Наливане на поставен текст в следваща страница или текстово поле

Когато текстово поле или Автофигури в публикацията ви съдържа повече текст, отколкото може да покаже, Publisher съхранява излишния текст в препълване. Можете да преместите ръчно текста си от препълването обратно в публикацията си, като преместите текста в друго текстово поле или автофигура. Когато поставяте текста в текстово поле, можете да използвате Автопоток, за да налеете автоматично излишния текст към следващата страница или текстово поле.

Забележка : За повече информация относно ръчното преместване на текст от препълването, щракнете върху връзка в раздела Вж. още, който е видим, когато сте свързани към интернет.

Когато поставяте в текстово поле повече текст, отколкото то може да побере  - например, когато поставяте текст, който сте копирали от друга публикация или друга програма  - има съобщение, което пита дали искате да използвате автоматично наливане. Същото това съобщение се появява, когато вмъквате повече текст от текстов файл (Текстов файл в менюто Вмъкване), отколкото текстово поле може да побере. Автоматичното наливане ви помага да намерите празно текстово поле или да създадете ново, което да съдържа допълнителния текст.

Когато се появи съобщението за автоматично наливане, можете да изберете една от следните опции, за да управлявате наливането на текст в публикацията си:

Забележка : Когато поставяте текст директно в публикацията, без да използвате текстово поле, в текущата страница се вмъква едно голямо текстово поле и поставеният текст се вмъква , без да се използва автоматично наливане или препълване. За да преместите текст на следваща страница или текстово поле, в този случай можете да промените размера на текстовото поле (така че допълнителния текст да отиде в препълването) и после да намерите или да създадете текстово поле, което да съдържа допълнителния текст.

Съвети за добавяне на страници и текстови полета

Когато използвате автоматично наливане за създаване на нова страница, в края на публикацията ви се вмъква празна страница. Ако искате да имате повече контрол върху оформлението на публикацията си, можете да добавите страници, преди да използвате препълване, или можете сами да създадете текстови полета. Можете да включите форматирането, което искате, като направите следното:

 1. В отворената си публикация изберете страницата, която ще е преди или след страниците, които искате да добавите.

 2. В менюто Вмъкване щракнете върху Страница.

 3. За да добавите повече от една нова страница към публикацията си, въведете броя страници, които искате да добавите в полето Брой нови страници.

 4. Направете едно от следните:

  • За да добавите текстово поле с размер една страница към всяка нова страница, щракнете върху Създай едно текстово поле на всяка страница.

  • За да копирате всички обекти и форматирания от която и да е страница в публикацията на всяка нова страница, щракнете върху Дублирай всички обекти на страница и после въведете в полето номера на страницата, която искате да копирате.

Използване на автоматично наливане

Ако публикацията ви съдържа поне едно празно текстово поле и искате да използвате автоматично наливане, за да преместите текст в това текстово поле, направете следното:

 1. Щракнете върху Да в съобщението, което се показва, като пита дали искате да използвате автоматично наливане.

  Избира се първото празно текстово поле в публикацията ви и ново съобщение пита дали искате да продължите наливането на текст в избраното текстово поле.

 2. Щракнете върху Да, за да налеете текста в съществуващото текстово поле.

  Ако се вмъква повече текст, отколкото може да побере това съществуващо текстово поле, се избира следващото текстово поле и т.н.

  Ако няма достатъчно място в празните текстови полета в публикацията ви, което да вмести целия вмъкван текст, се появява съобщение, което пита дали искате да се създадат текстови полета.

 3. Щракнете върху Да, за да добавите нови страници към публикацията си, по една за всяко свързано текстово поле, което е нужно, за да се побере целият текст, който сте вмъкнали в публикацията си.

Ако публикацията ви не съдържа никакви празни текстови полета и искате да използвате автоматично наливане, за да преместите текст към ново текстово поле, направете следното:

 1. Щракнете върху Да в показалото се съобщение, питащо дали искате да използвате автоматично наливане.

  Друго съобщение ви пита дали искате да се създадат текстови полета.

 2. Щракнете върху Да, за да добавите нови страници към публикацията си, по една за всяко свързано текстово поле, което е нужно, за да се побере целият текст, който сте вмъкнали в публикацията си.

Намиране или създаване на текстово поле за текста от препълване

Ако вмъквате в текстово поле повече текст, отколкото то може да побере, и не искате да използвате препълване, текстът се вмъква в текстовото поле, а текстът, който не се побира, отива в препълването. Индикаторът за препълване Печат на вашите страници за бележки се появява в дъното на текстовото поле, за да покаже, че има още текст в областта за препълване и не е текущо показан на екрана.

1. Под текстовото поле, което съдържа повече текст, отколкото може да се покаже, се появява индикаторът за препълване.

2. След като идентифицирате текстово поле, където да налеете излишния текст, щракнете върху новото текстово поле и после щракнете върху Създай връзка на текстово поле в лентата с инструменти Свързване на текстови полета, за да преместите препълващия текст от избраното текстово поле в празно текстово поле в публикацията.

3. Показалецът се променя на изливаща се кана, когато го задържите върху празно текстово поле в публикацията.

4. Текстът от препълването се налива в празното текстово поле и се появява индикаторът Премини към предишното текстово поле, за да покаже, че текстовите полета са свързани.

За да преместите текст от препълване в ново или съществуващо текстово поле, така че да стане видим, направете следното:

 1. Ако нямате празно текстово поле в публикацията си, създайте ново текстово поле с размер и местоположение, каквито искате.

  how

  1. Ако искате новото текстово поле да се появи на нова страница в публикацията, щракнете върху Страница в менюто Вмъкване, щракнете върху Вмъкни празни страници под Опции и после щракнете върху OK.

  2. В лентата с инструменти Обекти щракнете върху Текстово поле Изображение на бутон .

  3. В публикацията си щракнете там, където искате де се появява единият ъгъл на текста и после плъзнете диагонално, докато получите размера на полето, който искате.

 2. Щракнете върху текстовото поле с текст в препълване (текстовото поле, което има повече текст, отколкото може да побере).

 3. В лентата с инструменти Свързване на текстови прозорци, щракнете върху Създай връзка на текстово поле.

  Показалецът се променя на кана Кана за свързване на текстови полета, използвана за свързване на полетата. .

 4. Преместете показалеца върху новото текстово поле (показалецът се променя на изливаща се кана ) и щракнете вътре в него.

  Текстът от препълване от първото текстово поле се показва в свързаното текстово поле.

 5. Ако свързаното текстово поле покаже индикатора за препълване Печат на вашите страници за бележки , повторете стъпки 1 до 4, докато се покаже целият текст.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×