Настройка на събранието миграция услуга (MMS)

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Среща миграция услуга (MMS) е Skype за бизнеса услуга, която се изпълнява във фонов режим и автоматично актуализира Skype за бизнеса и Microsoft екипи събрания за потребители. MMS е предназначена да премахне нуждата от потребителите да изпълните инструмента за миграция на събрание да актуализирате своите Skype за бизнеса и Microsoft екипи събрания.

Изисквания   

MMS изисква пощенските кутии на организаторите да се показва на Exchange Online за събрание.

Първичен сценарии   

MMS актуализира събрания на Skype за даден потребител в следните две първичен сценарии:

 • Когато потребителят се мигрират от локални Skype за бизнеса сървър за Skype за бизнеса онлайн.

 • Когато администратор направи промяна на настройки на потребителя аудиоконференции, които изискват актуализиране на аудиоконференции информация в събрания на този потребител.

Общи сценарии, където не можете да използвате MMS   

Ето някои често срещани сценарии, които може да се отнася за вас. Това са всички поддържани сценарии за миграция. Въпреки това MMS няма да се изпълняват в тези сценарии и ще трябва да използвате Инструмента за миграция на събрание вместо това.

 • Потребителските пощенски кутии са в Exchange Server локално

 • Чрез доставчик на аудиоконференции с други

 • Мигриране на потребители от Skype за бизнеса онлайн за локален сървър на Skype

Това е най-често срещаният сценарий, където MMS може да ви помогне да създадете по-гладко преход за вашите потребители. Когато потребител се мигрират от локално Skype за бизнеса сървър за Skype за бизнеса онлайн, MMS ще открие нов потребител и ще сканира този потребител календар за Skype за бизнеса и Microsoft екипи събрания. Всички бъдещи събрания ще се актуализира с нова информация за този потребител.

Ако в момента използвате Skype сървър 2015 за аудиоконференции

Препоръчваме да следвате най-добрите практики по-долу за най-добри възможности за работа с MMS в този случай:

 • Тъй като MMS изисква първо пощенската кутия на потребителя да се показва на Exchange Online, ако искате също да мигрирате от локален Exchange Server, преместите пощенската кутия на потребителя в Exchange Online.

 • Присвояване на Аудиоконференции лиценз на потребителя, преди да изпълните команда на Move-CSUser за мигриране на потребителя. Това е защото MMS също актуализира събрания, когато се променят настройките на аудиоконференции за даден потребител. Ако не можете да дадете лиценза първо, MMS ще се актуализира всички събрания отново когато дадете лиценз.

Ако в момента използвате на друг доставчик на аудиоконференции доставчик (доставчик на Аудиоконференции)

С доставчик на Аудиоконференции трети лица дали се изпълнява MMS зависи от вашата организация аудиоконференции настройки. Можете да изберете да заместите автоматично набиране числата от вашия доставчик на Аудиоконференции, когато дадете потребител Аудиоконференции лиценз. От друга страна може да се наложи да предотвратите това и задържат конференция с числа от вашия доставчик на Аудиоконференции. За да видите настройката на вашата организация, изпълнете следната команда на Windows PowerShell и проверете стойността на параметъра AutomaticallyReplaceAcpProvider. Ако имате нужда от помощ с PowerShell, вижте раздела за Използване на PowerShell за управление на Skype за бизнеса организация в края на тази статия.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings
 • Ако стойността на този параметър е $true, MMS ще изпълнява, когато потребителят е възложена на Аудиоконференции лиценз и да актуализирате своите събрания. Конференция с числа от вашия доставчик на Аудиоконференции се запазват, докато не е даден лиценз за Аудио конференции .

 • Ако стойността на този параметър е $false, след което MMS няма да актуализира събранията, дори ако потребителят е възложена на Аудиоконференции лиценз. Конференция с числа от вашия доставчик на Аудиоконференции се запазват, докато потребителят ръчно е осигурена аудиоконференции в Skype за бизнеса центъра за администриране или чрез Windows PowerShell.

MMS ще се актуализира съществуващ Skype за бизнеса и Microsoft екипи събрания в следните случаи:

 • Когато присвояване или премахване на Аудиоконференции лиценз.

 • Когато разрешаване или забраняване на аудиоконференции.

 • Когато промяна или нулиране на ИД на конференцията за даден потребител, конфигуриран да използва публични срещи.

 • Когато преместите потребителя към нов аудиоконференции мостове.

 • Телефонен номер, при Неприсвоени от аудиоконференции мостове. Това е сложна сценарий, който изисква допълнителни стъпки. За повече информация вижте даване или отмяна на такса и безплатни телефонни номера за аудиоконференции мостове.

Важно : MMS само актуализира събрания, когато използвате Microsoft мостове. Ако използвате доставчик на аудиоконференции трети лица, потребителите ще трябва да актуализирате своите срещи ръчно. В този случай можете да използвате Инструмента за миграция на събрание.

