Настройка на производителността на Office 365 чрез базови стойности и хронология на производителността

Има някои лесни начини за проверка на производителността на връзката между Office 365 и вашата фирма, които ще ви позволят да определите приблизителна базова стойност за вашата връзка. Поддържането на хронология на производителността на връзките на вашия компютър клиент може да ви помогне да откривате възникващите проблеми по-рано и да разпознавате и прогнозирате проблемите.

Ако не сте свикнали да работите по проблеми с производителността, тази статия е предназначена да ви помогне с някои често срещани въпроси, например как да разберете, че забелязаният от вас проблем е проблем с производителността, а не инцидент с услугата на Office 365? Как да осигурите добра производителност в дългосрочен план? Как да следите производителността? Ако вашият екип или клиенти забелязват ниска производителност, когато използват Office 365, и се чудите по някой от тези въпроси, прочетете по-нататък.

Важно: В момента имате проблем с производителността между клиент и Office 365? Следвайте стъпките, описани в План за отстраняване на неизправности с производителността за Office 365.

Нещо, което трябва да знаете за производителността на Office 365

Office 365 е разположен в специална мрежа на Microsoft с висок капацитет, която се наблюдава постоянно не само автоматично, но и от живи хора. Част от ролята за поддържане на облака на Office 365 е вграждането на настройка на производителността и опростяването, където е възможно. Тъй като клиентите на облака на Office 365 трябва да се свързват в интернет, ние постоянно работим и върху фината настройка на производителността на всички услуги на Office 365. На практика непрекъснато се правят подобрения на производителността в облака и е натрупан значителен опит в поддържането на облака в изправност и бърз. Ако срещнете проблем с производителността, когато се свързвате от вашето местоположение с Office 365, най-добре не започвайте с казус към отдел "Поддръжка" и не чакайте решението от тях. Вместо това започнете с проучване на проблема "отвътре навън". Тоест, започнете от вашата мрежа, а след това преминете към Office 365. Преди да изпратите казус към поддръжката на Office 365, можете да съберете данни и да извършите действия, които ще хвърлят светлина върху вашия проблем и може да го отстранят.

Важно: Имайте предвид планирането на капацитета и ограниченията в Office 365. Тази информация ще ви помогне, когато се опитвате да решите проблем с производителността. Ето една връзка към Платформа Office 365 – описание на услугата. Това е централен концентратор и всички услуги, предлагани от Office 365, имат връзка, която води оттук към описанията на техните конкретни услуги. Това означава, че ако трябва да видите стандартните ограничения например за SharePoint Online, ще трябва да щракнете върху Описание на услугата SharePoint Online и да намерите нейната секция с ограничения на SharePoint Online.

Преди да започнете с отстраняването на неизправности, е важно да разберете, че производителността е променлива величина, а не идеална стойност, която трябва да се постигне и да се поддържа постоянно (ако мислите така, тогава някои извънредни задачи, изискващи висока скорост, например прехвърлянето в услугата на голям брой потребители или извършването на мащабна миграция на данни, ще бъдат много стресиращи за вас; в такива случаи трябва да очаквате намаляване на производителността). Може, и би трябвало да имате обща представа за целевата производителност, но тя зависи от много променливи, следователно също се променя. Такова е естеството на производителността.

Отстраняването на проблеми с производителността не се стреми да постигне определени целеви стойности и да ги поддържа завинаги; целта му е подобряване на съществуващите дейности, отчитайки всички променливи.

И така, как изглежда един проблем с производителността?

Първо трябва да се уверите, че вашият случай наистина е проблем с производителността, а не инцидент с услугата. Проблемът с производителността се различава от инцидента с услуга в Office 365. Ето как да ги различите.

Ако услугата на Office 365 има проблеми, това е инцидент с услугата. Ще видите червена или жълта икона под Текуща изправност в центъра за администриране на Office 365, а може също да забележите бавна работа на компютрите клиенти при свързването с Office 365. Ако например "Текуща изправност" показва червена икона и виждате Изследване до Exchange, може скоро да ви засипят обаждания от хора във вашата организация, които се оплакват от недобра работа на клиентските пощенски кутии, които използват Exchange Online. В този случай има основания да приемете, че производителността на вашия Exchange Online е пострадала от проблеми в самата услуга.

