Настройване, изчистване или премахване на табулатори

Настройване, изчистване или премахване на табулатори

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате табулатори, за да създадете лесно да формат документи. Като използвате опциите за оформление на документ в Word, можете да създадете, например таблица на съдържанието или индекс без да задавам един табулатор.

Word предоставя предварително проектирана таблица, горен и долен колонтитул, титулна страница и други опции за оформление на страница. Тези опции се добавяне на табулатори ненужни.

Съвет : За да се побират различни версии на Word, много процедури се отнася за "в раздела Начало ." За Word 2016можете също да използвате раздела " оформление ". За Word 2013Word 2010и Word 2007можете също да използвате раздела Оформление на страница.

Независимо коя версия на Word използвате, процедурата за настройка (Добавяне) раздел спира по хоризонталната линийка е същият. По подразбиране има няма табулаторите на линийката, когато отваряте нов празен документ. Има обаче, раздел по подразбиране разредка набор на всеки половин инч.

Преди да започнете настройка (Добавяне) табулатори, искате да се запознаете със селектора на табулатора и налични табулатори.

В селектора на табулатора изберете една от седем раздели--отляво, център, дясно десетично, лента, отстъп на първия ред, висящия отстъп, за да зададете на линийката.

Селектора на табулатора е малка в-левия ръб на линийката. Можете да щракнете върху през селектора на табулатора за откриване на всеки раздел, описано по-долу.

изображение на бутон

Ляв табулатор

Текстът се подравнява отдясно на табулатора.

изображение на бутон

Център за раздел

Текстът е центриран по време на въвеждане.

изображение на бутон

Десен табулатор

Текстът е подравнен и разширява наляво.

изображение на бутон

Десетичен табулатор

Числата са подравнени отляво на десетичната точка. Не можете да използвате Десетичен табулатор за стартиране на диалоговия прозорец около друг знак, като например тире или амперсанд символ.

Бутон ''Табулатор с черта''

Раздел на лентата

Текст не е разположен в Раздела лента. Вместо това вертикална черта се добавя в раздела позиция.

Изображение на бутон

Отстъп на първия ред

Разположен в горната част на линийката, Отстъп на първия ред ви позволява да отстъп на текста в първия ред на абзац.

Изображение на бутон

Висящ отстъп

Намира в долната част на линийката, Висящ отстъп, който ви позволява да отстъп на текст във втория ред на абзаца и всички редове след това.

Бърз начин да има табулатор в документа е да изберете табулатор и щракнете върху местоположението на линийката там, където искате tab, за да се показват.

Линийката в документ на Word се показва с табулатори.

 • Най-левия ръб на линийката щракнете върху табулатор в селектора на табулатора, който искате и след това щракнете върху местоположението на линийката, където искате да зададете табулатора.

  Забележка : Не виждате линийката в горната част на документа? Щракнете върху изглед > линийка. И ако искате да видите табулатор знаци във вашия документ, в раздела " Начало ", изберете Покажи/Скрий Изображение на бутон .

Съвети

 • За да преместите на раздел, които сте задали, го плъзнете до новото място на линийката.

 • За да идентифицирате точното местоположение, където можете да зададете табулатор, щракнете двукратно върху раздела. Водач се отваря и показва точното място в раздел диалоговия прозорец позиция.

 • За да потвърдите подравняването за текст, които сте създали с табулаторите, които зададете, натиснете клавиша Tab.

 • Когато са избрани няколко абзаца само разделите в първия абзац показване на линийката.

Можете бързо да премахнете всички табулатора, задавате на хоризонталната линийка.

Забележка : Ако не виждате линийката в горната част на вашия документ, щракнете върху изглед > линийка. Ако не виждате раздела стоп знак във вашия документ, в раздела Начало , в групата абзац щракнете върху Покажи/Скрий Изображение на бутон .

 • Плъзнете табулатор от линийката, за да го премахнете.

  На линийката има осветена табулация.

  Забележка : Когато отпуснете бутона на мишката, табулаторът изчезва и текстът се премества до мястото на следващия табулатор или до разредката на табулаторите по подразбиране, зададена на всеки половин инч (12,7 мм).

Изображението по-долу показва текст, подравнен спрямо табулатори, които са добавени към документа – дясно подравнен раздел спиране на.75 инча и ляво подравнен табулатор на 1,25 инча.

С пример е показан текст, подравнен към табулаторите на линийката.

След като се премахнат табулаторите, текстът се премества до местата на табулаторите по подразбиране на всеки половин инч както е показано на следващото изображение.

