Направете събранията си в Skype за бизнеса по-достъпни

Можете да направите всичките си събрания по-достъпни за хора с увреждания просто като използвате <token>Skype_for_Business</token> и следвате посочените по-долу най-добри практики.Настоящата тема включва подробни инструкции как да направите събранията си по-достъпни за хора с увреждания.

Каква би била целта на едно събрание, ако то не включва всички?

Нека всяко събрание се провежда в Skype

<token>Skype_for_Business</token> може да ви помогне да включвате всички в събранието, дори когато хората се намират в една и съща стая.

 • Хората със зрителни увреждания могат да получават споделяно съдържание на устройствата си. Това им позволява да използват любимите си помощни технологии, например екранен четец или увеличител.

 • Можете да запишете събранието, така че то да може да се преглежда отново в бъдеще.

 • Хората със слухови увреждания могат да получават транскрипция в реално време чрез услугата за комуникационен достъп чрез превод в реално време (CART). CART се предлага на редица езици по цял свят.

В тази тема

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_QuickStart">Бърз старт на събрание в Skype за бизнеса</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Video">Включване на видео за по-голяма яснота</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_CART">Покана на транскриптор по CART за хората с увреден слух</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_IM">Добавяне на незабавни съобщения за спомагане на гласовата комуникация</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Share">Споделяне на съдържание с цел позволяване използване на помощни технологии</link>

Бързо стартиране на събрание в Skype за бизнеса

Няма нужда да губите ценно време още при самото стартиране на онлайн събранието.

 • Когато планирате събранието, направете го в <token>Skype</token>. Тогава хората ще могат да се присъединяват към него чрез връзка или напомняне в <token>Outlook_generic</token>, или директно през <token>Skype_for_Business</token>.

 • За междукомпютърни събрания или събрания, които не са планирани да се провеждат онлайн:

  • Изберете <ui>Започване на събрание</ui> от иконата на календара в главния прозорец на <token>Skype_for_Business</token>.

  • Изберете иконата <ui>Поканване на още хора</ui> в прозореца <ui>Разговор</ui> и поканете лицата, които искате да присъстват.

Съвет: Ако хората в събранието присъстват в дадена група или списък за разпространение в <token>Exchange</token>, добавете групата към <ui>Абонати</ui>. След това просто изберете името на групата, отворете контекстното меню (чрез щракване с десния бутон на мишката или Shift+F10) и изберете <ui>Започване на видеоразговор</ui>.

Включване на видео за по-голяма яснота

Хората работят най-добре, когато възприемат ставащото с всичките си сетива. Добрите експерти от образователната и развлекателната индустрия са напълно наясно с този факт, поради което често избират видеото като носител на своята работа. Можете да направите същото при телефонните разговори или събранията.

 • Видеото позволява на глухите участници да използват преводач от езика на глухонемите.

 • То подобрява изцяло възприемането на иначе предаваната чрез реч информация. Това може да е от изключителна помощ на лицата, които имат затруднения със слуха и четат по устните.

Съвет: По време на видео събрание проверете екрана за видео преглед, за да се уверите, че останалите ви виждат ясно. Също така вземете под внимание други фактори. Къде се намира камерата и под какъв ъгъл ви хваща може да е от голямо значение.

Покана на транскриптор по CART за хората с увреден слух

Поканете транскриптор по CART (превод в реално време за комуникационен достъп) към събранието или телефонния разговор в Skype за бизнеса, за да гарантирате надписи в реално време. След събранието поискайте да получите цялостната му транскрипция, за да можете да я споделите с участниците.

 • CART услугите се предлагат по цял свят на редица езици. CART дава възможност на хората със слухови увреждания да участват пълноценно в събрания или телефонни разговори.

Съвети: 

 • Добавете конферентен телефон като участник, като използвате иконата <ui>Поканване на още хора</ui>. Просто въведете телефонния номер. Телефонът може да бъде намиращ се в помещението конферентен телефон с възможност за мултимедия или пък смартфон.