Табло за изправност на Office 365 с всички работни натоварвания, показващи зелено, с изключение на Exchange, който показва "Възстановена услуга".

В този момент вие, администраторът на Office 365, ще трябва често да проверявате Текуща изправност и след това Показване на подробни данни и хронология, за да сте следите за поддръжката на системата, която извършваме. Таблото Текуща изправност има за цел да ви информира за промените и проблемите в услугата. Бележките и обясненията, записани в хронологията на изправността, от администратор за администратор, са предназначени да ви помогнат да оцените влиянието за вас и да ви държат в течение относно текущата работа.

Картина на таблото за изправност на Office 365, където се обяснява, че услугата на Exchange Online е възстановена и защо.

Проблемът с производителността не е инцидент с услугата, въпреки че инцидентите може да доведат до бавна работа. Проблемът с производителността изглежда така:

 • Проблемът с производителността възниква, без значение какво показва за услугата Текуща изправност в центъра за администриране на Office 365.

 • Изпълнение на дейности, което е било относително безпроблемно, отнема много време или никога не завършва.

 • Можете да възпроизведете проблема или поне знаете, че той ще възникне, ако извършите правилната последователност от стъпки.

 • Ако проблемът се появява периодично и има някаква схема – например знаете, че до 10:00 ч. ще получавате обаждания от потребители, които нямат надежден достъп до Office 365, и обажданията постепенно ще престанат около обяд.

Това вероятно звучи познато, може би твърде познато. След като знаете, че това е проблем с производителността, въпросът е: "Какво да правите след това?". Останалата част от тази статия ви помага да определите точно това.

Как да дефинирате и тествате проблема с производителността

Обикновено с течение на времето се появяват проблеми с производителността, затова може да е трудно да се определи действителният проблем. Трябва да създадете добро изложение на проблема и добра представа за контекста на проблема и след това да генерирате повтарящи се стъпки за тестване, за да се справите със ситуацията. В противен случай, без вината да е ваша, може да се объркате. Защо? Ето някои примери за изложения на проблеми, които не предоставят достатъчно информация:

 • Превключването от папка "Входящи" към календара преди ставаше незабележимо, а сега мога да си изпия кафето, докато завърши. Можете ли да го накарате да работи както преди?

 • Качването на файлове в SharePoint Online продължава цяла вечност. Защо е толкова бавно следобед, а по всяко друго време е бързо? Не може да ли винаги да е бързо?

Горните изложения на проблеми поставят няколко големи предизвикателства. По-точно, има много неясноти, които трябва да уточните, например:

 • Не е ясно как превключването между "Входящи" и календара е действало на лаптопа.

 • Когато потребителят се казва "Не може ли просто да е бързо?" – какво означава "бързо"?

 • Колко време е "цяла вечност"? Дали няколко секунди или минути, или потребителят е отишъл да обядва и процесът е завършил десет минути след като се е върнал?

Всичко това е казано, без да се има предвид, че администраторът и човекът, който отстранява неизправностите, няма как да са запознати с подобни подробности за проблема. Например: кога е започнал да се появява проблемът; фактът, че потребителят работи от къщи и забелязва бавното превключване само когато е в домашната си мрежа; фактът, че потребителят трябва да изпълнява на локалния клиент няколко други приложения, които използват много RAM, или потребителят използва по-стара операционна система или не е приложил последните актуализации.

Когато потребителите съобщават за проблем с производителността, има много информация, която трябва да бъде събрана. Събирането на тази информация е част от процес, наречен определяне на обхвата, или проучване, на проблема. По-долу е даден основният списък за определяне на обхвата, който можете да използвате, за да съберете информация за вашия проблем с производителността. Този списък не е изчерпателен, но можете да започнете с него, за да създадете свой собствен:

 • На коя дата е възникнал проблемът и приблизително по кое време през деня или нощта?

 • Какъв вид клиентски компютър използвахте и как компютърът се свързва с бизнес мрежата (VPN, с кабел, безжично)?

