да използвате тези клавишни комбинации, може да се наложи да промените настройките за клавиатурата на вашия компютър Mac.

Забележка : За да може да промените тази настройка от клавиатурата, първо трябва да включите пълния достъп от клавиатурата и да включите VoiceOver (натиснете Command+F5).

 1. Натиснете Command+интервал.

 2. Въведете "sys" и натиснете Return.

 3. Въведете "a" и натиснете клавиша със стрелка надолу, за да отворите прозореца Accessibility (Достъпност), в който можете да задавате предпочитания.

 4. Изберете "Keyboard > Keyboard Preferences" (Клавиатура > Предпочитания за клавиатурата).

 5. Изберете раздела Shortcuts (Клавишни комбинации).

 6. В таблицата с категории Shortcuts (Клавишни комбинации). изберете "Mission Control" (Контрол на мисията).

 7. Намерете присвоената клавишна комбинация, която искате да заместите.

 8. За да затворите диалоговия прозорец, натиснете Command+W.

Включване на други функции за универсален достъп на Mac OS X

Можете да промените настройките за контраст, увеличение и други.

Под System Preferences (Предпочитания за системата) изберете настройките от следната таблица:

За да зададете това предпочитание

Направете следното

Contrast (Контраст): Промяна на екрана към черно на бял фон или бяло на черен фон или за други настройки за контраст

В раздела Seeing (Виждане), под Display (Показване) щракнете върху желаните опции.

Alerts (Известия): Примигване на екрана, когато се появи звук за известие

В раздела Hearing (Чуване) отметнете квадратчето Flash the screen when an alert sound occurs (Примигване на екрана, когато се появи звук за известие).

Sticky keys (Лепкави клавиши): Включване на "лепкави клавиши", за да можете да натиснете няколко клавиша и натиснатите клавиши да се покажат на екрана

В раздела Keyboard (Клавиатура), до Sticky Keys (Лепкави клавиши) щракнете върху On (Вкл.).

Slow keys (Бавни клавиши): Включване на бавни клавиши, за да коригирате времето между натискането на клавиша и момента на активирането му

В раздела Keyboard (Клавиатура), до Slow Keys (Бавни клавиши) щракнете върху On (Вкл.).

Pointer keys (Бутони за показалеца): Включване на бутоните на мишката за контрол на показалеца с помощта на цифровата клавиатура

В раздела Mouse (Мишка), до Mouse Keys (Бутони на мишката) щракнете върху On (Вкл.).

Pointer size(Размер на показалеца): Увеличаване на показалеца на мишката за повишена видимост

В раздела Mouse (Мишка), до Cursor Size (Размер на курсора) преместете плъзгача надясно, за да увеличите размера на показалеца.

Zoom (Мащабиране): Увеличаване или намаляване на елементите на екрана.

 1. В менюто Apple щракнете върху System Preferences (Предпочитания за системата).

 2. Pod System (Система) щракнете върху Universal Access (Универсален достъп).

 3. В раздела Seeing (Виждане), под Zoom (Мащабиране) щракнете върху On (Вкл.).

Включване на VoiceOver

VoiceOver е вграденият екранен четец на Mac, iPad и iPhone. Можете да чуете повечето от командите на менюто, опциите в диалоговите прозорци и други елементи на екрана на вашия компютър.

Забележка : VoiceOver не работи със съдържанието на главния прозорец на документа (например текста в документа) или с лентата.

 1. В менюто Apple щракнете върху System Preferences (Предпочитания за системата).

 2. Pod System (Система) щракнете върху Universal Access (Универсален достъп).

 3. В раздела Seeing (Виждане), под VoiceOver щракнете върху On (Вкл.).

Използване на "Изречи" за прослушване на избрания текст

Можете да използвате функцията "Изречи", за да прослушате всеки избран текст, като например заглавието на документа. А за да чуете повечето от командите на менюто, опциите в диалоговите прозорци и други елементи на екрана на компютъра, използвайте Voice Over.

 1. В менюто Apple щракнете върху System Preferences (Предпочитания за системата).

 2. Под System (Система) щракнете върху Speech (Говор).

 3. В раздела Text to Speech (От текст в говор) отметнете квадратчето Speak selected text when the key is pressed (Изговаряне на избрания текст при натискането на клавиша).

 4. Щракнете върху Set Key (Настройване на клавиш) и след това натиснете клавишната комбинация, която искате да използвате, за да чуете прочитането на текста на глас, и щракнете върху OK.OK.

 5. В произволно приложение на Office изберете някакъв текст и след това натиснете клавишната комбинация, за да чуете прочитането на текста на глас.