 • Помолете участниците да се представят, когато вземат думата. Това помага на хората със слухови увреждания да следят разговора по-добре.

 • Уверете се, че хората говорят един по един, а не едновременно.

Добавяне на незабавни съобщения за спомагане на гласовата комуникация

Незабавните съобщения (НС) предлагат предаването на информация по друг начин.

 • Въведете текста на незабавното съобщение (алтернативен текст) за екранното съдържание.

 • Помолете преводачите да публикуват допълнителна информация чрез незабавни съобщения, които да бъдат четени от глухите участници.

 • Копирайте под формата на текст необходимата допълнителна информация, например URL адреси към документи и уеб страници. Така допълнителните данни ще достигнат до целевата аудитория, като хората ще могат да отворят съответното съдържание направо на собствените си компютри. При необходимост участниците ще могат да използват увеличители или екранни четци.

 • Публикувайте като незабавни съобщения също и важните становища, решения и действия.

 • Хората с говорни увреждания и тези, които се нуждаят от повече време за възприемането на речта, могат да задават въпроси и да публикуват отговори чрез незабавни съобщения.

Забележка: Можете да следвате посочените практики за достъпност, когато използвате НС <token>Skype_for_Business_Online</token> в <token>Outlook_on_the_web</token>.

Споделяне на съдържание с цел позволяване използване на помощни технологии

Чрез <token>Skype_for_Business</token> всички могат да преглеждат персонално съдържанието на събранието.

 • Споделяне на работен плот

  Можете да споделите работния си плот с участниците в събранието, вместо просто да проектирате съдържанието на екран. Това позволява на останалите да използват увеличители при прегледа на съдържанието.

 • Споделяне на програма или приложение

  За да покажете отделно приложение, можете да споделите прозореца му вместо целия си работен плот. Така споделеното съдържание ще се вижда с по-голям размер от другите участници.

 • Използване на презентационното табло на <token>Skype_for_Business</token>

  Можете да използвате презентационното табло на <token>Skype_for_Business</token> вместо традиционно физическо табло, така че всички да могат да виждат съответното съдържание направо на своите компютри или други устройства. Трудноподвижните хора и лицата с двигателни увреждания могат да работят с презентационното табло на <token>Skype</token> по електронен път, а тези със затруднено зрение могат да използват увеличител.

Съвет: Вместо да споделяте съдържанието, можете да качвате презентации на <token>PowerPoint_generic</token> и други файлове в самото събрание, след което да ги презентирате от <token>Skype_for_Business</token>. Това позволява на всички участници да разполагат със съдържанието на собствените си компютри, като по такъв начин могат да използват предпочитаната от тях помощна технология, например екранен четец или увеличител.

Нека всяко събрание се провежда в Skype

<token>SkypeforBusiness_Android</token> може да ви помогне да включвате всички в събранието, дори когато хората се намират в една и съща стая.

 • Хората със зрителни увреждания могат да получават споделяно съдържание на устройствата си. Това им позволява да използват любимите си помощни технологии, например екранен четец или увеличител.

 • Хората със слухови увреждания могат да получават транскрипция в реално време чрез услугата за комуникационен достъп чрез превод в реално време (CART). CART се предлага на редица езици по цял свят.

В тази тема

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_QuickStart_Android">Бърз старт на събрание в Skype за бизнеса</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Video_Android">Включване на видео за по-голяма яснота</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_CART_Android">Покана на транскриптор по CART за хората с увреден слух</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_IM_Android">Добавяне на незабавни съобщения за спомагане на гласовата комуникация</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Share_Android">Споделяне на съдържание с цел позволяване използване на помощни технологии</link>

Бързо стартиране на събрание в Skype за бизнеса

Няма нужда да губите ценно време още при самото стартиране на онлайн събранието.

 • Когато планирате събранието, направете го в <token>Skype</token>. Тогава хората ще могат да се присъединяват или директно през <token>SkypeforBusiness_Android</token>.