 • Откъде работехте – дистанционно или от офиса?

 • Изпробвахте ли същите действия на друг компютър и забелязахте ли същото поведение?

 • Преминете през стъпките, които водят до този проблем, за да можете да запишете действията, които сте извършили.

 • Колко бавна, в секунди или минути, е работата?

 • В коя част на света се намирате?

Някои от тези въпроси са по-очевидни от други. Очевидно е, че човекът, който отстранява неизправностите, се нуждае от точните стъпки, за да възпроизведе проблема. В крайна сметка, как иначе бихте могли да опишете проблема и после да тествате дали е отстранен? По-малко очевидни са неща като "На коя дата и в колко часа забелязахте проблема?" и "В коя част на света се намирате?" – информация, която може да се използва заедно. В зависимост от това кога е работил потребителят, няколко часа разлика поради часовите зони може да означава, че вече се извършва профилактика на части от мрежата на вашата фирма. Ако например вашата фирма има хибридна реализация – примерно хибридно търсене в SharePoint, което може да прави заявки за индекси за търсене както в SharePoint Online, така и на локален екземпляр на SharePoint Server 2013 – може да се извършват актуализации в локалната сървърна група. Ако ресурсите на вашата фирма са изцяло в облака, профилактиката на системата може да включва добавяне или премахване на мрежов хардуер, поетапно прилагане на актуализации за цялата фирма или внасяне на промени в друга DNS или основна инфраструктура.

Когато отстранявате проблем с производителността, това малко прилича на оглед на местопрестъпление – трябва да сте прецизни и наблюдателни, за да направите заключения от уликите. За целта трябва да получите добро изложение на проблема, като съберете доказателства. То трябва да включва контекст за компютъра, контекст за потребителя, кога е възникнал проблемът и точните стъпки, довели до откриване на този проблем с производителността. Изложението на проблема трябва да бъде – и да остане – първа страница във вашите бележки. Като преминете отново през изложението на проблема, след като сте работили върху решението, ще можете да изпълните стъпките, за да тествате и да проверите дали с действията си сте отстранили проблема. Това е жизнено важно, когато трябва да се уверите, че сте свършили работата си.

Знаете ли какво значи добра производителност?

Ако нямате късмет, никой не знае. Никой не разполага с цифри. Това означава, че никой не може да отговори на прости въпроси като "Колко секунди бяха необходими, за да се отвори папка "Входящи" в Office 365?" или "Колко време беше необходимо за провеждане на събрание на Lync Online за управителите?", което е често срещана ситуация в много фирми.

Това, което липсва тук, е базова стойност за производителността.

Базовите стойности ви дават контекст във връзка с производителността. Трябва да измервате базови стойности от рядко до често, в зависимост от нуждите на вашата фирма. Ако сте голяма фирма, вашият оперативен екип може вече да е измерил базови стойности за локалната ви среда. Ако например инсталирате корекции на всички сървъри на Exchange всеки първи понеделник от месеца, а на всички сървъри на SharePoint всеки трети понеделник, вашият оперативен екип вероятно има списък със задачи и сценарии, които изпълнява след инсталирането на корекциите, за да докаже, че критично важните функции работят. Например: отварянето на папка "Входящи", щракването върху "Изпращане/получаване" и проверката, че папките се актуализират, или в SharePoint – преглеждане на основната страница на сайта, отиване на страницата за корпоративно търсене и извършване на търсене, което връща резултати.

Ако приложенията ви са в Office 365, някои от най-важните базови стойности, които можете да запишете, измерват времето (в милисекунди) от клиентски компютър във вашата мрежа до изходна точка, т.е. точката, където излизате от вашата мрежа и отивате в Office 365. Ето някои полезни базови стойности, които можете да проучите и запишете:

 • Идентифицирайте устройствата между компютъра клиент и изходната точка, например вашият прокси сървър.

  • Трябва да знаете кои са устройствата, за да имате контекст (IP адреси, тип на устройството и др.) за проблемите с производителността, които възникват.

  • Прокси сървърите са обичайни изходни точки, така че може да проверите в уеб браузъра си какъв прокси сървър е зададено да използва.

