Направете вашите бележници на OneNote достъпни

Направете вашите бележници на OneNote достъпни

Тази тема ви дава подробни инструкции, за да направите достъпни вашите бележници на OneNote за хора с увреждания.

Бележник на OneNote със страница "Проект на Contoso", показваща списък със задачи и стълбовидна диаграма за общ преглед на месечните разходи.

Хората, които са слепи или с намалено зрение, могат да разберат вашите бележки по-лесно, ако създавате бележниците на OneNote, имайки предвид достъпността.

Таблицата по-долу включва най-добрите практики за създаване на бележници на OneNote 2016, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст към всички визуализации.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации, като например графични колекции, графики SmartArt и фигури.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация.

Добавете алтернативен текст, който описва изображението за хората, които не могат да го видят. Постарайте се да е кратко, но да включва описания на това, което е важно за изображението.

Ако трябва да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в основния текст.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка от текста "Щракнете тук", включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне на описателен текст за хипервръзка

Дайте уникални имена на всички секции на бележника и премахнете празните секции.

Екранните четци прочитат разделите на секциите, които предоставят информация за това, което се намира в бележника, като улесняват разбирането на съдържанието на бележника и придвижването из него.

Преименуване на раздели на секция

Изтриване на раздели на секция

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са с намалено зрение, слепи или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Уверете се, че не използвате само цвят, за да предадете значението. Създайте текст, който дублира значението на цвета или други сензорни характеристики.

За да избегнете това, използвайте други средства за предаване на информацията, като например фигура или етикет. Например използвайте зелена отметка като индикация за успех и червен X, за да посочите неуспех, вместо да използвате зелено и червено оцветяване.

Използване на достъпен текстов формат

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашите бележници трябва да бъде четлив при режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са с влошено зрение, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

Хората с дислексия възприемат текста по начин, при който може да е трудно да се различават буквите и думите. Например те може да имат усещането, че ред от текста се слива с реда отдолу или че се сливат съседни букви.

За да намалите натоварването при четене, можете например да:

 • Използвате познати сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri.

 • Избягвате използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив.

 • Включвате достатъчно разстояние между редовете и абзаците.

 • Подравнявате отляво абзаците, вместо да използвате двустранно подравняване. Това помага да се избегнат неравни разстояния между думите, което може да създаде визуален ефект на бяла река, която протича през абзаца.

Използване на достъпен текстов формат

Използване на подходяща разредка на текста

Използвайте вградените заглавия и стилове.

Софтуерът на екранните четци разпознава вградените заглавни стилове като заглавия и може да съобщи заглавията на слушателя. Софтуерът на екранните четци също така дава възможност на хората да се придвижват по заглавие. За да се улеснят екранните четци да прочетат бележките ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в OneNote.

Освен това хората с проблеми при четене, като напр. с дислексия, разчитат заглавията да им помогнат за структуриране на информацията, а информацията да е разделена на по-малки части, които са по-лесни за обработка.

За да улесните навигацията, организирайте заглавията в определен логически ред: Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2".

Използвайте заглавия, за да организирате информацията във вашите бележки на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

За да намерите заглавия, които не са в логическа последователност, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Използвайте проста структура на таблица и задайте заглавките на колоните.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата. Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

За да се гарантира, че таблиците не съдържат разделени клетки, обединени клетки, вложени таблици или напълно празни редове или колони, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например снимки, графики, графична колекция и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат описанието на изображението.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението във вашия бележник и изберете Алтернативен текст...

 2. Въведете заглавие и описание в полетата. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете съдържанието и функционалността на изображението. Когато сте готови, щракнете върху OK.

  Забележка : Попълнете и двете полета – Заглавие и Описание, тъй като е възможно да има разлика в начина, по който тази информация се чете от различните екранни четци.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Алтернативен текст" в OneNote с примерни текстове в полетата "Заглавие" и "Описание".

Създаване на хипервръзки и текст, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки и текст във вашите бележници на OneNote, които да са по-достъпни.

Добавяне на описателен текст за хипервръзка

Добавете описателна хипервръзка към текста си, за да уведомите потребителите какво стои зад връзката.

 1. Изберете частта от текста, към която искате да добавите хипервръзката.

 2. В менюто Вмъкване щракнете върху Връзка на лентата.

 3. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката. Можете да го промените, ако е необходимо.