 • За междукомпютърни събрания или непланирани събрания:

  • Натиснете абоната в изгледа <ui>Абонати</ui> и започнете събранието.

  • За да добавите повече хора към събранието, натиснете иконата <ui>Добавяне</ui> в екрана на събранието и поканете лицата, които искате.

Съвет: Ако хората в събранието присъстват в дадена група или списък за разпространение в <token>Exchange</token>, добавете групата към <ui>Абонати</ui>. След това просто натиснете името на групата, за да отворите екрана на разговора, и започнете събранието.

Включване на видео за по-голяма яснота

Хората работят най-добре, когато възприемат ставащото с всичките си сетива. Добрите експерти от образователната и развлекателната индустрия са напълно наясно с този факт, поради което често избират видеото като носител на своята работа. Можете да направите същото при телефонните разговори или събранията.

 • Видеото позволява на глухите участници да използват преводач от езика на глухонемите.

 • То подобрява изцяло възприемането на иначе предаваната чрез реч информация. Това може да е от изключителна помощ на лицата, които имат затруднения със слуха и четат по устните.

Съвет: По време на видео събрание проверете екрана за видео преглед, за да се уверите, че останалите ви виждат ясно. Също така вземете под внимание други фактори. Къде се намира камерата и под какъв ъгъл ви хваща може да е от голямо значение.

Покана на транскриптор по CART за хората с увреден слух

Поканете транскриптор по CART (превод в реално време за комуникационен достъп) към събранието или телефонния разговор в <token>SkypeforBusiness_Android</token>, за да гарантирате надписи в реално време. След събранието поискайте да получите цялостната му транскрипция, за да можете да я споделите с участниците.

 • CART услугите се предлагат по цял свят на редица езици. CART дава възможност на хората със слухови увреждания да участват пълноценно в събрания или телефонни разговори.

Съвети: 

 • Добавете конферентен телефон като участник, като натиснете иконата <ui>Добавяне</ui>. Просто въведете телефонния номер. Телефонът може да бъде намиращ се в помещението конферентен телефон с възможност за мултимедия или пък смартфон.

 • Помолете участниците да се представят, когато вземат думата. Това помага на хората със слухови увреждания да следят разговора по-добре.

 • Уверете се, че хората говорят един по един, а не едновременно.

Добавяне на незабавни съобщения за спомагане на гласовата комуникация

Незабавните съобщения (НС) предлагат предаването на информация по друг начин.

 • Въведете текста на незабавното съобщение (алтернативен текст) за екранното съдържание.

 • Помолете преводачите да публикуват допълнителна информация чрез незабавни съобщения, които да бъдат четени от глухите участници.

 • Копирайте под формата на текст необходимата допълнителна информация, например URL адреси към документи и уеб страници. Така допълнителните данни ще достигнат до целевата аудитория, като хората ще могат да отворят съответното съдържание направо на собствените си компютри. При необходимост участниците ще могат да използват увеличители или екранни четци.

 • Публикувайте като незабавни съобщения също и важните становища, решения и действия.

 • Хората с говорни увреждания и тези, които се нуждаят от повече време за възприемането на речта, могат да задават въпроси и да публикуват отговори чрез незабавни съобщения.

Споделяне на съдържание с цел позволяване използване на помощни технологии

Чрез <token>SkypeforBusiness_Android</token> всички могат да преглеждат персонално съдържанието на събранието.

 • Споделяне на екрана

  Можете да споделите екрана си в събранието, вместо просто да проектирате съдържанието на екран. Това позволява на останалите да използват увеличители при прегледа на съдържанието.

 • Споделяне на съдържание от приложение

  Можете да споделяте презентации на <token>PowerPoint_generic</token> и други файлове в събранието, след което да ги презентирате от <token>SkypeforBusiness_Android</token>. Това позволява на всички участници да разполагат със съдържанието на собственото си устройство, като по такъв начин могат да използват предпочитаната от тях помощна технология, например екранен четец или увеличител.

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×