Надстройване на вашата мрежа самостоятелна абонамент за Yammer Enterprise

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази тема се отнася за клиентите, които използват Office 365 Government.

Yammer Basic е услуга за корпоративна социална мрежа, която помага на работeщите да се свързват, споделят и да си сътрудничат. Това е безплатна услуга, която предоставя на фирмите и техните служители частна мрежа за публикуване на съобщения, качване на файлове, "харесване" на публикации, "следене" на определени лица, маркиране с етикети на публикации, търсене и т.н. Когато фирма се запише за услугата Yammer Basic, всеки служител на тази фирма, който има валиден фирмен имейл адрес, може да участва в мрежата на Yammer. Yammer Basic е включен в Office 365.

Отговарящи на условията клиенти на Office 365, които търсят по-прецизен контрол върху изгледа и усещането, управление на съдържанието и членството или защита на своята мрежа в Yammer, могат да надстроят услугата до Yammer Enterprise. Yammer Enterprise предоставя всички функции на Yammer Basic, но добавя брандиране, защита и административни функции, които позволяват персонализиране и защита на частната мрежа. Функциите са:

 • Възможност за създаване на дизайн по избор, така че да можете да брандирате мрежата с фирмен изглед и усещане

 • Разширени настройки за конфигуриране, които предоставят цялостно управление на потребителите и съдържанието

 • Стабилни механизми за защита, които ви помагат да управлявате достъпа до мрежата и защитата

 • Възможност за експортиране на данните от мрежата за отчитане, съхранение и анализ

Как да надстроите

Можете да активирате Yammer Enterprise от портала за администриране на Office 365, като следвате тези стъпки:

 1. Отидете до центъра за администриране на Office 365.

 2. Под включените услуги щракнете върху Да, активирай Yammer Enterprise за моята мрежа.

 3. Следвайте стъпките в съветника.

При активирането вашите глобални администратори на Office 365 ще станат администратори в съответната мрежа на Yammer и ще могат да персонализират и да администрират Yammer. Обърнете внимание, че администраторите на Yammer трябва да имат домейн, който съвпада с мрежата на Yammer. Например в мрежата на contoso.com само глобални администратори на Office 365 с имейл адрес @contoso.com ще станат администратори на Yammer. Също така имейл адресите за акаунт на администратор на Yammer не трябва да съдържат "admin", "support" или "user".

За повече информация за надстройка до Yammer Enterprise вижте Yammer за плановете и цените.

Определяне на вашата стратегия за надстройка до Yammer Enterprise

Yammer услугата включва частна мрежа или колекция от частни мрежи, които са организирани от имейл домейна. Yammer създава мрежа за всеки домейн, уникален имейл във вашата организация така при влизане, потребителите ще се насочват към мрежата на Yammer, които отговарят на техните имейл адрес. Например john@contoso.com ще бъде в contoso.com мрежа.

Някои организации имат само един домейн за имейл за всички потребители; големи организации често имат множество домейни въз основа на филиала или езиково-географската променлива (напр. contosoeurope.com, contosoasia.com и т. н.). Ако имате повече от един домейн, ще трябва да определите своята стратегия за надстройка на мрежата на Yammer.

При определяне на вашата стратегия за надстройка, ще определите коя съществуваща мрежа на Yammer да надстроите, дали да създадете нова и как допълнителните мрежи ще бъдат интегрирани във вашата визия за социалните мрежи. Начинът, по който надстройвате и комбинирате мрежите, определя степента на сътрудничество, което ще бъде възможно сред потребителите, особено ако служителите са разпределени в различните филиали, клонове или географски местоположения. Важното е да решите дали искате крайният продукт да бъде една централна мрежа на Yammer, което е достъпна за по-голямата част от потребителите във вашата организация, или множество мрежи, които са сегментирани по домейна за имейла.

Надстройване на една съществуваща мрежа или създаване на нова

Надстройването или създаването на една централна мрежа на Yammer се препоръчва, тъй като тя улеснява сътрудничеството между всички служители и позволява на потребителите от други домейни да бъдат поканени в основния домейн като гости. Общата мрежа също така допринася за централизираното администриране, което осигурява съгласуваност в прилагането на правилата и управлението, внедряването на функциите, планираната профилактика и т. н. Общата мрежа има смисъл, когато всички служители са на едно място или са разпръснати, но споделят общ имейл адрес.

Когато изберете да надстроите една мрежа, ще искате да изберете или домейна за имейла, до който по-голямата част от потребителите имат достъп и който обикновено е основният имейл псевдоним на организацията, или мрежата с най-много данни, за да запазите ценно съдържание. Ще запазите съответното съдържание и активните потребители, когато надстроите съществуваща мрежа на Yammer.

Повечето организации имат един основен домейн за имейл адресите на служителите, така че надстройването или създаването на една мрежа е най-често срещаният подход.