  Забележка : Избягвайте използването на "щракнете тук" или подобни изрази, които не дават информация. Текстът на връзката трябва да описва страницата местоназначение точно, но кратко.

 4. Добавете URL адреса на хипервръзката към полето Адрес.

  Забележка : Можете да копирате и поставите адреса или да използвате бутоните Прегледай уеб или Преглед за файл в OneNote, за да намерите страницата или файла местоназначение.

  Екранна снимка с диалоговия прозорец за връзка в OneNote. Съдържа две полета за попълване: Текст за показване и адрес.
 5. Щракнете върху OK.

Преименуване на раздели на секция

Разделите на секция с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят правилната секция.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да редактирате, и изберете Преименуване.

 2. Въведете новото име.

  Екранна снимка на контекстното меню с избрана опция "Преименуване".

Изтриване на раздели на секция

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани раздели на секция, които не съдържат никаква информация.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да премахнете, и изберете Изтрий.

  Екранна снимка на контекстното меню за премахване на секция
 2. В диалоговия прозорец за потвърждение щракнете върху Да.

Използване на достъпен текстов формат

За да подобрите форматирането на вашия текст, изберете обикновен сансерифен шрифт, използвайте по-голям размер на шрифта, подравнявайте текста отляво и избягвайте прекомерното използване на главни букви и курсив.

 1. Изберете частта от текста, която искате да форматирате.

 2. В менюто Начало можете да изберете например по-голям размер на шрифта и сансерифен тип шрифт. Можете също да използвате други опции за форматиране, като например получер шрифт, за акцентиране.

Използване на достъпен цвят за текста

За да се гарантира, че текстът се вижда добре в режим на повишена четливост, използвайте настройката Автоматично за цветове на шрифта.

 1. Изберете вашия текст.

 2. В менюто Начало щракнете върху стрелката надолу до иконата Цвят на шрифта и върху Автоматично.

  Екранна снимка на опцията за цвят на шрифта в менюто "Начало".

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използвайте вградените заглавни стилове, за да формирате структурата на страниците на бележника за екранните четци. Екранните четци не интерпретират частта от текста с голям и получер шрифт като заглавие, когато не са приложени вградените стилове.

 1. Изберете текста за заглавието.

 2. В менюто Начало изберете стил на заглавие, като например Заглавие 2.

  Екранна снимка с избиране на стил на заглавие от менюто "Начало".

Използване на списъци с водещи символи

Когато е възможно, разделете текста на точки с водещи символи, за да подобрите четливостта и навигацията.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете частта от текста, която искате да бъде включена в списъка.

 2. В менюто Начало щракнете върху иконата Водещи символи

 3. За да промените стила на водещите символи, щракнете върху стрелката надолу до иконата Водещи символи.

  Екранна снимка с избран елемент от списък с водещи символи в менюто "Начало".
 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

  Забележка : Използвайте точка или точка и запетая в края на всеки елемент от списъка, за да направите пауза за екранните четци.

Използване на подредени списъци

Когато е възможно, използвайте номерирани списъци, тъй като те са по-лесни за следване от непрекъснат текстов блок.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете частта от текста, която искате да бъде включена в списъка.

 2. В менюто Начало щракнете върху иконата Номериране.

 3. За да промените стила на номерирането, щракнете върху стрелката надолу до иконата Номериране.

  Екранна снимка на опцията за номериран списък в менюто "Начало".
 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

Използване на подходяща разредка на текста

Увеличете или намалете разстоянието между изречения и абзаци, за да подобрите четливостта.

 1. Изберете частта от текста, която искате да промените.

 2. В менюто Начало щракнете върху иконата Подравняване на абзац.

 3. Щракнете върху Опции за разредка на абзаци... и въведете разредката, която искате да използвате.

  Забележка : Стойностите за разредка на абзаци в OneNote следват различна логика от стойностите в Word например. В OneNote трябва да въведете обща стойност (в пунктове) за текущия размер на шрифта и желаната редова разредка за него. Например за двойна разредка на шрифта Calibri с размер 11, въведете 27 в полето Най-малка редова разредка.

 4. Екранна снимка на опцията "Разредка на абзац" в менюто "Начало".

Използване на заглавки на таблица

Добавете заглавки към вашата таблица, за да помогнете на екранните четци да следят колоните и редовете.