Не всички промени в настройките на потребителския аудиоконференции активира MMS. По-конкретно следните две промени няма да доведе до MMS актуализиране събрания:

 • Когато промените SIP адреса за организатора на събранието (SIP потребителското име или домейн им SIP)

 • Когато промените URL адреса на вашата организация събранието с помощта на командата Update CsTenantMeetingUrl .

Когато MMS открие, че вашите събрания трябва да бъдат актуализирани, той ще направи следното:

 1. Идентифициране на всички Skype за бизнеса и Microsoft екипи събрания, потребителят има планирано в бъдеще

  • Кой да е Skype за фирми или Microsoft екипи събрания, които се появяват преди, когато се изпълнява MMS се прескачат

  • Само събрания, където потребителят е организатора се актуализират

 2. Заместване на онлайн събрание информация блок в подробни данни за събрание

 3. Изпрати актуализации на всички получатели на събрание от името на организатора на събранието

Колко време ще е необходимо за MMS да изпълните?   

Колко време отнема за MMS за мигриране на събрания е различен в зависимост от това колко потребители са засегнати и общия брой на Skype за фирми или Microsoft екипи събрания, всеки потребител има в своя календар. Най-малкото ще отнеме 10 минути за изпълнение. Докато някои големи миграции може да отнеме до 12 часа, повечето мигрирания да завършат в рамките на 1 час.

Ограничения и потенциални проблеми   

 • Само на Skype за фирми или Microsoft екипи събрания, които са били планирани, като щракнете върху бутона Добавяне на Skype събрание в Outlook в уеб или като използвате добавката на събрание на Skype за Outlook се мигрират. С други думи ако потребителят копира и поставя Skype информацията за онлайн събранието от едно събрание на ново събрание, това ново събрание няма да бъдат актуализирани.

 • MMS замества всичко в информацията за онлайн събранието блокирате когато събрание се мигрират. Следователно ако даден потребител е редактирал този блок, направените от тях промени ще бъдат заместени. Всяко съдържание, те са в подробностите за събранието извън информацията за онлайн събранието няма да бъде засегнат блок.

  Събрание блок, който се актуализира от MMS
 • Съдържание, което е създаден или прикачени към събранието (табла, анкети и т.н.) за събрание няма да бъдат запазени, след като MMS се изпълнява. Ако организаторите на събрания са прикачили съдържание към събрания по-рано, съдържанието ще трябва да се създават наново, след като MMS се изпълнява.

 • Връзка към споделен събрание за бележки в елемента от календара и също от в рамките на Skype събрание също ще бъдат заместени. Имайте предвид, че действителната събрание бележки, съхранявани в OneNote ще бъдат там, е само връзка към споделените бележки, които се заместват.

 • Няма да бъдат мигрирани събрания с повече от 250 участници (включително организатора).

 • Някои UNICODE знаци в тялото на покани могат да бъдат актуализирани неправилно към един от следните специални знаци: ï, Вї, ½,.

Какво ще видите потребителите, когато MMS актуализира своите събрания?

Точно както инструмента за миграция на събрание MMS изпраща актуализации на събрание от името на потребителите. Следователно единственото нещо, което потребителите ще виждат е друг кръг на приемането известия за техните събрания за събрание. Това може да бъде объркващо за потребители, така че ви препоръчваме да уведомите вашите потребители, по-рано не само когато мигрирате ги от локално към Skype за бизнеса онлайн, но също и когато правите аудиоконференции промени, които ще предизвика MMS.

Трябва да използвате Windows PowerShell, за да управлявате MMS и проверете състоянието на текущите миграции. Информацията в този раздел предполага, че сте запознати с използване на PowerShell за управление на Skype за бизнеса организация. Ако сте нови PowerShell, вижте раздела за Използване на PowerShell за управление на Skype за бизнеса организация в края на тази статия.

Как да проверя състоянието на събрание за миграция?

Можете да използвате кратката команда на Get-CsMeetingMigrationStatus , за да проверите състоянието на събрание за миграция. По-долу са някои примери.

За да получите Резюме състоянието на всички MMS миграции, изпълнете следната команда:

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Това ще ви даде табличен изглед на всички миграция държави по следния начин:

Държавни UserCount
-----   ---------
Чакащи 21
Приключен 6
Неуспешно 2
Успя 131

Важно : Ако виждате неуспешни миграции, предприемат действия за решаване на тези проблеми възможно най-скоро. Хората няма да можете да набиране в срещи, организирани от тези потребители, докато се занимаете тези. Вижте какво да направя, ако има грешка? за повече информация.

За да получите пълни подробности за всички миграции в рамките на определен период от време, можете да използвате StartTime и EndTime параметри. Например следната команда ще върне пълни подробности относно всички миграции, които се появяват от 1 октомври 2016 към 8 октомври 2016.