С пример е показан текст, след като се премахнат табулаторите. .

Можете да зададете табулатори с помощта на диалоговия прозорец табулация . С помощта на диалоговия прозорец табулация , вие получавате по-точни табулатори и също да вмъкнете конкретен знак (водач) пред табулатора.

 1. В раздела Начало , в групата абзац щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздели.

  Икона за стартиране на диалоговия прозорец ''Абзац''

 2. В полето позиция на табулатор въведете местоположение (измерване) на линийката, където искате да поставите табулатора.

  Диалогов прозорец "Табулатори"

 3. Под подравняванеизберете отляво, център, надясно, десетичниили лента.

 4. Под водач, изберете 1 нито една, 2 точки, тирета 3или 4 подчертаване , за да зададете – в случай на опции за 2, 3 и 4 – последователност от знаци, която да води, като например заглавие на раздел с номер на страница.

  Пример за използване на запълващ знак точка

 5. Щракнете върху Задай > OK.

Можете да изчистите всички табулатори Задаване, или просто изчистете едно или повече.

 1. В раздела Начало , в групата абзац щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздели.

 2. Изберете една от следните възможности:

  • За да изчистите един табулатор, в списъка позиция на табулатор изберете позиция на табулатор, щракнете върху изчистване наи след това щракнете върху OK.

   Показват се опциите в диалоговия прозорец "Табулация"

  • За да изчистите всички табулатори, щракнете върху Изчисти всички > OK.

Можете също да използвате търсене и заместване да изчиствате табулатори. Вижте Премахване на разредката на табулаторите по подразбиране за подробности.

Можете да добавите отстъп на първия ред или висящ отстъп. С помощта на отстъп на първия ред, можете да зададете изключване на първия ред с текст в абзац и нека всички редове, които следват Подравнено вляво. С висящ отстъп втория ред с текст в абзац и всички следващи редове са отместени по-навътре от първия ред.

Пример на висящ абзац

 • Направете едно от следните неща:

  • Плъзнете Отстъп на първия ред Изображение на бутон в горната част на линийката до местоположението, където искате първия ред на абзаца, за да започнете.

  • Плъзнете Висящ отстъп Изображение на бутон в долната част на линийката до мястото, където искате втори ред на абзаца и всички редове след него, за да започнете.

  Забележка : Ако не виждате линийката в горната част на вашия документ, щракнете върху изглед > линийка.

Водачите са тези специални знаци – точки, тирета, подчертава –, които създавате визуални връзка между табулатори. Най-често ръководителите се използват в таблица на съдържанието или индекс.

Забележка : Ако искате да използвате табулатори и водачи да форматирате съдържание, обмислете използването на Word да създадете съдържание автоматично.

 1. Въведете текста, който искате да се появи преди водач.

 2. На хоризонталната линийка табулатор, която искате и след това щракнете двукратно върху нея.

 3. В диалоговия прозорец разделите , под водач, изберете 1 нито една, 2 точки, тирета 3или 4 подчертаване към набор от знаци – в случая опция 2, 3 и 4 – за да създадете връзка между табулатори.

  Пример за използване на запълващ знак точка

 4. Щракнете върху OKи след това натиснете Tab.

Съвет : Когато натиснете Enter, за да започнете нов ред, форматиран табулатора е налична.

Ако зададете ръчно табулатори, табулатори по подразбиране се прекъсва от ръчно табулатори, които сте задали. Ръчно табулатори, които са зададени на линийката Игнориране на настройките на табулатори по подразбиране. Не забравяйте, че табулатори по подразбиране са зададени на всеки половин инч.

 1. В раздела Начало , в групата абзац щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац .

 2. В диалоговия прозорец Абзац щракнете върху Табулатори.

 3. В разделите на диалоговия прозорец, в полето за табулация по подразбиране .

  • Въведете сумата (мерни единици) на желаното място между табулатори.

  • Щракнете върху стрелката нагоре или стрелка надолу и изберете Стандартна мерна единица (например. 4").

 4. Щракнете върху OK.

Можете да премахнете разредката на табулаторите по подразбиране и да изтриете знаците за табулатори в документа като ръчно изберете и да ги изтриете. Или можете да използвате търсене и заместване , за да премахнете няколко табулатори или всички табулатори.

 1. В раздела Начало щракнете върху Замести.

 2. Въведете ^t в полето Търси и оставете празно полето Замести с.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете табулаторите един по един, щракнете върху Намери следващ и след това замени да се придвижвате в документа.

  • За да изтриете всички табулатори наведнъж, щракнете върху Замести всички.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×