Всички таблици, създадени в OneNote, автоматично имат заглавен ред. Възможно е да премахнете/добавите свойството за заглавен ред, като използвате настолното приложение OneNote за Windows. Ако използвате бележник, в който свойството за заглавен ред е забранено, можете да използвате настолното приложение за Windows, за да отстраните този проблем.

 1. В таблицата поставете курсора някъде на първия ред.

 2. В менюто Инструменти за таблица щракнете върху Вмъкни над.

 3. Щракнете с десния бутон върху вмъкнатия ред в таблицата и изберете Таблица. Проверете дали е избрана опцията Заглавен ред.

 4. Върнете се към вашата таблица и въведете заглавията на колоните.

Вж. също

Направете своите документи на Word достъпни

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

Направете достъпен своя имейл в Outlook

Таблицата по-долу включва най-добрите практики в OneNote за Windows 10 за създаване на бележници, които са достъпни за всички хора.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст към всички визуализации.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации, като например графични колекции, графики SmartArt и фигури.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако трябва да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в основния текст. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка от текста "Щракнете тук", включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне на описателен текст за хипервръзка

Дайте уникални имена на всички секции на бележника и премахнете празните секции.

Екранните четци прочитат разделите на секциите, които предоставят информация за това, което се намира в бележника, като улесняват разбирането на съдържанието на бележника и придвижването из него.

Преименуване на раздели на секция

Изтриване на раздели на секция

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са с намалено зрение, слепи или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Уверете се, че не използвате само цвят, за да предадете значението. Създайте текст, който дублира значението на цвета или други сензорни характеристики.

Използвайте също други средства за предаване на информацията, като например добавяне на получерно форматиране. Например добавете подчертаване към оцветена текстова хипервръзка, за да уведомите хората, че това е хипервръзка, дори да не могат да видят цвета.

Използване на достъпен текстов формат

Избягвайте прекомерното използване на различни стилове на форматиране на текста.

Хората с дислексия имат усещането, че думите на страницата се движат или текстът им се слива (слива им се ред от текста с реда отдолу). Текстът може също да се слива или изкривява по друг начин.

За да намалите натоварването при четене, можете например да:

 • Избягвате използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив.

 • Подравнявате отляво абзаците, вместо да използвате двустранно подравняване. Това помага да се избегнете голямо разстояние между думите. Големите празни разстояния могат да създадат визуален ефект на бяла река, която протича през абзаца.

Използване на достъпен текстов формат

Използвайте вградените инструменти за форматиране.

За да се улеснят екранните четци да прочетат бележките ви, използвайте вградените инструменти за форматиране в OneNote.

Организирайте информацията във вашите бележки на малки логически части. Използвайте списъци с водещи символи за елементите, които не трябва да са в определен ред. Използвайте подредени списъци за елементите, които трябва да следват последователно.

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например снимки, графики, графична колекция и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат описанието на изображението.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението във вашия бележник и щракнете върху Картина > Алтернативен текст.

 2. Въведете заглавие и описание в полетата. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете съдържанието и функционалността на изображението. Когато сте готови, щракнете върху Готово.

  Забележка : Попълнете и двете полета – Заглавие и Описание, тъй като е възможно да има разлика в начина, по който тази информация се чете от различните екранни четци.

  Диалогов прозорец "Алтернативен текст" за добавяне на алтернативен текст в OneNote за Windows 10.

Създаване на хипервръзки и текст, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки и текст във вашите бележници на OneNote, които да са по-достъпни.

Добавяне на описателен текст за хипервръзка

Добавете хипервръзка към описателна част от текста си, за да уведомите потребителите какво стои зад връзката.

 1. Изберете частта от текста, към която искате да добавите хипервръзката.

 2. В менюто Вмъкване щракнете върху Връзка на лентата.

 3. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката. Можете да го промените, ако е необходимо.

  Забележка : Избягвайте използването на "щракнете тук" или подобни изрази, които не дават информация. Текстът на връзката трябва да описва страницата местоназначение точно, но кратко.

 4. Добавете URL адреса на хипервръзката в полето Адрес.

  Забележка : Можете също да копирате и поставите адреса.

 5. Щракнете върху Вмъкни.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец за добавяне на хипервръзка в OneNote за Windows 10.

Преименуване на раздели на секция

Разделите на секция с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят правилната секция.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да редактирате, и изберете Преименуване на секция.

  Екранна снимка на контекстното меню за преименуване на раздел на секция в OneNote за Windows 10.

