Настройка на сценарии за Office 365 PowerShell

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте тези сценарии за PowerShell, за да се свържете с услугите на Office 365, получаване на помощ и да зададете правила за изпълнение за скриптове.

Свързване с услугите на Office 365, с помощта на PowerShell

Да се свържете с услугите на Office 365, трябва да първо да инсталирате или да импортирате най-новите PowerShell модули и след това да създадете удостоверен връзка.

Свързване към Azure Active Directory с модула на Windows Azure Active Directory

За да инсталирате модула на Windows Azure Active Directory и се свържете с акаунт за потребителско име и парола или с multifactor удостоверяване (MFA), вижте Свързване към Office 365 PowerShell.

Свързване с Azure Active Directory с модула на Azure Active Directory V2

За да инсталирате модула на Azure Active Directory V2 и се свържете с потребителско име и парола или с MFA, вижте Свързване с на модула на Azure Active Directory V2 PowerShell.

Свързване към Exchange Online

За да се свържете към Exchange Online с акаунт за потребителско име и парола, вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online.

За да инсталирате Microsoft Exchange Online отдалечен PowerShell модул и се свържете с MFA, вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online чрез многофакторно удостоверяване.

Свързване към SharePoint Online

За да инсталирате обвивката за управление на SharePoint Online и се свържете с акаунт за потребителско име и парола или с MFA, вижте Свързване към SharePoint Online за PowerShell.

Свързване към Skype за бизнеса онлайн

За да се свържете с Skype за бизнеса онлайн акаунт потребителско име и парола, вижте Свързване с Skype за бизнеса онлайн с помощта на Windows PowerShell.

Използвайте тези стъпки, за да се свържете с Skype за бизнеса онлайн с MFA:

 1. За да инсталирате текущата Skype за бизнеса онлайн PowerShell модул, отидете на Skype за бизнеса онлайн, модул на Windows PowerShell, щракнете върху изтегляне, след което стартирайте изтегления файл и го инсталирайте.

  Трябва само да направите това веднъж на всеки компютър, от който управлявате Skype за бизнеса онлайн.

 2. Отворете командния ред на Windows PowerShell.

 3. Попълнете името на акаунта между двойни кавички, премахването на текста на Инструкция и < и > знаци.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Изпълнете получената командите от прозореца на Windows PowerShell.

 4. Въведете паролата за акаунта си в диалоговия прозорец SkypeForBusinessAuth и след това щракнете върху влизане.

 5. Следвайте инструкциите в диалоговия прозорец SkypeForBusinessAuth да предоставят допълнителна информация за удостоверяване, като например код за проверка и след това щракнете върху влизане.

Свързване на центъра за сигурност и център за съответствие

За да се свържете към защита & център за съответствие с акаунт за потребителско име и парола, вижте Свързване към Office 365 защита и съответствие център за PowerShell.

За да се свържете към групата защита и център за съответствие с MFA, вижте Свързване към Office 365 защита и съответствие център за PowerShell чрез многофакторно удостоверяване.

Свързване към Azure Active Directory и Exchange Online

Тези команди на PowerShell ще се свързвате с Azure Active Directory и Exchange Online, след като сте инсталирали модула на Windows Azure Active Directory.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Свързване към всички работни натоварвания на Office 365

Да се свържете с всички работни натоварвания на Office 365 в същия прозорец на PowerShell, първо трябва да импортирате или инсталирате съответните модули. Този PowerShell команда блок се свързва с Azure Active Directory, Skype за бизнеса онлайн, SharePoint Online и Exchange Online.

Попълнете името на организацията и след това изпълнете този набор от команди на PowerShell, когато влезете с акаунт за потребителско име и парола:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

#Create a Security & Compliance Center session
$SccSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.compliance.protection.outlook.com/powershell-liveid/ -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Security & Compliance Center session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $SccSession

Попълнете името на акаунта и след това изпълнете този набор от команди на PowerShell, когато влезете с multifactor удостоверяване:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.com, the organization name is "contoso".
$orgName= "<organization name>"

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

Ще бъдете подканени четири пъти, за да зададете акаунт потребителско име и парола и MFA информация, например код за проверка.

