Настройка на аудио и видео - Communicator

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Функцията за Настройване на аудио и видео извършва следното:

 • Автоматично открива и избира предпочитаното от вас аудио и видео устройство за вашето приложение – без да има нужда да преминете през процеса на настройване. Задаване на аудио и видео автоматично reconfigures аудио- и видеоустройства за вашето приложение, когато откачите устройство или да свържете ново устройство към компютъра.

 • Позволява ви да зададете алтернативен високоговорителя устройство (различни от вашия по подразбиране слушалка или слушалки) за повиквания. То също така ви позволява да укажете отделни тонколони и микрофон устройства за вашето приложение аудио.

 • Позволява ви да зададете алтернативно устройство (различни от вашия по подразбиране слушалка или слушалки) за изпълнение на звуците на известията за вашето приложение. Например можете да зададете, че звуците на известията за играя на високоговорителите на компютъра, когато бъде получена входящо повикване.

 • Позволява ви да тествате устройства и настройка на тонколони и микрофон обем и Тествайте и регулирате уеб камери.

Настройване на аудио и видео функция е налична в Office Communicator 2007 R2 и Office Communications Server 2007 R2 оператор.

Какво искате да направите?

Настройка на аудио и видео – слушалка или слушалки

Настройка на аудио и видео - тонколони/микрофон или високоговорителя

Настройка на аудио и видео - звуци

Настройка на аудио и видео - уеб камера

Настройка на аудио и видео – слушалка или слушалки

Настройване на аудио и видео – слушалка или слушалки страницата се появява, ако само ако Communicator 2007 открие USB слушалки или слушалки, свързан с компютъра ви. Мобилни телефони или слушалки са телефония (телефон) устройства с докладчик, микрофон и бутон за началната и крайната повиквания.

Ако използвате USB кабел за свързване на Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition настолен телефон с вашия компютър, настолен телефон става вашето аудиоустройство по подразбиране за Communicator повиквания, конференции и Live Meeting сесии. Communicator автоматично двойки с настолен телефон, което означава, че повиквания стартирате от Communicator са поставени от вашия настолен телефон, и щракнете върху уведомяването за входящи повиквания автоматично се свързва повикването към вашия настолен телефон. По време на разговор всяко повикване контрола действията, които извършвате се отразяват в Communicator и вашия настолен телефон.

Изберете слушалки или слушалки

Слушалка или слушалки падащия списък се попълва с телефония устройствата, открити от функцията за Настройване на аудио и видео . По подразбиране Задаване на аудио и видео autoselects слушалка или слушалки устройства при следния приоритет ред:

Избор на автоматичен приоритет на слушалка или слушалки

 1. Communicator 2007 R2 само: UC сертифицирани IP настолен телефон, например Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 2. Сертифицирани UC слушалка с дисплей

 3. Сертифицирани UC слушалка с микрофона

 4. UC сертифицирани слушалки

 5. UC сертифицирани устройство с няма

 6. За удостоверяване на UC слушалка

Слушалка или слушалки падащия списък предоставя следните опции:

 • По подразбиране - < име на устройство >   Когато е избрана опцията по подразбиране – < име на устройство > , функцията за Настройване на аудио и видео автоматично открива и избира предпочитаната слушалка или слушалки. Когато е избрана тази опция, Communicator 2007 автоматично ще преконфигурира устройствата за слушалка или слушалки, когато откачите или повторно включване на устройство или прикачване на нов телефон или слушалки с вашия компютър. Когато настолен телефон телефон издание на Office Communicator 2007 R2 е свързан с USB кабел, тази опция показва връзката стационарен телефон.

  Забележка: Ако искате да използвате прикачени настолен телефон, но преди това сте избрали на потребителски високоговорител или микрофон устройство, трябва да ръчно да изберете тази опция, за да използвате настолен телефон.

 • < име на устройство >   Изберете конкретно устройство, ако искате да предизвикате използването на устройството, вместо да позволите на функцията за Настройване на аудио и видео изберете една вместо вас. Когато е избрана тази опция, Communicator 2007 не автоматично преконфигурира вашия мобилен телефон или слушалки когато откачите устройство или да прикачите новото устройство. Ако имате настолен телефон, свързан с вашия компютър и изберете друго устройство, Communicator 2007 R2 не ще се свърже с Office Communicator 2007 R2 настолен телефон.

Високоговорител

 • Щракнете върху тест , за да тествате силата на звука на говорителя на вашия телефон или слушалки. Използвайте плъзгача, за да регулирате силата на звука нагоре или надолу.

Микрофон

 • Ако имате слушалки, вземете приемника и кажете нещо в него, за да тествате силата на звука. Ако имате настолен телефон, вдигнете слушалката настолен телефон и кажете нещо в него, за да тествате силата на звука. Ако имате слушалки, просто кажете нещо в високоговорителя. Зелена състоянието трябва да попълните до средната част на областта за теста.

