Насочване на съдържание към определена аудитория

Насочване на съдържание към определена аудитория

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Елементи в списък или документ библиотека в SharePoint могат да бъдат насочени да се показва само за хора, които са членове на определена група или аудитория. Аудитория могат да бъдат идентифицирани с помощта на SharePoint групи, списъци за разпространение или групи за защита или като използвате правила на система за създаване на глобална аудитория.

Актуализира 3 януари 2017 благодарение на клиент обратна връзка.

Общ преглед

С помощта на целеви аудитории, можете да покажете съдържание, като например елементи в списък или библиотека, връзки за навигация и друго съдържание за определени групи от хора. Това е полезно, когато искате да представите информацията, която се отнася само за определена група от хора. Например можете да добавите съдържание към библиотека с документи, който е видим само за юридически отдел.

Всеки елемент в SharePoint списък или библиотека може да бъде насочена към определена аудитория. За да направите това, можете да използвате уеб частта на заявка за съдържание. Други типове на уеб частта и тяхното съдържание също могат да се насочва към аудитория.

Освен това можете да насочите връзки за навигация на сайт към аудитория. Насочването на връзките улеснява потребителите опит, защото виждат само навигационните връзки, които са свързани с тях.

За да идентифицирате целевата аудитория, можете да използвате една или повече от следните неща:

 • SharePoint групи

 • Списъци за разпространение

 • Групи за защита

 • Глобални аудитории

  Глобалните аудитории са аудитории, базирани на правила, които се поддържат от SharePoint администратори.

Всеки, който в най-малко сътрудник разрешения да укажете целева аудитория, като името на аудиторията е известна. Можете да търсите аудитория по му име, псевдоним или описание, като щракнете върху Преглед на няма в списъка с Целеви аудитории .

Най-горе на страницата

Насочване на елементи в списък или библиотека към аудитория

Процедурата по-долу показва пример как да насочвате всички елементи от конкретен списък където типът на списъка е библиотека с документи. Уеб частта на заявка за съдържание ви позволява да покажете всички елементи от сайта и неговите подсайтове или да показвате елементите от всички сайтове в колекцията от сайтове. Можете след това да създадете заявка, за да включите насочване към аудитория, които сте задали на елементи в сайтовете или колекцията от сайтове.

Насочване на елементи от списък или библиотека към определена аудитория изисква три стъпки:

Стъпка 1: Разрешаване на насочването към аудитория на списък или библиотека

Когато разрешите насочването към аудитория на списък или библиотека, можете да насочите всеки елемент в списък или библиотека към аудитория.

Забележка: Ако SharePoint списъка или библиотеката, вече е разрешен за насочване към аудитория, се появява колоната Целеви аудитории .

 1. Щракнете върху списъка или библиотеката, която съдържа елемента, който искате да се насочите.

 2. За SharePoint Onlineщракнете върху Настройкии щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката с документи.

  Меню "Настройки" с избрано настройки на библиотеката или Меню "Настройки" с осветена настройки на списък

  За SharePoint 2016, 2013, 2010 или 2007, в лентата за списък или библиотека щракнете върху Настройкии след това щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката с документи.

  Настройки на списък на лентата или Настройки на библиотеката на SharePoint бутони в лентата

 3. Под Общи настройкищракнете върху настройките за насочване на аудиторията.

  Настройки под общи на страницата за настройки на списъка или библиотеката за насочване към аудитория
 4. Поставете отметка в квадратчето Разрешаване на насочването към аудитория .

  Отметнете квадратчето Разреши аудитория насочване

Стъпка 2: Задайте целевата аудитория на елементите

След като разрешите списъка или библиотеката за насочване към аудитория, можете да зададете отделни елементи в списъка или библиотеката, за да се показва на една или повече аудитории.

 1. За SharePoint Onlineщракнете върху отляво на елемента, който искате да промените аудитории, щракнете върху иконата за подробни данни за Информация или отворен екран '' подробни данни и след това щракнете върху Редактиране на всички от свойства.

  За SharePoint 2016, 2013, 2010 и 2007щракнете върху стрелката или Многоточието (...) до името на елемент в списъка или библиотеката и след това щракнете върху Редактиране на свойства или свойства. Някои версии на SharePoint, може да се наложи да щракнете върху друг набор от Многоточието (...).

 2. В списъка с Целеви аудитории добавете един или повече аудитории.

  Свойства на документа с целева аудитория попълнено

  Забележка: Ако в списъка или библиотеката е разрешено одобрение на съдържание или работен поток, елементът може да се наложи да преминете през процеса на одобрение.

 3. Щракнете върху Запиши.

Стъпка 3: Показване на елемента в уеб част за SharePoint 2016, 2013, 2010 или 2007

За да покажете елемент на списък или библиотека на SharePoint към определена аудитория, можете да използвате уеб частта на заявка за съдържание. Уеб частта на заявка за съдържание ви позволява да съставите заявка, да филтрирате списък и библиотека елементи.

Забележка: За SharePoint Onlineуеб части не може да се вижда.

Този пример ви показва как да показвате всички елементи от определен списък на целевата аудитория. Типът на списъка е библиотека с документи.

 1. На страницата, където искате да покажете елемент щракнете върху Изображение на бутон или Настройки на Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Редактиране на страница.

 2. За SharePoint 2010, 2013 и 2016 щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Уеб част

  Вмъкване на уеб част

  В SharePoint 2007 щракнете върху Добавяне на уеб компоненти след това под по подразбиране, щракнете върху Уеб частта на заявка за съдържание.