  • Има инструменти от други разработчици, които откриват и описват топологията на мрежата, но най-безопасният начин да откриете вашите устройства е да попитате някого от екипа за поддръжка на мрежата.

 • Открийте кой е вашият интернет доставчик (ISP), запишете неговата информация за контакт и го попитайте колко канала за връзка с интернет и каква пропускателна способност имате.

 • Във фирмата, съберете информация за устройствата между компютъра клиент и изходната точка или открийте лицето за контакт в аварийни ситуации, за да обсъдите проблемите с мрежата.

Ето някои базови стойности, които обикновеното тестване с инструменти може да изчисли вместо вас:

 • Време от компютъра клиент до изходящата точка в милисекунди

 • Време от изходящата точка до Office 365 в милисекунди

 • Географско положение на сървъра, който преобразува URL адресите за Office 365, когато преглеждате в уеб

 • Скорост на DNS преобразуването на имена на вашия интернет доставчик в милисекунди, променливи времена за доставка на пакетите (променливо закъснение между пакети в мрежата), време за качване и време за изтегляне в милисекунди

Ако не знаете как да изпълните тези стъпки, ще намерите повече подробности в тази статия.

Какво представлява базовата стойност?

Когато нещата се влошат, ще разберете това, но ако нямате хронологични данни за производителността, няма да имате контекст, за да определите доколко сериозен е проблемът и кога се е появил. Така че без базови стойности не разполагате с ключа към загадката: картината на проблема. Когато отстранявате проблеми с производителността, се нуждаете от база за сравнение. Не е трудно да се измерят някои прости базови стойности. Може да се възложи на вашия оперативен екип да извършва тези измервания по график. Да предположим, че вашата връзка изглежда така:

Основна мрежова графика, показваща клиент, прокси сървър и облак на Office 365.

Това означава, че сте попитали екипа за поддръжка на мрежата и сте разбрали, че излизате от мрежата на вашата фирма към интернет през прокси сървър и този прокси сървър обработва всички заявки, които вашият компютър клиент изпраща към облака. В такъв случай ще трябва да начертаете опростена версия на вашата връзка, която изброява всички участващи устройства. А сега добавете инструменти, които можете да използвате за тестване на производителността между клиента, изходната точка (където излизате от вашата мрежа към интернет) и облака на Office 365.

Основна мрежа с клиент, прокси сървър и облак и предложения за инструменти PSPing, TraceTCP и проследявания на мрежата.

Опциите са посочени като Прости и Разширени според опита, който трябва да имате, за да можете да намерите данните за производителността. Проследяването на мрежата отнема много време, в сравнение с изпълнението на инструменти за командния ред, като PsPing и TraceTCP. Избираме тези два инструмента за командния ред, защото те не използват ICMP пакети, които ще бъдат блокирани от Office 365, и защото дават в милисекунди времето от напускането на компютъра клиент или прокси сървъра (ако имате достъп) до пристигането в Office 365. Всяко отделно прехвърляне от един компютър на друг ще завършва със стойност за времето, което е чудесно за отчитането на базови стойности! И другото, което е важно: тези инструменти за команден ред ви позволяват да добавите номера на порт в командата, което е полезно, понеже Office 365 комуникира чрез порт 443 – портът, който се използва от слоя със защитени сокети (SSL) и защитата на транспортния слой (TLS). Има обаче и инструменти на други доставчици, които може да са по-добро решение във вашия случай. Не всички от тези инструменти се поддържат от Microsoft, така че ако по някаква причина PsPing и TraceTCP не работят при вас, преминете към проследяване на мрежата с инструмент от рода на Netmon.

Можете да измервате базова стойност преди началото на работното време, отново – по време на работа, и накрая – след работно време. Това означава, че може да имате структура на папките, подобна на тази:

Графика, в която се предлага начин за организиране на вашите данни за производителността в папки.