Office за iOS работи с функциите за достъпност на вашето устройство, като например VoiceOver, четене на екрана, диктуване, мащабиране, обръщане на цветовете и динамичен тип. Можете дори да използвате Siri. Например можете да кажете на Siri да стартира дадено приложение: "Siri, стартирай Excel". Ако имате външна клавиатура, приложенията на Office поддържат и клавишни комбинации за придвижване из екрана.

Можете да създадете пряк път до функциите, които използвате най-често с приложенията на Office, като например VoiceOver. За да зададете прекия път

 1. В Настройки докоснете Общи, докоснете Достъпност и след това докоснете Клавишни комбинации за достъпност.

 2. За да активирате прекия път, докоснете трикратно бутона Начало.

Увеличаване на екрана чрез "Мащабиране"

За да използвате екранната лупа с приложенията на Office, включете функцията "Мащабиране".

 1. Натиснете бутона Начало.

 2. В Настройки докоснете Общи, докоснете Достъпност и след това докоснете Мащабиране.

 3. За да покажете или да скриете лупата, докоснете двукратно с три пръста.

Увеличаване на текста чрез "Динамичен тип"

За да виждате по-едър текст в менютата на Office, включете функцията "Динамичен тип". В Outlook се уголемява цялата папка "Входящи". В Excel, OneNote, PowerPoint и Word се уголемяват само менютата, но с щипване навътре или навън можете да променяте мащаба на документа.

 1. Натиснете бутона Начало.

 2. В Настройки докоснете Общи, докоснете Достъпност и след това докоснете По-големи.

 3. Включете По-големи размери за достъпност.

Обръщане на цветовете за подобряване на контраста

За по-добра видимост можете да обърнете цветовете на вашето устройство. Например в Excel и Word можете да покажете бял текст на черен фон.

 1. Натиснете бутона Начало.

 2. В Настройки докоснете Общи и след това Достъпност.

 3. Включете Обръщане на цветове.

Използване на диктуване за въвеждане на текст

Забележка : Ако бутонът за микрофон не се вижда на клавиатурата, значи текстовата област не поддържа диктуване.

Можете да диктувате текст в приложенията на Office.

 • Когато точката на вмъкване е в област с текст в Excel, OneNote, PowerPoint или Word, можете да докоснете бутона за микрофон отляво на клавиша за интервал на екранната клавиатура и след това да изречете вашия текст.

 • Когато приключите с диктуването, докоснете Готово най-долу в центъра на екрана. Ако VoiceOver също е включен, докоснете двукратно Done (Готово).

Използване на VoiceOver

VoiceOver е вграденият екранен четец на iPhone и iPad.

Включване на VoiceOver

За да включите VoiceOver, щракнете трикратно върху бутона "Начало". Ако това не работи, помолете Siri ("Siri, включи VoiceOver"). Или направете следното:

 1. Натиснете бутона Начало.

 2. В Настройки докоснете Общи, докоснете Достъпност и след това докоснете VoiceOver.

 3. Включете VoiceOver.

Отваряне на приложение от Office чрез VoiceOver

Движете пръста си над приложенията и плъзгайте, ако е необходимо, за да се придвижвате между екраните. VoiceOver произнася имената на приложенията, когато докосвате иконите им. Когато чуете името на желаното приложение, докоснете двукратно, за да го отворите.

Навигация с VoiceOver в приложенията на Office за iPad

Когато използвате VoiceOver за придвижване в приложение на Office, можете да използвате само движения или комбинация от движения и клавишни комбинации (ако имате външна клавиатура).

Използване на лентата с включен VoiceOver

В повечето приложения на Office за iOS най-горе на екрана, близо до центъра има лента с командни бутони. Когато плъзнете с пръст над лентата или натиснете VO + стрелка наляво или надясно, чувате името на раздела, като например "раздела Начало". Ако също така чуете "Избрано", като например "Раздел Начало, избрано", се показват бутоните на лентата.

 • За да покажете бутоните на даден раздел на лентата, докоснете двукратно на произволно място в екрана или натиснете VO+интервал.

 • За да преминете към друг раздел, плъзгайте с пръст надясно или наляво, или натискайте VO+стрелка наляво или надясно, докато не чуете името на желания раздел, като например "Раздел Вмъкване". Докоснете или натиснете VO+интервал.

 • За да изберете бутон под отворен раздел, плъзгайте надолу, за да чуете имената на бутоните. Когато чуете желаната опция, докоснете двукратно бутона. Или натискайте VO+стрелка наляво, докато не чуете опциите.

 • За да скриете или да покажете бутоните на лентата, докоснете двукратно лентата или раздел.

Office за Android работи с вградените настройки за достъпност за устройства с Android, с екранния четец TalkBack и с разпознаването на реч за Android.