  Под Събиране на съдържаниещракнете върху Заявка за съдържание.

  Добавяне на уеб част на заявка за съдържание

  Забележка: Ако не съществува заявка за съдържание, консултирайте се с вашия администратор SharePoint .

 3. Щракнете върху Добави.

 4. За SharePoint 2010, 2013 и 2016 щракнете върху надолу стрелка Редактиране на уеб част стрелка надолу от дясната страна на уеб частта и след това щракнете върху Редактиране на уеб част в менюто.

  В SharePoint 2007, щракнете върху Редактиране, или и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите екран с инструменти за уеб частта.

  Меню на уеб компонент за да изберете Редактиране на уеб част
 5. Под заявка в екрана с инструменти направете следното

  Свойства на списък със съдържание уеб част за заявка с три изнесени означения
  1. Щракнете върху Показване на елементи от списъка по-долу и след това Задайте местоположението на списъка.

   Забележка: В този пример ние Задайте определен списък. Може да разширите обхвата да включите елементи в списъка от повече от един сайт, като щракнете върху една от другите опции.

  2. Под необходимите Тип списъкизберете типа на списъка, който елементът е член на. В този пример щракнете върху Библиотека с документи. Само елементи в типа на списъка, който сте избрали, се обработват от заявката.

  3. Под Насочване към аудиториянаправете следното.

   За

   Направете следното

   Показване на елементите от списъка на целевата аудитория, който сте задали в стъпка 2: Задайте целевата аудитория на елементите, когато текущият потребител е член на аудиторията.

   Поставете отметка в квадратчето Прилагай филтриране на аудитория . Това е задължително за заявка, за да работи правилно.

   Покажете и елементите в списъка, който не е зададена целева аудитория. Тези елементи се показват на всички.

   Поставете отметка в квадратчето включи и елементите, които не са насочени . Това е по желание.

   Когато страницата се рендира, съдържанието в уеб частта се показва само на текущите потребители, които са членове на зададената аудитория.

Най-горе на страницата

Насочване на уеб компонент към аудитория

SharePoint Уеб части могат да бъдат насочени да се показва само за хора, които са членове на определена група или аудитория. По този начин можете да създадете персонализирани страници за конкретни групи.

Забележка: Както и при всички уеб части, уеб частта на заявка за съдържание има списък Целеви аудитории в раздела Разширени на екрана с инструменти. Тази настройка определя дали уеб частта, самата се вижда на текущия потребител. В противен случай прилага нито една от другите настройки.

Аудитория могат да бъдат идентифицирани с помощта на SharePoint група, списък за разпространение, група за защита или глобална аудитория.

 1. На страницата, където искате да покажете елемент щракнете върху Изображение на бутон или Настройки на Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Редактиране на страница.

 2. За SharePoint 2010, 2013 и 2016 щракнете върху надолу стрелка Редактиране на уеб част стрелка надолу от дясната страна на уеб частта и след това щракнете върху Редактиране на уеб част.

  Меню на уеб компонент за да изберете Редактиране на уеб част

  В SharePoint 2007, щракнете върху Редактиране, или и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част , за да отворите екран с инструменти за уеб частта.

 3. Под Разширенидобавете един или повече имена на аудитория към списъка Целеви аудитории .

  Разширени секция с целева аудитория осветена свойства на уеб част

Когато страницата се рендира, уеб частта се показва само за хора, които са членове на зададената аудитория.

Най-горе на страницата

Насочване на навигационна връзка към аудитория

Връзка за навигация на SharePoint сървър може да бъде насочена, така че да се показва само на хора, които са членове на определена група или аудитория. Трябва да имате поне разрешение за промяна на настройките за навигация на сайт за дизайн.

 1. На страницата, където искате да покажете елемент щракнете върху Изображение на бутон или Настройки на Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. , щракнете върху Настройки на сайта и след това щракнете върху навигация под изглед и усещанеили щракнете върху Промяна на навигацията.

 2. На страницата Настройки на навигацията на сайта под структурни навигация: редактиране и сортиране, щракнете върху Добавяне на връзка.

  Под структурни навигация в настройките за навигация, с осветено Добавяне на връзка
 3. В диалоговия прозорец Навигационна връзка въведете заглавието и URL адреса на връзката и след това да добавите един или повече имена на аудитория към списъка аудитории .

  Свойства на навигационна връзка с OK осветена.

  За URL адресможете да копирате в клипборда като десния щракнете върху връзката и след това щракнете върху Копирай пряк път. Ако не разполагате с тази опция в браузъра си, отидете на страницата, която искате да се свържете и копирайте адресната лента.

Когато страницата се рендира, навигационната връзка се показва само за хора, които са членове на зададената аудитория.

Начален екран с аудитория насочени връзка, уеб частта и документи
Целеви публиката вижда тези допълнителни елементи: 1. насочени документи. 2. целевите Newsfeed уеб част. 3. целевите връзка.
Начална страница с аудиторията насочени елементи, както се вижда от са насочени аудитория
Са насочени само, което вижда аудиторията това, което не е предназначено.

Най-горе на страницата

Оставете ни коментар

В тази статия е полезна? Ако е така, моля споделете в долната част на тази страница. Ако не е полезно, Споделете какво е объркващ или липсващи. Включете вашата версия на SharePointоперационна система и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверете внимателно факти, добавете информация и актуализиране на тази статия.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×