Преминаване към основното съдържание
Office
Насочване на файлове, новини и страници към определени аудитории

Насочване на файлове, новини и страници към определени аудитории

Насърчавайте файлове, включително страници и новини, към определени аудитории с модерниSharePoint_Online насочване на аудиторията. Можете да задавате една или повече групи като аудитория за всеки файл.

Забележка: Някои функции се въвеждат постепенно към организациите, които са се включили в програмата за целево издание. Това означава, че е възможно все още да не виждате тази функция или тя да изглежда различно от описаното в помощните статии.

Първо разрешаване на насочването към аудитория за библиотеката

Първо, разрешете насочването към аудитория, което ще създаде свойството за аудитория.

 1. Отидете в библиотеката. Например ако работите със страници или новини, изберете Настройкии след това съдържаниена сайта и след това страници на сайта.

 2. От библиотеката изберете Настройкии след това Настройки на библиотеката.

 3. Под Общи настройкиизберете Настройки на насочването към аудитория.

 4. Изберете квадратчето за отметка Разреши насочването към аудитория.

След това изберете аудиторията за файл

От библиотеката изберете файл и изберете стойност за свойството за аудитория в екрана за подробни данни. Повторно публикуване на страници и актуализиране на публикациите в Usenet.

Една аудитория се дефинира от групи за защита. Ако е необходимо, създайте група на Office 365 за членовете на вашата аудитория. А ако сте администратор, можете да създадете група за защита от центъра за администриране на Microsoft 365.

Новината сега ще бъде филтрирана от аудитория на началната страница на SharePoint и в раздела "новини" в SharePoint Mobile. Разрешете го на уеб части със следните стъпки:

Разрешаване на насочването към аудитория за уеб частта

Уеб частта за осветено съдържание и насочването към аудитория на уеб часттаза поддръжка, след като е активирана.

 1. Редактиране на съществуваща страница или създаване на нова

 2. Добавяне или редактиране на уеб частта

 3. В секцията Filter Разрешаване на насочването към аудитория

 4. Публикуване или повторно публикуване на страницата

Забележки: 

Общ преглед

Чрез използването на целеви аудитории можете да покажете съдържание, като например елементи от списък или библиотека, връзки за навигация и друго съдържание към определени групи от хора. Тази опция е полезна, когато искате да представите информацията, която е релевантна само за конкретна група от хора. Например можете да добавите съдържание към библиотека с документи, която е повишена за един отдел.

Всеки елемент от списък или библиотека на SharePoint може да бъде насочен към определени аудитории. За да направите това, можете да използвате уеб частта на заявка за съдържание. Други типове уеб части и тяхното съдържание също могат да бъдат насочени към аудитории.

Освен това можете да насочвате връзките за навигация в сайта към аудитории. Насочването на връзките опростява работата на потребителите, тъй като виждат само връзките за навигация, които са подходящи за тях.

За да идентифицирате целева аудитория, можете да използвате едно или няколко от следните неща:

 • SharePoint групи

 • Списъци за разпространение

 • Групи за защита

 • Глобална аудитория

  Глобалната аудитория са аудитории, базирани на правила, които се поддържат от администраторите на SharePoint.

Всеки, който има разрешения за сътрудник поне може да указва целева аудитория, при условие че е известно името на аудиторията. Можете да потърсите аудитория по неговото име, псевдоним или описание, като щракнете върху Преглед на няма в списъка Целеви аудитории .

Най-горе на страницата

Целева група или елемент от библиотека към аудитория

Процедурата по-долу ви показва пример как да насочвате всички елементи от определен списък, където типът на списъка е библиотека с документи. Уеб частта за заявка за съдържание ви позволява да покажете всички елементи от сайт и неговите подсайтове или да покажете елементи от всички сайтове в колекция от сайтове. След това можете да създадете заявка, за да включите насочването към аудитория, което сте задали за елементите в сайтовете или колекцията от сайтове.

Насочването на елементи от списък или библиотека към конкретна аудитория изисква три стъпки:

Стъпка 1: разрешаване на насочването към аудитория в списък или библиотека

Когато разрешите насочването към аудитория в списък или библиотека, можете да насочвате всеки елемент в списъка или библиотеката към аудитория.