За Exchange Online и защита и съответствие център вижте следните теми, за да се свържете с многофакторно удостоверяване:

Имайте предвид, че и в двата случая, трябва да се свържете чрез отделни сесии на Exchange Online отдалечен PowerShell модула.

Получаване на помощ с PowerShell

Понякога трябва да получите допълнителна помощ за PowerShell. PowerShell има вградени помощно съдържание да ви помогне.

Показване на файловете за помощ за кратката команда PowerShell

За да получите повече информация за конкретна кратка команда, например Get-процес, можете да изпълните следното.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

Извикате статията в TechNet за кратката команда на PowerShell

За да отворите онлайн синтаксис препратка в TechNet за конкретна кратка команда, например Get-процес, изпълнете следната команда.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Забележка: Това изисква интернет достъп да работи правилно.

Примери за PowerShell команда

За да покажете пример синтаксис за конкретна кратка команда в прозореца на PowerShell, например Get-процес, изпълнете следната команда.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

Актуализиране на PowerShell помощни файлове

PowerShell помощно съдържание се актуализира периодично. За да получите най-новата помощно съдържание, можете да изпълните командата Update помощ . След изпълнението на тази команда може да видите следното съобщение: "командата Update помощ изтегля най-новите помощни файлове за Windows PowerShell модули и ги инсталира на компютъра си." Натиснете Y и позволяват модул, за да актуализирате вашите помощни файлове. Това ще отнеме само няколко секунди, преди да завърши.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Задаване на правилата за изпълнение на скрипт

PowerShell скриптове са команди на PowerShell, които се управляват от един или повече текстови файлове. Скриптове ви позволяват да автоматизирате често срещани задачи в рамките на Windows, Microsoft приложения и услуги, курс на Office 365. Тъй като злонамерени скриптове потенциално може да повреди компютъра като се изпълни неволно команди, Microsoft е защитил като забраните скриптове PowerShell по подразбиране. Трябва да зададете политиката за изпълнение на PowerShell според нуждите ви. Настройките на правилата на изпълнение са следните:

 • Ограничено

  Не зареждане конфигурация файлове или изпълнение на скриптове. "Ограничени" е политиката по подразбиране за изпълнение.

 • RemoteSigned

  Изисква се, че всички скриптове и конфигурация файлове изтеглени от интернет бъдат подписани от надежден издател.

 • AllSigned

  Изисква, че всички скриптове и конфигурация файлове бъдат подписани от надежден издател, включително скриптове, които пишете на локалния компютър.

 • Без ограничения

  Зарежда всички конфигурация файлове и изпълнява всички скриптове. Ако изпълните неподписан скрипт, който е изтеглено от интернет, ще бъдете подканени за разрешение, преди да се изпълни.

 • Заобикаляне

  Нищо не е блокиран и няма предупреждения или подканите.

 • Неопределена

  Премахва политиката за текущо възложените изпълнение от текущата област на действие. Този параметър няма да премахне политиката за изпълнение, която се намира в обхват на групови правила.

Забележка: Важно е, че само изтеглите или да използвате PowerShell скриптове от надежден източник, особено при определянето на правилата като "Неограничено". Също така се препоръчва от съображения за сигурност можете да върнете всички промени в ограничено, освен ако нямате е необходимо да се за изпълнение на скриптове.

Изпълнението на командата Set-ExecutionPolicy може да стане само в прозорец на PowerShell, отворен с помощта на "Изпълни като администратор". Това е известен също като повишени сесия на PowerShell.

Задаване на правила за изпълнение като отдалечен подписано

Тази команда ще изисква, че всички скриптове и конфигурация файлове изтеглени от интернет бъдат подписани от надежден издател. Можете да заместите RemoteSigned с името на правилата си желаното изпълнение да променят приложени правила.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Задаване на правила за изпълнение като ограничени

Тази команда ще зададе политиката за изпълнение на настройката по подразбиране за PowerShell.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Вж. също

PowerShell за администратори на Office 365

Сценарии за Office 365 PowerShell

Отчитане на сценарии за Office 365 PowerShell

Сценарии за управление на потребител за Office 365 PowerShell

Още функционалност сценарии за Office 365 PowerShell

Ресурси на Общността на Office 365 PowerShell

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×