Трябва също да изберете конвенция за именуване на вашите файлове. Ето някои примери:

 • 2015_02_09_9amPST_PerfBaseline_Netmon_ClientToEgress_Normal

 • 2015_01_10_3pmCST_PerfBaseline_PsPing_ClientToO365_bypassProxy_SLOW

 • 2015_02_08_2pmEST_PerfBaseline_BADPerf

 • 2015_02_08_8-30amEST_PerfBaseline_GoodPerf

Има много различни начини да направите това, но използването на формат <dateTime><what's happening in the test> е добро начало. Ако старателно направите това, то ще ви помогне много впоследствие, когато се опитвате да отстранявате проблеми. По-късно ще можете да кажете "На 8 февруари направих две проследявания; едното показа добра производителност, а другото – лоша, така че да можем да ги сравним". Това е изключително полезно при отстраняването на проблеми.

Трябва да имате начин за подредено съхранение на хронологичните базови стойности. В този пример простите методи дадоха три резултата в командния ред и резултатите бяха събрани като екранни снимки, но вместо това може да имате файлове от заснемане на мрежата. Използвайте метода, който е най-подходящ за вас. Съхранявайте хронологичните базови стойности и правете справка с тях, когато забележите промени в поведението на онлайн услугите.

Защо да събирате данни за производителността в пилотната фаза?

Пилотната фаза на услугата на Office 365 е най-добрият момент да започнете да събирате базови стойности. В офиса ви може да има хиляди потребители, стотици хиляди или само петима, но дори и при малък брой потребители можете да провеждате тестове, за да измерите колебанията в производителността. В случая на голяма фирма една представителна извадка от няколкостотин потребители, участващи в пилотната фаза на Office 365, може да ви даде представа за ситуацията с няколко хиляди потребители, така че да знаете къде може да възникнат проблеми, преди това да се случи.

В случая на малка фирма, където включването в системата означава, че всички потребители отиват в услугата по едно и също време и няма пилотна фаза, е добре да измервате и записвате производителността, за да имате данни, които да можете да покажете на всеки, който ще трябва да отстранява проблемите с ниска производителност на дадена операция. Например когато забележите, че изведнъж времето за качване на средно голяма графика е толкова, колкото да обиколите сградата на офиса, докато преди е ставало много бързо.

Как да съберете базови стойности

При всички планове за отстраняване на неизправности трябва да определите поне тези неща:

 • Компютър клиент, който използвате (тип на компютъра или устройството, IP адрес и действията, които са причинили проблема)

 • Географско положение на компютъра клиент (например дали този потребител се свързва към мрежата чрез VPN, дали работи дистанционно или във фирмения интранет)

 • Точката за изход от мрежата, която използва компютърът клиент (точката, от която трафикът излиза от вашата фирма към вашия интернет доставчик или към интернет)

Мрежовият администратор може да ви даде схемата на мрежата. Ако сте в малка мрежа, разгледайте устройствата, които ви свързват с интернет, и се свържете с вашия интернет доставчик, ако имате въпроси във връзка със схемата. Създайте графика с окончателната схема, която да ви служи за справка.

Този раздел е разделен на две: прости инструменти за командния ред и методи и по-разширени инструменти. Ще разгледаме първо простите методи. Но ако в момента имате проблем с производителността, преминете към разширените методи и изпробвайте примерния план за действие за отстраняване на неизправности в производителността.

Прости методи

Целта на тези прости методи е да се научите да измервате, разбирате и съхранявате правилно прости базови стойности за производителността с течение на времето, така че да сте информирани за производителността на Office 365. Ето една съвсем опростена диаграма, както споменахме по-горе:

Основна мрежа с клиент, прокси сървър и облак и предложения за инструменти PSPing, TraceTCP и проследявания на мрежата.

Забележки: 

 • Командата TraceTCP е включена в тази екранна снимка, тъй като е полезен инструмент за показване (в милисекунди) колко време отнема обработването на една заявка и през колко мрежи се прехвърля заявката, а също и връзките от един компютър към следващия, докато заявката достигне местоназначението. TraceTCP може да ви даде и имената на сървърите, използвани по време на прехвърлянето, което може да е полезно за човека от поддръжката, който отстранява неизправностите в Microsoft Office 365.

 • Командите TraceTCP може да са много прости, като например:

 • tracetcp.exe outlook.office365.com:443

 • Не забравяйте да включите номера на порт в командата!

