Надстройване на вашата мрежа до Yammer Enterprise

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Yammer Basic е услуга за корпоративна социална мрежа, която помага на работeщите да се свързват, споделят и да си сътрудничат. Това е безплатна услуга, която предоставя на фирмите и техните служители частна мрежа за публикуване на съобщения, качване на файлове, "харесване" на публикации, "следене" на определени лица, маркиране с етикети на публикации, търсене и т.н. Когато фирма се запише за услугата Yammer Basic, всеки служител на тази фирма, който има валиден фирмен имейл адрес, може да участва в мрежата на Yammer. Yammer Basic е включен в Office 365.

Отговарящи на условията клиенти на Office 365, които търсят по-прецизен контрол върху изгледа и усещането, управление на съдържанието и членството или защита на своята мрежа в Yammer, могат да надстроят услугата до Yammer Enterprise. Yammer Enterprise предоставя всички функции на Yammer Basic, но добавя брандиране, защита и административни функции, които позволяват персонализиране и защита на частната мрежа. Функциите са:

 • Възможност за създаване на дизайн по избор, така че да можете да брандирате мрежата с фирмен изглед и усещане

 • Разширени настройки за конфигуриране, които предоставят цялостно управление на потребителите и съдържанието

 • Стабилни механизми за защита, които ви помагат да управлявате достъпа до мрежата и защитата

 • Възможност за експортиране на данните от мрежата за отчитане, съхранение и анализ

 • Разширено интегриране, включително Directory Sync и еднократна идентификация

  Важно: 

  • Yammer SSO и Yammer DSync са е остаряла и вече ще се поддържат след 1-ви декември 2016 г. Вие няма да можете да зададете нови конфигурации с Yammer SSO и DSync след 1-ви Април 2016 г.

  • За повече информация относно прекратяването и как да преминете от Yammer SSO и Yammer DSync, вижте План за прекратяване на Yammer SSO и DSync.

Как да надстроите

Можете да активирате Yammer Enterprise от портала за администриране на Office 365, като следвате тези стъпки:

 1. Отидете до центъра за администриране на Office 365.

 2. Под включените услуги щракнете върху Да, активирай Yammer Enterprise за моята мрежа.

 3. Следвайте стъпките в съветника.

При активирането вашите глобални администратори на Office 365 ще станат администратори в съответната мрежа на Yammer и ще могат да персонализират и да администрират Yammer. Обърнете внимание, че администраторите на Yammer трябва да имат домейн, който съвпада с мрежата на Yammer. Например в мрежата на contoso.com само глобални администратори на Office 365 с имейл адрес @contoso.com ще станат администратори на Yammer. Също така имейл адресите за акаунт на администратор на Yammer не трябва да съдържат "admin", "support" или "user".

За повече информация относно надстройката до Yammer Enterprise вижте Планове и цени на Yammer. За подробна информация относно процеса на активиране вижте Ръководство за активиране на Yammer.

Определяне на вашата стратегия за надстройка до Yammer Enterprise

Услугата ви Yammer включва частна мрежа или колекция от частни мрежи, които са организирани по домейна за имейла. Yammer създава мрежа за всеки уникален домейн на имейл във вашата организация, така че при влизане потребителите ще бъдат насочени към мрежата на Yammer, която отговаря на имейл адреса им. Например plamen@contoso.com ще бъде в мрежата contoso.com.

Някои организации имат само един домейн за имейл за всички потребители; големи организации често имат множество домейни въз основа на филиала или езиково-географската променлива (напр. contosoeurope.com, contosoasia.com и т. н.). Ако имате повече от един домейн, ще трябва да определите своята стратегия за надстройка на мрежата на Yammer.

При определяне на вашата стратегия за надстройка, ще определите коя съществуваща мрежа на Yammer да надстроите, дали да създадете нова и как допълнителните мрежи ще бъдат интегрирани във вашата визия за социалните мрежи. Начинът, по който надстройвате и комбинирате мрежите, определя степента на сътрудничество, което ще бъде възможно сред потребителите, особено ако служителите са разпределени в различните филиали, клонове или географски местоположения. Важното е да решите дали искате крайният продукт да бъде една централна мрежа на Yammer, което е достъпна за по-голямата част от потребителите във вашата организация, или множество мрежи, които са сегментирани по домейна за имейла.

Надстройване на една съществуваща мрежа или създаване на нова

Надстройването или създаването на една централна мрежа на Yammer се препоръчва, тъй като тя улеснява сътрудничеството между всички служители и позволява на потребителите от други домейни да бъдат поканени в основния домейн като гости. Общата мрежа също така допринася за централизираното администриране, което осигурява съгласуваност в прилагането на правилата и управлението, внедряването на функциите, планираната профилактика и т. н. Общата мрежа има смисъл, когато всички служители са на едно място или са разпръснати, но споделят общ имейл адрес.

Когато изберете да надстроите една мрежа, ще искате да изберете или домейна за имейла, до който по-голямата част от потребителите имат достъп и който обикновено е основният имейл псевдоним на организацията, или мрежата с най-много данни, за да запазите ценно съдържание. Ще запазите съответното съдържание и активните потребители, когато надстроите съществуваща мрежа на Yammer.