Забележка: Ако SharePoint списък или библиотека вече е разрешена за насочване към аудитория, се показва колоната Целеви аудитории .

 1. Щракнете върху списъка или библиотеката, която съдържа елемента, който искате да насочвате.

 2. За SharePoint online или SharePointServer2019щракнете върху Настройкии щракнете върху настройки на списък или Настройки на библиотекас документи.

  Меню "Настройки" с избрано "Настройки на библиотеката" или Меню ' ' Настройки ' ' с осветени настройки на списък

  За SharePoint 2016, 2013, 2010 или 2007, в лентата с инструменти на списъка или библиотеката щракнете върху Настройкии след това щракнете върху настройки на списък или Настройки на библиотекас документи.

  Настройки на списъка на лентата или Бутон ' ' настройки на библиотеката ' ' в лентата

 3. Под Общи настройкищракнете върху Настройки на насочването към аудитория.

  Настройки за насочване на аудитория под общи на страницата "Настройки на библиотеката или списъка"
 4. Изберете квадратчето за отметка Разреши насочването към аудитория .

  Квадратчето за отметка разрешаване на насочването към аудитория

Стъпка 2: Задаване на целевата аудитория върху елементите

След като разрешите списъка или библиотеката за насочване към аудитория, можете да зададете отделни елементи в списъка или библиотеката да се показват на една или повече аудитории.

 1. За SharePoint_Online или SharePointServer2019щракнете вляво от елемента, който искате да промените аудиторията, щракнете върху иконата по-подробно Информация или отваряне на екрана "подробни данни" и след това щракнете върху Редактиране на всички по свойства.

  За SharePoint 2016, 2013, 2010 и 2007щракнете върху стрелката или многоточие (...) до името на елемент в списъка или библиотеката и след това щракнете върху Редактиране на свойства или свойства. Някои версии на SharePoint може да се наложи да щракнете върху друг набор от многоточие (...).

 2. В списъка Целеви аудитории добавете една или повече аудитории.

  Добавяне на една или повече целеви аудитории

  Забележка: Ако в списъка или библиотеката е разрешен одобрение на съдържание или работен поток, е възможно елементът да се наложи да премине през процеса на одобрение.

 3. Щракнете върху Запиши.

Стъпка 3: Показване на елемента в уеб част за SharePoint 2016, 2013, 2010 или 2007

За да се покаже списък на SharePoint или елемент от библиотека към конкретна аудитория, можете да използвате уеб частта за заявка за съдържание. Уеб частта на заявка за съдържание ви позволява да създадете заявка, която може да филтрира елементи от списък и библиотека.

Забележка: За SharePoint_Online уеб частите може да не са видими.

Този пример ви показва как да се показват всички елементи от определен списък към целева аудитория. Типът на списъка е библиотеката с документи.

 1. На страницата, в която искате да се показва елементът, щракнете върху Изображение на бутон или настройки Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Редактиране на страница.

 2. За SharePoint 2010, 2013 и 2016 щракнете върху раздела Вмъкване и след това върху уеб част

  Вмъкване на уеб част

  В SharePoint 2007, щракнете върху Добавяне на уеб части след това под по подразбиранещракнете върху уеб част на заявка за съдържание.

  Под сбор на съдържаниещракнете върху заявка за съдържание.

  Добавяне на уеб част за заявка за съдържание

  Забележка: Ако не съществува заявка за съдържание, проверете със своя администратор на SharePoint.

 3. Щракнете върху Добави.

 4. За SharePoint 2010, 2013 и 2016 щракнете върху стрелката надолу Стрелка надолу за редактиране на уеб част отдясно на уеб частта и след това щракнете върху Редактиране на уеб част в менюто.

  В SharePoint 2007 щракнете върху Редактиранеили след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите TE000130010 за уеб частта.

  Менюто "уеб част", за да изберете "Редактиране на уеб част"
 5. Под заявка в екрана с инструменти направете следното:

  Списък на свойствата на уеб част на заявка за съдържание с три изнесени означения
  1. Щракнете върху Показване на елементи от списъка по-долу и след това Задайте местоположението на списъка.