 • TraceTCP се изтегля безплатно, но разчита на Wincap. Wincap е инструмент, който се използва и инсталира също и от Netmon. Ние също използваме Netmon в раздела за разширените методи.

Ако имате няколко офиса, трябва да съхранявате също и набор от данни от клиент във всяко от тези местоположения. Този тест измерва закъснението, което в случая е числова стойност, която показва интервала от време между изпращането на заявка от клиент към Office 365 и отговора на Office 365 на заявката. Тестването се извършва във вашия домейн, на компютър клиент и има за цел да измери времето за отговор – от вашата мрежа, през изходната точка, през интернет до Office 365 и обратно.

Има няколко начина за използване на изходната точка, в този случай – прокси сървъра. Можете да проследите от 1 до 2 и след това от 2 до 3, след което да съберете числата в милисекунди, за да получите общата сума до края на вашата мрежа. Или можете да конфигурирате връзката така, че да заобиколите прокси сървъра за адресите в Office 365. В по-голяма мрежа със защитна стена, обратен прокси сървър или комбинация от двете, може да се наложи да зададете изключения в прокси сървъра, така че трафикът да може да преминава за много URL адреси. За списъка с крайни точки, използвани от Office 365, вижте Диапазони от URL и IP адреси за Office 365. Ако имате прокси сървър за удостоверяване, започнете с тестване на изключенията за следното:

 • Портовете 80 и 443

 • Протоколите TCP и HTTP

 • Изходящите връзки към някой от тези URL адреси:

 • *.microsoftonline.com

 • *.microsoftonline-p.com

 • *.sharepoint.com

 • *.outlook.com

 • *.lync.com

 • osub.microsoft.com

За всички потребители трябва да е разрешено да стигат до тези адреси без намесата на прокси сървъри и без удостоверяване. В по-малка мрежа ще трябва да добавите тези адреси в списъка за заобикаляне на прокси сървъра във вашия уеб браузър.

За да добавите тези адреси към списъка за заобикаляне на прокси сървъра в Internet Explorer, отидете на Инструменти > Опции за интернет > Връзки > LAN настройки > Разширени. В раздела "Разширени" ще намерите също вашия прокси сървър и порта му. Може да се наложи да щракнете върху квадратчето за отметка Използвайте прокси сървър за вашата локална мрежа, за да получите достъп до бутона Разширени. Уверете се, че Заобикаляй прокси сървъра за локални адреси е отметнато. След като щракнете върху Разширени, ще видите текстово поле, в което можете да въведете изключения. Разделяйте горните URL адреси, съдържащи заместващи символи, с точка и запетая, например:

*.microsoftonline.com; *.sharepoint.com

След като сте заобиколили прокси сървъра, би трябвало да можете да използвате Ping или PsPing директно за URL адреса на Office 365. Следващата стъпка ще бъде да тествате Ping за outlook.office365.com. Или, ако използвате PsPing или друг инструмент, който ви позволява да въведете номера на порт в командата, изпълнете PsPing към portal.microsoftonline.com:443, за да видите средното време за отговор в милисекунди.

Време за отговор (RTT) е числова стойност, която показва колко време отнема изпращането на HTTP заявка към сървър като outlook.office365.com и получаването на отговор, който потвърждава, че сървърът знае, че сте направили това. Понякога ще го виждате съкратено: RTT. Това трябва да е сравнително кратък период от време.

За да направите този тест, трябва да използвате PSPing или друг инструмент, който не използва ICMP пакети, които се блокират от Office 365.

Как да използвате PsPing, за да получите общото време за отговор в милисекунди директно от URL адрес на Office 365

 1. Стартирайте командния прозорец с администраторски права, като изпълните следните стъпки:

  1. Щракнете върху Старт.

  2. В полето Начало на търсене въведете cmd и след това натиснете CTRL + SHIFT + ENTER.

  3. Ако се покаже диалоговият прозорец Управление на потребителски акаунти, потвърдете че действието, което показва, е това, което желаете, а след това щракнете върху Продължи.