 2. Въведете новото име и натиснете Enter.

Изтриване на раздели на секция

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани раздели на секция, които не съдържат никаква информация.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да премахнете, и изберете Изтрий секцията.

  Екранна снимка на контекстното меню за изтриване на раздел на секция в OneNote за Windows 10.

 2. В диалоговия прозорец за потвърждение щракнете върху Изтрий секцията.

Използване на достъпен текстов формат

За да подобрите форматирането на вашия текст, изберете обикновен сансерифен шрифт, използвайте по-голям размер на шрифта, подравнявайте текста отляво и избягвайте прекомерното използване на главни букви и курсив.

 1. Изберете частта от текста, която искате да форматирате.

 2. В менюто Начало можете да изберете например по-голям размер на шрифта и сансерифен тип шрифт. Можете също да използвате други опции за форматиране, като например получер шрифт, за акцентиране.

  Бутони за форматиране на текст в лентата на меню "Начало" в OneNote за Windows 10.

Използване на списъци с водещи символи

Когато е възможно, разделете непрекъснатия текст на точки с водещи символи, за да подобрите четливостта и навигацията.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете частта от текста, която искате да бъде включена в списъка.

 2. В менюто Начало щракнете върху иконата Списък с водещи символи.

  Бутон "Списък с водещи символи", избран в лентата на меню "Начало" в OneNote за Windows 10.

 3. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

  Забележка : Използвайте точка или точка и запетая в края на всеки елемент от списъка, за да направите пауза за екранните четци.

Използване на подредени списъци

Използвайте номериран списък за поредица, тъй като е по-лесен за следване от непрекъснат текстов блок.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете частта от текста, която искате да бъде включена в списъка.

 2. В менюто Начало щракнете върху иконата Номериране и изберете стил.

  Бутони "Номериран списък" в лентата на меню "Начало" в OneNote за Windows 10.

 3. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

Вж. също

Направете своите документи на Word достъпни

Направете достъпен своя имейл в Outlook

Таблицата по-долу включва най-добрите практики за създаване на бележници на OneNote Online, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст към всички визуализации.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации, като например графични колекции, графики SmartArt и фигури.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако трябва да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в основния текст. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка от текста "Щракнете тук", включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне на описателен текст за хипервръзка

Дайте уникални имена на всички секции на бележника и премахнете празните секции.

Екранните четци прочитат разделите на секциите, които предоставят информация за това, което се намира в бележника, като улесняват разбирането на съдържанието на бележника и придвижването из него.

Преименуване на раздели на секция

Изтриване на раздели на секция

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са с намалено зрение, слепи или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Уверете се, че не използвате само цвят, за да предадете значението. Създайте текст, който дублира значението на цвета или други сензорни характеристики.

За да избегнете това, използвайте други средства за предаване на информацията, като например добавяне на получерно форматиране или използване на по-голям шрифт. Например добавете подчертаване към оцветена текстова хипервръзка, за да уведомите хората, че това е хипервръзка, дори да не могат да видят цвета.

Използване на достъпен текстов формат

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашите бележници трябва да бъде четлив при режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са далтонисти, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

Хората с дислексия имат усещането, че думите на страницата се движат или текстът им се слива (слива им се ред от текста с реда отдолу). Текстът може също да се слива или изкривява по друг начин.

За да намалите натоварването при четене, можете например да:

 • Използвате познати сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri.

 • Избягвате използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив.

 • Включвате достатъчно разстояние между редовете и абзаците.

 • Подравнявате отляво абзаците, вместо да използвате двустранно подравняване. Това помага да се избегнете голямо разстояние между думите. Големите празни разстояния могат да създадат визуален ефект на бяла река, която протича през абзаца.

Използване на достъпен текстов формат

Използване на подходяща разредка на текста

Използвайте вградените заглавия и стилове.

За да се улеснят екранните четци да прочетат бележките ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в OneNote Online.

Например организирайте заглавията в определен логически ред: Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2". И организирайте информацията във вашите бележки на малки части. В идеалния случай всяко заглавие ще включва само няколко абзаца.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

За да намерите заглавия, които не са в логическа последователност, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Използвайте проста структура на таблица и задайте заглавките на колоните.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

За да се гарантира, че таблиците не съдържат разделени клетки, обединени клетки, вложени таблици или напълно празни редове или колони, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например снимки, графики, графична колекция и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат описанието на изображението.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението във вашия бележник и изберете Редактиране на алтернативен текст...