   Забележка: В този пример указваме определен списък. Можете да разширите обхвата, за да включите елементи в списъци от повече от един сайт, като щракнете върху една от другите опции.

  2. Под необходимия тип списъкизберете типа на списъка, на който е член артикулът. В този пример щракнете върху библиотека с документи. Само елементи от типа на списъка, който изберете, се обработват от заявката.

  3. Под насочване към аудиториянаправете следното:

   За да

   Направете следното

   Показване на елементите от списъка на целевата аудитория, която сте задали в стъпка 2: Указване на целевата аудитория върху елементите, когато текущият потребител е член на аудиторията.

   Изберете квадратчето за отметка Приложи филтриране на аудитория . Това е необходимо, за да работи правилно заявката.

   Можете също да показвате елементите в списъка, които не са зададени целева аудитория. Тези елементи се показват за всеки.

   Изберете квадратчето за отметка Включвай елементите, които не са насочени . Това е по желание.

   Когато страницата се рендира, съдържанието в уеб частта се показва само за настоящите потребители, които са членове на посочената от вас аудитория.

Най-горе на страницата

Насочване на уеб част към аудитория

SharePoint Уеб частите могат да бъдат насочени да се показват само за хора, които са членове на конкретна група или аудитория. По този начин можете да създадете персонализирани страници за определени групи.

Забележка: Както при всички уеб части, уеб частта на заявка за съдържание съдържа списък с Целеви аудитории в секцията Advanced на екрана с инструменти. Тази настройка определя дали уеб частта е видима за текущия потребител. Ако не, не се прилагат нито една от другите настройки.

Аудиторията може да бъде идентифицирана с помощта на група на SharePoint, списък за разпространение, група за защита или глобална аудитория.

 1. На страницата, в която искате да се показва елементът, щракнете върху Изображение на бутон или настройки Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Редактиране на страница.

 2. За SharePoint 2010, 2013 и 2016 щракнете върху стрелката надолу Стрелка надолу за редактиране на уеб част отдясно на уеб частта и след това щракнете върху Редактиране на уеб част.

  Менюто "уеб част", за да изберете "Редактиране на уеб част"

  В SharePoint 2007 щракнете върху Редактиранеили след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите TE000130010 за уеб частта.

 3. Под Advanced (разширени) добавете едно или повече имена на аудиторията към списъка Целеви аудитории .

  Раздел "Разширени свойства на уеб част" с осветена целева аудитория

Когато страницата се рендира, уеб частта се показва само за хората, които са членове на аудиторията, която сте указали.

Най-горе на страницата

Насочване на връзка за навигация към аудитория

Връзка за навигация на SharePoint сървър може да бъде насочена така, че да се появява само за хора, които са членове на конкретна група или аудитория. Трябва да имате поне разрешение за проектиране, за да промените настройките за навигация в сайта.

 1. На страницата, в която искате да се показва елементът, щракнете върху Изображение на бутон или настройки Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. , щракнете върху Настройки на сайта. Ако не виждате настройките на сайта, щракнете върху информация за сайтаи след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта.

 2. Щракнете върху навигация под изглед и усещанеили върху Промяна на навигацията.

 3. В страницата с Настройки на навигацията на сайта , под структурна навигация: редактиране и сортиране, щракнете върху Добавяне на връзка.

  Под структурна навигация в навигационните настройки с Add Link маркирани опциите
 4. В диалоговия прозорец връзка за навигация въведете заглавието и URL адреса на връзката и след това добавете една или повече имена на аудитории към списъка аудитории .

  Свойствата на връзката за навигация с осветено OK.

  За URL адресаможете да копирате един в клипборда, като щракнете с десния бутон върху връзката, след което щракнете върху Копирай пряк път. Ако нямате тази опция в браузъра си, отидете на страницата, към която искате да се свържете, и копирайте адресната лента.

Когато страницата се рендира, връзката за навигация се появява само за хората, които са членове на аудиторията, която зададохте.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×