Повечето организации имат един основен домейн за имейл адресите на служителите, така че надстройването или създаването на една мрежа е най-често срещаният подход.

Надстройване на множество мрежи

Ако имате множество вайкам мрежи, ние препоръчваме, че консолидирате малки мрежи в основната мрежа на вашата организация чрез извършване на миграция на мрежата (виж мрежа за миграцията: консолидиране на множество вайкам мрежи). Укрепване на мрежите ви позволява:

 • Намали хленча администрацията разходи:    След консолидацията можете да управлявате една единствена вайкам услуга, а не управлението на отделните вайкам мрежи.

 • Намали информация силози във вашата организация:    Като консолидирана вайкам услуга, която се споделя от всички ваши потребители упълномощава ги да се свърже и да работят с всички във вашата организация.

 • Позволяват Office 365 потребители да влезете в вайкам лесно:    Потребителите могат да влезете в вайкам с техните идентификационни данни за Office 365 и лесен достъп до вайкам от ап стартиране на Office 365. Вижте Office 365 вход за вайкам.

 • Управляват безпроблемно вайкам услугата от Office 365:    След консолидацията управлението на вайкам услуга е опростена. Например, можете да имате решение за единично влизане, когато ви наложат office 365 идентичност за вайкам потребителии можете да управлявате потребители и администратори, Централно, за от Office 365 когато управлявате вайкам потребителите през целия им жизнен цикъл от Office 365.

Надстройване на една мрежа и обединяване на свързаните домейни или съществуващите мрежи

Когато интегрирате домейн за имейл, който има съществуваща мрежа на Yammer, в по-голяма родителска мрежа, това се нарича обединяване на мрежи. Обединяването на мрежи е валидна опция, когато организацията има няколко филиала или клона, които искат да се възползват от сътрудничеството и административните функции на Yammer Enterprise, но не споделят общ домейн за имейл. При този сценарий всички потребители могат да се присъединят към една и съща мрежа без изрично разрешение на мрежовия администратор и да започнат да си сътрудничат още при първоначалното влизане.

Да предположим например, че Contoso.com е международна фирма с клонове в големи градове по целия свят. Всеки от тези клонове има различни продуктови линии, които отговорят на уникалните нужди на клиентите в района. Имейл адресите на служителите отговарят на името на клона (@contosoeurope, @contosoasia и др.). При обединяването на мрежи всички домейни на клонове ще бъдат обединени в родителската мрежа на Yammer, като например @contoso.com, и потребителите с имейл адреси на клоновете ще бъдат насочвани към родителската мрежа на Yammer, когато влязат.

Когато надстройвате и обединявате домейни, ви препоръчваме да изберете най-подходящата съществуваща мрежа, т.е. мрежата с най-много съдържание или потребители, да бъде вашата родителска мрежа. Добра идея е да обмислите внимателно тази опция, защото обединяването на домейните за имейл ще стане причина потребителите да загубят достъпа си до цялото съдържание, което е създадено в тяхната първоначална мрежа на Yammer.

Свържете се с поддръжката на Yammer Enterprise, за да проработите плана за обединяване на мрежите.

Забележка:  Интегрирането на домейн за имейл, който не е свързан с мрежа на Yammer в по-голяма родителска мрежа, се нарича "добавяне на домейн". Тъй като няма съществуваща мрежа на Yammer, никакво съдържание няма да бъде загубено по време на процеса на добавяне на домейн.

Подготвяне на вашите потребители за обединяването на мрежи

Всеки път, когато внедрявате нова технология или услуги, е задължително да информирате и да подготвите своите потребители, особено ако част от процеса на внедряване включва обединяване на мрежи. Това не само ви дава възможност да събудите вълнение в потребителската общност, но и дава на членовете на общността възможност да получат информация и да задават въпроси много преди въвеждането на новата технология. Ясните, ангажиращи и навременни комуникации са важни за успеха на внедряването. Ето някои предложения за осигуряването на успешно обединяване.

 1. Преди обединяването информирайте потребителите, чиито мрежи ще бъдат обединени с родителската мрежа, за датата, часа и ефектите от обединяването. В това съобщение споделете причините за обединяването, подчертайте предимствата и дайте указания за архивиране на данните от личните съобщения, бележки, файлове и т. н. Уведомете ги, че тези данни ще бъдат недостъпни след обединяването. Вижте плана за комуникация за шаблон.

 2. Информирайте потребителите в родителската мрежа, че ще се присъединят нови потребители, и насърчете текущите потребители да приветстват новите.

 3. Помислете за експортиране на данните преди обединяването, особено ако вашата организация се придържа към правила за съхранение на определени данни. Експортиранията на данните трябва да се извърши от проверен администратор.

Ресурси

Yammer предлага редица инструменти, шаблони и ресурси за поддръжка за планирането и осъществяването на надстройката ви към Yammer Enterprise:

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Изберете своята корпоративна социална мрежа: Yammer или Newsfeed?

Запознаване с Yammer

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×