Включване на TalkBack

Когато TalkBack е включен, чувате гласово описание на всичко, което докосвате или активирате на своето устройство. Това включва команди, местоположения, списъци и бутони, както и съдържанието на екраните, менютата и изскачащите прозорци.

За да включите TalkBack

 1. Отидете на Настройки > Достъпност > TalkBack.

 2. Докоснете превключвателя, за да зададете Вкл..

 3. Изберете OK.

 4. За да се върнете в екрана Начало, докоснете бутона Начало и след това докоснете двукратно екрана.

Забележки : 

Навигиране чрез TalkBack с помощта на жестове

 • Когато TalkBack е включен, можете да плъзгате с пръст през екрана, за да откривате команди, местоположения и съдържание. TalkBack произнася имената на иконите, бутоните и други елементи, докато плъзгате пръст върху тях.

 • За да превъртите нагоре, надолу, наляво или надясно, плъзнете с два пръста в съответната посока.

 • За да изберете или активирате текущата команда или други елементи на екрана, докоснете двукратно екрана.

 • Можете също да плъзнете надясно или наляво, за да се придвижите към следващия или предишния елемент на екрана.

Използване на жестове с TalkBack

Запознайте се с пълния списък на жестовете за преки пътища, които можете да използвате при включен TalkBack, както и с много други опции за персонализиране на работата на устройството ви с TalkBack.

 • В началния екран на вашето устройство плъзнете пръст по дъното на екрана, докато не чуете "Приложения, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 • Плъзгайте нагоре с два пръста, за да стигнете до края на подредения по азбучен ред списък с приложения, и след това плъзгайте с пръст по екрана, докато не чуете: "Настройки".

 • Плъзгайте надясно, докато не чуете "Настройки", и докоснете двукратно екрана.

 • Плъзнете нагоре с два пръста, за да превъртите горе-долу до средата на списъка. TalkBack ви казва къде се намирате, когато спрете плъзгането. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Управление на жестове". Докоснете двукратно екрана.

 • Плъзнете надясно, за да прегледате списъка с налични жестове. TalkBack произнася всеки жест и това, което жестът прави. За да се върнете към менюто Настройки на TalkBack, плъзнете с пръст по екрана, докато не чуете "Бутон Назад", и след това докоснете двукратно екрана.

Изключване на TalkBack

 1. За да се върнете в началния екран, докоснете и след това докоснете двукратно бутона Начало в Android.

 2. В началния екран преместете фокуса върху бутона Настройки и го докоснете двукратно.

 3. Придвижете се надолу по екрана до областта Система, докато не чуете "Достъпност", след което докоснете двукратно.

 4. На екрана Достъпност преместете фокуса върху TalkBack. Чувате "TalkBack, включен". Докоснете двукратно.

 5. Отидете на превключвателя Вкл./изкл. и го докоснете двукратно. Чувате "Предупреждение, Спиране на TalkBack".

 6. Отидете на бутона OK и го докоснете двукратно.

Използване на настройките за достъпност на Android

За да улесните работата си с устройството с Android, освен да включите TalkBack, можете също така да зададете и други функции в екрана Достъпност.

 1. Докоснете и след това докоснете двукратно бутона Начало в Android.

 2. В началния екран преместете фокуса върху бутона Настройки и го докоснете двукратно.

 3. Под Предпочитания преместите фокуса върху Достъпност и докоснете двукратно.

 4. На екрана Достъпност отидете в областта Система и изберете от следните опции:

  • Надписи добавя надписи долу в центъра на всички изображения. Можете да промените размера на текста и стила на надписите.

  • Увеличение разрешава функцията, така че да можете да увеличавате и намалявате изгледа с определени жестове. Плъзнете надясно през превключвателя, за да чуете обяснение на жестовете.

  • Размер на шрифта ви позволява да увеличите целия текст на вашето устройство до по-голям размер в пунктове.

  • Размер за показване ви позволява да увеличите размера на всички елементи във файла.

  • Изговаряне на паролите ви позволява да изговаряте паролите си, вместо да ги въвеждате.

Обръщане на цветовете за подобряване на контраста

За да направите съдържанието по-лесно за четене и избиране, можете да увеличите контраста или да обърнете цветовете на вашето устройство.

Забележка : Промяната на контраста и обръщането на цветовете са експериментални функции. Не е гарантирано, че работят с всички бутони и повърхности.

 • Отворете приложението. В заглавната област преместете фокуса върху бутона Настройки и го докоснете двукратно.

 • За да превъртите надолу през екрана, плъзгайте нагоре с два пръста. Под Предпочитания преместите фокуса върху Достъпност и докоснете двукратно.

 • На екрана Достъпност отидете на превключвателя Вкл. до командата Увеличаване на контраст и докоснете двукратно.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×