 2. Въведете описание в полетата. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете съдържанието и функционалността на изображението. Когато сте готови, щракнете върху OK.

  Диалогов прозорец "Алтернативен текст" за OneNote Online.

Създаване на хипервръзки и текст, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки и текст във вашите бележници на OneNote Online, които да са по-достъпни.

Добавяне на описателен текст за хипервръзка

Добавете описателна хипервръзка към текста си, за да уведомите потребителите какво стои зад връзката.

 1. Изберете частта от текста, към която искате да добавите хипервръзката.

 2. В менюто Вмъкване щракнете върху Връзка на лентата.

 3. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката. Можете да го промените, ако е необходимо.

  Забележка : Избягвайте използването на "щракнете тук" или подобни изрази, които не дават информация. Текстът на връзката трябва да описва страницата местоназначение точно, но кратко.

 4. Добавете URL адреса на хипервръзката към полето Адрес.

  Диалогов прозорец "Хипервръзка" за OneNote Online.

 5. Щракнете върху Вмъкни.

Преименуване на раздели на секция

Разделите на секция с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят правилната секция.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да редактирате, и изберете Преименуване...

 2. Въведете новото име.

  Опция "Преименуване на секция" в OneNote Online.

Изтриване на раздели на секция

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани раздели на секция, които не съдържат никаква информация.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да премахнете, и изберете Изтриване...

  Опции от меню "Изтриване на секция" в OneNote Online.

 2. В диалоговия прозорец за потвърждение щракнете върху Да.

Използване на достъпен текстов формат

За да подобрите форматирането на вашия текст, изберете обикновен сансерифен шрифт, използвайте по-голям размер на шрифта, подравнявайте текста отляво и избягвайте прекомерното използване на главни букви и курсив.

 1. Изберете частта от текста, която искате да форматирате.

 2. В менюто Начало можете да изберете например по-голям размер на шрифта и сансерифен тип шрифт. Можете също да използвате други опции за форматиране, като например получер шрифт, за акцентиране.

Използване на достъпен цвят за текста

За да се гарантира, че текстът се вижда добре в режим на повишена четливост, използвайте настройката Автоматично за цветове на шрифта.

 1. Изберете вашия текст.

 2. В менюто Начало щракнете върху стрелката надолу до иконата Цвят на шрифта и върху Автоматично.

  Опции от меню "Цвят на шрифта" в OneNote Online.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използвайте вградените заглавни стилове, за да формирате структурата на страниците на бележника за екранните четци. Екранните четци не интерпретират частта от текста с голям и получер шрифт като заглавие, когато не са приложени вградените стилове.

 1. Изберете текста за заглавието.

 2. В менюто Начало изберете стил на заглавие, като например Заглавие 2.

  Опции за заглавни стилове в OneNote Online.

Използване на списъци с водещи символи

Когато е възможно, разделете текста на точки с водещи символи, за да подобрите четливостта и навигацията.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете частта от текста, която искате да бъде включена в списъка.

 2. В менюто Начало щракнете върху иконата Водещи символи

 3. За да промените стила на водещите символи, щракнете върху стрелката надолу до иконата Водещи символи.

  Меню "Списък с водещи символи" в OneNote Online.

 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

  Забележка : Използвайте точка или точка и запетая в края на всеки елемент от списъка, за да направите пауза за екранните четци.

Използване на подредени списъци

Когато е възможно, използвайте номерирани списъци, тъй като те са по-лесни за следване от непрекъснат текстов блок.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете частта от текста, която искате да бъде включена в списъка.

 2. В менюто Начало щракнете върху иконата Номериране.

 3. За да промените стила на номерирането, щракнете върху стрелката надолу до иконата Номериране.

  Опции от меню "Номериран списък" в OneNote Online.

 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

Използване на подходяща разредка на текста

Увеличете или намалете разстоянието между изречения и абзаци, за да подобрите четливостта.

 1. Изберете частта от текста, която искате да промените.

 2. В менюто Начало щракнете върху иконата Подравняване на абзац.

 3. Изберете желаната опция.

  Опции от меню "Подравняване на абзац" в OneNote Online.

Вж. също

Направете своите документи на Word достъпни

Направете своите електронни таблици на Excel достъпни

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

Направете достъпен своя имейл в Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×