 2. Отворете папката, където е инсталиран инструментът (в случая PsPing) и тествайте следните URL адреси на Office 365:

  • psping portal.office.com:443

  • psping microsoft-my.sharepoint.com:443

  • psping outlook.office365.com:443

  • psping www.yammer.com:443

   Командата PSPing, която стига до порт 443 на microsoft-my.sharepoint.com.

Не забравяйте да включите номера на порт 443. Помнете, че Office 365 работи през шифрован канал. Ако изпълните PsPing без номера на порт, заявката ви ще бъде неуспешна. След като сте изпълнили Ping за този кратък списък, потърсете средното време в милисекунди (мс). Това е стойността, която трябва да си запишете!

Графика, която показва илюстрация на PSPing от клиент до прокси с време за отиване и връщане 2,8 милисекунди.

Ако не сте запознати със заобикалянето на прокси сървъри и се нуждаете от инструкции "стъпка по стъпка", ще трябва първо да намерите името на вашия прокси сървър. В Internet Explorer отидете на Инструменти > Опции за интернет > Връзки > LAN настройки > Разширени. В раздела Разширени ще видите вашия прокси сървър, показан в списъка. Изпратете Ping към този прокси сървър в командния прозорец, като изпълните следната задача.

За да изпълните Ping към прокси сървъра и да получите стойност за времето за отговор в милисекунди за етапи 1 и 2

 1. Стартирайте командния прозорец с администраторски права, като изпълните следните стъпки:

  1. Щракнете върху Старт.

  2. В полето Начало на търсене въведете cmd и след това натиснете CTRL + SHIFT + ENTER.

  3. Ако се покаже диалоговият прозорец Управление на потребителски акаунти, потвърдете че действието, което показва, е това, което желаете, а след това щракнете върху Продължи.

 2. Въведете ping <името на прокси сървъра, използван от вашия браузър, или IP адресът на прокси сървъра> и след това натиснете ENTER. Или, ако имате инсталиран PsPing или друг инструмент, можете да използвате него.

  Командата ви може да изглежда като в някой от тези примери:

  • ping firmeno_proxy.firmen_domain.otrasal.firma.com

  • ping 155.55.121.55

  • ping firmeno_proxy

  • psping firmeno_proxy.firmen_domain.otrasal.firma.com:80

  • psping 155.55.121.55:80

  • psping firmeno_proxy:80

 3. Когато проследяването спре да изпраща тестови пакети, ще получите кратко резюме, което показва средната стойност в милисекунди – това е стойността, която ви трябва. Направете екранна снимка на подканата и я запишете, като използвате своята конвенция за именуване. В този момент може да е полезно да попълните тази стойност в диаграмата.

Може да сте извършили проследяването рано сутринта и вашият клиент да е стигнал бързо до прокси сървъра (или изходната точка, от която сървърът излиза към интернет). В този случай числата може да изглеждат така:

Графика, която показва време 2,8 милисекунди за искане и отговор от клиент към прокси сървър.

Ако вашият компютър клиент е един от малкото избрани с достъп до прокси сървъра (или изходната точка), можете да изпълните следващата част от теста, като се свържете дистанционно към този компютър и оттам стартирате командния прозорец, за да изпратите PsPing към URL адрес на Office 365. Ако нямате достъп до този компютър, може да се свържете с вашия екип за поддръжка на мрежата – за съдействие със следващия етап, така че да получите точните числа. Ако това е невъзможно, изпратете PsPing към въпросния URL адрес на Office 365 и сравнете резултата с времето за PsPing или Ping към вашия прокси сървър.

Ако например имате 51,84 милисекунди от клиента до URL адреса на Office 365 и 2,8 милисекунди от клиента до прокси сървъра (или изходната точка), това значи, че имате 49,04 милисекунди от изходната точка до Office 365. По същия начин, ако имате PsPing 12,25 милисекунди от клиента до прокси сървъра в най-натовареното време на деня и 62,01 милисекунди от клиента до URL адреса на Office 365, това значи, че средната стойност за прокси сървъра от изходната точка до URL адреса на Office 365 е 49,76 милисекунди.

Допълнителна графика, която показва ping в милисекунди от клиент до прокси сървър, освен от клиент до Office 365, така че стойностите да могат да се извадят.