Най-горе на страницата

Настройка на аудио и видео - тонколони/микрофон или високоговорителя

Забележка: За най-добри резултати изберете едно и също устройство за тонколони и микрофон, като избират отделни устройства може да доведе до аудио ехо по време на повикване. Въпреки това ако не можете да избегнете използването на отделни устройства и имате ехо, можете да намалите ехо чрез намаляване на силата на звука на микрофона и високоговорителя.

Задаване на аудио и видео - тонколони/микрофон или високоговорителя страница ви позволява да изберете тонколони и микрофон за аудио част от вашето приложение. Можете също да изберете отделни устройства за тонколони и микрофон. Освен това ако е открито на слушалка или слушалки телефония устройство, можете да изберете високоговорителя (различни от по подразбиране слушалка или слушалки високоговорителя) за повиквания. По подразбиране, Задаване на аудио и видео autoselects тонколони и микрофон устройства при следния приоритет ред:

Избор на автоматичен приоритет на тонколони и микрофон или високоговорителя устройства

 1. Високоговорителят избраното телефонно устройство

 2. Устройство за конференции

 3. По подразбиране системата устройства

 • По подразбиране - < име на устройство >   Когато е избрана опцията по подразбиране – < име на устройство > , Задаване на аудио и видео автоматично открива и избира предпочитаната тонколони и микрофон или високоговорителя вместо вас. Когато е избрана тази опция, високоговорителят и микрофонът или високоговорителя устройства са автоматично преконфигурира при откачване или повторно включване на устройство или прикачите новото устройство.

 • По избор    Изберете тази опция, ако искате да изберете конкретни устройство, вместо да позволите на Communicator 2007 изберете вместо вас. Освен това тази опция ви позволява да изберете различни устройства за високоговорителите и микрофона.

 • Забраняване на    Изберете тази опция, ако искате да изключите високоговорителя или микрофона или високоговорителя.

Високоговорител

 • Ако по избор е избрана за говорител/микрофон или високоговорителя, след което можете да изберете измежду устройства в падащия списък.

 • Щракнете върху тест , за да тествате силата на звука на високоговорителя.

Микрофон

 • Ако по избор е избрано за тонколони/микрофон или микрофона след това можете да изберете измежду устройства в падащия списък.

 • Щракнете върху тест , за да тествате силата на звука на микрофона. Използвайте плъзгача, за да регулирате силата на звука нагоре или надолу.

Най-горе на страницата

Настройка на аудио и видео - звуци

Задаване на аудио и видео - звуци страница ви позволява да изберете докладчик да се възпроизвеждат звуци от вашето приложение - например повикването звънене за входящи повиквания или аудио известявания за покани за незабавни Съобщения. По подразбиране, Задаване на аудио и видео autoselects тонколоните на системата по подразбиране.

 • По подразбиране - < име на устройство >   Тази селекция е избрано автоматично по подразбиране. Когато е избрана по подразбиране, Задаване на аудио и видео автоматично открива и избира устройството за възпроизвеждане на звуците на известията. Ползата от избирането на тази опция е, че ако откачите устройство и прикачите новото устройство, Communicator 2007 автоматично обработва селекцията вместо вас.

 • < име на устройство >    Изберете устройството, ако искате сила звуците на известията за възпроизвеждане на устройство с определени. Ако изберете тази опция, Communicator 2007 не преконфигурира устройството за звук, когато откачите устройство или прикачите новото устройство.

 • Забраняване на    Изберете тази опция, ако искате да изключите високоговорителя, така че няма звуците на известията се чува в тонколоните.

Високоговорител

 • Щракнете върху тест , за да тествате силата на звука на високоговорителя за възпроизвеждане на звуци.

Най-горе на страницата

Настройка на аудио и видео - уеб камера

Настройване на аудио и видео - уеб камера страница ви позволява да изберете уеб камера за използване по време на видео разговори. Тази страница също така ви позволява да получите достъп до настройки и корекции на софтуера, предоставен от производителя на уеб камера. По подразбиране, Communicator 2007 autoselects видеоустройства според следния приоритет ред:

Избор на автоматичен приоритет на видео устройства

 1. Активният високоговорител поток на устройство за конференции

 2. По подразбиране системата за видео устройство

 • По подразбиране - < име на устройство >   Тази селекция е избрано автоматично по подразбиране. Когато е избрано по подразбиране, Communicator 2007 автоматично открива и избира уеб камера устройството за пускане на видео разговори. Ползата от избирането на тази опция е, че ако откачите устройство и прикачите новото устройство, Communicator 2007 автоматично ще обработва селекцията вместо вас.

 • < устройство >    Изберете тази опция, ако искате да накарате приложението да използва конкретен видео устройство. Ако изберете тази опция, Communicator 2007 не ще преконфигурира видеоустройство за вашето приложение, ако е отделена видеоустройство или добавяне на нова видео устройство.

 • Забраняване на    Изберете тази опция, ако не искате да използвате уеб камера.

Настройки за уеб камера

 • Щракнете върху бутона Настройки на уеб камерата за използване на настройки и корекции на софтуера, предоставен от производителя на уеб камера.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×