Get-CsMeetingMigrationStatus -StartTime "10/1/2016" -EndTime "10/8/2016"

Може да искате да проверите състоянието на мигрирането за определен потребител, и можете да използвате параметъра UserId за това. Например следната команда ще върне състоянието на потребителя ashaw@contoso.com:

Get-CsMeetingMigrationStatus -UserId "ashaw@contoso.com"

Какво да направя, ако има грешка?

Когато стартирате Get-CsMeetingMigrationStatus команда, за да получите обобщен изглед и обърнете внимание, че има миграции вНеуспешносъстояние, Ето какво трябва да направите:

 1. Определяне кои потребители са засегнати. Изпълнете следната команда, за да видите списъка със засегнати потребители и определена грешка, която е съобщено:

  Get-CsMeetingMigrationStatus | Where {$_.State -eq "Failed"} | Format-Table UserId,LastErrorMessage
 2. За всеки от тези потребител изпълнете Инструмента за миграция на събрание за ръчно мигриране на техните събрания.

 3. Ако миграция все още не работи с инструмента за миграция на събрание, имате две опции:

Разрешаване и забраняване на MMS

MMS е включено по подразбиране за всички организации, но може да бъде прекратен, ако е необходимо. Например ако искате да мигрирате ръчно всички събрания или ако използвате доставчик на аудиоконференции трети лица, не може да се наложи MMS изпълнява. Можете също да изберете временно да забраните MMS. Например можете да се прави съществени промени в настройките на аудиоконференции за вашата организация и не искате MMS да тече, докато се извършват всички промени.

За да видите дали MMS е разрешен за вашата организация, изпълнете следната команда и проверете стойността за параметъра MeetingMigrationEnabled . Ако този параметър е настроен $true, MMS е разрешено.

Get-CsTenantMigrationConfiguration

За да забраните MMS, изпълнете следната команда:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $false

За да разрешите MMS, изпълнете следната команда:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $true

Разрешаване и забраняване на MMS само за аудиоконференции промени

Можете също да изключите MMS само за аудиоконференции промени. Все още ще се изпълнява, когато потребителят е мигрира от Skype за бизнеса локално в Skype за бизнеса онлайн. За да проверите текущото състояние на MMS за аудиоконференции актуализации, изпълнете следната команда и проверете стойността за параметъра AutomaticallyMigrateUserMeetings . Ако този параметър е настроен $true, MMS е настроен да потребител събрания се актуализира, когато се променят настройките на аудиоконференции.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

За да забраните MMS за аудиоконференции, изпълнете следната команда:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $false

За да разрешите MMS за аудиоконференции, изпълнете следната команда:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $true

Как да изпълня събрание миграция ръчно за даден потребител?

Освен автоматични събрание мигрирания можете да стартирате събрание миграция ръчно за потребител, като изпълните кратката команда Start-CsExMeetingMigration. Тази кратка команда добавя потребителя в опашката за мигриране за събрание. Услуга за мигриране за събрание ще прочетете искане на потребителя и мигриране на техните събрания. Можете да проверите състоянието на събрание за миграция от кратката команда Get-CsMeetingMigrationStatus.

Ето един пример, който започва миграция на събрание за потребителски ashaw@contoso.com:

Start-CsExMeetingMigration -Identity ashaw@contoso.com

Проверете дали използвате версия на Windows PowerShell 3.0 или по-нова

 1. За да проверите дали работите с версия 3.0 или по-нова: Меню Старт > Windows PowerShell.

 2. Проверете версията, като въведете Get-Host в прозореца Windows PowerShell.

 3. Ако не разполагате с версия 3.0 или по-нова, трябва да изтеглите и инсталирате актуализациите на Windows PowerShell. Вижте Windows Management Framework 4.0, за да изтеглите и актуализирате Windows PowerShell до версия 4.0. Рестартирайте компютъра си, когато получите подкана.

 4. Също така трябва да инсталирате модула на Windows PowerShell за Skype за бизнеса онлайн, който ви позволява да създавате отдалечена сесия на Windows PowerShell, която се свързва към Skype за бизнеса онлайн. Този модул, който се поддържа само на 64-битови компютри, може да се изтегли от центъра на Microsoft за изтегляния в модула на Windows PowerShell за Skype за бизнеса онлайн. Рестартирайте компютъра си, ако получите подкана.

Ако трябва да знаете повече, вижте Свързване с всички услуги на Office 365 в един прозорец на Windows PowerShell.

Стартиране на сесия на Windows PowerShell

 1. От менюто Старт > Windows PowerShell.

 2. В прозореца на Windows PowerShell се свържете с вашата организация за Office 365, като изпълните следното:

  Забележка : Трябва да изпълните командата Import-Module само първия път, когато използвате модула на Windows PowerShell за Skype за бизнеса онлайн.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Ако искате повече информация за стартирането на Windows PowerShell, вижте Свързване с всички услуги на Office 365 в един прозорец на Windows PowerShell или Свързване със Skype за бизнеса онлайн с помощта на Windows PowerShell.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×