По отношение на отстраняването на неизправности, можете да откриете някои интересни неща, просто като съхранявате тези базови стойности. Ако например установите, че обикновено имате около 40 до 59 милисекунди закъснение от прокси сървъра или изходната точка до URL адреса на Office 365 и около 3 до 7 милисекунди закъснение от клиента до прокси сървъра или изходната точка (в зависимост от мрежовия трафик по това време на деня), тогава със сигурност ще разберете, че има проблем, ако последните три базови стойности от клиента до прокси сървъра или изходната точка показват закъснение от 45 милисекунди.

Разширени методи

Ако наистина искате да знаете какво се случва с вашите заявки в интернет към Office 365, трябва да се запознаете с проследяванията на мрежата. Няма значение кой инструмент предпочитате за тези проследявания – HTTPWatch, Netmon, инструмента за анализиране на съобщения, Wireshark, Fiddler, таблото на разработчика или друг инструмент; всеки един ще ви свърши работа, стига да може да заснема и филтрира мрежовия трафик. В този раздел ще научите, че е полезно да изпълните няколко от тези инструменти, за да получите по-пълна картина на проблема. Когато тествате, някои от тези инструменти действат като прокси сървъри. Инструментите, използвани в придружаващата статия План за отстраняване на неизправности с производителността за Office 365, са Netmon 3.4, HTTPWatch или WireShark.

Измерването на базова стойност е простата част от този метод, а много от стъпките са същите като тези при отстраняването на проблем с производителността. По-сложните методи за създаване на базови стойности за производителността изискват да измервате и съхранявате проследяванията на мрежата. В повечето примери в тази статия се използва SharePoint Online, но трябва да разработите списък с обичайни действия в услугите на Office 365, за които сте абонирани, за да можете да тествате и записвате. Ето един пример за базова стойност:

 • Списък с базови стойности за SPO – стъпка 1: Прегледайте началната страница на уеб сайта на SPO и направете проследяване на мрежата. Запишете проследяването.

 • Списък с базови стойности за SPO – стъпка 2: Потърсете израз (например името на вашата фирма) чрез корпоративното търсене и направете проследяване на мрежата. Запишете проследяването.

 • Списък с базови стойности за SPO – стъпка 3: Качете голям файл в библиотека с документи на SharePoint Online и направете проследяване на мрежата. Запишете проследяването.

 • Списък с базови стойности за SPO – стъпка 4: Прегледайте началната страница на уеб сайта на OneDrive и направете проследяване на мрежата. Запишете проследяването.

Този списък трябва да включва най-важните обичайни действия, които потребителите извършват при работата си с SharePoint Online. Обърнете внимание, че последната стъпка – проследяването на отиването в OneDrive за бизнеса – прави сравнение между натоварването на началната страница на SharePoint Online (която често се персонализира от фирмите) и началната страница на OneDrive за бизнеса, която рядко се персонализира. Това е един много често използван тест, когато става въпрос за бавно зареждане на сайт на SharePoint Online. Можете да вградите в теста си записването на тази разлика.

Ако в момента имате проблем с производителността, много от стъпките са същите като тези при измерването на базова стойност. Проследяванията на мрежата стават критично важни, затова сега ще покажем как се правят важните проследявания.

За да се справите с проблем с производителността, който имате в момента, трябва да направите проследяване по време, в което съществува проблемът. Трябва да имате подходящите инструменти за записване на регистрационни файлове, а също и план за действие, т.е. списък с действия за отстраняване на неизправности, за да съберете възможно най-полезната информация. Първото нещо, което трябва да направите, е да запишете датата и часа на теста, така че файловете да могат да бъдат записани в папка, която отразява времето. След това трябва да стесните стъпките до проблема. Това са точно същите стъпки, които ще използвате за тестване. Не забравяйте основното: ако проблемът е само с Outlook, непременно отбележете, че проблемът е свързан само с една услуга на Office 365. Стесняването на обхвата на проблема ще ви помогне да се съсредоточите върху нещо, което можете да разрешите.

Вж. също

Управление на крайни точки на Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×