Надстройване на множество мрежи

Ако имате няколко мрежи Yammer, препоръчваме ви консолидирате по-малки мрежи в първичен мрежата на вашата организация чрез извършване на мигрирането на мрежата (вижте мигриране на мрежата: консолидиране на няколко мрежи Yammer). Консолидиране мрежи ви позволява да:

 • Намаляване на разходите за администриране на Yammer:    След консолидацията можете да управлявате една единствена Yammer услуга, а не управлението на отделни мрежи в Yammer.

 • Намаляване на силози информация във вашата организация:    Като консолидирани Yammer услуга, която се споделя от всички ваши потребители дава възможност да се свържете и да работите с всеки във вашата организация.

 • Позволяване на потребители на Office 365 да влезете в Yammer лесно:    Потребителите могат да влезете с Yammer със своите идентификационни данни за Office 365 и лесен достъп до Yammer от иконата за стартиране на приложения на Office 365. Вижте Office 365 влизане в Yammer.

 • Лесно управление на услугата за Yammer от Office 365:    След консолидацията е опростено управление на Yammer услуга. Например можете да имате решение за еднократна идентификация, когато можете да налагат на самоличността в office 365 за потребителите на Yammerи можете да управление на потребители и администратори централизирано от Office 365 при управление на потребителите на Yammer по техния жизнен цикъл от Office 365.

Надстройване на една мрежа и обединяване на свързаните домейни или съществуващите мрежи

Когато интегрирате домейн за имейл, който има съществуваща мрежа на Yammer, в по-голяма родителска мрежа, това се нарича обединяване на мрежи. Обединяването на мрежи е валидна опция, когато организацията има няколко филиала или клона, които искат да се възползват от сътрудничеството и административните функции на Yammer Enterprise, но не споделят общ домейн за имейл. При този сценарий всички потребители могат да се присъединят към една и съща мрежа без изрично разрешение на мрежовия администратор и да започнат да си сътрудничат още при първоначалното влизане.

Да предположим например, Contoso.com е международна компания с филиалите в големи градове по света. Всеки от тези дъщерни има друг продукт на линии, за да на уникални нуждите на клиенти в областта. Имейл адресите на служителите да отразяват името на техните филиала (@contosoeurope, @contosoasia и др.). В мрежата Обединяване всички дъщерни домейни ще се обединят в родителската мрежа в Yammer, като например @contoso.com, и потребители с дъщерната имейл адреси ще бъдат насочени към родителската мрежа Yammer, когато те влязат.

Когато надстройвате и обединявате домейни, ви препоръчваме да изберете най-подходящата съществуваща мрежа, т.е. мрежата с най-много съдържание или потребители, да бъде вашата родителска мрежа. Добра идея е да обмислите внимателно тази опция, защото обединяването на домейните за имейл ще стане причина потребителите да загубят достъпа си до цялото съдържание, което е създадено в тяхната първоначална мрежа на Yammer.

Обърнете се към Поддръжката на Yammer Enterprise , за да проработите плана за обединяване на мрежите.

Забележка:  Интегрирането на домейн за имейл, който не е свързан с мрежа на Yammer в по-голяма родителска мрежа, се нарича "добавяне на домейн". Тъй като няма съществуваща мрежа на Yammer, никакво съдържание няма да бъде загубено по време на процеса на добавяне на домейн.

Подготвяне на вашите потребители за обединяването на мрежи

Всеки път, когато внедрявате нова технология или услуги, е задължително да информирате и да подготвите своите потребители, особено ако част от процеса на внедряване включва обединяване на мрежи. Това не само ви дава възможност да събудите вълнение в потребителската общност, но и дава на членовете на общността възможност да получат информация и да задават въпроси много преди въвеждането на новата технология. Ясните, ангажиращи и навременни комуникации са важни за успеха на внедряването. Ето някои предложения за осигуряването на успешно обединяване.

 1. Преди обединяването информирайте потребителите, чиито мрежи ще бъдат обединени с родителската мрежа, за датата, часа и ефектите от обединяването. В това съобщение споделете причините за обединяването, подчертайте предимствата и дайте указания за архивиране на данните от личните съобщения, бележки, файлове и т. н. Уведомете ги, че тези данни ще бъдат недостъпни след обединяването. Вижте плана за комуникация за шаблон.

 2. Информирайте потребителите в родителската мрежа, че ще се присъединят нови потребители, и насърчете текущите потребители да приветстват новите.

 3. Помислете за експортиране на данните преди обединяването, особено ако вашата организация се придържа към правила за съхранение на определени данни. Експортиранията на данните трябва да се извърши от проверен администратор.

Ресурси

Yammer предлага редица инструменти, шаблони и ресурси за поддръжка за планирането и осъществяването на надстройката ви към Yammer Enterprise:

Вж. също

Изберете своята корпоративна социална мрежа: Yammer или Newsfeed?

Запознаване с Yammer

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×